„Jest taki kraj... Niepodległy”W związku z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach realizowała projekt „Jest taki kraj... Niepodległy", dofinansowany przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego w Konkursie grantowym "Na 100 Niepodległa”. Cele projektu to:

• zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej historii Polski wśród dzieci i młodzieży.
• kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej, świadomej swoich korzeni historycznych.
• zachęcenie do twórczego działania oraz zdrowej rywalizacji poprzez udział w konkursach.
• rozbudzenie i wzmocnienie tożsamości narodowej, a także więzi międzypokoleniowych poprzez włączenie do działań seniorów.
• wpojenie potrzeby działań w zakresie pielęgnowania historii ojczyzny.
• uświadomienie i zaakcentowanie znaczenia takich wartości, jak: wolność, niepodległość i suwerenność w ciekawej i nowoczesnej formie projektu.

W ramach projektu zorganizowano wydarzenie, realizowane wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 13 w Mysłowicach i składające się z powiązanych ze sobą trzech etapów:

1. „Akademii Niepodległości” – wykładu "Odbudowa niepodległej w latach 1918-1921" wygłoszonego 25 października przez mgr Beatę Kulczyńską-Antos dla młodzieży uczestniczącej w projekcie, zwiększający poziom wiedzy uczestników projektu,
2. „Ścieżki Niepodległości” – gry edukacyjnej przeprowadzonej na terenie Szkoły Podstawowej nr 13, składającej się z sześciu punktów ilustrujących drogę Polaków do odzyskania niepodległości i główne epizody z nią związane – 7 listopada,
3. „Kwatery Marszałka” - escape room, pokoju marszałka Józefa Piłsudskiego zaprojektowanego w jednym z pomieszczeń biblioteki, z którego wyjść można było po rozwiązaniu w ustalonej kolejności ciągu zagadek, które prowadziły do klucza otwierającego drzwi – 15 listopada.

W tym trzyetapowym wydarzeniu rywalizowało 8 Drużyn Niepodległości, reprezentujących mysłowickie placówki oświatowe: Szkołę Podstawową nr 1, 4, 7, 10, 13, 15, Szkołę Podstawową Sportową oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących I LO im. T. Kościuszki. W grze edukacyjnej „Ścieżki Niepodległości” realizowanej na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 wśród zadań do wykonania przez Drużyny znalazły się testy wiedzy, muzyczne skojarzenia, krzyżówki, kalambury, konkurencje związane z ikonografią, kojarzenie postaci bądź wydarzenia historycznego z odpowiednim rekwizytem czy konkurencje sprawnościowe na stanowisku medycznym, polegające na opatrywaniu ran wojennych czy udzielaniu pierwszej pomocy. Drużyny wykonywały zadania, poruszając się między poszczególnymi stanowiskami - sześcioma punktami ilustrującymi odbudowę Niepodległej - z kartą obiegową, na której uczniowie zbierali punkty.

Ostatni etap to escape room „Kwatera Marszałka”. Zaaranżowany w Filii nr 7 przy ul. Oświęcimskiej gabinet Marszałka Józefa Piłsudskiego był dla biorących udział w projekcie Drużyn pokojem zagadek, z którego można było wyjść jedynie po rozwiązaniu szeregu zadań w ustalonej kolejności. Atrakcyjny charakter tej interaktywnej zabawie gwarantowało wykorzystanie w celu zdobycia kolejnych punktów nowoczesnej technologii – tablicy multimedialnej, smartfonów czy skanerów pomocnych przy aplikacji kodów QR. Na każdym etapie rywalizacji każda z Drużyn mogła wykorzystać koło ratunkowe w postaci telefonu do Mentorów Niepodległości, czyli włączonych w projekt członków Koła Polskiego Związku Niewidomych w Mysłowicach, którzy wskazywali warianty poprawnych odpowiedzi. Punktację escape room „Kwatery Marszałka” stanowiła suma zliczonych punktów z poszczególnych zadań, punkty za wyjście z pokoju zagadek o wyznaczonym czasie – 30 minut oraz dodatkowe punkty dla jednej z Drużyn Niepodległości za najlepszy czas opuszczenia marszałkowskiego gabinetu. Po zliczeniu wszystkich punktów zebranych przez Drużyny Niepodległości w poszczególnych etapach wyłoniono laureatów.

Największą ilość punktów – 66 – uzyskała Drużyna reprezentująca Zespół Szkół Ogólnokształcących w składzie Błażej Bielański, Kacper Kopeć i Milena Sarna, zajmując tym samym I miejsce.

Drugie miejsce z ilością punktów 64 przypadło Drużynie ze Szkoły Podstawowej nr 15 w składzie Maksymilian Nogacki, Michał Reszka i Stanisław Szeligowski.

Na miejscu trzecim z 63 punktami uplasowała się Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4 w składzie Dominika Żyła, Sonia Stępień i Wojciech Gowarzewski.


Kolejna częścią projektu „Jest taki kraj… Niepodległy” był konkurs plastyczny na plakat pod hasłem „Nasza Niepodległa”, skierowany do uczniów klas VI-VIII i oddziałów gimnazjalnych. Główne założenia konkursu to zainteresowanie młodych tematyką historyczną, rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności uczniów, rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci poprzez sztukę, a także poszukiwanie nowych środków wyrazu i prezentacja własnych dokonań twórczych.

Do konkursu przystąpiło i złożyło swoje prace 39 uczestników, którzy reprezentowali 9 mysłowickich szkół:

• Szkołę Podstawową nr 1 – 12 osób,
• Szkołę Podstawową nr 2 – 3 osoby,
• Szkołę Podstawową nr 9 – 8 osób,
• Szkołę Podstawową nr 10 – 1 osoba,
• Szkołę Podstawową nr 14 – 1 osoba,
• Szkołę Podstawową nr 15 – 7 osób,
• Szkołę Podstawową Sportową – 1 osoba,
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – 4 osoby,
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – 2 osoby.

Komisja konkursowa oceniła prace uczestników, biorąc pod uwagę twórczą pomysłowość i wyobraźnię w zakresie przedstawienia tematu, walory estetyczne pracy, dobór techniki plastycznej i jej opanowanie oraz samodzielność wykonania i postanowiła przyznać następujące miejsca uczestnikom:

I miejsce
Magdalena Urban Szkoła Podstawowa nr 9

II miejsce
Julia Moczek Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Tomasz Marquardt Szkoła Podstawowa nr 14

III miejsce
Małgorzata Gacek Szkoła Podstawowa nr 1
Izabela Dziubek Szkoła Podstawowa nr 9

Wyróżnienia otrzymali:

Amelia Mika Szkoła Podstawowa nr 1
Katarzyna Secemska Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3


Ostatnią częścią projektu był występ mysłowickiego żeńskiego chóru Harmonia zorganizowany w bibliotece przy ul. Mikołowskiej dla seniorów, zaproszonych gości i czytelników biblioteki, którzy przy wspólnym śpiewie pieśni patriotycznych celebrowali ten piękny Jubileusz.

Projekt „Jest taki kraj… Niepodległy” był doskonałą lekcją historii, angażującą różne pokolenia i wykorzystującą nowinki techniczne, jakże odmienną od tych realizowanych w szkolnych ławkach. Atrakcyjna forma escape roomu i gry edukacyjnej, połączona ze zdrową rywalizacją wykształciła w młodych ludziach umiejętności pracy zespołowej dla dobra wspólnego, natomiast konkurs plastyczny pokazał, że rośnie pokolenie zdolne, twórcze i wrażliwe.

Uroczysta gala podsumowująca projekt „Jest taki kraj… Niepodległy”, którą swoją obecnością zaszczyciła Pani Jolanta Tucharz – Sablik - Kierownik Zespołu Kultury i Sportu Urzędu Miasta Mysłowice oraz reprezentanci mysłowickiego Koła PZN, odbyła się 12 grudnia w Bibliotece Głównej przy ul. Strumieńskiego. Laureaci gier edukacyjnych oraz konkursu plastycznego otrzymali wiele gratulacji oraz nagrody, nauczyciele i opiekunowie Drużyn Niepodległości – podziękowania za włączenie się w realizację projektu oraz motywację swoich podopiecznych, a wszyscy pozostali uczestnicy – drobne upominki i podziękowania. Elementem wieńczącym to uroczyste wydarzenie było otwarcie wystawy pokonkursowej, którą można obejrzeć w Czytelni Głównej przy ul. Strumieńskiego do końca grudnia.
WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Mikołaj w Brzęczkowicach"Od lat dzień 6 grudnia kojarzy się z wielką przyjemnością i tajemniczością. Co roku każde dziecko z niecierpliwością oczekuje dnia, w którym odwiedzi go Święty Mikołaj i przyniesie jakiś upominek. Często zdarza się jednak, że dzieci nie znają legendy na jego temat, dlatego bibliotekarze z Filii nr 5 postanowili przybliżyć im postać Świętego Mikołaja, jego historię oraz umilić chwile w oczekiwaniu na spotkanie z Mikołajem. W dniach 6 i 7 grudnia do biblioteki przybył Mikołaj, który witał dużych i małych czytelników, opowiadając swoją historię i obdarowując upominkami. Bibliotekarze przygotowali także wystawkę „Bibliotekarz poleca”, zachęcającą do czytania książek o świętach i zimie, a także wspólnie z czytelnikami wykonali zimowo świąteczny wystrój biblioteki. Pojawiły się prace uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych i uczestników WTZ, uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, dzieci z Przedszkola nr 1 oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 51 z oddziałami integracyjnymi z Katowic.
Bibliotekarze dziękują serdecznie wszystkim za zaangażowanie i piękne wykonanie prac.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Mikołajkowe spotkanie "na dywanie"W Filii nr 2 na osiedlu Bończyka dnia 6 grudnia odbyło się mikołajkowe spotkanie z cyklu „Czytanie na dywanie”. Dzieci wysłuchały opowiadań: „Prezent dla Świętego Mikołaja” oraz „Świąteczna przygoda Psiego Patrolu”, chętnie uczestniczyły w zabawach wcielając się w pomocników świętego Mikołaja, a następnie wykonały mikołajkową pracę plastyczną. Na zakończenie zajęć wszyscy otrzymali słodkie upominki.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Laboratorium życia"Dnia 4 grudnia w Filii nr 11 zorganizowano dla młodzieży z mysłowickich szkół: I LO im T. Kościuszki oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego spektakl profilaktyczny „Laboratorium życia” w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa. „Laura ma problem z dopalaczami. Pewnego dnia, po zażyciu sporej dawki, przenosi się do miejsca dotąd jej nieznanego. Poznaje tam chłopaka, który niewiele o sobie mówi. Nikt nie zna nawet jego imienia, istotny jest tylko fakt, że spowodował wypadek prowadząc po alkoholu, a teraz reprezentuje wszystkie osoby, które popełniły ten sam błąd. Laura i tajemniczy nastolatek zajmują miejsca na dwóch krzesłach, ale trzecie wciąż jest puste, dlaczego?” Przedstawienie poruszające problem zażywania dopalaczy oraz picia alkoholu zrealizowano w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Mikołajowa niespodzianka""Mikołaju, Mikołaju przyjdź do nas, bo już czas...." - tymi słowami dzieci przywoływały Mikołaja w bibliotece przy ul. Mikołowskiej. Ale zanim św. Mikołaj przybył do biblioteki, by rozdać dzieciom prezenty, aktorzy ze Studia Teatralnego KRAK-ART na spotkaniu z dziećmi i ich rodzicami stworzyli magiczną, pełną oczekiwania na odwiedziny Mikołaja atmosferę, prezentując autorski spektakl „Mikołajowa niespodzianka”. Kilkuletni chłopiec Mikołajek wyczekiwał niecierpliwie Świąt Bożego Narodzenia i Mikołaja. Zaskoczył się przyjściem złej Czarownicy, która - jak się okazało - nie lubiła świątecznego czasu i nie rozumiała dlaczego podarunki sprawiają ludziom przyjemność. Robiła wszystko, by Mikołaj nie przybył do dzieci z podarunkami. Ze złą Czarownicą rozprawiła się Śnieżynka, która pomogła Mikołajowi dotrzeć z prezentami dla maluchów do biblioteki. Ogromną radość sprawiło dzieciom spotkanie ze św. Mikołajem, przed którym prezentowały swoje umiejętności, tj. liczenie w języku angielskim, ćwiczenie pompek, recytowanie wierszyków czy śpiewanie piosenek. Najmilszą jednak chwilą dla każdego malucha było otrzymanie "mikołajowej" niespodzianki i pozowanie do pamiątkowego zdjęcia ze św. Mikołajem.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Superbohaterowie”-warsztaty animacyjno-plastyczneDnia 29 listopada w Filii nr 11 odbyły się warsztaty animacyjno-plastyczne, w których uczestniczyli uczniowie klas drugich ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 3 w Mysłowicach. Warsztaty prowadziła Pani Anna Nowak - specjalista ds. edukacji Śląskiego Teatru Lalki i Aktora ATENEUM w Katowicach, pomysłodawczyni projektu literacko – teatralnego „Superbohaterowie” w ramach programu „Ojczysty - dodaj do ulubionych”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Podczas warsztatów omówiono hasła: odwaga, strach, pomoc, problem, talent, bohater, dobro, zło oraz przeprowadzono ćwiczenia ruchowe, polegające na pokazaniu odpowiedniego gestu do podanego hasła. Kolejnym zadaniem uczestników warsztatów było wzajemne wyłapanie pozytywnych cech lub umiejętności i zainteresowań towarzysza tworzącego parę. Następnie uczniowie animowali umiejętności swoich kolegów i koleżanek, po czym wykonali ordery „Superbohatera”, wyklejając wycięte formy orderu kolorowymi wstążkami i dekoracyjnymi drucikami, uwzględniając najważniejszą cechę osoby z którą prowadzili wywiad. W dalszej części spotkania warsztatowego w bibliotece uczniowie wysłuchali audiobooka nagranego w czasie realizacji projektu „Superbohaterowie” przez Śląski Teatr Lalki i Aktora ATENEUM. Na zakończenie warsztatów Pani Anna Nowak oprowadziła uczniów po wystawie, omawiając poszczególne etapy tworzenia projektu i jego realizacji z udziałem dzieci.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

Andrzejkowe spotkanie z "Kopciuszkiem"„Święty Andrzej ci ukaże, co ci los przyniesie w darze”, „Na noc św. Andrzeja dziewkom z wróżb nadzieja” - takie przysłowia wypowiadano w czasie spotkania andrzejkowego, które zorganizowano w Filii nr 11 przy ul. Mikołowskej dla podopiecznych z ŚDS w Mysłowicach oraz WTZ „Radość”. Spotkanie rozpoczęto przedstawieniem teatralnym „Kopciuszek”, którego wykonawcą był młodzieżowy zespół teatralny LODODENDRON, działający w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Mysłowicach. Grupa teatralna przedstawiła współczesną wersję „Kopciuszka” i rozbawiła całą salę do łez. Tradycyjne lanie wosku, wróżby andrzejkowe i wspólna zabawa przy muzyce dały wszystkim wiele radości, a jednocześnie uczyły szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Pobudzając wyobraźnię, pozwoliły oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji… „Czary- mary wosku lanie, co się ma stać, niech się stanie”.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Spotkanie z Hanną Greń"Mroczne kryminały i thrillery są obecnie bardzo modną literaturą nie tylko wśród mężczyzn, ale również wśród kobiet. A co najdziwniejsze, coraz więcej kobiet jest autorkami tego rodzaju literatury. Hanna Greń, którą gościła Filia nr 11 przy ul. Mikołowskiej, jest osobą niezwykle pogodną, dowcipną i pełną ciekawych pomysłów. Autorka mrocznych kryminałów, mieszkanka Bielska Białej, ma wiele zwolenników, a po jej powieści ustawia się kolejka czytelników. Na spotkaniu w mysłowickiej bibliotece opowiadała o swojej pasji pisania książek i pomysłach na zaskakiwanie czytelnika. Jej mąż – emerytowany policjant – jest pierwszym recenzentem jej książek, stąd ich wiarygodność i dopracowanie merytoryczne. Spotkanie w bibliotece zakończyło się sprzedażą książek z dedykacją autorki.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Czytanie na dywanie - Barbórka"Z okazji zbliżającej się Barbórki w Filii nr 2 na osiedlu Bończyka odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Czytanie na dywanie”. Podczas zajęć dzieci poznały legendy o Skarbniku - dobrym duchu kopalń, wysłuchały opowiadania „Jak odkryto węgiel”, aktywnie brały udział w rozmowie na temat pracy górników oraz w zabawach ruchowych przy piosence "Hej w kopalni!". Miały również okazję przymierzyć najważniejsze elementy galowego oraz roboczego stroju górniczego, a następnie wykonać pracę plastyczną z użyciem kalki ołówkowej (kopiującej) „Moja kopalnia”.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Andrzejki w Kosztowach"Andrzejki to dawna tradycja, z którą najbardziej związane są wróżby i przepowiednie. Kiedyś do wróżb andrzejkowych podchodzono bardzo poważnie - wróżyły tylko niezamężne kobiety, robiąc to w odosobnieniu, aby poznać prawdę na temat swojego przyszłego zamążpójścia. Dziś andrzejki traktuje się przede wszystkim jako dobrą zabawę, w której mogą brać udział zarówno kobiety, jak i mężczyźni, dorośli i dzieci. Nawiązując do tej tradycji Filia nr 9 w Kosztowach zorganizowała 28 listopada dla uczniów klasy 3 Szkoły Podstawowej nr 16 spotkanie andrzejkowe. Dzieci poznawały swoją przyszłość w numerologii, mowie kwiatów, drzewku szczęścia, szczęśliwej gwiazdce, poznawały imię sympatii, wróżyły z butów czy wreszcie – przelewały wosk przez dziurkę od klucza, interpretując symbol, który powstał z roztopionego wosku. Dopełnieniem tego magicznego i pełnego tajemnic spotkania był słodki poczęstunek.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Nasza Polska"Aktualny temat niedawno obchodzonego Święta Niepodległości był motywem przewodnim kolejnego spotkania, które tym razem biblioteka przy ulicy Oświęcimskiej przygotowała dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 6 Specjalnej w Katowicach. Po krótkim omówieniu zagadnień związanych z historia Polski i odzyskaniem niepodległości oraz po wspólnie wyrecytowanym wierszu W. Bełzy „Kto ty jesteś?", młodzież przystąpiła do wyklejania mapek Polski w barwach ojczystych. Na koniec chętnie prezentowała swoje prace, pozując do grupowego zdjęcia na tle wystawy „Jest taki kraj... Niepodległy''.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Święto Misia"Z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia grupa przedszkolaków ze Starej Wesołej przybyła z wizytą do biblioteki, by wspólnie świętować i przypomnieć sobie genezę powstania tego miłego święta. Jak się okazało, dzieci były doskonale zorientowane w jakim kraju powstało to święto i na czyją cześć. Z czytanych opowiadań o misiach - m.in. K. Reider „Uśmiechnij się, Misiu” oraz C. Flood „Jak dobrze mieć sąsiada” - przedszkolaki wyciągnęły trafne wnioski, a w trakcie zajęć plastycznych wykonały podobizny sympatycznych misiaków na patyczkach (projektu p. Ewy Borówki). Miłe spotkanie zakończyło się słodkim akcentem. Święto Pluszowego Misia było również okazją do organizacji w dwóch placówkach bibliotecznych – Filii nr 5 w Brzęczkowicach oraz Filii nr 11 przy ul. Mikołowskiej – przedstawień teatralnych w wykonaniu aktorów Teatru Edukacyjnego GABI ART. Spektakl „Tulisiowe zabawy, ale też ważne sprawy” to mądra i ciepła opowieść o tym, czego człowiek potrzebuje w życiu najbardziej – przyjaźni, miłości, dobroci i bezinteresownej pomocy. Głównym bohaterem spektaklu jest uroczy miś Tuliś, który nie zawsze potrafi zachować się w świecie ludzi, dlatego o jego bezpieczeństwo i edukację dbają jego przyjaciel i napotkani w czasie zabaw strażnik miejski, lekarz i strażak. Kolorowa scenografia, kostiumy, piosenki i wesoła muzyka dały wszystkim dzieciom uczestniczącym w przedstawieniach dużo radości i dobrej zabawy, przy okazji ucząc ich wielu ważnych rzeczy. Przedstawienia edukacyjne zorganizowano w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach.WIĘCEJ ZDJĘĆ
WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Historia książki i biblioteki"„Historia książki i biblioteki” to temat integracyjnego spotkania uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 Specjalnej z Katowic i uczestników WTZ przy SPDN „Radość” w brzęczkowickiej bibliotece. Podczas lekcji bibliotecznej zapoznano uczestników z historią książki od początków do współczesności. Omówiono wiele pojęć, jak książka, biblioteka, żywa książka, biblioteka szkolna a domowa biblioteczka, czytelnik, dyskutowano o różnicach między biblioteką a księgarnią, o szacunku do książki oraz omówiono zasady korzystania z bibliotek. Opisano również rodzaje materiałów, z których wykonane były pierwsze książki oraz jaka jest różnica między rękopisem a książką drukowaną i jak wygląda książka XXI wieku – elektroniczna. Podopieczni WTZ przeczytali książkę pt. „Kamyczek w bibliotece”, a wszyscy uczestnicy wzięli udział w kreatywnej zabawie z „książką spaghetti”.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Poznajemy tradycje śląskie"„Poznajemy tradycje śląskie” – pod takim hasłem w bibliotece w Kosztowach zorganizowano zajęcia związane z tradycjami i zwyczajami ludowymi Górnego Śląska, w którym uczestniczyły dzieci z Przedszkola nr 10. W trakcie zajęć przedszkolaki zapoznano z elementami gwary, rozmawiano o kuchni, tradycji skubania pierza i strojach śląskich. Przytoczono także kilka tekstów w gwarze z książki Marka Szołtyska „Elementarz Śląski”. W ramach edukacji regionalnej w spotkaniu udział wzięły także uczennice klasy III Szkoły Podstawowej nr 16 - jedna z dziewczynek wystąpiła w stroju śląskim, a druga uczennica – laureatka konkursów w gwarze śląskiej - pięknie recytowała dwa teksty gwarowe: o „Fojermanach” i „Utopcach”. Zwieńczeniem zajęć było wspólne odśpiewanie piosenki w gwarze.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Zdrowo jemy, zdrowo żyjemy"Dnia 26 listopada Bibliotekę Centralną odwiedziły dzieci z Przedszkola nr 8, które wzięły udział w zajęciach „Zdrowo jemy, zdrowo żyjemy”, zorganizowanych z okazji Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania, przypadającego właśnie w listopadzie. Dzieci z uwagą wysłuchały wiersza Stanisława Karaszewskiego „Witaminowe abecadło” i dowiedziały się, w jakich produktach znajdują się witaminy A ,B, C i D. Rozmowa z przedszkolakami przekonała je, że owoce i warzywa oraz nabiał to główne źródła witamin i należy je spożywać każdego dnia, by być zdrowym. Przedszkolaki opowiadały także o swoim codziennym jadłospisie w przedszkolu i w domu oraz o ulubionych potrawach. Poznały również piramidę żywieniową i dopasowywały własnoręcznie obrazki żywności do odpowiedniego miejsca na piramidzie. Następnie rysowały swoje własne piramidy żywieniowe. Na koniec dzieci dostały słodki i zdrowy poczęstunek w postaci jabłuszka.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Święto Pluszowego Misia"Filia nr 4 w Morgach zorganizowała obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia, na które zaproszono dwie grupy przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2. W czasie spotkań opowiadano dzieciom o życiu i gatunkach prawdziwych niedźwiedzi oraz historię powstania maskotki – pluszowego misia. Zaprezentowano także wiele książek, których bohaterami są pluszowe misie oraz przeczytano opowiadanie A. Mangan pt. „Zgubiony niedźwiadek”. Na biblioteczne spotkanie dzieci przybyły wraz ze swoimi przytulankami – misiami, którym złożyły życzenia, zaśpiewały piosenkę i poczęstowały się cukierkami, przygotowanymi na tę okazję.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Światowy Dzień Pluszowego Misia."Co roku 25 listopada obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia, z tej okazji w Filii nr 2 na osiedlu Bończyka zorganizowano Tydzień Pluszowego Misia. W dniach 20 oraz 21 listopada do biblioteki wraz z pluszowymi misiami przybyły trzy grupy dzieci z Przedszkola „Zielona Lokomotywa” oraz dwie grupy z Przedszkola „Akademia Małego Odkrywcy”. Podczas spotkań dzieci wysłuchały wierszyków o misiach, chętnie uczestniczyły w zabawach taneczno - ruchowych, poznały „misiową literaturę” oraz wykonały w zespołach piękne laurki dla pluszowych solenizantów. Na zakończenie zajęć każdy uczestnik otrzymał Medal Przyjaciela Pluszowego Misia. Przedszkolaki zapisane do biblioteki mogły przy okazji wypożyczyć wybraną przez siebie książeczkę. Dnia 22 listopada Dzień Pluszowego Misia świętowały również dzieci podczas zajęć z cyklu „Czytanie na dywanie”.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Przyłączenie Górnego Śląska do Polski"W kosztowskiej bibliotece w dniu 21 listopada odbyła się impreza zorganizowana z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w której uczestniczyli uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej nr 16 w Mysłowicach wraz z opiekunami. Prelekcję dotyczącą przyłączenia Górnego Śląska do Polski wygłosiła emerytowana nauczycielka historii Pani Małgorzata Gwóźdź - Brzóska. Przed rozpoczęciem wykładu przedstawiono prezentację multimedialną, poświęconą Wojciechowi Korfantemu - wybitnemu politykowi, mężowi stanu, polskiemu komisarzowi plebiscytowemu. Prelegentka w ciekawy i przystępny sposób przekazała informacje dotyczące walki Ślązaków o niepodległość. Mówiła o powstaniach i plebiscycie zorganizowanym na Górnym Śląsku, wspominała również o działaczach narodowych i powstańcach pochodzących z naszej okolicy. Na zakończenie przytoczyła kilka zabawnych anegdot opowiadających o tym, w jaki sposób Polacy walczyli z Niemcami. Spotkanie dodatkowo uatrakcyjniono ekspozycją prasy z lat 20- tych XX wieku, zawierającą artykuły poświęcone sprawom Śląska, takich jak: „Głos Górnego Śląska”, „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, „Wspólna Sprawa” - tygodnik ilustrowany czy „Kuryer Literacko – Naukowy”.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Wykład Dariusza Faleckiego"Dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania Niepodległości po raz drugi już w tym roku Filia nr 11 zorganizowała spotkanie dla młodzieży z historykiem, pracownikiem naukowym Centralnego Muzeum Pożarnictwa - Dariuszem Faleckim. Lekcja Historii Niepodległości w zbiorach kolekcjonerskich to najciekawsza metoda prowadzenia zajęć, podczas których można dotknąć kawałka historii i poznać jego wartość. Uczestnicząca w spotkaniu młodzież z klas VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Mysłowicach wraz z wychowawcami podziwiała zbiory kolekcjonerskie pochodzące z okresu niepodległości i wysłuchała historii z nią związanej. Na zakończenie spotkania prelegent wręczył nagrody tym, którzy prawidłowo odpowiedzieli w krótkim quizie historycznym.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Czytanie na dywanie - dla Niepodległej"W ramach cyklu spotkań „Czytanie na dywanie” 15 listopada w Filii nr 2 na osiedlu Bończyka odbyły się zajęcia o tematyce patriotycznej. Z okazji 100-lecia zdobycia przez Polskę niepodległości dzieci zapoznały się z filmem edukacyjnym „Polak mały”, z którego dowiedziały się między innymi jak wygląda godło Polski, co symbolizują biel i czerwień oraz dlaczego Mazurek Dąbrowskiego jest wyjątkową pieśnią. Usłyszały również legendę o Lechu, Czechu i Rusie oraz wspólnie recytowały wiersz Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. Chętnie uczestniczyły w zabawie taneczno - ruchowej do piosenki „Jestem Polakiem”, a następnie za pomocą farb wykonały pracę plastyczną pt. „Znak mój - Orzeł Biały”.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Kto się przyzna, jak nazywa się Ojczyzna?"Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości bibliotekarze z Filii nr 7 zorganizowali dla dzieci z "Twórczej Czwórki" oraz Przedszkola nr 12 zajęcia edukacyjne o Polsce. "Pytanie nietrudne - to każdy przyzna: jak się nazywa twoja Ojczyzna?" - od takiej zagadki rozpoczynano rozmowy na temat Polski, jej historii, geografii i sąsiadów. Szczególny nacisk położono na trwającą przez 123 lata niewolę i odzyskaną przez Polskę upragnioną wolność. Następnie omówiono z dziećmi symbole narodowe - godło, hymn oraz flagę - wykorzystując ilustracje oraz legendę o Lechu, Czechu i Rusie. Podczas głośnego czytania młodsze dzieci wysłuchały kilku wierszy, natomiast sześciolatki wsłuchały się w opowiadanie o komendancie Wolnej Polski, czyli o Józefie Piłsudskim autorstwa Wojciecha Widłaka. Atrakcją spotkań były zabawy ruchowe, śpiewanie dziecięcych piosenek o naszym kraju oraz pisanie palcem po tablicy interaktywnej. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach plastycznych, podczas których wykonywały serduszka w ojczystych barwach techniką wydzierania oraz kotyliony z bibuły. Wszystkie prace można podziwiać w bibliotecznej "Galerii na szybach".WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Z Gęboludem w teatrze”

lekcja biblioteczna i warsztaty teatralno-plastyczneDnia 14 listopada do Filii nr 11 zostali zaproszeni na lekcję biblioteczną i warsztaty teatralne uczniowie klasy drugiej ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Mysłowicach, którzy poznali bibliotekę, zwiedzili wystawę plastyczną „Jedwabnym szlakiem”, wypożyczoną z MOK-u, a także wystawę fotografii „Superbohaterowie”, relacjonującą działania Śląskiego Teatru Lalki i Aktora ATENEUM w ramach programu „Ojczysty - dodaj do ulubionych”. W oddziale dla dzieci bibliotekarka zachęciła uczniów do włączenia się do grona czytelników biblioteki publicznej poprzez prezentacje najpopularniejszych książek dla dzieci i krótkich recenzji, zwłaszcza książek detektywistycznych.

W kolejnej części spotkania uczniowie mieli okazję zapoznać się z teatrem i terminologią teatralną. Omówiono takie pojęcia jak teatr, afisz, obsada aktorska, sceneria, rekwizyt, budka suflera, a także z jakich części składa się scena, kto to jest dramaturg, scenarzysta, charakteryzator, sufler, jaką rolę podczas sztuki teatralnej pełni światło, ciemność czy muzyka, a także jak powinniśmy się zachować w teatrze, czyli savoir-vivre teatralny. Pokaz kukiełek, marionetek i licznych pacynek sprawił dzieciom wiele radości, tym bardziej, że mogły je dotknąć, nadać im imię, odgadnąć do jakiej bajki pasują, a nawet z nimi zatańczyć.

Przygotowana w bibliotece odpowiednia sceneria wraz z licznymi rekwizytami i kostiumami umożliwiła uczniom „aktorskie” przedstawienie treści książki Roksany Jędrzejewskiej-róbel „Gębolud”. W trakcie animacji teatralnej dzieci wykazały się doskonałą wyobraźnią i umiejętnościami obrazującymi zachowania postaci z książki. Wspólny taniec czarownika Gęboluda, wróżki Hortensji i Pyzatej wraz z publicznością wyzwolił u wszystkich wiele pozytywnych emocji.

W części plastycznej warsztatów uczniowie mieli za zadanie wykonać kukiełkę, wykorzystując brystol, kredki, ścinki szmatek, wstążki, kawałki wełny, klej i patyczki. Gotowymi kukiełkami drugoklasiści pochwalili się w czasie wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Na zakończenie warsztatów bibliotekarka podarowała uczniom zakładki, promujące bibliotekę oraz poczęstowała ich słodyczami ze starego kufra czarownika Gęboluda.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„ZAPRASZAMY”__________________________________________________________

"Kwatera Marszałka - escape room"„Kwatera Marszałka” - escape room zorganizowany w bibliotece przy ulicy Oświęcimskiej był ostatnim z elementów projektu „Jest taki kraj... Niepodległy” dofinansowanego przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego w Konkursie grantowym „Na 100 Niepodległa”, realizowanego w mysłowickiej książnicy. Zaaranżowany 15 listopada w wypożyczalni dla dorosłych Filii nr 7 gabinet Marszałka Józefa Piłsudskiego stał się dla biorących udział w projekcie Drużyn Niepodległości - czyli trzyosobowych grup, reprezentantów ośmiu mysłowickich szkół podstawowych - pokojem zagadek, z którego można było wyjść jedynie po rozwiązaniu szeregu zadań w ustalonej kolejności, złamaniu określonych kodów, które prowadziły do klucza otwierającego drzwi. Atrakcyjny charakter tej interaktywnej zabawie gwarantowało wykorzystanie w celu zdobycia kolejnych punktów nowoczesnej technologii – tablicy multimedialnej z niepodległościową krzyżówką, smartfonów w trakcie robienia selfie z marszałkowskimi wąsami czy skanerów pomocnych przy aplikacji kodów QR, które ukryte w zbiorach biblioteczki Marszałka wskazywały dalszy ruch w grze. Uczniowie wcielając się w rolę wojskowych adiutantów poszukiwali za portretami tajemniczych kopert, odczytywali hasła w alfabecie Morse'a i lustrzanym odbiciu, łamali kody otwierające podróżną walizkę z mapami „Odbudowy Państwa Polskiego w latach 1918-1921”, poznawali i odgadywali zapachy ukryte wśród naczyń na stoliku kawowym oraz przeszukiwali marszałkowską korespondencję w celu zdobycia dalszych poleceń w grze. Kołem ratunkowym dla uczestników escape room był telefon do Mentora Niepodległości, czyli włączonych w projekt seniorów – członków PZN Oddział Mysłowice. Drzwi pokoju zagadek otwierał klucz w postaci kartki z wynikiem równania matematycznego, polegającego na odpowiednim zliczeniu wojskowych pagonów. Punktację escape room „Kwatery Marszałka” stanowi suma zliczonych punktów z poszczególnych zadań, punkty za wyjście z pokoju zagadek o wyznaczonym czasie – 30 minut oraz dodatkowe punkty dla jednej z Drużyn Niepodległości za najlepszy czas opuszczenia marszałkowskiego gabinetu. Wszystkim uczestnikom gry, czyli uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 1, 15, 13, 7, 4, 10, ZSO I LO oraz Podstawowej Szkoły Sportowej udało się wyjść z „Kwatery Marszałka” o regulaminowym czasie po wykonaniu większości zadań. Podsumowanie wyników wszystkich etapów projektu i wręczenie nagród zwycięskim drużynom będzie miało miejsce 12 grudnia w Czytelni Głównej MBP w Mysłowicach.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Józef Piłsudski – kibic piłki nożnej”

zajęcia z cyklu „Święta polskie – Niepodległość”Obchodzone w bieżącym roku 100-lecie Niepodległości Polski było tematem kolejnego spotkania w bibliotece przy ul. Mikołowskiej, w którym uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Specjalnej im. Janusza Korczaka w Mysłowicach wraz z nauczycielami. Prowadząca spotkanie w skrócie omówiła historię Polski od początków państwa po panowanie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i skutków jego rządów – rozbiorów Polski. Omówiła rolę, jaką pełnili pisarze polscy poza granicami kraju czy inne osoby, które miały wpływ na przetrwanie języka polskiego, tradycji i kultury polskiej oraz przekazała w jaki sposób wybuch I Wojny Światowej, zbrojne wystąpienia Polaków i walki żołnierzy pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego doprowadziły do odzyskania po 123 latach niewoli przez Polskę niepodległości. Bibliotekarka omówiła również z uczniami polskie symbole narodowe i ich znaczenie dla Polaka. Podczas spotkania śpiewano dziecięce piosenki o Polsce oraz czytano wiersz Władysława Bełzy „Kto ty jesteś – Polak mały”. Jednakże szczególną uwagę skupiono na postaci marszałka Józefa Piłsudskiego, który był kibicem piłki nożnej. Bibliotekarka odczytała uczniom fragmenty książki Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby „Marszałek Józef Piłsudski”, w której to chłopiec Paweł w czasie odwiedzin u dziadków dowiaduje się od nich wiele ciekawostek o życiu „wąsacza”, czyli Ziuka, a nawet to, że klub piłkarski Legia przyjął nazwę od Legionów Polskich marszałka Józefa Piłsudskiego. Druga część spotkania objęła zabawy z piłkami - uczniowie odgadywali w jakiej dyscyplinie sportowej używane są pokazywane przez bibliotekarkę piłki. Największą atrakcją był slalom z piłką nożną pomiędzy gumowymi „plackami” treningowymi, celowanie do bramki, rzut piłeczek do koszy, zabawa piłkami i chustą animacyjną. Spotkaniu w bibliotece towarzyszyła również wystawka proporczyków różnych klubów piłkarskich, która była pomocna podczas zajęć plastycznych. Uczniowie mieli za zadanie przy pomocy przygotowanych materiałów – szablonów, wstążek, kredek – wykonać dowolne proporczyki z rysunkiem piłki nożnej, jak również nakleić znak orła białego na przygotowane biało-czerwone chorągiewki. Biblioteczne zajęcia zakończyły się wręczeniem pamiątkowych zakładek do książek i zaproszeniem na kolejne spotkanie „Święta polskie – Wielkanoc”, które odbędzie się w kwietniu przyszłego roku.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

"Podróż z walizką pełną książek"Filia nr 11 w ramach akcji „Podróż z walizką pełną książek” przygotowała dla dzieci z Przedszkola nr 66 w Katowicach zajęcia pod hasłem „Zabawa z myszką Chrapiszką”, które były kontynuacją październikowych odwiedzin przedszkolaków w mysłowickiej bibliotece. Bibliotekarka Anna Żmuda przebrana za myszkę Chrapiszkę prezentowała maluchom bogato ilustrowane książki o zwierzętach, które po kolei wyciągała z podróżnej walizki. Dzieci z zaciekawieniem oglądały książkowe obrazki ze zwierzętami i słuchały ciekawostek opowiadanych o nich przez myszkę Chrapiszkę. Zabawy dzieci z myszką, masażyki, pląsy, ulubione zagadki i układanie obrazkowych puzzli stworzyły w sali przedszkolnej tętniącą radością atmosferę. Miłą niespodzianką był pokaz maskotek wyciąganych z wiklinowego koszyka przez myszkę Chrapiszkę i możliwość zabawy z jeżykiem, zajączkiem, sową, liskiem i sarenką. Kolorowanie ilustracji ze zwierzętami i wystawka gotowych prac na dywanie zakończyła kolejną wizytę – tym razem myszki Chrapiszki – w katowickim przedszkolu.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

"Jestem małym patriotą"Patriotyzm to miłość do ojczyzny. Słowo pater w języku starożytnych Greków i Rzymian znaczyło „ojciec”, a patria to po łacinie „ojczyzna”, czyli ziemia ojców. Patriotyzm był tematem zajęć dla uczniów klasy II Szkoły Podstawowej nr 2, zorganizowanych 15 listopada w Bibliotece Centralnej z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Z opowieści o burzliwych dziejach państwa polskiego uczniowie dowiedzieli się między innymi kto został pierwszym królem Polski i jak długo naszym krajem władali królowie, co to takiego rozbiory Polski i kiedy nasza ojczyzna odzyskała niepodległość. Drugoklasiści poznali polską symbolikę narodową - godło, barwy państwowe, hymn. Dowiedzieli się dlaczego w godle Polski umieszczony jest orzeł, co symbolizują kolory na fladze Polski oraz kiedy można usłyszeć hymn. Z elementów puzzli natomiast układali godło Polski, a następnie wspólnie w pozycji stojącej odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego - by później porozmawiać o szacunku względem narodowych symboli. Kreatywnością i zapałem twórczym uczniowie „Dwójki” wykazali się przy projektowaniu pocztowego znaczka okolicznościowego pod hasłem „Polska nasza Ojczyzna”. Przy użyciu gotowych szablonów i kredek powstała cała kolekcja ciekawych znaczków, którą można obejrzeć w Czytelni. Dzięki takim spotkaniom, jak w Bibliotece Centralnej, uświadamiamy dzieciom kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, jaka jest nasza przeszłość oraz uczymy je bycia Polakiem i miłości do kraju ojczystego.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

"Niepodległościowy koncert chóru "Harmonia"W Filii nr 11 przy ul. Mikołowskiej dnia 14 listopada odbyło się spotkanie słowno-muzyczne z mysłowickim chórem „Harmonia” pod przewodnictwem Pani Stefanii Adamik - wieloletniego pedagoga, muzyka i zaangażowanego społecznika. Wieczornica, w której uczestniczyli członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, podopieczni Domu Pomocy Społecznej Mysłowice i czytelnicy biblioteki, miała charakter patriotyczny i zorganizowana została w ramach projektu „Jest taki kraj… Niepodległy”, dofinansowanego przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego w Konkursie grantowym „Na 100 Niepodległa”. Na początku spotkania wszyscy obecni wspólnie odśpiewali „Rotę”, po czym rozbrzmiał niepodległościowy repertuar w wykonaniu chóru „Harmonia”. Wszyscy przypomnieli sobie słowa takich pieśni, jak „Pierwsza Brygada”, „Ostatni Mazur”, „Czerwone słoneczko” czy „Serce w plecaku”. Śpiewano również pieśni z okresu powstania listopadowego, powstań śląskich, a także pieśni ludowe, przeplatane piękną poezją patriotyczną. Na zakończenie każdy z uczestników miał okazję zaproponować znaną pieśń, do której wszyscy wspólnie się dołączyli.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Czytanie na dywanie - Dzień Jeża"Dnia 8 listopada w Filii nr 2 na osiedlu Bończyka odbyły się kolejne zajęcia czytelniczo-plastyczne z cyklu „Czytanie na dywanie”. Tym razem dzieci poznały nowe przygody Gangu Słodziaków i chętnie uczestniczyły w zabawach ruchowych. Z okazji Międzynarodowego Dnia Jeża, który obchodzimy 10 listopada, uczestnicy wyszukiwali w książkach ciekawostek na temat tych zwierząt, a następnie wykonali pracę plastyczną "Kolczasty jeżyk" z wykorzystaniem papierowych talerzyków.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Święto Niepodległości"Filia biblioteczna nr 9 w Kosztowach zorganizowała w piątek 9 listopada 2018r. warsztaty literackie dla dzieci z Przedszkola Integracyjnego „Zielona Lokomotywa”, których tematem była rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Na początku spotkania przekazano przedszkolakom informacje dotyczące historii odzyskania przez Polskę niepodległości w dniu 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli, a następnie rozmawiano o symbolach narodowych, o hymnie państwowym oraz o tym, czym jest dla nas Ojczyzna. W dalszej części zajęć odbyło się czytanie wierszy okolicznościowych, m. in. „11 listopada” B. Brykczyńskiego, „Ponad sto lat” D. Ludwiczak, „Ojczyzna” W. Domaradzkiego czy „Piękna jest nasza ziemia” Cz. Janczarskiego. Biblioteczne warsztaty poświęcone ojczyźnie zakończono zbiorową recytacją wiersza „Kto ty jesteś” W. Bełzy.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Wystawka w Brzęczkowicach"W bibliotece w Brzęczkowicach w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowano wystawkę, wykonaną wspólnie przez bibliotekarzy i uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej nr 1 i 13, podopiecznych Przedszkola nr 1 oraz uczestników WTZ przy SPDN. Pierwsze listopadowe dni to lekcje biblioteczne o Niepodległej Polsce, krzyżówki i ankiety wśród czytelników na temat wiedzy o odzyskaniu niepodległości, a także życzenia dla Wolnej Polski. Dzisiaj wolna i niepodległa Polska jest dla nas czymś oczywistym, ale jeszcze sto lat temu wyglądało to zupełnie inaczej. Trzeba było wiele pracy i wysiłku, a przede wszystkim Wielkich Polaków, którzy tę wolność i niepodległość wywalczyli.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Międzynarodowy Dzień Niewidomych"Dnia 13 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Niewidomych - święto, które często mylone jest z przypadającym 15 października Międzynarodowym Dniem Białej Laski, w niektórych krajach znanym właśnie pod tą pierwszą nazwą. Patronem święta osób niewidomych i słabowidzących jest francuski pedagog Valentin Haüya, założyciel pionierskiej szkoły dla niewidomych w Paryżu. Pierwsze obchody tego święta miały miejsce już w 1946 roku, a celem świętowania tego dnia jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niewidomych i słabowidzących. Liczbę niewidomych w Polsce szacuje się na 100 tysięcy, z czego ponad 73 tysiące zrzesza Polski Związek Niewidomych (PZN). Kolejne pół miliona stanowią osoby z poważnymi dysfunkcjami i uszkodzeniami narządu wzroku. Filia biblioteczna przy ulicy Oświęcimskiej na stałe współpracuje z członkami mysłowickiego okręgu PZN poprzez zapraszanie ich na szereg spotkań autorskich, wykładów tematycznych i włączanie ich w całą gamę akcji czytelniczych i projektów. Filia prowadzi również jako jedyna w mieście Dział Książki Mówionej, który udostępnia czytelnikom niewidomym i słabowidzącym swoje zbiory w postaci audiobooków, nagrań na kasetach, nośnikach pamięci w formacie DAISY czy CF odsłuchiwanych poprzez czytak oraz książek z dużą czcionką. Za swoje zaangażowanie i służbę niesienia pomocy społeczności osób niewidomych i słabowidzących Filia nr 7 uhonorowana została w ostatnich dniach października przez Prezydium Zarządu Okręgu Śląskiego PZN listem gratulacyjnym i odznaką "Przyjaciela Niewidomych". To honorowe odznaczenie pracownicy biblioteki przyjęli z rąk reprezentantów mysłowickiego Koła PZN - Anny Macek – prezes i Barbary Kiepas – członka organizacji. Powyższe święto stało się też okazją do ponownego promowania bibliotecznych zasobów Działu Książki Mówionej poprzez tematyczną ekspozycję. Zapraszamy osoby z wszelkimi dysfunkcjami narządu wzroku po nagrania do filii bibliotecznej przy ulicy Oświęcimskiej.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Jesienne przygody zwierzaków - myszka Franciszka"W ramach bibliotecznej akcji czytelniczej „Spacer z walizką pełną książek” Filia nr 11 zorganizowała w mysłowickim Żłobku Miejskim spotkanie czytelnicze i muzyczno - ruchowe pt. „Jesienne przygody zwierzaków – myszka Franciszka”. Myszka Franciszka zabawiała maluszki czytając im krótkie przygody zwierzaków, przy okazji wyciągając z bajkowej walizki maskotki, o których była mowa: jeża, myszki, zajączka i wiewiórki. Wesołe pląsy w rytmie jesiennych piosenek, masażyki, pokazywanki, zagadki i oglądanie kolorowych książeczek ze zwierzętami złożyły się na wesołą zabawę dzieci z myszką Franciszką w jesienne przedpołudnie.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Jest taki kraj... Niepodległy"W ramach projektu „Jest taki kraj... Niepodległy", dofinansowanego przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego w Konkursie grantowym "Na 100 Niepodległa" dnia 7 listopada miał miejsce kolejny - po wykładzie - element tego przedsięwzięcia, czyli gra edukacyjna – "Ścieżki Niepodległości", realizowana przez Filię nr 7 mysłowickiej książnicy we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. H. Sienkiewicza w Mysłowicach. Na terenie szkoły zorganizowanych zostało sześć punktów ilustrujących odbudowę Niepodległej i główne epizody z nią związane. Punkty te nosiły nazwy: Komendant, Legiony, Orlęta Lwowskie, Czyn Powstańczy, Bitwa Warszawska i Znów Niepodległa. Na każdym z tych punktów Drużyny Niepodległości, składające się z reprezentantów ośmiu mysłowickich szkół podstawowych, rozwiązywały zadania, mini – testy, muzyczne skojarzenia, krzyżówki, kalambury i brały udział w konkurencjach sprawnościowych na stanowisku medycznym, polegających na opatrywaniu ran wojennych czy udzielaniu pierwszej pomocy nieprzytomnemu partyzantowi. Wśród zadań znalazły się również konkurencje związane z ikonografią, obrazującą okres rodzenia się Niepodległej typu "Siedem razy zatytułuj obrazy" lub "Znajdź Marszałka na portrecie" czy skojarzenie postaci bądź wydarzenia historycznego okresu 1918-1921 z odpowiednim rekwizytem. Drużyny Niepodległości wykonywały zadania poruszając się między poszczególnymi stanowiskami z kartą obiegową, na której uczniowie podawali poprawne odpowiedzi i zbierali punkty. W jednym z zadań można było wykorzystać koło ratunkowe w postaci telefonu do Mentorów Niepodległości, czyli włączonych w projekt członków PZN Oddział Mysłowice, którzy wskazywali warianty poprawnych odpowiedzi. Spotkanie zakończył słodki poczęstunek i zaproszenie Drużyn Niepodległości na kolejny etap projektu, czyli escape room "Kwatera Marszałka", który odbędzie się w filii bibliotecznej przy ulicy Oświęcimskiej dnia 15 listopada. Podsumowanie wyników wszystkich etapów projektu i wręczenie nagród zwycięskim drużynom będzie miało miejsce 12 grudnia 2018 r. w Czytelni Głównej MBP w Mysłowicach.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Baw się z nami książeczkami”Na spotkanie z cyklu „Baw się z nami książeczkami” i zabawę z Duszkiem Eugeniuszkiem do biblioteki przy ul. Mikołowskiej przybyły małe dzieci wraz z rodzicami. W czasie spotkania na dzieci czekało wiele atrakcji: „duszkowe” pieczątki, którymi czarownica Grażka stemplowała ręce dzieci, zaczarowane pudełko wydające dziwne odgłosy, którymi okazały się dźwięki grzechotek, cymbałek i innych drobnych instrumentów muzycznych, głośne czytanie wesołych przygód książkowego duszka Eugeniuszka, układanie kolorowych puzzli z duszkami oraz tańce z czarownicami i wróżką Anią. Najwięcej radości wywołał taniec, w którym czarownice goniły dzieci szturchając je słomianymi miotłami. Po niemałych emocjach Wróżka wraz z Czarownicami zaprosiła maluchy do zajęć plastycznych. Zadaniem dzieci było kolorowanie ilustracji kredkami, natomiast rodzice przy stołach wycinali z folii bąbelkowej postaci duszków, naklejali z koralików oczy i malowali im uśmiechnięte buźki. Na zakończenie zabawy z duchami wszyscy otrzymali kolorowe zakładki do książek wraz z cukierkami.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

Podsumowanie konkursu plastycznego

„Laurka dla jubilatki”
6 listopada o godzinie 10.00 w Czytelni Głównej przy ul. Strumieńskiego odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego „Laurka dla jubilatki”, zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mysłowicach w ramach obchodów 70 rocznicy powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach.

W konkursie wzięło udział 29 uczestników, którzy reprezentowali 8 mysłowickich szkół podstawowych (nr 1, 2, 7, 9, 10, 14, 15, 16). Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I-III.
Komisja oceniła prace uczestników, biorąc pod uwagę:
• twórczą pomysłowość i wyobraźnię w zakresie przedstawienia tematu,
• walory estetyczne pracy,
• dobór techniki plastycznej i jej opanowanie.

Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca uczestnikom:

Miejsce I
Szymon Górski - SP 14
Szymon Kułaga - SP 9

Miejsce II
Julia Osuch - SP 9
Julia Szlachta - SP 16
Marta Walczak - SP 9
Bartosz Jóźwik - SP 10

Miejsce III
Hanna Molitor - SP 9
Martyna Skabek - SP 1
Zuzanna Palka - SP 1
Molly Staroń - SP 1

Wyróżnienia
Amelia Psiuch - SP 16
Olivier Bartkowiak - SP 9
Maciej Zadora - SP 9
Alicja Macek - SP 9
Julia Czauderna - SP 7

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu gratulujemy.

WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

Konkurs plastycznyPrzypominamy o konkursie plastycznym „Nasza Niepodległa” - na prace czekamy jeszcze do poniedziałku 12 listopada.
Nie przegap szansy na atrakcyjną nagrodę.
Regulamin
__________________________________________________________

„Jak zmienia się las?”Jak zmienia się las, gdy nadchodzi jesień? Jak radzić sobie ze smutkiem, gdy robi się zimno, spadają liście, a ptaki odlatują do ciepłych krajów? Czy lato zawsze musi się skończyć? Na takie pytania szukały odpowiedzi przedszkolaki z „Twórczej Czwórki” podczas zajęć czytelniczo-plastycznych, zorganizowanych w bibliotece przy ulicy Oświęcimskiej. Spotkania rozpoczynały się zagadkami, które nawiązywały do aktualnej pory roku. Po krótkiej pogadance dzieci podchodziły do kosza pełnego darów jesieni i po kolei prezentowały każdy z nich. Następnie z wielkim zainteresowaniem wsłuchiwały się w opowiadanie o żubrze Pompiku i jego siostrzyczce Polince autorstwa Tomasza Samojlika. Jesień sprawiła, że Pompik był smutny, ale jego siostra wpadła na super pomysł, by poprawić mu humor i… udało się! Bohater książki ostatecznie stwierdza, że jesień jest piękna i że każda pora roku ma swój urok! Na zajęciach przedszkolaki brały również udział w zabawach ruchowych, wykorzystując kasztany oraz wykonały „Jesienne mozaiki”, które można podziwiać w bibliotecznej Galerii na szybach.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

Konkurs na esej.Przypominamy o konkursie na esej - na prace czekamy jeszcze do wtorku 6 listopada.
Nie przegap szansy na atrakcyjną nagrodę


Plakat


Regulamin
__________________________________________________________

„Na straganie”„Na straganie” – pod takim hasłem w brzęczkowickiej bibliotece zorganizowano spotkania z twórczością Jana Brzechwy dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Korczaka i dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 13. „Jan Brzechwa urodził się na Podolu w 1898 roku. Dzieciństwo spędził na licznych przeprowadzkach i podróżach po Kresach Wschodnich. Naprawdę nazywał się Jan Wiktor Lesman i tego nazwiska używał na co dzień. Pseudonim Jan Brzechwa wymyślił sobie, gdy już dorósł i zaczął pisać. Słowo „brzechwa” oznaczało kiedyś element strzały”. Z zawodu był adwokatem, ale jego prawdziwą pasją było pisanie i tak w 1938 roku powstał jego pierwszy wiersz „Tańcowała igła z nitką”. Wspólnie recytowany na bibliotecznym spotkaniu wiersz „Na straganie” ułatwił omówienie kolorów warzyw, witamin w nich zawartych i konieczności ich spożywania dla naszego zdrowia. Uczniowie wsłuchując się w czytanie innych utworów autora, wykonywali kolorowanki.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Biblioteczne potyczki”W dniu 31 października w Bibliotece Centralnej odbył się powiatowy konkurs dla uczniów klas 6 szkół podstawowych „Biblioteczne potyczki”, zorganizowany we współpracy z Sekcją Bibliotekarską przy Oddziale ZNP w Mysłowicach. Głównymi założeniami konkursu było rozbudzenie zainteresowania biblioteką i czytaniem, rozwijanie wyobraźni i rozbudzanie potrzeby obcowania z książką jako formą spędzania czasu wolnego, zachęcenie do korzystania z zasobów i usług biblioteki publicznej i jej filii oraz rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji. Do konkursu przystąpiło 7 zespołów dwuosobowych, reprezentujących szkoły podstawowe – nr 1, 2, 4, 10, 13, 14 oraz Szkołę Podstawową Sportową. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą ogólną z zakresu bibliotekarstwa, umiejętnością wyszukiwania informacji w słownikach i encyklopediach, czytaniem ze zrozumieniem oraz umiejętnością poszukiwania książek na półkach bibliotecznych. Najlepszymi okazali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10, którzy zajęli I miejsce, kolejne II miejsce zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1, a III miejsce przyznano uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 4. Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mysłowicach i Sekcję Bibliotekarską przy Oddziale ZNP w Mysłowicach. Gratulujemy.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Zostań przyjacielem biblioteki”W środę 31 października w Bibliotece w Kosztowach odbyło się uroczyste przyjęcie w poczet czytelników uczniów klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej nr 16. Celem corocznej imprezy organizowanej w bibliotece jest nie tylko włączenie pierwszoklasistów do grona czytelników, ale także rozbudzenie ich zainteresowań czytelniczych. Przed przystąpieniem do pasowania dzieci zapoznano z regulaminem biblioteki oraz zasadami korzystania z księgozbioru. Przeprowadzono także rozmowę o tym, w jaki sposób należy szanować książki oraz przeczytano opowiadanie edukacyjne „Franklin i książka z biblioteki”. Następnie uczniowie wzięli udział w zgadywankach literackich, sprawdzających znajomość popularnych legend i baśni, a po gorących dyskusjach o ulubionych bohaterach literackich, złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na czytelników. Wszystkie dzieci uczestniczące w spotkaniu otrzymały pamiątkowe zakładki do książek i drobne upominki.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Spotkanie autorskie z Barbarą Wicher”Dnia 30 października w Czytelni Głównej pisarka Barbara Wicher spotkała się z uczniami klas II oraz nauczycielami z mysłowickich Szkół Podstawowych nr 1, 2 i 9. Pani Barbara jest autorką ponad dwudziestu pełnych humoru i ciepła książek, w tym znanego dzieciom z telewizji „Detektywa Łodygi”. Napisała między innymi „Przygody roztargnionej czarownicy”, „Figę na wakacjach”, trylogię fantastyczno- przygodową o Tybaldzie, „Przygody Tofika”, a z języka francuskiego przetłumaczyła cykl powieści historycznych o Elżbiecie, Księżniczce z Wersalu.. Podczas spotkania mali czytelnicy zapoznali się z twórczością Pani Barbary. Autorka zabrała dzieci w cztery podróże z bohaterami swoich książek. Podróż historyczna z Księżniczką Elżbietą była okazją do teatralnej inscenizacji fragmentu z książki. Dzieci świetnie bawiły się w teatr - i aktorzy, i widzowie. W trakcie podróży przyrodniczej z Detektywem Łodygą uczniowie rozwiązywali zagadki i kalambury o przyrodzie. Trzecia podróż – geograficzna - to kolejna próba umiejętności aktorskich dzieci. Był filmowy klaps i została odegrana pierwsza scenka z najnowszej książki naszego gościa „Wyprawa na Karaiby”. Ostatnia z podróży – magiczna - nawiązywała do zabawnych „Przygód roztargnionej czarownicy”. Podczas tej podróży dzieci posługiwały się magicznymi różdżkami i zaklęciami, a Barbara Wicher odpowiadała na pytania małych czytelników, dotyczące jej książek i ich bohaterów. Na zakończenie spotkania autorskiego dzieci mogły kupić książki Pani Barbary i otrzymać dedykację. Każdy uczestnik spotkania został obdarowany pamiątkową zakładką do książki. Spotkanie z autorem ulubionej książki i zdobycie jego autografu to prawdziwa frajda dla każdego dziecka, które rozpoczyna swoją czytelniczą przygodę. Mamy nadzieję, że będzie zachętą do sięgania po kolejne lektury.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Wręczenie nagród w konkursie

„Laurka dla jubilatki”Miejska Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza wszystkich uczestników konkursu plastycznego „Laurka dla jubilatki” na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się
6 listopada o godzinie 10.00
w Bibliotece Głównej przy ul. Strumieńskiego 4.

Zapraszamy


__________________________________________________________

„Dzień Głośnego Czytania ze Słodziakami”Dnia 18 października w ramach współpracy szkoły z biblioteką miejską w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Mysłowicach odbyło się spotkanie literacko – plastyczne z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania pod hasłem „Szkolne spotkanie z Gangiem Słodziaków”. W przedsięwzięciu uczestniczyła grupa przedszkolna „Dinusie” oraz uczniowie klas pierwszego etapu edukacyjnego, czyli klas pierwszych, drugich i trzecich. Dzieci oczywiście przyniosły ze sobą pluszowe Słodziaki, oferowane w sieci sklepów Biedronka w programie lojalnościowym. Na spotkanie zaproszono panią Annę Żmudę - bibliotekarkę z Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach oraz uczennice klasy VIII: Emilię, Nadię i Oliwię. Program spotkania obejmował zajęcia czytelnicze w oparciu o książkę Renaty Piątkowskiej „Co się stanie na Leśnej Polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków”, którą czytali z podziałem na role zaproszeni goście. Nie zabrakło wyboru najfajniejszego Słodziaka – w głosowaniu zdecydowanie wygrał Lis Lucek. Głośnemu czytaniu towarzyszyła wspólna zabawa z elementami naśladownictwa: „Tędy biegła szara myszka” oraz „Tam za lasem, tam za górką”, w której dzieci bardzo chętnie uczestniczyły. Podsumowaniem zajęć czytelniczych był mini konkurs wiedzy o wysłuchanym tekście. Ostatnią częścią spotkania było ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Mój ulubiony Słodziak”. Za piękne prace plastyczne nagrodzonych zostało 6 uczniów: Oktawian i Julia z klasy trzeciej, Kamila z klasy drugiej oraz Paulina, Natalia i Kamila z klasy pierwszej. Laureatom gratulujemy!WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Jesienne spotkanie z wiewiórką”25 października w Filii nr 2 w dzielnicy Bończyk odbyły się kolejne zajęcia z cyklu Czytanie na dywanie pod hasłem „Jesienne spotkanie z wiewiórką”. Dzieci wysłuchały opowiadania o Wiewiórce Tosi, wyszukiwały wiewiórek w innych książkach i poznały wiele ciekawostek na temat tych zwinnych zwierzątek. Chętnie uczestniczyły w zabawie tanecznej do piosenki „Wiewióreczka mała”. Z uwagi na Światowy Dzień Origami, który przypada na 24 października, dzieci zapoznały się z tą sztuką plastyczną i wykonały pracę techniką origami płaskiego z koła pt. „Jesienna wiewiórka”. Serdecznie zapraszamy na zajęcia czytelniczo-plastyczne dla najmłodszych w każdy czwartek o godz. 15.00 w Filii nr 2 przy ul. Wielka Skotnica 84a (budynek Szkoły Podstawowej nr 4 – wejście od strony boiska szkolnego).WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Jest taki kraj... Niepodległy”W ramach Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości mysłowicka książnica podjęła się zorganizowania wieloelementowego projektu pod wspólnym hasłem przewodnim "Jest taki kraj... Niepodległy", który dofinansowany został przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego w Konkursie grantowym "Na 100 Niepodległa". Jedną z części tego przedsięwzięcia był multimedialny wykład "Odbudowa niepodległej w latach 1918-1921" wygłoszony 25 października w filii bibliotecznej przy ulicy Oświęcimskiej przez mgr Beatę Kulczyńską-Antos - nauczycielkę historii ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Mysłowicach dla trzyosobowych Drużyn Niepodległości – uczniów reprezentujących dziewięć szkół podstawowych z naszego miasta. Bogaty treściowo i merytorycznie, pełen wskazówek i podpowiedzi wykład będzie pomocny uczestnikom projektu w dwóch jego pozostałych etapach, czyli poprawnym przejściu przez grę edukacyjną "Ścieżki Niepodległości" i wydostaniu się z escape room, czyli pokoju zagadek nazwanego "Kwaterą Marszałka", które biblioteka zorganizuje w pierwszej połowie listopada. Podczas wykładu w Filii nr 7 Drużynom Niepodległości rozdane zostały również okolicznościowe plakietki, teczki sygnowane logo projektu oraz mapki i materiały pomocnicze do samodzielnego przygotowania się do dalszych etapów tego przedsięwzięcia. Pomocą dla uczestników będzie też w konkretnych zadaniach i zagadkach gry i escape room, możliwość skorzystania z "telefonu do przyjaciela", czyli włączonych w projekt seniorów z PZN Oddział Mysłowice – nazwanych Mentorami Niepodległości, którzy również uczestniczyli w wykładzie. Spotkanie w bibliotece zakończyło omównienie spraw organizacyjnych, podziękowanie mgr Beacie Kulczyńskiej-Antos za interesującą prelekcję oraz zaproszenie wszystkich uczestników spotkania do dalszych etapów projektu. Oprawę spotkania stanowiła ekspozycja prezentująca niepodległościowe zbiory biblioteczne oraz 100 wykonanych z papieru symbolicznych biało-czerwonych motyli wznoszących się ku niebu.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Światowy Dzień Origami”Każdy z nas tworzył kiedyś samoloty, stateczki czy żabki z papieru. To elementy japońskiej sztuki składania papieru origami. Ten rodzaj sztuki został tak popularny w Japonii, że jest obowiązkowym przedmiotem w szkole. Japończycy uważają, że origami pomaga w nauce matematyki i geometrii, ćwiczy precyzję, sprawność manualną, koncentrację. Światowy Dzień Origami, który przypada 24 października, był okazją do cyklu spotkań w Bibliotece Centralnej dla dzieci z Przedszkola nr 8 w Mysłowicach. Tematem przewodnim zajęć w dniach 22, 23 i 24 października była właśnie Japonia. Dzieci poznały życie i zwyczaje mieszkańców kraju kwitnącej wiśni. Bibliotekarka pokazywała ilustracje i opowiadała o kimonie, wachlarzach, bonsai i ikebanie, sztukach walki, spożywaniu posiłków za pomocą pałeczek i ceremonii parzenia herbaty. Dzieci nauczyły się słów powitania po japońsku oraz obejrzały znaki japońskiego pisma. Elementem integracyjnym każdego spotkania w bibliotece była dynamiczna zabawa ruchowa w rozplątywanie „węzła gordyjskiego” powstałego z dziecięcych rąk. Zajęcia z orgiami, czyli praca przy składaniu papieru dała przedszkolakom wiele radości i satysfakcji. Własnoręcznie tworzyły różne ciekawe formy, np. głowę pieska czy samolot. Skupiały się na swojej pracy, lecz także na tym, co pokazywała osoba prowadząca. Uważnie słuchały instrukcji i wykonywały kolejne zgięcia papieru, co nie było takie proste. Własnoręcznie wykonane origami może być wspaniałym prezentem, opakowaniem na prezent, zabawką czy dekoracją do domu. Zapraszamy do składania i życzymy udanej zabawy.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Spotkanie z Maciejem Wielobobem”Wielu kojarzy jogę z siedzącym po turecku joginem, tkwiącym w bezruchu i pogrążonym w rozmyślaniach lub z budzącym podziw "kwiatem lotosu" - wymyślną figurą, będącą skomplikowaną plątaniną rąk i nóg. Joga - według najpopularniejszych interpretacji tego terminu - to połączenie ciała, umysłu i duszy. To filozofia życiowa, która ma doprowadzić do harmonii pomiędzy ciałem, umysłem i duszą. „Sny, senne wizje i przypowieści”, „Uważność w praktyce”, „Psychologia Jogi” oraz inne książki Macieja Wieloboba można było nabyć podczas spotkania autorskiego, które odbyło się 19 października w Filii nr 11 przy ul. Mikołowskiej. Maciej Wielobób - nauczyciel medytacji i jogi, który podąża ścieżką Otwartej Drogi, jednej z sufickich organizacji inspirowanych nauczaniem Hazrata Inayata Khana, naucza jogi i medytacji w Polsce i Europie, zarówno na uczelniach, jak i podczas warsztatów i spotkań. Przekazuje głębię tradycyjnej wiedzy medytacyjnej w taki sposób, aby uczestnicy zajęć mogli uwalniać się od napięcia i doświadczać spokoju umysłu. W swojej ostatniej książce „Sny, senne wizje i przypowieści. Fragmenty duchowej ścieżki” skupia się na duchowym treningu, który pozwala dotrzeć do różnych aspektów snu. Wszystkie książki Macieja Wieloboba zapoznają z praktyką sufickich mantr, proponują konkretne techniki zwiększania swojej uważności oraz umożliwiają rozpoczęcie samodzielnego treningu etyczno-psychologicznego, który jest podstawą ścieżki duchowej. Podczas spotkania w bibliotece, w którym uczestniczyli członkowie DKK, słuchacze UTW, uczestnicy zajęć praktyki Jogi oraz zainteresowani czytelnicy, Maciej Wielobób opowiadał o swoich doświadczeniach i książkach, które są przewodnikami wewnętrznej podróży w głąb siebie, a także mówił o tym, jak praktykować i zaakceptować rzeczywistość. Zgodnie z dietą joginów na spotkaniu była możliwość smakowania ciasta marchewkowego, z kaszy jaglanej i ciasteczek z kleiku ryżowego, a zainteresowani mieli okazję do indywidualnych rozmów oraz zakupu poradnika z dedykacją autora.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Barwy jesieni”„Barwy jesieni” – pod takim hasłem 19 października biblioteka w Kosztowach zorganizowała dla dzieci z grupy „Wiewiórek” z Przedszkola nr 10 zajęcia czytelniczo-plastyczne. Na początku przedszkolaki opowiadały z czym kojarzy im się jesień, jakie są jej główne atrybuty i jakie kolory mają jesienne liście. Wymieniały również dary jesieni, czyli owoce i warzywa charakterystyczne dla tej pory roku oraz opowiadały o zbieraniu kasztanów, żołędzi i szyszek. Po wysłuchaniu opowiadań: „O gościach, co nie przyszli na ucztę”, „Jak wygląda pani Jesień” oraz bajki „O kolorach jesieni”, maluchy wzięły udział w zabawie ruchowej „Spadające liście” z użyciem zasuszonych liści. Na zakończenie wizyty dzieci zaprezentowały piosenki związane z jesienią, których wcześniej nauczyły się w przedszkolu.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

Konkurs na esej.Zapraszamy do udziału w konkursie
PlakatRegulamin
__________________________________________________________

Konkurs plastycznyZapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

„Nasza Niepodległa”Regulamin
__________________________________________________________

„Kto ty jesteś? Polak mały”Od najmłodszych lat dzieci w Polsce recytują wierszyk Władysława Bełzy rozpoczynający się od słów „Kto ty jesteś? Polak mały”. Zbliżające się Święto Niepodległości było okazją do zorganizowania w Bibliotece Centralnej zajęć dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej „Szkolne Skrzaty” przy Szkole Podstawowej nr 2 o Polsce - naszej Ojczyźnie. Uczennice wysłuchały „Legendy o założeniu Gniezna” Zbigniewa Dmitroca i dowiedziały się z niej, jak powstało godło Polski. Następnie wysłuchały ważnych informacji o pozostałych symbolach narodowych - o fladze i hymnie. Rozmawiały o godnej postawie podczas słuchania i śpiewania Mazurka Dąbrowskiego i o szacunku, który się okazuje wszystkim symbolom narodowym. Krótka gawęda historyczna wysłuchana przez dzieci zawierała wiadomości o najważniejszych wydarzeniach z historii Polski, o powrocie naszej Ojczyzny na mapę Europy po 123. latach niewoli. Dziewczynki bardzo sprawnie ułożyły i wykleiły kolorową mapę Polski z puzzli, pokazywały na niej Warszawę, rzekę Wisłę, Bałtyk i góry. Odczytywały nazwy największych polskich miast i nauczyły się nazw państw - sąsiadów naszego kraju. Na zakończenie spotkania wspólnie wykonano kotyliony w barwach narodowych i rozmawiano, jak można uroczyście obchodzić Święto Niepodległości 11 Listopada.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Dzień Kundelka”Dzień Kundelka to nieformalne święto wielorasowych psów, powołane przez nieistniejące już Stowarzyszenie Przyjaciół Kundelka, a obchodzone corocznie 25 października. Data święta nie jest przypadkowa i zbiega się z Dniem Ustawy o Ochronie Zwierząt. Święto powstało jako podziękowanie kundelkom za ich oddanie i wierność, ale również aby zwrócić uwagę na tę najliczniejszą, a często najgorzej traktowaną grupę psów towarzyszących człowiekowi. Filia nr 2 na osiedlu Bończyka włącza się w obchody Dnia Kundelka, promując przez cały tydzień książki o psach. Każdy miłośnik kundelków – i nie tylko - odnajdzie tu coś dla siebie. Zapraszamy!WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Czytanie na dywanie... z Loki”W Filii nr 2 na osiedlu Bończyka 18 października odbyło się kolejne popołudniowe spotkanie czytelniczo - plastyczne dla najmłodszych z cyklu „Czytanie na dywanie”. Tym razem świętowano zbliżający się Dzień Kundelka. Filię biblioteczną odwiedziła suczka o imieniu Loki, która na co dzień pracuje z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi. Uczestnicy spotkania wysłuchali wiersza Ludwika Jerzego Kerna pt. „Na kanapie” oraz opowiadania o przyjaźni pt. „Pies z kotem”, a także dowiedziały się jak nawiązywać właściwe relacje z psami, jak rozpoznawać ich emocje i co zrobić, by psy nie były smutne. Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach ruchowych z czworonogiem, a następnie wykonały pracę plastyczną „Mój pies”. Kolejne zajęcia z cyklu „Czytanie na dywanie” już w najbliższy czwartek 25 października. Zapraszamy na godzinę 15.00!WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Nasza Niepodległa - spotkanie z poezją”W dniu 15 października Filia nr 9 w Kosztowach w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowała spotkanie literackie dla grupy młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 16. Podczas spotkania uczniowie czytali wiersze nawiązujące do historii Polski, mówiące o zmaganiach Polaków w drodze do wolności. Wśród czytanej poezji znalazły się m.in. „Raport z oblężonego miasta”, „Grób Agamemnona” czy „Do Matki Polki”. Spotkanie z poezją niepodległościową zakończyła piękna recytacja „Reduty Ordona” Adama Mickiewicza w interpretacji jednego z uczniów.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Jesienne spacery po lesie ze zwierzętami”Na cykliczne zajęcia czytelnicze pod hasłem „Jesienne spacery po lesie ze zwierzętami” biblioteka przy ulicy Mikołowskiej zaprosiła dzieci z Przedszkola nr 66 z Katowic. Spotkania prowadziła Myszka Franciszka i Zajączek Kicaczek, którzy czytali na głos opowiadania z książek pt. „Myszka Trapiszka i Dom Pod Kocią Łapką” oraz „Jak zajączek szukał drogi do domu”. Wesołe zabawy obejmowały prezentację książek o myszkach i zajączkach, układanie puzzli z książkowych ilustracji, zabawy muzyczne z grzechotkami, wyliczanki, masażyki, zagadki i łamigłówki. Atrakcją spotkań w bibliotece był „jesienny spacer po lesie” pomiędzy regałami z książkami, zbieranie do koszyków papierowych grzybów z poleceniami i przejście „grzybową ścieżką” do skarbu ukrytego przez leśne zwierzęta, którym okazały się kolorowanki i słodkości.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Uroki jesieni”„Uroki jesieni” - pod takim hasłem 16 października w Czytelni Głównej uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość” w Mysłowicach wzięli udział w zajęciach biblioterapeutycznych. Pogoda tegorocznej jesieni sprzyja aktywności na świeżym powietrzu, ale zazwyczaj jesienna aura rzadko zachęca do wyjścia z domu. Coraz krótsze dni, chłód i wiatr sprawiają, że chętnie zamykamy się w czterech ścianach i oddajemy błogiemu lenistwu. Uczestnicy WTZ podczas spotkania stworzyli listę rzeczy, które możemy zrobić jesienią, by uprzyjemnić sobie chwile spędzane w domu. Mieli sporo pomysłów na ciekawe zajęcia na jesienne popołudnia i wieczory. Na spotkanie w Czytelni przynieśli swoje rysunki - jesienne pejzaże i portrety Pani Jesieni, a po rozmowach o zmianach w przyrodzie, jakie przynosi jesień oraz zachowaniach zwierząt, które przygotowują się na nadejście zimowych chłodów, wykonali postaci liścianych ludków. Wszystkie prace uczestników spotkania można obejrzeć na wystawie bibliotecznej – zapraszamy.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Spotkanie z Panią Jesienią”Jesień to pora roku, w której drzewa „stroją się w najpiękniejsze ubrania”, by dostojnie pożegnać zasypiający wraz z nadejściem mrozów świat. Widzimy na nich różnobarwne liście, mieniące się złociście w promieniach jesiennego słońca, od pomarańczowych, przez żółte, aż po czerwone czy brązowe. Jesień i jej kolory były tematem spotkania w bibliotece przy ul. Oświęcimskiej, na które zaproszono młodzież niepełnosprawną ze Szkoły Podstawowej nr 6 Specjalnej w Katowicach. Miłą niespodzianką dla uczestników zajęć było przybycie Pani Jesieni z koszem pełnym jesiennych darów. Po próbie nazwania tych wszystkich bogactw dzieci wysłuchały prostych zagadek o jesieni oraz wiersza „Muchomor” J. Papuzińskiej. Ważną częścią spotkania było wykonanie jesiennej mozaiki przy użyciu farb.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Czytanie na dywanie”Od października w Filii nr 2 na osiedlu Bończyka rozpoczęło się „Czytanie na dywanie", czyli cykl popołudniowych zajęć czytelniczo-plastycznych dla najmłodszych. Podczas pierwszego spotkania 4 października uczestnicy wspólnie z bibliotekarzami powitali w bibliotece jesień – dzieci wysłuchały zabawnych jesiennych historii Kubusia Puchatka, następnie niczym bohater, świetnie bawiły się kolorowymi listkami podczas zabaw z chustą oraz wykonując prace plastyczne z ich użyciem. Z kolei 11 października uczestnicy „Czytania na dywanie" przenieśli się na biblioteczne targowisko warzywne – dzieci obejrzały teatrzyk na podstawie wiersza Jana Brzechwy „Na Straganie", ćwiczyły zręczność na torze przeszkód oraz wykonały z warzyw jesienne grzybki, które zagościły na bibliotecznej wystawie. Na zakończenie zajęć uczestnicy mogli spróbować swoich sił przedstawiając własne opowiadania warzywne. Serdecznie zapraszamy na otwarte zajęcia czytelniczo-plastyczne „Czytanie na dywanie” dla najmłodszych w każdy czwartek o 15.00.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Bookcrossing”Coroczny bookcrossing zorganizowany na Targach Książki w Katowicach przez Śląskich Blogerów Książkowych cieszy się niezmiennie wielką popularnością wśród osób zainteresowanych wymianą książek. Pracownicy filii bibliotecznej przy ulicy Oświęcimskiej również biorą w nim udział. Katowicka akcja stała się dla nich jesienną tradycją i sposobem na wzbogacenie księgozbioru biblioteki o nowe pozycje książkowe, warte polecenia czytelnikom. Również w tym roku w dniu 12 października bibliotekarze Filii nr 7 pojawili się na stoisku Śląskich Blogerów Książkowych, gdzie zgodnie z przyjętym regulaminem organizatora można wymienić książkę za książkę. Tym razem po owocnej wymianie i po ich opracowaniu do rąk czytelników trafią 42 książki beletrystyczne, które dzięki akcji bookcrossingowej zyskały "drugie życie". Zapraszamy!WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Jesienne spotkanie w Wesołej”Piękna, jesienna pogoda sprzyja miłym spotkaniom w Filii nr 8 w dzielnicy Wesoła. Przedszkolaki z grupy „Wiewiórek” uczestniczyły tu w zajęciach czytelniczych poświęconych właśnie jesieni. Przeczytano piękny wiersz o jesiennej pani przedszkolance autorstwa B. Michalca „Nasza pani przedszkolanka”, przytoczono kilka ciekawostek przyrodniczych dotyczących zachowań zwierząt, a także dyskutowano o ich przygotowaniach do zimy. Podczas zajęć plastycznych maluchy kolorowały jesienne liście, które wyeksponowano w bibliotece oraz wiewiórki z orzeszkiem, które ozdobią ściany sal przedszkolnych.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Jesień w prozie i poezji”W brzęczkowickiej bibliotece pojawiła się jesień... Oprócz jesiennych dekoracji, które ozdobiły szyby i pomieszczenia biblioteki - prace plastyczne wykonane przez dzieci z Przedszkola nr 1, z Zespołu Szkół Specjalnych (ZSS) oraz uczestników WTZ przy SPDN "Radość" - zorganizowano tu zajęcia czytelnicze pod hasłem „Jesień w prozie i poezji”. Uczestnicy spotkań - uczniowie ZSS, Szkoły Podstawowej nr 6 i nr 13 - na podstawie krótkich opowiadań: „O samotnym kasztanku”, „Jesienny liść” i „Jeżyk" poznali obecną porę roku – jesień, jej barwy oraz dary. Wspólnie wykonali jesienny taniec liści, wsłuchali się w muzykę spadających kasztanów, orzechów i liści oraz recytowali wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej „Jesień”. Podsumowaniem zajęć było wyszukanie wśród ukrytych obrazków tych jesiennych oraz rysowanie kolorowych liści do „Galerii Dzieciaka”.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Mirabelka – kiełkująca historia w Filii nr 11”Do akcji „Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy”, której organizatorem jest redaktor naczelna serwisu Lustro Biblioteki – Barbara Morawiec włączyła się również Filia nr 11 przy ul. Mikołowskiej. W dniach 4 i 5 października uczniowie klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 3 uczestniczyli tam w warsztatach historyczno-literackich „Mirabelka – kiełkująca historia”, zorganizowanych z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Warsztaty podzielono na trzy bloki zajęciowe. Część historyczna obejmowała krótki zarys historii Polski od początków dziejów aż po czas odzyskania niepodległości po 123. latach niewoli. Wspólnie zastanawiano się, czym jest wolność i niepodległość dla współcześnie żyjących Polaków oraz jak dbać o ich dobro i dobro całej ojczyzny. W części literackiej warsztatów przedstawiono biogram Cezarego Harasimowicza – dramaturga, aktora, scenarzysty i autora książki „Mirabelka”, która stała się inspiracją spotkań bibliotecznych. Omawiając treść książki oraz jej bohaterów literackich, skupiono się na motywie miłości i nienawiści, przytaczając poszczególne cytaty z książki. Warsztatom literackim towarzyszyła wystawka książek dla dzieci o tematyce wojennej, odtwarzanie pieśni patriotycznych, drzewo pokoleniowe bohaterów występujących w powieści oraz miniatura drzewa śliwy mirabelki. Trzeci blok stanowiły zajęcia plastyczne, podczas których dzieci rysowały i wyklejały żółtą bibułą owoce mirabelki, a przy użyciu szklanych kolorowych koralików – korale bohaterki książki – Dorki. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom i spróbował konfitury z mirabelek.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Literacka Nike po raz 22”Polskim wyróżnieniem dla najlepszej książki roku jest Nagroda Nike przyznawana za najlepszą książkę napisaną i wydaną po polsku w roku poprzednim. W niedzielę 7 października rozstrzygnięto konkurs - Nagrodę Nike 2018 otrzymał Marcina Wicha za książkę „Rzeczy, których nie wyrzuciłem”. W tym roku wybór był jednogłośny - i czytelnicy i jurorzy na laureata wybrali właśnie tę książkę.
Tegoroczna edycja Nagrody Literackiej Nike była 22. Finałem.

Zgonie z regulaminem konkurs składa się z 3 etapów:
a) etap pierwszy - wybranie przez Jury do dalszych etapów konkursu 20 nominacji, które ogłasza się w maju każdego roku,
b) etap drugi - wybór przez Jury 7 finalistów podawany do publicznej wiadomości we wrześniu każdego roku,
c) etap trzeci - wybór laureata, dokonywany przez Jury w dniu wręczenia Nagrody w danej edycji.

W tym roku w ścisłym finale znalazły się następujące książki:

1. Wojciech Bonowicz: „Druga ręka”, Wydawnictwo a5, Kraków (poezja)
2. Anna Bikont: „Sendlerowa. W ukryciu”, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec (biografia)
3. Mikołaj Grynberg: „Rejwach”, Wydawnictwo Nisza, Warszawa (opowiadania)
4. Paweł Sołtys: „Mikrotyki”, Wydawnictwo Czarne, Warszawa (opowiadania)
5. Jerzy Kronhold: „Stance”, Wydawnictwo Convivo, Warszawa (poezja)
6. Ewa Lipska: „Pamięć operacyjna”, Wydawnictwo Literackie, Kraków (poezja)
7. Marcin Wicha: „Rzeczy, których nie wyrzuciłem”, Karakter, Kraków (esej)

Biblioteka Centralna prezentuje wystawę książek- laureatek dotychczasowych konkursów, dostępnych w zbiorach biblioteki, zachęcając do lektury. Obok laureatki tegorocznej warto przeczytać książki nagrodzone w poprzednich edycjach. Zapraszamy do czytania!WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„"List od..." - akcja czytelnicza”Dnia 9 października przypada ustanowiony w 1969 roku w Tokio - Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, który rozpoczyna jednocześnie popularyzowany na całym świecie już od lat 60-tych Tydzień Pisania Listów. Wymiana listownej korespondencji ma być nie tylko w tym okresie pozytywnym elementem szarej codzienności, ma przypominać wszystkim jak ważną rolę odegrała poczta w rozwoju gospodarczo-społecznym w wielu krajach, ma również zachęcać do refleksji nad odchodzącym w zapomnienie tradycyjnym, pisemnym sposobem komunikowania. W obchody Tygodnia Pisania Listów włączyła się również filia biblioteczna przy ulicy Oświęcimskiej poprzez zorganizowanie akcji czytelniczej pod hasłem „List od...”. Pracownicy biblioteki wysyłali do najwierniejszych jej czytelników krótkie listy, zawierające w swojej treści miłe słowa, wyrazy sympatii i podziękowania za częste wizyty w książnicy i chwile spędzone na lekturze. Nadawcą tej nietypowej i sympatycznej korespondencji okazała się książka – mieszkaniec biblioteki. Kolejny element akcji stanowi ekspozycja zachęcająca czytelników Filii nr 7 do wypożyczania książek z dziedziny epistolografii, zbiorów listów i korespondencji znanych osób i beletrystyki z listem w tytule. Zapraszamy!WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Mirabelka - kiełkująca historia”W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości biblioteczna filia nr 7 włączyła się do akcji „Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy”, której organizatorem jest redaktor naczelna serwisu Lustro Biblioteki – Barbara Morawiec. Uczniowie z klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 6 wzięli udział w warsztatach edukacyjnych prezentujących historię pewnego drzewa – Mirabelki - w oparciu o książkę autorstwa Cezarego Harasimowicza. Na wstępie uczestnicy zajęć zostali poproszeni o zapisanie na liściach wszystkiego, co kojarzy im się ze słowem miłość, po czym otrzymali zaproszenie do obejrzenia filmu o prawdziwej bohaterce książki oraz wysłuchania fragmentu audiobooka czytanego przez Grażynę Wolszczak. Po rozpoznaniu drzewa Mirabelki jako narratora książki, uczestnicy spotkania wsłuchali się w krótkie streszczenie lektury przy wykorzystaniu planszy, przedstawiającej drzewo genealogiczne bohaterów oraz map Warszawy z różnych okresów historii miasta. Sprawdzianem z wysłuchanej treści dotyczącej dziejów Mirabelki był wcześniej przygotowany test. Uczniowie w trakcie słuchania piosenek z „Mirabelki” - „Czerwony autobus” i „Dziwny jest ten świat” – układali puzzle z wizerunkiem okładki książki. Po rozmowach wyjaśniających pojęcia miłości, przyjaźni i dobrych relacji między ludźmi dyskusja dotyczyła takich trudnych tematów jak: wojna, getto, godzina policyjna, a także wielkich polskich bohaterów, np. Ireny Sendlerowej. Podsumowaniem rozmów z głośnym czytaniem było wskazanie, że Polska miała bardzo burzliwą historię oraz nawiązanie do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Istotną częścią spotkania było wykonanie własnego drzewa pamięci. Na odrysowanych dłoniach, które utworzyły koronę drzewa, uczestnicy wypisali ważne słowa dla Polski. W ramach warsztatów wymyślano również w grupach hasła reklam wypożyczalni strojów bajkowych na wzór tego, które w gazecie zamieścił jeden z bohaterów książki. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał dyplom i posmakował konfitury z owoców drzewa śliwy mirabelki.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Narodowe Czytanie w Kosztowach”W dniu 2 października 2018 r. biblioteka w Kosztowach we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 16 zorganizowała spotkanie w ramach akcji Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Celem spotkania było wzięcie aktywnego udziału w akcji czytelniczej, propagującej znajomość literatury polskiej oraz włączenie się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zanim uczniowie 3 klasy gimnazjalnej odczytali fragmenty „Przedwiośnia”, krótko scharakteryzowano genezę powstania tej powieści. Dla przybliżenia młodzieży postaci pisarza przygotowano również prezentację multimedialną „Śladami Żeromskiego”.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Warsztaty ze Zbigniewem Masternakiem”Komiksy to alternatywa dla książek, a przygody Asterixa, Spidermana czy Batmana mają rzesze fanów na całym świecie. Polskie kultowe komiksy „Tytus, Romek i Atomek” oraz „Kajko i Kokosz” cieszą się również niesłabnącą popularnością. Co to jest komiks? Jak się go tworzy? Jaka jest jego historia? Odpowiedzi na te pytania mogli poznać uczniowie klas V i VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Mysłowicach, którzy 2 października wzięli udział w warsztatach tworzenia komiksu w Bibliotece Centralnej. Zajęcia prowadził Zbigniew Masternak - pisarz, dziennikarz, scenarzysta filmowy, autor komiksów, a także…piłkarz - kapitan Reprezentacji Polskich Pisarzy w Piłce Nożnej. Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać tajniki powstawania obrazkowych opowieści - prowadzący opowiedział jak zbudowany jest komiks, jak tworzy się jego dwa podstawowe elementy: fabułę i część graficzną, jak podzielić kartkę na poszczególne kadry opowieści, jak rysować bohaterów i poszczególne scenki oraz gdzie umieszczać "dymki" z wypowiedziami lub myślami bohaterów. W dalszej części zajęć uczniowie samodzielnie tworzyli komiksy – ich zadaniem było opowiedzieć w formie komiksu krótką, wymyśloną historię z motywem Mysłowic. Autorzy najciekawszych prac zostali nagrodzeni książkami i dyplomami. Komiksowe rysunki można oglądać na wystawie w Czytelni Biblioteki Centralnej. Komiks jest jedną z form książki; do jego czytania, ale także do tworzenia intrygujących fabuł i ciekawych obrazków bardzo zachęcał uczniów uczestniczących w warsztatach Zbigniew Masternak. Może któryś z nich stworzy kiedyś słynny komiks?WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Wrześniowe spotkanie DKK”"Góry są środkiem, człowiek jest celem. Nie chodzi o to, aby wejść na szczyt, robi się to, aby stać się kimś lepszym" (Walter Bonatti) Kim jest Piotr Pustelnik? Czternaście ośmiotysięczników w 20 lat. Trzeci Polak, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum. Najwyższe szczyty i cena, jaką trzeba za nie zapłacić. Legendarny himalaista Piotr Pustelnik po raz pierwszy opowiada swą historię w książce autobiograficznej „Ja Pustelnik”, o której dyskutowali we wrześniu klubowicze mysłowickiego Dyskusyjnego Klubu Książki. Piotr Pustelnik pisze o dzieciństwie i o swojej rodzinie, o tym, ile go kosztowało zostanie himalaistą, o walce ze swoją słabością, o zaniedbywaniu własnej rodziny, o tym, że wejścia na góry były częścią jego osoby. Jego książka jest jak najlepsza powieść przygodowa. Dużo w niej zwrotów akcji, przypadkowych, a jak się później okaże - przełomowych wydarzeń, radości, smutku, potyczek z przeznaczeniem i balansowania na granicy życia i śmierci. Ale czy właśnie o to chodzi w życiu? Na to pytanie odpowiadali w gorącej dyskusji klubowicze DKK. Na spotkaniu można było zapoznać się również z literaturą o tematyce górskiej innych sławnych himalaistów, a także wypróbować liny, których używają podczas swoich wspinaczek.

Na kolejne spotkanie DKK zapraszamy 25 października 2018 r. o godz. 17.30 - dyskusja o książce J. Małeckiego „Rdza”. W ramach spotkań z autorem, finansowanych przez Instytut Książki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, zapraszamy również na spotkanie z Maciejem Wielobobem - pisarzem, nauczycielem medytacji i jogi, autorem najnowszej książki pt.”Sny, senne wizje i przypowieśći. Fragmenty duchowej ścieżki.” Spotkanie odbędzie się dnia 19 października (piątek) o godz. 17.30 w bibliotece przy ul. Mikołowska 40.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Jesiennie w Wesołej”Po wakacyjnej przerwie i zadomowieniu się w przedszkolu grupa „Żabek” z Przedszkola nr 18 w Nowej Wesołej odwiedziła bibliotekę, by poznać jej księgozbiór, zasady udostępniania zbiorów i wreszcie - samodzielnie wypożyczyć wybrane bajeczki. Spotkanie przebiegało w jesiennej aurze. Za oknem wiele barw jesieni - taki był też temat czytanych wierszy: „Pani Jesień na straganie”, „Kałuże”, „Fruwające kapelusze”, „W jesiennym lesie” i wiele innych. Podczas zajęć plastycznych dzieci konstruowały jesienne drzewka (projektu p. Ewy Borówki ), które zabrały ze sobą do przedszkola.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Wrześniowe zajęcia w Brzęczkowicach”„O historii książki i biblioteki” to jeden z tematów, którym rozpoczęto wrześniowe spotkania w brzęczkowickiej bibliotece. Podczas lekcji bibliotecznych uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Korczaka (ZSS), uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 13 oraz uczestnicy WTZ przy SPDN „Radość” poznali historię książki od początków do współczesności oraz wiele pojęć związanych z książką, m. in. pismo klinowe, papirus, hieroglify czy iluminacja. Ponadto poznali materiały, z jakich wykonane były pierwsze książki, kto był żywą książką oraz jaka jest różnica między rękopisem a książką drukowaną i jak wygląda książka elektroniczna. „Poznajemy lektury, te prawdziwe i baśniowe” – to kolejny blok edukacyjny zorganizowany dla uczniów z ZSS w oparciu o pierwszą część książki J. Brzechwy „Akademia Pana Kleksa”. Utwór ma formę pamiętnika spisanego przez 12-letniego narratora Adasia, który opowiada o swoich przygodach, dziejach Mateusza, o nauce w Akademii i o zemście fryzjera Filipa. Dużą rolę na zajęciach odegrały „piegi Pana Kleksa”, które otrzymywali uczniowie, udzielający prawidłowych odpowiedzi na zadawane przez bibliotekarza pytania. Natomiast zajęcia pod hasłem „Łatwe rozmowy na trudne tematy, czyli jak oswoić szkołę” zostały zrealizowane we współpracy z nauczycielami i uczniami Szkoły Podstawowej nr 1. Prace plastyczne, które powstały w czasie spotkania, zostały wyeksponowane w „Galerii Dzieciaka”.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Kozucha Kłamczucha”„Kozucha Kłamczucha czyli kłamstwo ma krótkie nogi” - tak brzmiał temat zajęć czytelniczych dla uczniów klasy II Szkoły Podstawowej nr 16 w Kosztowach, poświęconych twórczości Janiny Porazińskiej, a zorganizowanych w Filii nr 9 z okazji 130. rocznicy urodzin pisarki. Podczas spotkania dzieci wysłuchały bajki o przygodach nieznośnej kózki, a następnie dyskutowały o tym, czym jest kłamstwo i jakie są jego konsekwencje. Wzięły także udział w zabawie pod hasłem „Prawda czy fałsz”, a ich zadaniem w finałowej części zajęć było wykonanie rysunku przedstawiającego dowolną sytuację, w jakiej znalazła się tytułowa Kozucha Kłamczucha. Powstałe prace uczniów wyeksponowano na wystawce dotyczącej Janiny Porazińskiej.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Narodowe Czytanie ”Siódma edycja Narodowego Czytania (NC) odbyła się również w Mysłowicach - w Filii nr 11 przy ul. Mikołowskiej. W tym roku lekturą było „Przedwiośnie” S. Żeromskiego, ponadto przez cały rok biblioteka proponuje do czytania 44 teksty Antologii Niepodległości. „Przedwiośnie” to ostatnia powieść Stefana Żeromskiego, która została opublikowana w 1924 roku. Pisarz dokonał w niej bilansu pierwszych lat niepodległości Polski, a jej treść stanowiła zachętę do wspólnej debaty nad kształtem II Rzeczypospolitej. Tegoroczna akcja Narodowego Czytania odbyła się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, stąd wyjątkowa formuła tego przedsięwzięcia. W mysłowickiej bibliotece przygotowano ciekawą wystawę okolicznościową, która przybliżyła klimat epoki XIX wieku. W czytaniu wzięli udział czytelnicy biblioteki, członkowie DKK i UTW. Oprócz lektury „Przedwiośnia”, uczestnicy NC mogli wzbogacić swoja wiedzę na temat życia kulturalnego okresu międzywojnia dzięki wystawie literackiej oraz przypomnieć sobie teksty pieśni Niepodległej, śpiewając we wspólnym gronie. Poczęstunek, który uświetnił spotkanie ufundowała Cukiernia-Piekarnia Maciuś.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Wakacyjne wspomnienia”Nawiązując do niedawno zakończonych wakacji, Filia nr 7 zorganizowała dla dzieci z Przedszkola nr 12 zajęcia czytelnicze. Przedszkolaki rozwiązując na wstępie zagadki same odgadły jaki będzie temat spotkania, po czym z wielkim zaangażowaniem wzięły udział w pogadance „Moje wakacyjne wspomnienia”. Po wysłuchaniu wszystkich niesamowitych przeżyć przyszedł czas, by poznać przygody Zuzi – głównej bohaterki książki Liany Schneider z serii „Mądra Mysz”. Przedszkolaki po wysłuchaniu opowiadania chętnie rozmawiały o książce, zaskakując wiedzą, a także umiejętnością zapamiętywania wielu szczegółów. Rozmowa dotyczyła także skarbów morza, której towarzyszyła wystawa muszli, bursztynów oraz pereł. Dzieci z zaciekawieniem przykładały do ucha muszle, zachwycając się szumem morza, a dziewczynki stroiły się w „morską” biżuterię. Uczestnicy spotkania wzięli także udział w zadaniach na spostrzegawczość, w zabawie z muszlą i zajęciach plastycznych.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Z Jasiem i Małgosią wędrówki po lesie”Bajkowi bohaterowie braci Grimm – Jaś i Małgosia – byli bohaterami zabaw w Filii nr 11 przy ul. Mikołowskiej, zorganizowanych w ramach cyklu „Baw się z nami książeczkami”. Rodzice wraz z małymi dziećmi zaproszeni przez Czarownicę wysłuchali opowiastki o przygodach Jasia i Małgosi, przy okazji oglądając ilustracje do bajki prezentowane w teatrzyku obrazkowym kamishibai. Uczestnicy zabawy literackiej wzięli udział w układaniu z puzzli i szyszek postaci Jasia i Małgosi, w animacjach ruchowych, podchodach z zadaniami do wykonania wypisanymi na grzybkach, szukaniu niespodzianki Baby Jagi ukrytej w bibliotece czy przechodzeniu do domku Jasia i Małgosi przez leśne tunele. Miłym przerywnikiem zabawy był poczęstunek - czekoladowe pierniki i sok malinowy Baby Jagi smakowały wszystkim uczestnikom. Ulubionym momentem zabaw w bibliotece są zajęcia plastyczne. Rodzice i dzieci wykonali z kolorowego papieru i rolek tekturowych leśne grzybki, które obecnie stanowią jesienny wystrój biblioteki w formie wystawki. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały od Czarownicy kolorowanki, cukierki oraz zaproszenia na kolejną zabawę w bibliotece pt. „Duszek Eugeniuszek”, która odbędzie się 29 października 2018 r. o godz.17.00.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Mysłowice. Przyłapani na czytaniu”Z okazji jubileuszu 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach filia biblioteczna przy ulicy Oświęcimskiej prezentować będzie w terminie od 11.09 do 19.10 wystawę fotograficzną pod tytułem „Mysłowice. Przyłapani na czytaniu”. Ekspozycja obejmuje ponad dwadzieścia zdjęć, na których uchwyceni zostali w kadrze ci znani i mniej znani Mysłowiczanie podczas lektury ulubionej książki w czasie wolnym, podczas przerwy w pracy czy podczas wizyty w bibliotece. Wśród „przyłapanych na czytaniu” znalazły się osoby pełniące funkcje miejskie między innymi – Prezydent Miasta Mysłowice Edward Lasok, Z-ca Prezydenta Grzegorz Brzoska, Iwona Nowak – Dyrektor Kancelarii Prezydenta, Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Łukaszek czy Joanna Frysztacka – Rzecznik Prasowy UM Mysłowice, pracownicy innych instytucji miejskich – wśród nich Komendant PSP w Mysłowicach – mł. bryg. Mirosław Wiktor czy były Dyrektor MOK dr Artur Madaliński oraz przedstawiciele lokalnych mediów – redaktor tygodnika „Co Tydzień” Anna Starmach i dziennikarze itvm.pl – Sylwia Żygłowicz i Katarzyna Jasiulek. Kolejną grupę osób biorących udział w fotograficznym projekcie stanowią czytelnicy i przyjaciele biblioteki – wśród nich między innymi dr Grzegorz Odoj – pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, Magdalena Wala – mysłowicka powieściopisarka i nauczyciel historii czy Anna Macek – Przewodnicząca PZN Koło Mysłowice, która do zdjęcia pozuje z audiobookiem, książką czytaną przez lektora. Tak jak różne są scenerie powstawania zdjęć do akcji począwszy od urzędowych gabinetów, poprzez ławki w parku, wnętrze apteki, zakładu fryzjerskiego czy autobusu, tak też różne są wybory ulubionych książek portretowanych bohaterów zdjęć. Kierownik ZKiS UM Jolanta Tucharz Sablik z racji swoich licznych podróży zdecydowała się na „Dwa dni we dwoje. Przewodnik po Polsce”, Irena Grzesiok – jedna z najbardziej aktywnych czytelniczek biblioteki – poleca thriller prawniczy „Testament” Remigiusza Mroza, pielęgniarka Hanna Arzogin często wraca do humorystycznej twórczości Joanny Chmielewskiej, dlatego wybrała „Całe zdanie nieboszczyka” tej właśnie autorki, z kolei sposobem na oderwanie się od codziennego pośpiechu jest dla Anny Isakow-Zając - kierownik Apteki „Maciejka” - pozycja z gatunku fantastyki, czyli „Diuna” Franka Herberta. Zdjęciom prezentowanym na wystawie towarzyszą tzw. „dymki”, czyli krótkie wypowiedzi uczestników akcji uzasadniające dokonany wybór ulubionej książki. Wystawa „Mysłowice. Przyłapani na czytaniu” odwiedzi w najbliższym czasie również inne filie biblioteczne. Zapraszamy!WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Dotacja Biblioteki Narodowej”__________________________________________________________

„Kraina Baśni Różnych Narodów - sierpniowe spotkania w bibliotece”W drugim miesiącu wakacji Filia nr 11 zaprosiła dzieci do udziału w literackiej podróży do Krainy Baśni Różnych Narodów. Biblioteczni turyści wśród atlasów, map i książek poznali symbole narodowe, jednostki monetarne, stolice, życie i zwyczaje, a nawet zwroty grzecznościowe używane przez ludzi mieszkających w Japonii, Niemczech oraz w niektórych rejonach Australii i Ameryki.

Spotkania w bibliotece obejmowały zajęcia czytelnicze, podczas których bibliotekarka czytała baśnie: australijską „Dobry Nurrundere”, niemiecką „Baśń o mądrej córce chłopa”, japońską „Kwitnąca wiśnia” oraz baśń Indian z Ameryki Północnej „Piękny, zielony wojownik”. Po czytaniu i omówieniu baśni dzieci chętnie brały udział w zajęciach plastycznych, wykonując zwierzęta z guzików, pióropusze indiańskie z kolorowych piór, kangura wyklejonego kawałkami wełny lub ryby - muszelkami makaronu. Liczne tańce, śpiew piosenek wakacyjnych, rebusy, łamigłówki, zagadki oraz układanie puzzli wypełniały miło czas wakacyjnych zabaw w bibliotece.

Szczególną atrakcją dla dzieci było spotkanie z rodowitym Australijczykiem – panem Benem, który ciekawie opowiedział o życiu w Australii, o tradycjach i jej historii. Chętnie odpowiadał też na liczne pytania dzieci. Na pamiątkę spotkania w mysłowickiej bibliotece Pan Ben wpisał się do Kroniki i uczestniczył wraz z dziećmi w sesji fotograficznej.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Międzynarodowy Dzień Kropki”Dnia 15 września obchodzone jest nietypowe święto – Międzynarodowy Dzień Kropki – święto kreatywności, odwagi i odkrywania talentów. Inspiracją do corocznego organizowania obchodów tego święta w wielu krajach jest książka amerykańskiego pisarza i ilustratora Petera H. Reynoldsa pod tytułem „Kropka”. To napisana oszczędnym językiem historia małej dziewczynki, która dzięki malowaniu kropek uwierzyła w swoje możliwości. Filia biblioteczna przy ulicy Oświęcimskiej w zaadaptowany na swoje potrzeby sposób włącza się w obchody Dnia Kropki, organizując przez cały tydzień od 10 do 17 września akcję czytelniczą promującą wybór książek z najbardziej znanymi zakończeniami z kanonu literatury pięknej - i nie tylko - zwieńczonych kropką. Przyjęło się, że pierwsze frazy w książkach bywają kluczowe, wprowadzają klimat, czasem zwodzą, z kolei ostatnie zdania puentują lub burzą budowaną przez setki stron fabułę, często też głęboko zapadają w naszą pamięć. Ostatnie zdania "prezentowane" podczas akcji w bibliotece to między innymi "Koniec i bomba, kto nie czytał ten trąba", pochodzące z „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza, "Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni" - cytat z „Kuzynka mistrza Rameau” D. Diderota, "Tyle było za nami. A przed nami było wszystko" - tekst kończący „Panią Jeziora” A. Sapkowskiego czy "I wszyscy żyli długo i szczęśliwie (...)" jako najczęstsze zakończenie bajek Ch. Perrault czy Ch. H. Andersena. Czytelnicy Filii nr 7 zachęcani są do wypożyczania książek z ekspozycji, zwracania baczniejszej uwagi na zdania kończące ich ulubione pozycje literackie i podzielenia się uwagami na ten temat z bibliotekarzami oraz do włączenia się w znaną wszystkim zabawę w "Połącz kropki", którą pracownicy książnicy rozdają zainteresowanym czytelnikom. Zapraszamy!WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Zwierzątkowo i kolorowo czyli w bibliotece o zwierzętach”W dniach 20-24 sierpnia Biblioteka Centralna w ramach wakacyjnej Akcji Lato przeprowadziła szereg zajęć dla dzieci pod wspólnym hasłem „Zwierzątkowo i kolorowo czyli w bibliotece o zwierzętach”. Dzięki wspólnym zabawom dzieci poznawały różne ciekawostki z życia zwierząt (tryb życia i zachowania kotów i jeży, rasy psów, ślady łap różnych zwierząt, cykl rozwoju i rodzaje żab, a także środowisko biedronek). Zabawy ruchowo edukacyjne obejmowały krótką scenkę do historii o kotkach, zabawy „Na dywanie siedzi jeż…” i „Bocian i żabki w stawiku”, ponadto dzieci uczyły się wierszyka o biedronce oraz układały puzzle z obrazkiem z bajki „Aryskotraci”. Odbyły się także wielkie poszukiwania zagubionych kropek Biedronki Zosi oraz ukrytych na regałach bibliotecznych wiadomości, dotyczących dbania o psa i kota oraz zachowania się w przypadku spotkania z nieprzyjaznym psem. Dzieci miały okazję każdego dnia stworzyć własnoręcznie omawiane zwierzątko różnymi technikami – tak powstały ekologiczne koty z makulatury, jeżyki malowane palcami z kolcami z bibuły, pieski z papierowych rolek, żabki orgiami na bazie kół, maski gipsowe twarzy i rąk oraz biedronki Zosie z odnalezionymi kolorowymi kropkami.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

"Wakacje 2018"W okresie wakacji szkolnych Biblioteka przygotowała dla dzieci pozostających w mieście szereg imprez bibliotecznych, obejmujących głośne czytanie, zajęcia czytelnicze i plastyczne oraz zabawy muzyczno-ruchowe. W ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy młodzi czytelnicy oprócz zajęć zorganizowanych, będą mogli korzystać również z gier stolikowych. Zajęcia odbywać się będą wyłącznie na terenie poszczególnych placówek bibliotecznych, a nad bezpieczeństwem dzieci czuwać będą bibliotekarze prowadzący zajęcia.

WAKACJE W BIBLIOTECE

LATO W MIEŚCIE


__________________________________________________________

„Historia zamków polskich"W ostatnim tygodniu lipca w bibliotece w Kosztowach odbywały się zajęcia podsumowujące cykl spotkań o sekretach zamków polskich. Test pisemny „Historia zamków polskich”, sprawdzający przyswojoną przez uczestników spotkań wiedzę, wykazał ich dobrą znajomość tematu. Nie zabrakło wspólnych zabaw na świeżym powietrzu oraz zajęć plastycznych, podczas których uczestnicy wspólnie tworzyli barwne witraże - dekorację na ucztę dworską, jaka miała miejsce 26 lipca. Dzieci uczestniczące w „Dworskiej uczcie” miały okazją poznać kilka barwnych historyjek o dynastii Tudorów z książki z serii „Straszna historia” oraz zwyczaje panujące na średniowiecznym dworze. Najprzyjemniejszym momentem spotkania było wspólne biesiadowanie przy suto zastawionym stole, na którym znalazły się różne smakołyki.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Wiersze Pana Tuwima"Wakacyjne spotkanie dla dzieci i rodziców zorganizowała biblioteka w Brzęczkowicach. Wspólną zabawę literacko-plastyczną „Z wierszami Pana Tuwima” rozpoczęto od wysłuchania ponadczasowego utworu poety „Lokomotywa”, który w tym roku świętuje setną rocznicę wydania (1938). Wesołą recytację utworu utrwalono malując lokomotywę z jej wagonami, a powstałe prace wyeksponowano w „Galerii dzieciaka” i w holu biblioteki.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Wakacyjna wyprawa do Krainy Legend i Baśni"Filia nr 11 przy ul. Mikołowskiej w każdy wakacyjny wtorek organizuje dla dzieci ciekawe zajęcia literackie i plastyczne pod hasłem „Wakacyjna wyprawa do Krainy Legend i Baśni”. W lipcu dzieci podróżują literackim pociągiem do Krainy polskich legend i baśni, natomiast w sierpniu uczestnicy wybiorą się w literacką podróż do Krainy baśni różnych narodów. Podczas wakacyjnych spotkań w bibliotece dzieci poznały legendy śląskie - „Duch kopalni”, „O tym, jak górnik Maślok przekomarzał się ze Skarbnikiem”, legendy bałtyckie - „Ogień na Rozewiu”, „Mikołajek” i „Dlaczego Bałtyk jest słony”, baśń wielkopolską „Dwie Dorotki”, legendę „O Smoku Wawelskim” i „Legendę o Warsie I Sawie”. Poza głośnym czytaniem prowadzone są zajęcia literackie, zabawy integracyjne, zabawy w teatr, tańce, śpiew oraz dostosowane do tematu spotkań zajęcia plastyczne, czyli rysowanie i malowanie baśniowych postaci, wycinanki, wyklejanki oraz tworzenie kukiełek i puzzli.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Mysłowice w obiektywie Jana Ziemby"Z okazji Międzynarodowego Dnia Fotografii przypadającego 19 sierpnia filia biblioteczna przy ulicy Oświęcimskiej organizuje w terminie od 23 lipca do 31 sierpnia wystawę zdjęć, które zamykają w pojedynczych czarno-białych kadrach różne obiekty architektoniczne Mysłowic. Autorem prezentowanych fotografii jest pochodzący z Słupnej kronikarz lokalnej codzienności - Jan Ziemba – miłośnik i propagator sztuki filmowej, operator-dokumentalista oraz kinooperator w byłym kinie „Znicz” w Brzezince. Był autorem nagrań upamiętniających wizytę Fidela Castro w Mysłowicach, czy dokumentalnych zapisów Dni Miasta z lat 60. i 70. XX wieku. Fotograf przez długi czas prowadził zajęcia telewizyjno-filmowe dla dzieci i młodzieży w Mysłowickim Ośrodku Kultury pod hasłem przewodnim „Od taśmy filmowej do kamery cyfrowej”. Pierwsze swoje zawodowe kroki stawiał w Wojskowej Czołówce Filmowej we Wrocławiu. Później dokumentował wydarzenia kulturalne, sportowe i społeczne w mysłowickiej telewizji miejskiej. Jego wielką pasją było regenerowanie starych taśm filmowych, ich digitalizowanie na nośnikach cyfrowych oraz tradycyjna i nowoczesna fotografia. Wystawa w filii bibliotecznej obejmuje około 20 zdjęć, na których uwieczniony został między innymi mysłowicki Kościół NPSJ z dzielnicy Centrum, Kaplica Cmentarna rodziny Klausów przy ulicy Mikołowskiej czy Dworek Myśliwski z Parku Zamkowego Mieroszewskich. Ekspozycji w Filii nr 7 towarzyszy prezentacja książek dotyczących sztuki fotografii, pochodzących ze zbiorów bibliotecznych. Zapraszamy!WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

Wakacyjne godziny otwarcia filii bibliotecznychMiejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach informuje, że w czasie wakacji placówki biblioteczne pracować będą w ograniczonym zakresie w związku z korzystaniem przez pracowników z urlopów wypoczynkowych.

WAKACJE 2018 - CZAS PRACY


__________________________________________________________

„Wakacyjne spotkanie z książką"W bibliotece przy ul. Mikołowskiej dla grupy podopiecznych ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach zorganizowano „Wakacyjne spotkanie z książką”. Zajęcia prowadziła pani bibliotekarka przebrana za biedronkę, która przybliżyła wszystkim ciekawe miejsca w Polsce, do których warto pojechać i zwiedzić. Czytano zgadywanki, rymowanki, a każdy z uczestników miał za zadanie ułożyć krajobraz z puzzli i stworzyć wakacyjny kolorowy obrazek, który zabrał ze sobą na pamiątkę. Nie zabrakło wesołych zabaw ruchowych przy muzyce, a gościem specjalnym był Pirat z gadającą papugą na ramieniu, w rolę którego wcieliła się pani Elwira. Papuga, jak to papuga, powtórzyła każde słowo, które wypowiedziano do niej na sali. Ciekawe i wesołe zajęcia były dla wielu uczestników jedyną formą podróży wakacyjnej.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Lato różnych kultur"W dniach od 25 do 29 lipca Biblioteka Centralna w ramach wakacyjnej Akcji Lato przeprowadziła szereg zajęć dla dzieci pod wspólnym hasłem „Lato różnych kultur”, podczas których uczestnicy mieli okazję każdego dnia odwiedzać inny kontynent. Dzięki wspólnym zabawom dzieci mogły poznać ciekawe i charakterystyczne dla danej kultury miejsca, przedmioty i zwyczaje, zagrać w grę planszową „Kontynenty” oraz brać udział w wyścigach własnoręcznie wykonanych żaglówek. Odbyły się także wielkie poszukiwania "diamentów" ukrytych między książkami oraz zakodowanych wiadomości, prowadzących do ukrytej niespodzianki. Nie zabrakło zajęć ruchowych i edukacyjnych (jedzenie pałeczkami, origami, przymiarki indyjskich strojów, zagadki), a każdego dnia dzieci miały okazję stworzyć własnoręcznie coś ciekawego, związanego z danym rejonem świata. W Afryce powstała bezludna wyspa z palmami, w Ameryce - indiańskie pióropusze, a w Azji - piękne wachlarze. Australię natomiast dzieci ubarwiły kolorowymi papugami, a w Europie przyrządziły kolorowe i smakowicie wyglądające pizze wykonane z masy solnej.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Nie zapomnij mnie – Niezapominajka"W piątek 29 czerwca w bibliotece w Brzęczkowicach odbyło się kolejne, podsumowujące już spotkanie z cyklu „Bezpieczni, bo oczytani”, promujące bezpieczeństwo i czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i seniorów. Program „Bezpieczni, bo oczytani” jest programem autorskim bibliotekarza Marioli Kuwik- Kierpacz, który stanowi uatrakcyjnienie realizowanej przez wychowawców klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej nr 13 innowacji pedagogicznej. Do współpracy w projekcie zaproszono policjantów z KMP w Mysłowicach, uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 13, Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka, uczestników WTZ przy SPDN „Radość”, dzieci i młodzież ze Świetlicy u św. Faustyny oraz seniorów z DDP „Złota Jesień”. Tematyką zajęć było bezpieczeństwo w domu, na ulicy, w szkole, w Internecie, a także zagadnienia: jak postępować w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, jak radzić sobie w kontakcie z groźnym psem i nieznajomymi, którzy mogą nas skrzywdzić oraz o zagrożeniach dla seniorów. Funkcjonariusze Policji przeprowadzili prelekcję na temat bezpieczeństwa podczas wakacji, przekazując obecnym dzieciom wiele ważnych informacji – m. in. jak zachować się podczas odpoczynku w lesie, górach, nad wodą i jak bezpiecznie z rodzicami dojechać samochodem, autokarem czy pociągiem. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali odblaski - najważniejszy przedmiot, dzięki któremu jesteśmy zawsze widoczni. W drugiej części spotkania uczestnicy ze Świetlicy Młodzieżowej rozwiązywali krzyżówkę o bezpieczeństwie i test na spostrzegawczość. Bibliotekarze serdecznie dziękują wszystkim uczestniczącym w spotkaniu. Natomiast dzień wcześniej, 28 czerwca, bibliotekarze przeprowadzili wakacyjne spotkanie edukacyjne pod hasłem „Nie zapomnij mnie – Niezapominajka”. By wakacyjny czas był miły dla nas, ale i dla otaczającej nas przyrody, bibliotekarze przekazali uczestnikom najważniejszą zasadę – należy zawsze dbać o miejsce, w którym wypoczywamy, czyli pozostawić je czystym, nie zrywać roślin czy nieznanych owoców, nie płoszyć ptaków i nie wybierać jaj z gniazd, nie drażnić napotkanych zwierząt i zachować ciszę w lesie.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Spotkanie DKK"W mysłowickiej bibliotece klubowicze DKK co miesiąc odkrywają inną tematykę w literaturze. W maju dzięki profesjonalnej szefowej kuchni Julii Child można było dowiedzieć się o ciekawych początkach gotowania autorki, jej kulinarnej fascynacji, kiedy to wraz z mężem zamieszkała we Francji. Nie znała wówczas ani słowa po francusku i nie miała pojęcia o gotowaniu. Pełna humoru książka autobiograficzna „Moje życie we Francji”, optymistyczna, ciepła i ciekawa, rozbudza apetyt podczas czytania. Pierwsza w Stanach Zjednoczonych miłośniczka gotowania sprawiła, że Amerykanie pokochali jedzenie i gotowanie. „To książka o rzeczach, które w życiu kochałam najbardziej: moim mężu, Paulu Child; la belle France; i wielu przyjemnościach płynących z gotowania i jedzenia (…). Te wczesne lata we Francji należą do najszczęśliwszych w moim życiu” – pisze Julia Child. Czerwcowe spotkanie DKK poświęcone było poezji. Pani Krystyna Baran - autorka tomiku wierszy „Przedświt” - prezentowała swój debiut poetycki. W jej wierszach można odkryć momenty zachwytu, zdziwienia i wdzięczności. Każdy z klubowiczów zgodził się z panią Krystyną ,że „poezja jest potrzebą wewnętrzną, podzieleniem się swoimi obserwacjami i refleksjami, łagodzi chaos wewnętrzny i zewnętrzny, ofiarując harmonię na podobieństwo harmonii wszechświata. Poezja zawiera w sobie poczucie wspólnoty, bo mimo różnych losów łączy nas tajemnica życia”.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Wakacje, wakacje..."Wakacje, wakacje...Filia nr 8 w Starej Wesołej pożegnała na czas wakacji swoich ulubionych przedszkolaków. Na pożegnalnym spotkaniu maluchy zaprezentowały program artystyczny oraz wręczyły pani bibliotekarce Basi i pani Ewie z filii MOK przepiękny dowód uznania, czyli laurkę „Przyjaciel Dzieci”. Obie panie odwdzięczyły się, obdarowując dzieci czekoladowymi batonikami, ufundowanymi przez pana Jarosława Nowaka.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Jest taki kraj… Niepodległy"Z wielką radością informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach wygrała w konkursie „Na 100 Niepodległa”, ogłoszonym przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego i otrzymała grant na realizację projektu „Jest taki kraj… Niepodległy”. Projekt zakłada organizację zajęć w atrakcyjnej dla młodzieży formie, konkursów oraz spotkania z pieśnią patriotyczną, a głównym celem jest zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej historii Polski wśród młodzieży oraz wspólne celebrowanie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Realizacja zadania ma służyć wzmacnianiu wspólnoty i więzi międzypokoleniowej dzięki zaangażowaniu osób starszych, rodziców i seniorów na każdym etapie oraz popularyzacji wiedzy na temat procesów odzyskania niepodległości.

W ramach zadania „Jest taki kraj… Niepodległy” odbędzie się konkurs na plakat niepodległościowy „Nasza Niepodległa” skierowany do uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych, konkurs literacki na esej „Wolność kocham i rozumiem… Czym jest dla mnie wolność i niepodległość?” dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, gra edukacyjna „Ścieżki Niepodległości” realizowana na terenie Szkoły Podstawowej nr 13, wykład „Akademia Niepodległości” oraz występ artystyczny mysłowickiego chóru Harmonia. Niewątpliwie najciekawszym elementem projektu będzie „Kwatera Marszałka” – escape room zaprojektowany w pomieszczeniu biblioteki przy ul. Oświęcimskiej, z którego rywalizujące „Drużyny Niepodległości” będą mogły wyjść jedynie po rozwiązaniu w ustalonej kolejności ciągu zagadek i złamaniu określonych kodów. Atrakcyjny charakter tej interaktywnej zabawie gwarantuje wykorzystanie w celu zdobycia kolejnych informacji smartfonów, odtwarzaczy mp3 czy skanerów pomocnych przy aplikacjach kodów QR. W zabawie „Kwatera Marszałka" liczyć się będzie przede wszystkim praca zespołowa oraz wiedza zdobyta podczas dwóch poprzednich etapów projektu, czyli gry edukacyjnej i wykładu. Kołem ratunkowym dla uczestników escape room w kryzysowej sytuacji będzie pomoc „Mentorów Niepodległości” (włączonych w realizację projektu seniorów) w postaci „telefonu do przyjaciela”.

Projekt „Jest taki kraj… Niepodległy” ma być w swoich założeniach doskonałą lekcją historii, angażującą różne pokolenia i wykorzystującą nowinki techniczne, jakże odmienną od tych realizowanych w szkolnych ławkach. Atrakcyjna forma escape roomu i gry edukacyjnej, połączona ze zdrową rywalizacją wykształci w młodych ludziach umiejętności pracy zespołowej dla dobra wspólnego. Ale realizacja projektu to nie tylko zabawa – to czas refleksji o tym, co w życiu jest ważne, wartościowe i co kształtuje człowieka. Uczestnictwo w konkursie literackim uświadomi młodym, czym jest wolność i niepodległość, skłoni do refleksji nad własnym życiem, dzięki czemu w przyszłości zbudują oni społeczeństwo oparte na odpowiednim systemie wartości, a ocena prac przez profesjonalne jury, a także cenne wskazówki, dotyczące budowy i cech eseju dadzą im merytoryczne podwaliny pod przyszłą pracę twórczą i rozwój zdolności pisarskich. Wszystkie wydarzenia planowane w ramach projektu realizowane będą od września, a zakończą się w połowie grudnia. Szczegóły wkrótce.__________________________________________________________

„Akcja – czytelnicza integracja!"W filii bibliotecznej przy ulicy Oświęcimskiej odbyły się niecodzienne warsztaty, mające na celu integrację dzieci i młodzieży różnych grup wiekowych. Wspólnym mianownikiem spotkania było rozbudzenie bakcyla czytelniczego dzieci z Przedszkola nr 12 – pod opieką wychowawczyni Grażyny Gembała – przez młodzież gimnazjalną ze Szkoły Podstawowej nr 7 pod merytorycznym kierownictwem Marty Bober – szkolnego nauczyciela bibliotekarza. Na początku spotkania dzieci odpowiadały na wybrane losowo zagadki literackie. Po odsłuchaniu czytanej przez gimnazjalistów z podziałem na role historii „Nie warto się obrażać”, przedszkolaki aktywnie brały udział w rozmowie terapeutycznej, wyjaśniającej i oswajającej negatywne zachowania bohaterów opowiadania. Kolejnym elementem warsztatów było wykonanie przez najmłodszych pracy plastycznej – kolażu morskiego na papierowym talerzyku – pod troskliwą opieką starszych kolegów i koleżanek. Spotkanie zakończyły integracyjne zabawy ruchowe, rymowanki i tańce wykonywane przy akompaniamencie muzyki. Najważniejszym akcentem spotkania była współpraca młodszych i starszych uczestników warsztatów i cel, jaki wszystkim przyświecał – czerpanie przyjemności ze spotkania z książką.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Zajęcia literackie w Kosztowach"„Szara Wilczyca” to tytuł książki Jamesa Olivera Curwooda, którego twórczość była tematem lekcji bibliotecznej, zorganizowanej przez bibliotekę w Kosztowach dla uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej nr 16. W toku zajęć przedstawiono życie i twórczość amerykańskiego pisarza i dziennikarza, autora popularnych powieści przygodowych dla młodzieży, który był również zagorzałym miłośnikiem i badaczem terytoriów północnej Kanady. Obserwacje i wrażenia z wypraw dostarczyły mu materiału do napisania wielu powieści. Na potrzeby zajęć przygotowano też prezentację multimedialną o przyrodzie Kanady. Najważniejszym punktem spotkania było czytanie przez dzieci fragmentów książki „Szara Wilczyca” oraz dyskusja o książce, podczas której uczniowie wymieniali się swoimi odczuciami.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Biblioteka uwalnia książki!"W Światowy Dzień Uwalniania Książek 12 czerwca w filii bibliotecznej przy ulicy Oświęcimskiej ruszyła już po raz kolejny wzmożona akcja bookcrossingowa. Z założenia bookcrossing to społeczna, niekonwencjonalna forma popularyzacji czytelnictwa, czyli ruchoma, wirtualna biblioteka. Idea tej ogólnoświatowej akcji polega na nieodpłatnym przekazywaniu książek poprzez pozostawianie ich w miejscach publicznych lub na celowo utworzonych regałach bookcrossingowych, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. Inicjatywa realizowana przez mysłowicką bibliotekę pod hasłem: „Uwolnij książki, dziel się z innymi radością czytania!” zakłada, że na specjalnie oznaczonych stolikach w Filli nr 7 czekają książki, którym każdy zainteresowany może podarować drugie życie - wybrać interesującą lekturę dla siebie, a w zamian może podzielić się własną, równie wartościową, przeczytaną już książką. Nie jest to jednak warunek konieczny wymiany bookcrossingowej. Na stolikach znajdziemy beletrystykę różnych gatunków od kryminału, poprzez literaturę grozy, romans, książki reportażowe, biografie czy literaturę faktu, a w oddziale dziecięco-młodzieżowym – lektury i literaturę dla dzieci. W tegorocznym wydaniu akcji książki uwolnione zostały przez bibliotekarzy również w terenie, czekają na swoich czytelników na ławkach parkowych, na przystankach komunikacji miejskiej, na dworcu kolejowym, w tramwajach, autobusach i na placach zabaw naszego miasta. Każda książka opatrzona jest specjalną etykietką, potwierdzającą jej udział w ogólnopolskiej akcji bookcrosisingowej. Akcja wymiany książek w filii bibliotecznej przy dworcu potrwa do 15 czerwca. Zapraszamy!WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Noc Bibliotek"Pszczoły, kwitnące wiśnie i Dalajlama, czyli nocne podróże w bibliotece. Ci, którzy załapali się na nocną podróż w bibliotece na pewno nie żałowali spędzonych godzin wśród książek. Noc Bibliotek to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja, która w niekonwencjonalny sposób promuje czytanie i biblioteki, jako najbardziej otwarte i dostępne instytucje kultury, z ofertą dla osób w każdym wieku. Hasło tegorocznej akcji to „RzeczpospoCzyta” - w wyjątkowym roku 100. rocznicy Niepodległości Polski. Filia nr 11 przy ul. Mikołowskiej 40 przyłączyła się do tej czytelniczej akcji, oferując zainteresowanym ciekawy sześciogodzinny program z wieloma literackimi atrakcjami, podróżami i niecodziennymi spotkaniami. Na nocne czuwanie, oprócz stałych czytelników, do biblioteki przybyli członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, miłośnicy podróży i zaproszeni goście. Nocną podróż rozpoczęto z pracowitymi pszczołami, których życie i rolę w środowisku człowieka przybliżył Józef Kopczacki - wiceprezes Koła Pszczelarskiego w Czeladzi. Każdy mógł spróbować miodu prosto z ula i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o tym zagrożonym wyginięciem gatunku. Kolejną stacją w bibliotecznej podróży była Japonia. „O tajemnicach Kraju Kwitnącej Wiśni” i jego obyczajach opowiedział Patryk Chmielewski - Mysłowiczanin, artysta fotograf, którego pasjonuje filozofia i kultura Wschodu. Swoją wiedzę przekazuje innym, prowadząc Mysłowicki Klub Aikido. Nocni czytelnicy wysłuchali opowieści o kolorowej i zatłoczonej Japonii oraz codziennych zmaganiach mysłowickiego „samuraja” w dalekim kraju. Prelekcji towarzyszyła wystawa zdjęć, które można podziwiać w holu biblioteki do końca wakacji. Natomiast na zwariowaną podróż „dookoła świata” namawiał czytelników Mieczysław Bieniek - czyli Hajer, który po przejściu na emeryturę odnalazł nowy sposób na życie. Opowiedział o swoich przeżyciach ze światowych podróży, dokumentując relacje wspaniałymi zdjęciami. Zwolennik taniego podróżowania, swoje szalone przygody opowiadał śląską gwarą, nie szczędząc pikantnych momentów. Mieczysław Bieniek jest autorem pięciu książek. W każdej z nich opisuje wspaniały i nieznany świat oraz rozmaite i zaskakujące przygody, wynikające z szalonego podejścia do swoich wojaży. Niepowtarzalny nocny klimat i ciekawy temat podróży przyciągnął wielu wiernych słuchaczy. Najwytrwalsi nocni czytelnicy swoje biblioteczne podróże zakończyli przy ognisku, oczywiście elektrycznym, ale niewiele różniącym się od prawdziwego. Biesiadne i trochę zapomniane pieśni wszyscy wspólnie śpiewali przy akompaniamencie gitary. W czasie nocnych podróży nie zapomniano również o najmłodszych czytelnikach. Dla bibliotek uczestniczących w akcji Noc Bibliotek dzięki wsparciu akcji przez Next Film, udostępniono w tym roku polski film „Tarapaty” w reżyserii Marty Karwowskiej, który pół roku temu miał swoją premierę kinową. Film ten mogli również obejrzeć wszyscy nocni biblioteczni goście. Pod okiem pań bibliotekarek w oddziale dla dzieci odbywały się ciekawe zajęcia plastyczne, obejmujące kolorowanie, wycinanki czy klejenie pszczółek z papieru. Dla nikogo nie zabrakło smacznego poczęstunku sponsorowanego przez restaurację NIE-BO i pizzerię Da Grasso z Mysłowic, którym organizatorzy i uczestnicy Mysłowickiej Nocy w Bibliotece serdecznie dziękują. Po tak pracowitej i kulturalnej Nocy przychodzi dzień, w którym rodzą się nowe pomysły na przyszłość. Kto więc nie załapał się na tegoroczną, musi koniecznie zarezerwować sobie czas już na przyszły rok. A więc… do zobaczenia za rok.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Dlaczego nazywam się Plastuś?"„Dlaczego nazywam się Plastuś?”- pod takim hasłem odbyły się kolejne warsztaty z lekturą zorganizowane w bibliotece przy ul. Oświęcimskiej. „Plastusiowy pamiętnik” autorstwa Marii Kownackiej przedstawia życie, perypetie i przygody małego plastelinowego ludka, ulepionego przez Tosię. Zajęcia z uczniami klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 6 rozpoczęto pogadanką o książce, po czym zachęcono dzieci do rozwiązania testu. Bohaterami lektury są również przybory szkolne i piórnik, w którym mieszkał Plastuś. Kiedyś drewniany z przegródkami, a jak wygląda dziś? Uczestnicy zajęć mieli okazję zaprezentować swoje piórniki – kolorowe, wykonane z różnych materiałów i o ciekawych kształtach. Okazało się, że współczesne wyposażenie piórnika również znacznie odbiega od tego, w którym mieszkał bohater książki, o czym dzieci przekonały się biorąc udział w zabawie „Czy mieszkam w plastusiowym piórniku?”. Ciekawym punktem spotkania było wysłuchanie fragmentu bajki muzycznej na podstawie utworu Marii Kownackiej o nieznośnej Zosi i grzecznej Tosi, która była bodźcem do podjęcia rozmowy na temat zachowania się w szkole i wspólnych relacji, a także do wykonania portretów złego i dobrego kolegi. Ostatnim zadaniem uczestników warsztatów było zilustrowanie wylosowanej przygody. Po złożeniu wszystkich prac powstał „Plastusiowy Pamiętnik klasy I a”.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Jak nie czytam, jak czytam"Dnia 8 czerwca punktualnie o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi, idąc za przykładem z zeszłego roku, powtórnie mysłowiccy uczniowie przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji pobijania rekordu masowego czytania pod hasłem „Jak nie czytam, jak czytam”, którą swoim patronatem obejmuje redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest promocja czytania wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie oraz pokazanie nieczytającym uczniom, że książki nadal są popularne wśród ich rówieśników. W tym dniu na boisku brzęczkowickiej szkoły zebrało się 351 uczniów, którzy o wyznaczonej przez organizatora akcji godzinie rozpoczęli czytanie przyniesionych ze sobą książek. Dzieci z młodszych klas dodatkowo przebrały się za swoich ulubionych bohaterów literackich. Wspólne czytanie, zrobienie zdjęcia oddającego frekwencję i wypełnienie formularza, będącego sprawozdaniem z przebiegu akcji, to warunek przyłączenia mysłowickiej imprezy do pobijania ogólnopolskiego rekordu masowego czytania. Akcję „Jak nie czytam jak czytam” z ramienia Szkoły Podstawowej nr 13 koordynowali nauczyciele, opiekunowie klas i samorząd szkolny. W przedsięwzięcie włączyła się ponownie Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach, która zadbała o oprawę fotograficzną i plastyczną czytelniczego spotkania w postaci stosownych transparentów, firmujących akcję. Na zakończenie pracownicy biblioteki miejskiej nagrodzili najmłodszych uczestników imprezy czytelniczej pamiątkowymi zakładkami do książek.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Teatrzyk dla dzieci"5 czerwca o godzinie 9:30 w Bibliotece Centralnej odbyło się przedstawienie "Królewna Śnieżka i 7 Krasnoludków" w wykonaniu teatru KRAK ART z Krakowa. Aktorzy mieli znakomity kontakt z publicznością, którą z powodzeniem wciągnęli w zabawę i czynny udział w całej opowieści. Widownia, którą stanowiły przedszkolaki z Przedszkola nr 8 w Mysłowicach bardzo żywo zareagowała na przedstawianą bajkę. Było mnóstwo emocji ... śmiech, łzy i świetna wspólna zabawa z aktorami.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Międzynarodowy Dzień Dziecka"Dnia 4 czerwca z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w kosztowskiej bibliotece odbyło się spotkanie, na które zaproszono dzieci z klasy II Szkoły Podstawowej nr 16. Zajęcia zorganizowano pod hasłem „Dzień dziecka w innych krajach”. Przeprowadzono pogadankę poświęconą obchodom Dnia Dziecka na różnych kontynentach, której towarzyszyła prezentacja multimedialna zatytułowana „Dzieci świata”. Kolejna prezentacja była połączona z dyskusją i odnosiła się do praw dziecka i ich przestrzegania we współczesnym świecie. Po tej części spotkania na podwórku przed biblioteką odbyły się zabawy i konkurencje ruchowe. Z kolei 5 czerwca odbyło się przedstawienie teatralne „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” w wykonaniu aktorów teatru Krak - Art z Krakowa. Na spektakl przybyła liczna grupa dzieci z Przedszkola Integracyjnego „Zielona Lokomotywa” oraz Przedszkola nr 10 w Kosztowach. Przedszkolaki bardzo żywo i entuzjastycznie uczestniczyły w spotkaniu.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Twarzą w twarz z biblioteką i baśnią"Czwartoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Mysłowicach wzięli udział w cyklu lekcji bibliotecznych i zajęć czytelniczo-literackich organizowanych przez Filię nr 11. Uczniowie zostali oprowadzeni po bibliotece odwiedzając wypożyczalnię dla dorosłych, czytelnię i wypożyczalnię dla dzieci. Po zapoznaniu się z księgozbiorem i różnymi formami promocji książki i biblioteki, szczególną uwagę zwrócili na Kronikę Mysłowic i prezentowane w niej dawne fotografie naszego miasta i jego mieszkańców. W wypożyczalni dla dzieci bibliotekarka skupiła uwagę uczniów na interesujące, popularne wśród młodych czytelników książki mówiące o szkolnych, domowych i podwórkowych perypetiach dzieci tj. ”Jaśki”, seria o Koszmarnym Karolku, Tomku Łebskim, Mikołajku oraz seria książek „Klub Detektywistyczny Lassiego I Mai”. Czwartoklasiści dowiedzieli się również w jaki sposób można się zapisać do biblioteki oraz jak korzystać z katalogu biblioteki on-line. Czytelnicza część spotkania objęła „głośne czytanie” rumuńskiej baśni „ Fet Frumos i dwanaście królewien” ze zbioru „Baśnie różnych narodów”. Uczniowie odpowiadali na przygotowane przez bibliotekarkę pytania dotyczące wysłuchanego tekstu i wykonali zakładki do książek ilustrując baśniowych bohaterów. Animacje taneczne wraz ze śpiewem piosenek o baśniach, zabawy integracyjne w kole, a zwłaszcza zabawa „Historia miłosna z Doliny Uczuć ”, której scenariusz pochodzi z książki „Skarbnica edukacji dobrego serca” wyzwoliły w dzieciach radość, a nawet wybuchy śmiechu. O tym, jak miło i ciekawie można było spędzić czas w bibliotece uczniowie wraz z nauczycielami dali wyraz opisując w/w spotkania na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 11.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Zabawa z Panią Biedronką"Grupa „Słoneczka” z Przedszkola nr 4 odwiedziła bibliotekę przy ul .Mikołowskiej, w której Pani Biedronka zaprosiła czterolatków do wspólnej zabawy w Królestwie Książek. Tradycyjnie „głośne czytanie” było głównym punktem spotkania, w czasie którego Biedronka czytała dzieciom opowiadania o ślimaku Anatolu, o żabkach, biedronkach i motylach. Atrakcją dla maluchów okazała się pluszowa książka – biedronka, która chodziła po podłodze. Każde dziecko musiało ją dotknąć i pooglądać. Pani Biedronka wyciągała z „magicznego koszyka” postaci żabki, motyla i ślimaka – papierowe kukiełki, które posłużyły do wesołej zabawy w teatr. Zabawa z chustą animacyjną w kolory, skaczące piłeczki, tańce, zabawy plastyczne złożyły się na przebieg spotkania w bibliotece. Podsumowaniem zabawy z Panią Biedronką była słodka niespodzianka „wyczarowana” z pudełka oraz kolorowanki.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Stacja Tuwimkowo zaprasza!"„Lokomotywa” Juliana Tuwima była motywem zajęć literacko- plastycznych dla dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Motylek” w Bibliotece Centralnej. 28 i 29 maja przedszkolaki spotkały się z bibliotekarzami na „Stacji Tuwimkowo”. Zajęcia rozpoczęły integrujące zabawy z kolorową chustą Klanzy, które doskonale uczą współdziałania w grupie. Następnie siedząc w kole dzieci słuchały informacji i dzieliły się swoją wiedzą o różnych środkach transportu na lądzie, w powietrzu i na wodzie. Wysłuchały „Lokomotywy” w brawurowej interpretacji pani Agnieszki i stworzyły pociąg z wagonów takich jak te opisane przez Juliana Tuwima. Oczywiście i w tym pociągu był maszynista w kolejarskiej czapce. Gdy dzieci odgadły już zagadki: gdzie umieszczono fortepiany, ile było żyraf i kto w czasie jazdy jadł kiełbasy, przyszedł czas na zabawę w parowóz i wagonik. Śmiechu i radości przy tej zabawie ćwiczącej zmysł równowagi i orientacji przestrzennej było co niemiara- wagonik miał oczy przysłonięte czapeczką… Na zakończenie spotkania w Bibliotece Centralnej przedszkolaki rysowały wagony zapełniając je ludźmi, bananami , armatami tak, by mógł powstać cały skład pociągu. Żal, że Tuwimowe ciuchcie zniknęły już z torów, ale kolejne pokolenie świetnie się uczy i bawi przy lekturze „Lokomotywy”.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Bajkowy Bal Przebierańców"Z okazji Dnia Dziecka MBP Filia nr 11 zorganizowała dla dzieci Bajkowy Bal.
Dzieci wzięły udział w podróży bajkowym samolotem do Krainy Bajki, w której Pszczółka Maja, Tekla, Motyl i Królewna Ania bawiły się z dziećmi kolorowo przebranymi.
Odbyło się „głośne czytanie”, tańce, sypanie konfetti, puszczanie mydlanych baniek, zabawy z chustą animacyjną i śpiewanie piosenek. Goście ucztowali przy bajkowo przystrojonym stole, częstując się słodkościami. Pszczółka Maja wraz z Motylem i Królewną Anią zaprosiły dzieci do kolorowania plakatów z bajkowymi postaciami, podczas którego maluchy wykazały się swoimi zdolnościami plastycznymi. Na zakończenie balowania w Krainie Bajki, dzieci wzięły udział w czarowaniu kolorowego pudełka, z którego wysypała się słodka niespodzianka. Każdy gość wyszedł z balu trzymając w ręce kolorowankę z lizakiem.

W Dniu Dziecka biblioteka zaprasza dzieci do wypożyczania książek z niespodzianką.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Dzień Matki"Dnia 24 i 25 maja w brzęczkowickiej bibliotece czytelnicy mogli skorzystać z przygotowanych przez bibliotekarzy specjalnych kart i wykonać oryginalną laurkę, samodzielnie napisać wiersz lub życzenia dla swojej mamy, a nawet poradzić się jak wykonać ozdobę techniką decoupage. Dzień Matki w Polsce po raz pierwszy był obchodzony w Krakowie w 1923 roku. Kongres USA ustanowił w 1914 roku dzień ten świętem narodowym, wypada on zawsze w drugą niedzielę maja. Z krótką historią o Święcie Mam, można było zapoznać się z przygotowanych tytułów książek w wiosennej oprawie i innych prac plastycznych wykonanych przez uczniów z ZSS i uczniów Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach. Uczestnicy piątkowej biblioterapii z WTZ także chętnie wykonali swoim mamom samodzielne prace plastyczne.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Gratulacje dla Pani Olgi Tokarczuk"Gratulacje dla Pani Olgi Tokarczuk!

Nagroda The Man Booker International Prize za książkę „Bieguni"!


Zapraszamy po książki nagrodzonej autorki do biblioteki!WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Wpływ ruchów reformacyjnych na rozwój piśmiennictwa"Z okazji jubileuszu 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach Filia nr 11 przy ul. Mikołowskiej zorganizowała spotkanie literackie na temat rozwoju reformacji na ziemiach polskich na przestrzeni 500 lat. Wykład prowadził ksiądz Adam Malina, doktor teologii, Prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, który pełni służbę duszpasterską w ewangelickich parafiach w Katowicach – Szopienicach, Hołdunowie, Mysłowicach oraz Sosnowcu. Obecni na spotkaniu - młodzież gimnazjalna ze Szkoły Podstawowej nr 4, młodzież z I LO i czytelnicy biblioteki - mieli okazję wysłuchać spostrzeżeń prelegenta na temat znaczenia dla kościoła ewangelickiego pieśni i śpiewników, poczynając od Lutra, poprzez Bacha, aż do czasów współczesnych. Na wykładzie poruszono również zagadnienie ewangelickiego życia duchowego oraz kształtowania religijnych zachowań i przeżywania Słowa Bożego podczas sprawowanej liturgii. Ks. dr Adam Malina jako najważniejsze i wybitne dzieło zaprezentował Biblię Brzeską, która stanowi pierwszy przekład Biblii na język polski z języków oryginalnych. Biblia napisana jest pięknym językiem staropolskim z gotyckim krojem czcionek, przekład jej jest również wierny treści oryginału. Obecni na wykładzie mieli okazję dotknąć i przeczytać fragment z Biblii, co nie dla wszystkich było łatwe.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Dziecięce marzenia - warsztaty literackie"Chyba nie ma na świecie dziecka, które nie marzy. Dziecięce marzenia są tematem wielu opowieści, wierszy i filmów. Przykładem może być książka pt. ,,Karolcia'' M. Kruger, na podstawie której zorganizowano w Filii nr 7 kolejne warsztaty literackie. Bohaterka lektury to 8 letnia dziewczynka, która podczas przeprowadzki do nowego mieszkania znajduje magiczny, błękitny koralik, spełniający życzenia. Czy Karolcia wykorzystując moc koralika będzie myślała tylko o sobie? Na to i inne pytania nawiązujące do lektury odpowiadali uczniowie klasy III ze Szkoły Podstawowej nr 6, biorąc udział w przygotowanym dla nich konkursie. Uczestnicy spotkania zdobywali punkty, rywalizując w pięciu zespołach, a zadaniem każdego z nich było między innymi stworzenie opisu koralika złożonego z przymiotników, a także dopasowanie marzeń do postaci z książki oraz poukładanie ilustracji zgodnie z chronologią wydarzeń w „Karolci”'. Uczniowie wzięli również udział w konkurencjach sprawnościowo – spostrzegawczych, a na koniec każda drużyna wykonała dowolną techniką pracę plastyczną wizerunek wylosowanego bohatera. Wszystkie konkurencje przeplatane były pytaniami z treści lektury. Warsztatom towarzyszyły duże emocje związane ze zdobywaniem punktów, a drużyna z najwyższą punktacją otrzymała drobne nagrody.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Twarzą w twarz z biblioteką"Wycieczka grupy uczniów z klasy siódmej Szkoły Podstawowej nr 11 na spotkanie „Twarzą w twarz z biblioteką” do Filii nr 11 przy ulicy Mikołowskiej okazała się sympatycznym czasem spędzonym z bibliotekarzami wśród książek. Uczniowie poznali oddział dla dorosłych – księgozbiór oraz tradycyjne katalogi kartkowe, po czym na stanowiskach komputerowych ćwiczyli pracę z katalogiem on-line oraz przeglądali stronę internetową biblioteki. Omawiając różne formy pracy biblioteki z czytelnikiem dorosłym i dziecięcym, szczególną uwagę bibliotekarze skupili na organizowaną niebawem - 8 czerwca br. - „Noc w bibliotece”. Młodzież odwiedziła także oddział dla dzieci i młodzieży, gdzie również zapoznała się ze zbiorami – książkami, płytami CD i czasopismami. Uczniowie szczególne zainteresowanie przejawili oglądając książki z działu fantastyki, który w bibliotece jest dość obfity. Podczas wizyty w oddziale dla dzieci bibliotekarka omówiła kanały informacji o książce, przeprowadziła ankietę na temat czytelnictwa młodzieży oraz prowadziła z uczniami dyskusję na temat cech dobrego pisarza. W dalszej części spotkania „Twarzą w twarz z biblioteką ” prowadzono warsztaty literackie. Uczniowie podzieleni na grupy trzyosobowe – autor, wydawca, dziennikarz - mieli za zadanie wybrać spośród proponowanych pisarzy jednego autora, zapoznać się z jego życiorysem i twórczością oraz przygotować się do wywiadu zorganizowanego „Przy mikrofonie” w programie telewizyjnym. Młodzież wybrała następujących pisarzy: Ewę Nowak, Erica- Emmanuela Schmitta, Juliusza Verne, J.K. Rowling i Tolkiena. Tok wywiadów dziennikarzy z pisarzami i ich wydawcami przebiegał bardzo sympatycznie i wesoło - było i na poważnie i do śmiechu. Dzięki tym warsztatom młodzież poznała życiorys poszczególnych pisarzy oraz ich książki, a także przekonała się, że w bibliotece można się świetnie bawić.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Książka na każdą pogodę"Wiosenna urozmaicona aura oraz coraz większa ilość książek na rynku wydawniczym, tworzących całoroczne cykle obyczajowe, skłoniła pracowników filii bibliotecznej przy ulicy Oświęcimskiej do zorganizowania kolejnej ciekawej akcji dla czytelników pod hasłem "Książka na każdą pogodę". Beletrystyka różnych gatunków literackich została podzielona na kategorie odpowiadające czterem porom roku, w zależności od treści książki, czasu w jakim rozgrywa się jej akcja czy ilustracji na okładce z dominującym motywem letnim, jesiennym, zimowym lub wiosennym. Czytelnik wybiera sobie książkę z poszczególnych kolorowych pojemników (zielonego, żółtego, pomarańczowego lub niebieskiego), biorąc pod uwagę swój nastrój, gust czytelniczy czy pogodę panującą za oknem. Takie uporządkowanie książek osobom niezdecydowanym ułatwia wybór, zaś innym miłośnikom lektury zapewnia odejście od utartych schematów czytelniczych. Meteorologiczna akcja wzbogacona została o wystawę w holu biblioteki, gdzie "letnim" książkom towarzyszą okulary, klapki i krem z filtrem do opalania, "śnieżnym" – takim między innymi jak "Wszystkie porom uczuć. Zima" Magdaleny Majcher – szalik, czapka, rękawiczki i łyżwy, "wiosennej" literaturze – stokrotki i kwietne apaszki, a "jesiennym" tytułom – liście, parasol i kalosze. Zapraszamy zainteresowanych czytelników do Filii nr 7 do 29 maja po książki z akcji na każdą porę roku!WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„W 80 dni dookoła bajek"W dniu 17 maja na zajęciach w Bibliotece Centralnej pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 9 udali się w podróż dookoła świata z bajkami. Spotkanie w bibliotece miało na celu nauczenie dzieci poszanowania dla odmienności innych ludzi i kultur oraz rozbudzenie zainteresowania życiem ludzi w innych krajach na Ziemi. Uczniowie dowiedzieli się czym są mapa i globus oraz poznawali nazwy kontynentów i oceanów na kuli ziemskiej. „Podróżując” po kontynentach dzieci wzbogaciły swoją wiedzę o ludziach, zwierzętach i klimacie w różnych stronach świata. Poznały rasy ludzi mieszkających Ziemię, języki, jakimi porozumiewają się ludzie oraz które rośliny i zwierzęta są charakterystyczne dla danego rejonu naszego globu. Wykonały kolorową mapę Ziemi, ilustrującą różnorodność naszego świata. Kolejnym etapem bibliotecznej podróży było wysłuchanie bajek z Azji, Afryki i Ameryki Północnej, pochodzących ze zbioru „W 80 bajek dookoła świata”. „Siedmiu ślepców”, „Kondo i ptak” i „Najsilniejsze zwierzę świata” - trzy mądre opowieści, każda z morałem, dały okazję do rozmowy z dziećmi, że każda bajka poucza nas czym jest dobro i zło i daje wskazówki, jak powinno się żyć. Czwartkowe zajęcia były też okazją dla pierwszoklasistów do zwiedzenia biblioteki, ponieważ gościli tu po raz pierwszy. Mamy nadzieję, że podróż przez świat z bajkami zachęciła dzieci do sięgania po książki z bibliotecznych półek.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Tydzień Bibliotek w Wesołej"Kontynuując cykl wspomnień o interesujących dobranockach dnia 15 maja, w trwającym Tygodniu Bibliotek, Filia nr 8 w Wesołej zaprosiła w swoje progi grupę przedszkolną „Motylki”. Bohaterem spotkania był Krecik, znany z bajek autorstwa Vaclava Čtvrtka oraz z ekranów telewizyjnych. Bajeczka „Jak Krecik sprawił sobie spodenki” zdobyła uznanie maluchów, które słuchały jej z wielkim zainteresowaniem. Zgodnie stwierdziły, że z pomocą przyjaciół nie ma rzeczy niemożliwych do wykonania. Spotkanie to połączono również z obchodzonym za kilka dni Świętem Matki. Podjęto dyskusję dotyczącą zbliżającego się Dnia Mamy, która poszerzyła wiedzę dzieci na ten temat. Dowiedziały się m. in. że w Anglii to święto znane jest jako Niedziela u Mamy, że w Niemczech jest to święto narodowe od 1932 r., że w Indiach obchodzone jest w październiku , a w RPA w tym dniu wszystkie dzieci zakładają czerwone ubranka. Przedszkolaki opowiadały także jakie niespodzianki przygotowały w domu dla swoich mam. Podczas zajęć plastycznych uczestnicy wykonali dla swoich mam piękne, zielone koniczynki na szczęście (projektu p. Ewy Borówki) i kolorowały bohatera spotkania, czyli sympatycznego Krecika. A na koniec dzieci sprawiły przemiłą niespodziankę pani bibliotekarce, wręczając jej piękną laurkę z okazji jej bibliotekarskiego święta.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Książkowe Emporium” - warsztaty w bibliotece"„Panna Jones i Książkowe Emporium” Sylvii Bishop to książka, na podstawie której w mysłowickiej filii bibliotecznej przy ulicy Oświęcimskiej 16 maja zorganizowane zostały warsztaty dla uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 7 w Mysłowicach. Spotkanie prowadzone było w ramach uczestnictwa mysłowickiej książnicy w II etapie konkursu „Książkowe Emporium”, ogłoszonego przez portal „Lustro Biblioteki” pod patronatem Wydawnictwa Zielona Sowa, do którego biblioteka z Mysłowic zakwalifikowała się jako jedna z 50 innych bibliotek w kraju, zdobywając pakiet materiałów, służących rozbudzaniu czytelnictwa wśród najmłodszych. Podczas warsztatów „Odkrywamy Książkowe Emporium” dzieci miały za zadanie odgadnąć tajemnicę, jaką skrywa główna bohaterka książki – Znajda Jones. Od zapoznania się z fragmentami książki, poprzez wyjaśnienie z pomocą przeglądarek internetowych terminów księgarnia, biblioteka, emporium, aż po poznanie dwunastu tajemniczych sal mechanicznej księgarni - „Książkowego Emporium”, uczestnicy warsztatów zbierali informacje niezbędne do poznania sekretu książkowej bohaterki. Rozwiązanie, czyli potwierdzenie faktu, że jedenastoletnia Znajda Jones nie potrafi czytać, przyniósł odnaleziony przez dzieci rękopis, do którego uczniowie dotarli po zmierzeniu się z szeregiem rebusów, działań matematycznych i zadań logicznych w pokoju zagadek – bibliotecznym escape roomie. Po rozmowie o znaczeniu i wartości czytania oraz zainteresowania dzieci książką i biblioteką, uczniowie otrzymali pocztówki do Znajdy, na których w formie listu z pomocą rodziców albo namalowanego obrazka mają przekazać dziewczynce wskazówki na skuteczną naukę czytania. Warsztaty zakończyło wspólne wykonywanie pracy plastycznej – olbrzymiej mapy Książkowego Emporium, wręczenie „Dyplomów Książkomaniaka” i grupowe zdjęcia. Pozytywna ocena relacji z przeprowadzonych warsztatów będzie podstawą do tego, by mysłowicka biblioteka przeszła do następnego etapu i zdobyła nagrodę główną w postaci pakietu nowych książek i promocji wydarzenia w ogólnopolskim portalu branżowym „Lustro Biblioteki”.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„100-lecie Niepodległości w zbiorach kolekcjonerskich."W bieżącym roku obchodzimy 100-lecie odzyskania Niepodległości. Pamięć tych wydarzeń najlepiej odzwierciedlają dokumenty historyczne, obrazujące życie polityczne i gospodarcze Polski Niepodległej sprzed 100 lat. Taką ciekawą lekcję historii w dokumentach poprowadził w bibliotece przy ul. Mikołowskiej Naczelnik Wydziału Naukowo-Oświatowego Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach mgr Dariusz Falecki. Kolekcjonerskie hobby pana Dariusza ma olbrzymie walory historyczno-edukacyjne. Poprzez zbieranie pamiątek można poznać wiele faktów dotyczących historii swojego regionu i miejscowości. Uczniowie klas V ze Szkoły Podstawowej nr 9 i klas VI ze Szkoły Podstawowej nr 4 mogli dotknąć historii sprzed 100 lat, podziwiać pocztówki, zdjęcia, rachunki firmowe z początku XX wieku aż po lata 60. Młodzież dowiedziała się również wielu ciekawych informacji na temat działalności Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach i niebezpiecznej pracy strażaka. Spotkanie zakończyło się krótkim sprawdzianem wiedzy i rozdaniem nagród dla najlepszych.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„ Rok Ireny Sendlerowej"Dziesięć lat temu w wieku 98 lat zmarła Irena Sendlerowa. W związku z rocznicą śmierci Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, Sejm RP ustanowił rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej, oddając w ten sposób „hołd Tej, która z największym poświęceniem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka”. Dlatego z tej okazji w bibliotece przy ul. Oświęcimskiej stanął regał poświęcony literaturze, która opowiada o bohaterskich postawach w czasie Holokaustu z zaakcentowaniem postaci Ireny Sendlerowej. Na półkach znajdują się m. in. następujące tytuły:„Sendlerowa w ukryciu” Anny Bikont, „Życie w słoiku. Ocalenie Ireny Sendler” Jacka Mayera, „Dzieci Ireny Sendlrowej” Anny Mieszkowskiej oraz kilka tytułów dla młodszych czytelników: „Listy w butelce” Anny Czerwińskiej-Rydel, „Wszystkie moje mamy” Renaty Piątkowskiej oraz „Damy. Dziewuchy. Dziewczyny” Anny Dziewit-Meller. Oprócz wystawki bibliotekarze zachęcają czytelników do wypożyczenia lub skorzystania na miejscu z literatury fachowej obejmującej okres II Wojny Światowej oraz Powstania Warszawskiego. Zapraszamy do biblioteki!WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Bajkowe spotkania z Reksiem"Przez dwa dni dzieci z Przedszkola nr 4 – „Artyści” – odwiedzały bibliotekę przy ul. Mikołowskiej i uczestniczyły w zabawach z Panią Bajką i pieskiem Reksiem. Na początku zajęć każdy przedszkolak otrzymał kwiatek ze swoim imieniem, będący zarazem biletem do podróży pociągiem do Bajkowego Zakątka, gdzie Pani Bajka opowiedziała dzieciom historię filmu animowanego o Reksiu. Przedszkolaki dowiedziały się, że autorem i reżyserem filmu jest Lechosław Marszałek, a serial telewizyjny był emitowany w latach 1967-1990 w Wieczorynkach. Zachęcono dzieci do wycieczki do Bielska-Białej, gdzie znajduje się pomnik Reksia. Na bibliotecznym spotkaniu z bajkowym Reksiem przedszkolaki wysłuchały omówionych przez Panią Bajkę książeczek, opisujących i ilustrujących jego podwórkowe przygody, bawiły się w teatr, używając do animacji kukiełek oraz zobaczyły Reksia – interaktywnego pluszaka, który na sygnał kolorowych gwizdków Pani Bajki wykonywał różne polecenia. Zajęcia plastyczne okazały się najbardziej oczekiwanym przez „Artystów” momentem spotkania – jedna grupa dzieci wyklejała plasteliną i kawałkami wełny postać Reksia, natomiast druga grupa przy użyciu gazet, kleju, pisaków i farb plakatowych wykonała ciekawe prace ilustrujące bajkowego psa. Zapraszamy rodziców małych „Artystów” i wszystkich czytelników do obejrzenia wystawy powstałych podczas zajęć prac plastycznych.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Ogólnopolskie czytanie Jeżycjady"W ramach Ogólnopolskiego czytania Jeżycjady® Małgorzaty Musierowicz, czyli akcji organizowanej przez wydawnictwo Akapit-Press, filia biblioteczna nr 2 na osiedlu Bończyka zorganizowała dla uczniów oddziałów gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej nr 4 spotkanie z „Kwiatem kalafiora” Małgorzaty Musierowicz. W czasie spotkania, oprócz głośnego czytania fragmentów książki, młodzież mogła wziąć udział w eksperymencie, polegającym na wysyłaniu ESD (eksperymentalnego sygnału dobra) do siebie nawzajem oraz w grach psychologicznych. W trakcie gier uczniowie anonimowo pisali dobre rzeczy o sobie oraz o innych na kolorowych karteczkach, po czym prowadząca bibliotekarka odczytywała je głośno. Po przeczytaniu wszystkich zadano uczniom dwa pytania: o kim łatwiej było pisać dobre rzeczy: o sobie czy innych oraz jak się czują po wysłuchaniu tych wszystkich pozytywów. Uczniowie orzekli, że łatwiej napisać coś miłego o innych (choć i to sprawiło im trudność) i podsumowali ćwiczenie jako poprawiające samopoczucie i ocenę siebie. Również w trakcie wysyłania ESD uczniowie świetnie się bawili, co zaowocowało stwierdzeniem, że warto się uśmiechać do ludzi, bo to budzi pozytywne emocje. Na zakończenie odczytano fragment „Kwiatu Kalafiora”, w którym to członkowie Klubu ESD podsumowują swoją akcję. Zdania książkowych oraz dzisiejszych uczniów, mimo że minęło 40 lat pomiędzy ich eksperymentami, były takie same: WARTO DAWAĆ DOBRO, BO ONO POWRACA.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„W świecie książek Astrid Lindgren"„W świecie książek Astrid Lindgren” to temat lekcji bibliotecznej poświęconej szwedzkiej pisarce literatury dziecięcej, którą zorganizowała 11 maja filia biblioteczna w Kosztowach dla dzieci z klasy III Szkoły Podstawowej nr 16 w ramach Tygodnia Bibliotek. Sylwetkę i twórczość Astrid Lindgren przedstawiono w formie prezentacji multimedialnej. Przybliżono też krótkie recenzje jej najpopularniejszych utworów oraz przeczytano fragment książki „Fizia Pończoszanka”. Uczniowie wysłuchali także zabawnego rozdziału z książki „Pippi na Południowym Pacyfiku”, a następnie rozwiązywali krzyżówkę dotyczącą książki „Dzieci z Bullerbyn”. Na zakończenie spotkania dzieci malowały wizerunek sympatycznej Pippi Langstrumpf”. Kolejne spotkanie, tym razem dla przedszkolaków z „Zielonej Lokomotywy”, odbyło się 14 maja i obejmowało czytanie dwóch opowiadań: „Wizyta w bibliotece” oraz „Franklin i książka z biblioteki”. Dzieci brały także udział w zgadywance „Z jakiej to bajki”.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Czytanie na dywanie"„(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” to hasło tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, odbywającego się w dniach 8-15 maja, kiedy to pod patronatem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w wielu książnicach organizowanych jest szereg inicjatyw popularyzujących czytelnictwo. W obchody bibliotecznego tygodnia wpisała sie również Filia nr 7 przy ulicy Oświęcimskiej poprzez całą gamę spotkań z książką pod wspólnym tytułem: „Czytanie na dywanie”. Aby oddać charakter tej edycji programu – "dowolność" czytania jako procesu nieskrępowanego i swobodnego - do biblioteki zaproszeni zostali przedstawiciele różnych fachów, którzy podopiecznym mysłowickiego Przedszkola nr 12 czytali książki związane z wykonywanym zawodem czy pełnioną funkcją. W pierwszy dzień książeczkę „Kicia Kocia jest chora” czytała i o bezpiecznym używaniu lekarstw przedszkolakom opowiadała kierownik Apteki „Maciejka” w Mysłowicach - mgr farm. Anna Isakow-Zając. W drugi dzień bibliotekę odwiedziły funkcjonariuszki Straży Miejskiej w Mysłowicach, które po przeczytaniu dzieciom książki „Marysia i nowy rowerek” przekazały małym słuchaczom podstawowe zasady bezpiecznej jazdy na rowerze, rolkach czy hulajnodze, omówiły temat używania przez dzieci ochraniaczy, kamizelek i odblasków oraz rozdały maluchom gadżety, służące bezpieczeństwu i zwiększeniu ich widoczności na drodze. W kolejny dzień w „Czytanie na dywanie” zaangażowane zostały same bibliotekarki, które po lekturze „Kici Koci w bibliotece” zgłębiły z maluszkami tajniki pracy w książnicy. Ostatnie spotkanie z cyklu przypadło w udziale Jolancie Niemiec – właścicielce sąsiadującego z biblioteką sklepu warzywnego, która po przeczytaniu kilku wierszy Jana Brzechwy uczuliła maluchy na wielkie znaczenie owoców i warzyw w diecie każdego dziecka, bogactwo witamin i wartości odżywcze tych produktów. Po wizycie w bibliotece dzieci odwiedziły sklep Pani Joli, gdzie poczęstowały się słodkimi truskawkami. W sprzyjającej relaksowi atmosferze, wylegując się na miękkim dywanie, przedszkolaki dzięki pośrednictwu zaproszonych gości przez cały czas trwania „Tygodnia Bibliotek” zaprzyjaźniały się z książką i biblioteką. Akcji „Czytanie na dywanie” towarzyszy do końca maja wystawa kolorowych mini-dywaników wykonanych przez uczniów Zespołu Szkolno –Przedszkolnego nr 1 w Mysłowicach.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

"Spotkanie autorskie z Anną Czerwińską-Rydel."Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Sejm RP uchwalił rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej. „Irena Sendlerowa celująco zdała swój egzamin z człowieczeństwa. Niezależnie od okoliczności walczyła o zdeptane przez wojnę prawo dzieci do życia, do zachowania ich tożsamości, do szacunku, do szczęścia. Jej bezinteresowność i poświęcenie zasługują na najwyższy szacunek” - zdecydował Sejm, oddając w ten sposób "hołd Tej, która z największym poświęceniem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka". Z tej okazji 14 maja w Bibliotece Centralnej Anna Czerwińska - Rydel - autorka wielu książek dla dzieci i młodzieży, w tym książki „Listy w butelce. Opowieść o Irenie Sendlerowej” - spotkała się z uczniami i nauczycielami mysłowickich Szkół Podstawowych nr 1, 2 i 4. Pisarka opowiedziała dzieciom o nieludzkich czasach II wojny światowej i okupacji, o życiu w getcie warszawskim, a przede wszystkim o tym, w jaki sposób „siostra Jola”, czyli Irena Sendlerowa, uratowała z getta ponad 2500 żydowskich dzieci. Skrupulatnie zapisywała wszystkie dane dzieci i przechowywała w szklanym naczyniu. Śmiały plan wymagał zaangażowania wielu osób w jego realizację. Dzieciom po wywiezieniu z getta trzeba było znaleźć dom i zapewnić bezpieczeństwo. Tym wszystkim zajmowała się także siostra Jolanta. „Każdemu, kto tonie, należy podać rękę” oraz „ludzi należy dzielić na dobrych i złych – inne podziały nie mają znaczenia” - tymi słowami kierowała się Irena Sendlerowa w swoim życiu i działaniach. Były one mottem do rozmowy Anny Czerwińskiej- Rydel z młodymi czytelnikami w Bibliotece Centralnej o historii, wojnie i niesieniu pomocy - tematach aktualnych także we współczesności. Anna Czerwińska- Rydel nawiązała świetny kontakt ze słuchaczami, którzy zadawali wiele interesujących pytań. Uczniowie mieli okazję porozmawiać z gościem m.in. o tym, jak powstała książka „Listy w butelce” i jak wyglądały przygotowania autorki do jej napisania. Na zakończenie spotkania młodzi czytelnicy mogli nabyć książkę wraz z autografem autorki i zrobić wspólne zdjęcie z pisarką.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

" Tydzień Bibliotek w Brzęczkowicach."Tydzień Bibliotek w brzęczkowickiej filii rozpoczęto od francuskiej baśni ludowej „Piękna i bestia”. Kolorowanka z Piękną Bellą - miłośniczką książek i czytania - za pomocą szyfru wprowadziła w literacki świat przygody i emocji uczestniczących w spotkaniach uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej nr 6 i 13 oraz podopiecznych WTZ przy SPDN „Radość”. Po odgadnięciu hasła - BIBLIOTEKA, wszyscy zapoznali się z tekstem „Piękna i bestia” w adaptacji bajkowej, komiksowej i filmowej, pięknie interpretując go plastycznie. Dla gimnazjalistów przygotowano „Spotkanie z lekturą - Kamienie na szaniec", natomiast uczestnicy WTZ poznali kolejne polskie miasta w wersji tekstowej i medialnej. Bibliotekarze otrzymali od uczestniczki spotkań biblioterapeutycznych samodzielnie wykonaną pracę plastyczną, która na stałe zagości w bibliotece. Za złożone życzenia, kwiaty i słodkości z okazji Dnia Bibliotekarza serdecznie wszystkim dziękują.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

"O ekologii w bibliotece i nie tylko…"Trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 9 oraz dzieci ze Świetlicy Terapeutycznej Szkoły Podstawowej nr 1 wzięli udział w zorganizowanych przez Filię nr 11 warsztatach ekologicznych pod hasłem „Strażnicy Ziemi”. Pomimo że zajęcia głównie dotyczyły tego samego tematu – ekologii, jednak ich zakres był dostosowany do poszczególnej grupy odbiorców.
Uczniowie klasy trzeciej, oprócz wysłuchania lekcji dotyczącej ochrony Ziemi i zagrożeń wypływających ze szkodliwej działalności człowieka na środowisko, wzięli udział w zabawie scenicznej „Państwo Bez Nazwy” i zabawach integracyjnych.
Z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek dzieci ze Świetlicy zapoznały się z pracą bibliotekarza, działalnością kulturalną biblioteki oraz uczestniczyły w prezentacji różnych rodzajów książek – książek-zabawek dmuchanych, książek-maskotek, dźwiękowych książeczek dla maluchów, książek - rozkładanek. Szczególną uwagę zwrócono uczniom na tradycyjną papierową formę wydawniczą. Z książki „Brzechwa dzieciom” przeczytano dzieciom wiersz „Samochwała” i przeprowadzono rozmowę na temat zachowania ciągle chwalącej siebie bohaterki.
Dydaktyczna część spotkania „Strażnicy Ziemi” dotyczyła tematu ochrony środowiska, podczas omówienia którego poruszono problem zagrożeń ekologicznych, a w szczególności powszechnego zaśmiecania Ziemi. W tym temacie zwrócono dzieciom szczególną uwagę na konieczność segregacji śmieci i wyrzucania ich do odpowiednio przeznaczonych kontenerów . Uczniowie wzięli czynny udział w przedstawieniu teatralnym pt. „W Mieście Niepotrzebnych Opakowań” według tekstu Anny Mikity z książki „Bajki w zielonych sukienkach”.
Rozrywkowa część zajęć w bibliotece stanowiła liczne zabawy ruchowe z wykorzystaniem odpadów – kubków po jogurtach czy makulatury, poszukiwaniu niespodzianki ukrytej przez Matkę Ziemię w bibliotece poprzez zabawę „zimno-ciepło” oraz zajęcia plastyczne „Mój Ekoludek” z wykorzystaniem odpadów, tj. rolki po papierze toaletowym, gazet, kubków papierowych, resztek włóczki i papierków po cukierkach.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

"Tydzień Bibliotek w Kosztowach"Z okazji Tygodnia Bibliotek, obchodzonego w tym roku pod hasłem „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”, w bibliotece kosztowskiej zorganizowano 7 maja turniej wiedzy „Zostań omnibusem”, w którym wzięła udział grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 16. Konkurs składał się z etapu pisemnego oraz ustnego i obejmował zakres wiedzy ogólnej. Po zakończeniu drugiego etapu tego turnieju wyłoniono zwycięzcę, któremu wręczono nagrodę. W dniu 9 maja odbyły się z kolei zajęcia dla dzieci z klasy II tej samej szkoły pod hasłem „Zabawa z książką”. Spotkanie rozpoczęto czytaniem wybranych fragmentów bajek ze zbioru „Skarbnica baśni”, a zadaniem dzieci było odgadnięcie tytułów tychże bajek. Przygotowano też zagadki związane z postaciami z bajek, a także quizy : „Z jakiej to bajki” oraz „Zabawa z imionami”. W czasie zabaw zręcznościowych przeprowadzono konkurencję polegającą na przejściu wyznaczonego odcinka z książką na głowie, a także rzucanie papierowymi kulkami w postać Baby Jagi. Ostatniego dnia obchodów Tygodnia Bibliotek w Kosztowach 10 maja zorganizowano zajęcia czytelnicze dla dzieci z Przedszkola nr 10. Sześciolatki z grupy Wiewiórek wysłuchały bajki Ewy Stadtmüller „Jak skrzat Jagódka zakładał bibliotekę”, rozwiązywały zagadki dotyczące książki i biblioteki, uczestniczyły w zabawie z rekwizytami postaci i przedmiotów nawiązujących do popularnych bajek i baśni, a także odpowiadały na pytania w konkursie dotyczącym bajek. Na zakończenie spotkania przedszkolaki wysłuchały krótkiego opowiadania pt. „Franklin i książka z biblioteki”.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

"PIEGUSKI"Zapraszamy na wyjątkową wystawę fotografii autorstwa Patryka Chmielewskiego „PIEGUSKI – najbardziej piegowata wystawa w mieście”. Prace prezentowane są w Filii nr 11, ul. Mikołowska 40 do końca czerwca 2018 r. Artysta będzie również gościem Nocy w Bibliotece - szczegóły wkrótce!WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

"Posłuchajcie co mówi łąka – zabawy z biedronką"Zabawą „Dwie małe rączki klaszczą…” biedronka Zula powitała w Filii nr 11 dzieci 3-letnie z Przedszkola nr 9 i zaprosiła je do wspólnej zabawy. Animacja ruchowa „Podróż rozmaitymi środkami transportu” pozwoliła dzieciom przypomnieć sobie kolory i reagować na sygnały biedronki, by bezpiecznie dojechać do stacji „Łąka”. Na kolorowych dywanach w Bajkowym Zakątku biedronka krótko omówiła wybrane na spotkanie książeczki : „Na łące” M. Strzałkowskiej, „Bocianek Janek” i „Co biedronka wie o ogonkach” W. Drabika, „Żabka mała” B. Żołądek, „Biedroneczka” D. Chodynieckiego, oraz inne ciekawe przygody zwierząt z łąki. Głośne czytanie „Małej Biedronki” A. Widzewskiej-Pasiek, tańce, zabawy sensoryczne, masażyki, zagadki i kolorowanie ilustracji z biedronką Zulą urozmaiciły zabawę w bibliotece. Kończąc spotkanie, biedronka Zula poczęstowała maluchy cukierkami i podarowała każdemu dziecku kolorowankę z biedronką Bajdulą.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

"Dzień Bibliotekarza i Bibliotek"Z okazji jubileuszu 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach, a także przypadającego dokładnie 8 maja Dnia Bibliotekarza i Bibliotek Filia przy ul. Mikołowskiej 40 częstowała swoich czytelników pysznym tortem urodzinowym. Słodkiego poczęstunku nie zabrakło do godz. 19.00 - ostatni czytelnik dostał ostatni kawałek tortu. W tym uroczystym dniu bibliotekę odwiedziła także grupa seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku - były życzenia dla pracujących tu bibliotekarzy w dniu ich święta, kwiaty i czekoladki. Bibliotekarze bardzo serdecznie dziękują wszystkim tym, którzy pamiętają o nich i ich służbie, a szczególne podziękowania kierują do sponsora pysznego tortu - Cukierni-Piekarni „Maciuś” w Sosnowcu.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

"STRAŻNICY ZIEMI"Z okazji Dnia Ziemi Filia nr 11 przygotowała dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka i dla trzecioklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 9 cykl warsztatów ekologicznych pod wspólnym hasłem „Strażnicy Ziemi”. Na zorganizowanym „Targu ekologicznym” uczniowie wysłuchali tekst listu od Matki Ziemi, w którym poruszony został problem szkodliwego wpływu człowieka na środowisko oraz prośba o to, by dzieci „mądrze ruszały głowami” i przestrzegały zasad ekologii, zachęta do uczestnictwa w „Targu ekologicznym” i odezwa, by każdy uczeń został Strażnikiem Ziemi. Omówiono problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, szczególną uwagę zwracając na powstałe w wyniku działań człowieka niekorzystne zjawiska - dziura ozonowa, kwaśne deszcze, efekt cieplarniany i smog. Szczególną uwagę zwrócono uczniom na problem zaśmiecania kuli ziemskiej, wskazując czas rozkładu poszczególnych rodzajów odpadów, a także poruszono temat konieczności segregacji śmieci, recyklingu i ponownego wykorzystania niektórych odpadów.

Po omówieniu zagrożeń ekologicznych i nawiązanej dyskusji zaproszono uczniów do udziału w przedstawieniu teatralnym „ Miasto Niepotrzebnych Opakowań” , zabawy scenicznej „Państwo Bez Nazwy – Czyściochy i Śmieciochy”, zabaw ruchowych z gazetami i kubkami po jogurtach oraz zajęć plastycznych „Ekoludek” z wykorzystaniem różnego rodzaju odpadów, tj. folii bąbelkowej, kubków i butelek plastikowych, pudełek tekturowych, torebek papierowych i gazet.

Kolejne zajęcia w bibliotece z cyklu „Strażnicy Ziemi” odbędą się w maju, w których uczestniczyć będą uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 i 9.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

"Wesoło w Wesołej"Grupa najmłodszych dzieci z Przedszkola nr 18 zaprosiła 23 kwietnia panią bibliotekarkę z Filii nr 8 w Wesołej do siebie na zajęcia czytelnicze. Dzieci wysłuchały „Wiosny” M. Strzałkowskiej oraz „Alicji i leśnej gromadki” W. Święcińskiej. Nawiązując do obchodzonego 22 kwietnia Światowego Dnia Ziemi w trakcie spotkania poruszono również temat ochrony przyrody – maluchy, jak się okazało, posiadały solidną wiedzę w tym zakresie. Podczas zajęć plastycznych przedszkolaki kolorowały i tworzyły piękne bociany (projektu p. Ewy Borówki). Kolejne spotkanie odbyło się już w budynku biblioteki. Dnia 26 kwietnia podczas spotkania literacko-plastycznego dzieci z zainteresowaniem śledziły losy Makowej Panienki , motyla Emanuela oraz motyla Ibrahima. Autor bajki Vaclav Ctvrtek w bardzo malowniczy sposób nakreślił postaci bohaterów, co powodowało, że dzieci słuchały przygód z zapartym tchem. Czytanie bajki uatrakcyjniły kukiełki, które prezentowała pani bibliotekarka. W trakcie zajęć plastycznych przedszkolaki kolorowały śliczne maki, które można oglądać w Galerii na Korytarzu.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

"Podwórkowe zabawy z pieskiem Reksiem"Psi bohater z telewizyjnej wieczorynki i książkowych opowiadań popołudniową porą 24 kwietnia br. zabawiał małe dzieci i ich mamy w Filii nr 11. Prowadząca spotkanie Pani Bajka opowiedziała krótko historię powstania opowieści o piesku w łatki - Reksiu i emisji filmu animowanego w TV, po czym wraz z nauczycielkami – panią Grażyną i Agatą – przedstawiła gościom teatrzyk kukiełkowy pt. „Książę Reksio w bajce ratuje Królewnę Śnieżkę”. Atrakcją spotkania okazał się mechaniczny Reksio, który w zależności od koloru użytego gwizdka reagował na sygnał i wykonywał „psie” polecenia. Na bibliotecznym podwórku pieska Reksia nie zabrakło ciekawych zabaw, tańców animacyjnych i grupowego malowania farbami plakatów z Reksiem. Kolorowe prace plastyczne z rodzinnego malowania można obejrzeć na wystawce w bibliotece.

Biblioteka zaprasza na bajkowy bal przebierańców „DZIECI Z BAJKI”, który odbędzie się dnia 29 maja br. o godz. 17.00.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

"Zabawa z Panią Wiosną"W bibliotece na ulicy Mikołowskiej wiosna zagościła już na dobre. Dzieci z mysłowickich przedszkoli nr 4, 5 i 9 wzięły udział w spotkaniach z głośnym czytaniem opowieści i wierszy o żabkach, biedronkach, pszczołach, mrówkach, motylach i bocianach. W Bajkowym Zakątku podczas zabawy na dywanie przedszkolaki przeglądały książeczki, ilustrujące wiosenne przygody zwierząt, na kartkach rozwiązywały proste labirynty, używając różnych kolorów kredek oraz układały obrazkowe puzzle. Maluchy wraz z Panią Wiosną wesoło bawiły się w rytmie wiosennych piosenek i muzycznych zabaw animacyjnych. Najbardziej oczekiwanym przez dzieci momentem zabawy w bibliotece okazały się zajęcia plastyczne - mali artyści składali i sklejali techniką origami żabki i biedronki, wyklejali papierowymi kulkami bociany i żaby, malowali akwarelami wiosenne kwiaty i biedronki, a za pomocą żółtego i czarnego papieru wyklejali pszczoły z rolkowymi brzuszkami. Prace plastyczne dzieci wykonane podczas zajęć w bibliotece prezentowane są na wystawkach i w albumach tematycznych.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

"Wystawa kolekcji kryształów"„Cwana bestia czyli kryształ” - bohater 17 odcinka serialu telewizyjnego „Czterdziestolatek”, kultowy prezent lat 60, 70 i 80 zagościł na wystawce w brzęczkowickiej bibliotece. Czytelnicy Pani Elżbieta i Pan Adam podzielili się fragmentem kolekcji kryształów, zgromadzonych przez lata z różnych okazji przez swoją babcię i dziadka, które stanowią swoistą podróż do słusznie minionej epoki, kiedy to żadna uroczystość nie odbyła się bez kryształu - białego, kolorowego lub mocno szlifowanego. Sentymentalną wystawkę wzbogaconą literaturą o PRL-u można obejrzeć w bibliotece do końca maja. Zapraszamy.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

"Zapraszamy do krainy książek"Bibliotekę Centralną odwiedziły dzieci 3- i 4-letnie z Akademii Przed- Szkolnej „SKRZAT”, biorąc udział w zajęciach pod hasłem „Zapraszamy do krainy książek”. Była to ich pierwsza wizyta w bibliotece, więc panie bibliotekarki w przystępny sposób opowiedziały przedszkolakom jakim miejscem jest biblioteka i jak się korzysta z jej zbiorów, a także jak się zachowywać w bibliotece i jak szanować książki. Wędrując między pólkami pełnymi książek maluchy zwiedziły pomieszczenia Wypożyczalni i Czytelni, obejrzały książeczki dla najmłodszych i wysłuchały wiersza Czesława Janczarskiego „Naprawiamy misia” ze zboru utworów „Misiowe wierszyki”. Niektóre z nich nie mogły rozstać się z książką, dlatego pani bibliotekarka zachęciła, by wraz z rodzicami przyszły zapisać się do biblioteki i wypożyczać bajeczki i wierszyki. Na pożegnanie przedszkolaki otrzymały zielone balony oraz kolorowanki. Pełne wrażeń i nowych doświadczeń wracały do przedszkola z radością i uśmiechem na twarzy.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

"Bezpieczni, bo oczytani cd."Dnia 25 kwietnia bibliotekarze z Filii nr 5 w Brzęczkowicach w ramach realizowanego programu „Bezpieczni, bo oczytani" zorganizowali spotkanie w Komendzie Miejskiej Policji w Mysłowicach z pierwszoklasistami ze Szkoły Podstawowej nr 13. Uczniowie zwiedzili Komendę Policji, uczestniczyli w prelekcji i obejrzeli film o bezpieczeństwie pieszych, rowerzystów i pasażerów. W pracowni daktyloskopii pod czujnym okiem specjalisty złożyli odciski swoich linii papilarnych, zwiedzili także pomieszczenie oficera dyżurnego, ale największą frajdę sprawiło dzieciom zdjęcie na policyjnym motocyklu i w radiowozie. Uczestnicy wycieczki składają serdeczne podziękowanie Pani aspirant Jolancie Łuczak za wspaniałe przyjęcie i przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

"Śląska Ojczyzna Polszczyzna"


Kultywowanie tradycji i kultury regionalnej, których najważniejszą częścią jest język gwarowy, to obok podstawowych działań priorytetowe zadanie mysłowickiej książnicy. Pielęgnowanie języka i tradycji gwarowych w dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym jest niezmiernie ważne i konieczne, gdyż to właśnie gwara towarzyszy człowiekowi od narodzin. Już dwudziesty rok Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach organizuje konkurs recytatorski w gwarze śląskiej „Śląska Ojczyzna Polszczyzna”, który stał się formą edukacji regionalnej, propagującą wiedzę o regionie, jego kulturze, języku i tradycjach. W tej wyjątkowej, bo jubileuszowej edycji konkursu, który przebiega od wielu lat pod honorowym patronatem Pani Senator RP Marii Pańczyk-Pozdziej oraz patronatem medialnym Polskiego Radia Katowice, wzięło udział 79 uczestników spośród 91 zgłoszeń, którzy reprezentowali:

• 7 przedszkoli miejskich (nr 1, 5, 8, 10, 15, 19, 20),
• Przedszkole Miejskie w Imielinie,
• 9 mysłowickich szkół podstawowych (nr 2, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 16),
• szkoły podstawowe nr 1 i nr 2 w Chełmie Śląskim,
• szkoły podstawowe nr 1 i nr 2 w Imielinie,
• Szkołę Podstawową Sportową w Mysłowicach,
• Zespoły Szkolno-Przedszkolne nr 2, 3 i 4 w Mysłowicach.
Konkurs organizowany był w czterech kategoriach wiekowych: przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych klas I – III, klas IV – VI oraz uczniowie klasy VII i gimnazjaliści. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy etap konkursu odbył się 16 marca 2018 roku, w wyniku którego do II etapu zakwalifikowało się 36 uczestników, a finał odbył się 13 kwietnia 2018 roku, w którym zgodnie z Regulaminem uczestnicy recytowali drugi utwór. Komisja, w skład której wchodzą nauczyciele akademiccy z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego: Przewodnicząca – prof. dr hab. Danuta Krzyżyk oraz prof. dr hab. Helena Synowiec, oceniła recytację uczestników, biorąc pod uwagę dobór tekstów, zachowanie cech gwarowych, sposób wygłaszania i kontakt ze słuchaczami.

Jury postanowiło przyznać następujące miejsca uczestnikom:

Grupa I – Przedszkolaki

I miejsce
Milena Rogalska Przedszkole Miejskie w Imielinie

II miejsce
Emilia Roik Przedszkole nr 15

III miejsce
Konga Goj Przedszkole nr 15
Hanna Brożek Przedszkole nr 15
Zofia Józefus Przedszkole nr 15

Wyróżnienia:

Filip Synowiec Przedszkole nr 10
Andrzej Ratka Przedszkole nr 8
Piort Józefus Przedszkole nr 15
Antonina Łytko Przedszkole Miejskie w Imielinie

Grupa II – Uczniowie klas I – III

I miejsce Martyna Ciesiółka Szkoła Podstawowa nr 16

II miejsce Natalia Rogala Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Daniel Brom Szkoła Podstawowa nr 15
Paweł Buchta Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmie Śląskim

III miejsce Zofia Witek Szkoła Podstawowa nr 13
Paulina Czapla Szkoła Podstawowa nr 15

Wyróżnienia

Ksawery Lewiński Szkoła Podstawowa nr 2 w Imielinie
Martyna Michalak Szkoła Podstawowa nr 10

Grupa III – Uczniowie klas IV – VI
I miejsce
Patrycja Szala Szkoła Podstawowa nr 2 w Imielinie
Paulina Sobczyk Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmie Śląskim
Zofia Kula Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmie Śląskim
Natalia Mol Szkoła Podstawowa nr 10

II miejsce
Natalia Stolorz Szkoła Podstawowa nr 2 w Imielinie
Łukasz Hetmański Szkoła Podstawowa nr 5

III miejsce
Jakub Łytko Szkoła Podstawowa nr 2 w Imielinie
Julia Jarnot Szkoła Podstawowa nr 1 w Chełmie Śląskim
Aleksandra Paruzel Szkoła Podstawowa nr 1 w Chełmie Śląskim

Wyróżnienia:

Emilia Gaweł Szkoła Podstawowa nr 10
Bartosz Kriegler Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Katarzyna Ryt Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmie Śląskim

Grupa IV – Uczniowie klasy VII i gimnazjaliści

I miejsce
Wiktoria Chwiędacz Szkoła Podstawowa nr 1 w Imielinie
Piotr Chrobok Szkoła Podstawowa nr 15
Patrycja Górnik Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmie Śląskim

II miejsce
Anna Nowrocka Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmie Śląskim

III miejsce
Mateusz Wybraniec Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Dominik Ziajka Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmie Śląskim

Wyróżnienia:

Wojciech Gowarzewski Szkoła Podstawowa nr 4

Uroczysta gala podsumowująca konkurs oraz wręczenie nagród odbyło się 25 kwietnia 2018 r. o godzinie 9.00 w Sali Widowiskowej Mysłowickiego Ośrodka Kultury. Podczas jubileuszowej gali dzieci, które zdobyły najwyższe laury wystąpiły na scenie, recytując swoje zwycięskie teksty. Padło wiele gratulacji, podziękowań i miłych słów pod adresem uczestników i organizatorów konkursu. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Prezydent miasta Mysłowice Edward Lasok, Instruktor Biblioteki Śląskiej dr Edyta Antoniak-Kiedos, Dyrektor Mysłowickiego Ośrodka Kultury dr Artur Madaliński oraz Kierownik Zespołu Kultury i Sportu Jolanta Tucharz-Sablik. Z okazji jubileuszu XX-lecia konkursu „Śląska Ojczyzna Polszczyzna” wyróżniono również tych nauczycieli, którzy w szczególny sposób angażowali się przez te wszystkie lata w to piękne dzieło rozwijania szacunku dla rodzimej gwary. Mysłowicki konkurs jest nie tylko okazją do publicznego zaprezentowania się, ale nade wszystko uczy lokalnego patriotyzmu, wzbudza poczucie lokalnej tożsamości, kultywuje tradycję oraz uczy pielęgnowania swojej „małej ojczyzny”. Powiązanie gwary z ludowym strojem, ekspresja i dziecięca spontaniczność sprawiają, że każda edycja konkursu jest niepowtarzalnym widowiskiem. Mysłowickie spotkania propagują ideę gwary śląskiej, która - cytując Panią Senator Marię Pańczyk-Pozdziej – „jest mową najpierwszą, mową serca”.

Zdjęcia__________________________________________________________

"Światowy Dzień Ziemi"Biblioteka przy ulicy Oświęcimskiej kolejne zajęcia z cyklu „Edukacja globalna dla najmłodszych” przygotowała z okazji Światowego Dnia Ziemi. Tym razem dzieci z Przedszkola nr 12 poznały Peru, a przede wszystkim Puszczę Amazońską oraz dowiedziały się, jaką rolę w przyrodzie i życiu człowieka odgrywają lasy. Sześciolatkom wyjaśniono, że Puszcza Amazońska jest największym lasem na świecie, a żyją w niej setki tysięcy gatunków owadów, około 2 tysiące gatunków ptaków i ssaków oraz dziesiątki tysięcy gatunków roślin. Dzieci poznały bogactwo tych lasów, przeglądając dźwiękową książkę o dżungli oraz przygotowane slajdy. Po pokazie zaproszono je do rozmowy o znaczeniu lasów - tu pomocna okazała się wcześniej przygotowana plansza oraz obrazki, przedstawiające odpowiedzi na ten temat. Po wyczerpaniu pomysłów zadano kolejne ważne pytanie: Czy warto chronić lasy i po co właściwie mielibyśmy to robić? Niestety, ludzie wycinają lasy równikowe, co ma ogromny wpływ na klimat całej Ziemi. Skutki takich działań uświadomiono przedszkolakom, zapoznając ich z bajką Tomasza Trojanowskiego „Dlaczego zwierzaki mieszkają w bloku Maćka”. Na zakończenie spotkania zaproponowano dzieciom zabawę w wyobraźnię, w której wykorzystano rysunki z Nazca stworzone przez Indian, mieszkających na skalistym płaskowyżu w Peru.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

"Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich"Tort ze świeczkami, kolorowe balony, girlandy, serpentyny, flagietki – tych akcesoriów urodzinowych nie mogło zabraknąć na zorganizowanych w filii bibliotecznej przy ulicy Oświęcimskiej urodzinach książki, która 23 kwietnia obchodzi swoje doroczne święto – w ustanowiony przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. W centrum wystawy - imprezy urodzinowej w Filii nr 7 - znalazła się przede wszystkim jednak książka, w wielu odsłonach, od tej w postaci tradycyjnego drukowanego kodeksu, poprzez taką dla osób niewidomych pisaną alfabetem Braille'a, po wersję książki „czytanej” czyli audiobook. Umownie za datę powstania pierwszych kodeksów drukowanych przyjmuje się 1440 rok, czyli okres wynalezienia i udoskonalenia technologii ruchomej czcionki przez Jana Gutenberga, tak więc biblioteka przyjęła, że świętuje 578 urodziny drukowanej książki. Dodatkowo dla uczczenia urodzin drukowanej jubilatki pracownicy filii bibliotecznej przy dworcu, przybrani w wiosenne kwiaty, wyszli na zewnątrz i rozdawali mieszkańcom Mysłowic pięknie zapakowane książki – prezenty z wizytówką biblioteki, częstowali tortowymi ciasteczkami i życzyli im wielu chwil w towarzystwie ciekawej lektury. Inicjatywa, która znalazła duże uznanie wśród przechodniów, miała również na celu zaproszenie niezapisanych jeszcze osób do zarejestrowania się i wstąpienia w szeregi czytelników biblioteki. Choć akcja w plenerze trwała jeden dzień, ekspozycję urodzinową można oglądać w holu biblioteki do końca kwietnia. Zapraszamy!WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

"Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich"A czy Ty byłeś już dziś w bibliotece przy ul. Mikołowskiej 40?.
Pospiesz się, a otrzymasz różę! Dziś Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

Z tej okazji każdy, kto wypożyczy książkę - otrzyma różęWIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

"Bezpieczni, bo oczytani"„Bezpieczni, bo oczytani” - to temat kolejnego spotkania o bezpieczeństwie dużych i małych w brzęczkowickiej bibliotece, w którym uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych. Każde dziecko musi wiedzieć, że jego bezpieczeństwo jest rzeczą bardzo ważną i w związku z tym powinno ono znać zasady postępowania w różnych miejscach, czy w różnych sytuacjach życiowych, aby uniknąć zagrożeń. Mówić i przypominać o nich powinni dorośli: rodzice, opiekunowie czy nauczyciele. Bibliotekarze prowadząc cykl spotkań, do których włączyli się również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13, przypominali jak postępować w domu, wobec osób nieznanych, że ulica to nie plac zabaw i nie każdy obcy pies to przyjaciel. Omawiano także zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Podsumowaniem zajęć było kolorowanie obrazków związanych z kodeksem drogowym.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

Akcja "Żonkile"Dnia 19 kwietnia obchodziliśmy 75. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim – pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie i największego zbrojnego zrywu podczas II wojny światowej. Biblioteka włączyła się w akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”, upamiętniającej to wydarzenie, a organizowanej od 2013 r. przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. W tym dniu czytelnicy odwiedzający Filię nr 8 w Starej Wesołej otrzymywali symboliczne żółte żonkile. Akcja miała na celu rozpowszechnianie tego symbolu oraz szerzenie wiedzy na temat samego powstania. A dlaczego akurat żonkile? „Jednym z ocalałych z getta był Marek Edelman, ostatni dowódca Żydowskiej Organizacji Bojowej. Dnia 19 kwietnia, w rocznicę powstania, składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu.”WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Szanujemy przyrodę"19 kwietnia uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość” w Mysłowicach spotkali się w Czytelni Głównej na zajęciach biblioterapeutycznych pod hasłem „Szanujemy przyrodę”. Zbliżający się Międzynarodowy Dzień Ziemi był okazją do rozmów o dbaniu o środowisko i sposobach ochrony przyrody. Celem spotkania była edukacja ekologiczna: uczestnicy warsztatów przygotowali ciekawe informacje o niebezpieczeństwach grożących środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka. Wysłuchali też pogadanki o zasadach segregacji odpadów i innych proekologicznych codziennych zachowaniach. Hasłem kampanii Dnia Ziemi w 2018 r. jest walka z zanieczyszczeniem planety plastikowymi odpadami. Uczestnicy zajęć wraz z opiekunem i bibliotekarką wykonali plakat „Stop opakowaniom z plastiku!” promujący ekologiczne działania i zachęcający do ograniczania używania plastiku. Niech święto naszej planety będzie dla każdego człowieka zachętą do zrobienia czegoś dobrego dla Ziemi w jej dniu - posadzenia drzewka, oddania elektrośmieci do recyklingu czy zbędnych leków do apteki.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Narodowe Czytanie”W Pałacu Prezydenckim 28 lutego b. r. została zainaugurowana siódma edycja akcji Narodowe Czytanie. Ponieważ tegoroczna odsłona akcji ma miejsce w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła wydarzenia. Para Prezydencka proponuje do czytania przez cały 2018 rok 44 teksty Antologii Niepodległości. Natomiast lekturą Narodowego Czytania na punkt kulminacyjny akcji, który odbędzie się 8 września 2018 roku, jest „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza oraz „Lalkę” Bolesława Prusa. W 2016 w całej Polsce i za granicą „Quo vadis” przeczytano w ponad 2200 miejscach. Lekturą Narodowego Czytania w 2017 roku było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Biblioteka Centralna zachęca swoich czytelników do przeczytania utworów, które znalazły się na liście tegorocznej Antologii Niepodległości. Od 11 kwietnia do 8 września w ramach akcji czytelniczej w Wypożyczalni prezentowane są tytuły zaproponowane przez Parę Prezydencką. Zapraszamy wszystkich czytelników do wypożyczania i czytania najważniejszych utworów polskiej literatury.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Śmieciowe ABC”W związku z nowymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki odpadów oraz z przypadającym 22 kwietnia Międzynarodowym Dniem Ziemi Biblioteka Centralna zorganizowała warsztaty ekologiczne dla uczniów szkół podstawowych nr 1 i 2, które prowadziła pani Agnieszka Aksamit - kierownik Wydziału Zarządzania Środowiskowego ZOOM. Prelekcja „Śmieciowe ABC” obejmowała następujące zagadnienia: odpady jako surowiec przeznaczony do odzysku i przetworzenia, selektywna zbiórka odpadów surowcowych i ich droga od indywidualnego gospodarstwa do miejsca ich dalszego przetworzenia, zagrożenie środowiska oraz zdrowia i życia ludzi, jakie stanowią odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe, budowlane, zielone i elektryczne/elektroniczne oraz sposoby ich zagospodarowania. Temat właściwego postępowania z odpadami i recyklingu wzbudził spore zainteresowanie słuchaczy. Uczniowie zadawali liczne pytania dotyczące segregacji odpadów, interesował ich sposób utylizacji pojemników po aerozolach czy sprzętu oświetleniowego. Warsztaty ekologiczne w Bibliotece Centralnej były ciekawą lekcją odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego przez każdego człowieka.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Dzień Czekolady”12 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Czekolady - niech podniesie rękę ten, kto nie ma ochoty na celebrowanie takiej okazji! Czekolada ma długą historię. Na początku nie była jednak słodką przekąską i dodatkiem do dań i deserów, ale gorzko-pikantnym napojem, pitym przez Majów i Azteków. Ziarna kakaowca sprowadził do Europy w XVI w. Ferdynand Cortez. Nadworny mistrz kuchni Ludwika XIII o nazwisku Pralin formował ten słodki surowiec w fantazyjne kształty, na jego cześć pyszne, rozpływające się w ustach czekoladowe cukierki nazwano pralinami. Pierwszą tabliczkę czekolady wyprodukowano w XIX w. w Szwajcarii na potrzeby wojska. Mimo swej kaloryczności, jedzenie czekolady raz na jakiś czas jest wskazane nawet osobom na diecie - zawiera dużo magnezu i innych wartościowych składników. Biblioteka Centralna przyłączyła się do obchodów Dnia Czekolady i zaprosiła dzieci z Przedszkola nr 8 na wspólne świętowanie. Przez trzy kolejne dni - 9, 10 i 11 kwietnia - przedszkolaki uczestniczyły w interesujących zajęciach edukacyjno - plastycznych. Wysłuchały prelekcji o pochodzeniu kakaowca i obejrzały film o procesie produkcji czekolady, a przeczytana przez panią bibliotekarkę historia „Dobranocka Wielkanocna" pozwoliła poznać przygody czekoladowych zajączków. Była nauka tańca "Chocolate choco choco", zabawa ruchowa "Bombonierka", oglądanie książeczek związanych z czekoladą oraz kolorowanie obrazków. Najwięcej radości sprawiło dzieciom malowanie czekoladą (nutellą) na wafelkach dowolnych obrazków i kształtów oraz konsumpcja własnoręcznie wykonanych czekoladowych smakołyków. Z okazji Dnia Czekolady w Wypożyczalni Centralnej przez cały tydzień promowana była literatura iberoamerykańska, powieści z krajów będących ojczyzną czekolady, a 12 kwietnia w Dzień Czekolady wszyscy czytelnicy odwiedzający bibliotekę zostali poczęstowani pysznymi czekoladkami. Pamiętajmy, że czekolada i dobre książki to najlepszy sposób na świetne samopoczucie i poprawę nastroju.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Jak trudno czasem się porozumieć, ale zawsze warto próbować...”„Jak trudno czasem się porozumieć, ale zawsze warto próbować...” - pod takim hasłem odbyły się kolejne warsztaty z lekturą, na które zaproszono uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 6. Biblioteka przy ulicy Oświęcimskiej tym razem przygotowała zadania w oparciu o lekturę ,,Piecyk, czapeczka i budyń” autorstwa Anny Onichimowskiej. Główni bohaterowie opowiadania to kolekcjonerzy płatków śniegu, w związku z tym poproszono chętnych uczestników zajęć o przyniesienie swoich własnych zbiorów. Spotkanie rozpoczęto rozmową na temat drzemiącej w nas wszystkich potrzeby zbierania różnych przedmiotów. Dzieci omówiły swoje kolekcje, po czym ogłoszono mały konkurs na najciekawszą z nich. Następnie przystąpiono do rozwiązywania testu nawiązującego do treści książki. ,,Piecyk, czapeczka i budyń" to ciepła historia o tym, że dobroć, ufność i otwartość, z jaką podchodzi się do innych, pozwalają na wspólne działanie, które stwarza świat ciekawszym. Wielki Troll i maleńki Pufek choć mieszkali blisko siebie, nic o sobie nie wiedzieli. Dzieliło ich wszystko (język, rozmiary, zwyczaje), lecz postanowili przełamać bariery i nawiązać bliższą znajomość, która przerodziła się w przyjaźń. Kolejne zadania dotyczące bohaterów uświadomiły uczestnikom zajęć, jakie należy podejmować wysiłki, by - pomimo różnic – zbliżyć się do siebie, poznać się i zdobyć przyjaciół.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Naszyjnik z kropli rosy”Dnia 12 kwietnia po raz pierwszy bibliotekę w Wesołej odwiedziła grupa zerowa „Wiewiórek” z Przedszkola nr 18 w Nowej Wesołej. Dzieci w trakcie wizyty zwiedziły pomieszczenia biblioteczne, zapoznały się z księgozbiorem stosownym do ich wieku oraz z elektronicznym systemem wypożyczeń. Po wysłuchaniu pięknej bajki „Naszyjnik z kropli rosy” ze zbioru Hanny Zdzitowieckiej „Bursztynowe baśnie” dyskutowały o postawie krnąbrnej księżniczki, a podczas zajęć plastycznych kolorowały krokusy – zwiastuny wiosny (wg projektu p. Ewy Borówki) , które tradycyjnie zostały wyeksponowane w „Galerii na Korytarzu”.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Dynastie, które stworzyły luksus”„Dynastie, które stworzyły luksus”. Bardzo dobry temat na wiosenne, słoneczne dni. Członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki spotkali się w pierwszych dniach wiosny, aby podyskutować na tematy związane z modą i nie tylko. Yann Kerlau, autor omawianej na spotkaniu lektury, zna świat luksusu od podszewki. Vuitton, Chanel, Gucci... świat luksusu widziany z innej, mniej oficjalnej strony. W swojej książce przedstawia historie siedmiu spośród wielu prestiżowych marek, które stały się miarą zamożności i dobrego smaku. Jaką drogę przebyli twórcy wielkich dynastii, ile życiowych dramatów i wojen o przetrwanie przeżyli, by wreszcie wspiąć się na sam szczyt? Barwna i ciekawa dyskusja okraszona była kolorową wystawą, na której znalazły się nazwy wszystkich marek opisanych w książce. Dodatkowo każda z uczestniczących w spotkaniu pań miała okazję spryskać swój dekolt perfumami Chanel No5.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Spotkanie z Magdaleną Majcher”„Marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia” - takie motto towarzyszyło spotkaniu autorskiemu, które odbyło się w Filii nr 11 z pisarką Magdaleną Majcher - autorką powieści obyczajowych, recenzentką, blogerką i redaktorką. Zrezygnowała z pracy na etacie i postanowiła zacząć spełniać swoje marzenia. Robi w życiu to, co kocha: pisze, ale nie tylko książki. Jej recenzje, wywiady i artykuły ukazują się regularnie w portalach internetowych i w prasie, a opowiadania są publikowane w czasopismach kobiecych. Magdalena Majcher jest autorką poczytnych i lubianych powieści, m.in. „Stanu nie! błogosławionego”, „Matki mojej córki” oraz czterotomowego cyklu powieściowego „Wszystkie pory uczuć”. W swoich powieściach nie boi się poruszać trudnych tematów i głośno o nich mówić, przeważnie są to historie bardzo życiowe i wartościowe, w których ostrzega i radzi. Na bibliotecznym spotkaniu autorka promowała swoją najnowszą powieść „Wiosnę”, pokazuje w niej to, co w życiu powinno być najważniejsze.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Islandia w obiektywie”„Ślązoki na krańcu Europy, czyli podróże po najbardziej niegościnnej części Islandii” - taki tytuł nosi wystawa zdjęć autorstwa Katarzyny Majzel-Pośpiech i Michała Pośpiecha, zorganizowana w filii bibliotecznej przy ulicy Oświęcimskiej. Wystawa jest efektem inicjatywy podróżniczej małżeństwa z Katowic i obejmuje ponad dwadzieścia malowniczych fotografii z trzech wypraw o różnym charakterze – motocyklem, samochodem terenowym i pieszo, do islandzkiego skupiska wulkanów i lodowców, czyli nieprzyjaznego turystycznie Interioru. Zdjęcia prezentują przede wszystkim kadry z perspektywy drogi, krajobrazy surowe o nieograniczonej przestrzeni, tej słynącej z gejzerów i gorących źródeł krainy. Katarzyna Majzel-Pośpiech zawodowo jest grafikiem, na co dzień zajmuje się projektowaniem gadżetów oraz prowadzi warsztaty dla dzieci (MeiselDesign.pl). Michał Pośpiech zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem mebli oraz renowacją starych przedmiotów (SilesiaCustom.pl). Patronat medialny nad wyprawami objęli: „Dziennik Zachodni”, TVP Katowice i TV Silesia. Wystawa zorganizowana w Filii nr 7 towarzyszy XVI Festiwalowi Slajdów Podróżniczych w Katowicach (10.04 – 15.04.2018) www.festiwalkatowice.pl , cieszącemu się corocznie dużą popularnością wśród miłośników podróży. Zapraszamy do oglądania zdjęć z wypraw śląskich globtroterów do Islandii do 19 kwietnia.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Tydzień z baśniami Andersena”Najlepszą formą wspólnego spędzania czasu, a jednocześnie doskonałą metodą wychowawczą, jest codzienne czytanie dzieciom, które buduje więzi z najbliższymi i poczucie bezpieczeństwa, rozwija wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, kształtuje nawyk czytania oraz uczy wartości moralnych. W brzęczkowickiej bibliotece w ramach Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci zorganizowano Tydzień z baśniami Andersena, do którego włączyli się uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej nr 6 i 13 oraz uczestnicy WTZ przy SPDN „Radość”. Uczestnicy spotkań zapoznali się z treścią baśni o brzydkim kaczątku, Calineczce oraz księżniczce na ziarnku grochu, do których rysowali plastyczne interpretacje.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Wypożycz książkę z tęczowego regału”„Wypożycz książkę z tęczowego regału” - pod takich hasłem w filii bibliotecznej przy ulicy Oświęcimskiej została zorganizowana akcja czytelnicza, mająca na celu powitanie wiosny za pomocą nietypowej dekoracji, powstałej z okazji oryginalnego święta - Międzynarodowego Dnia Tęczy, przypadającego 3 kwietnia. Święto nazywane powszechnie „Find a Rainbow Day” stało się dla bibliotekarzy inspiracją do tego, żeby zachęcić czytelników do skorzystania z wielobarwnych książek z tęczowego regału, na którym można znaleźć woluminy w tradycyjnych siedmiu kolorach tęczy: czerwonym, pomarańczowym, żółtym, zielonym, niebieskim, indygo i fioletowym. Tęcza to zjawisko optyczne i meteorologiczne, w którym białe światło rozszczepia się na fale o różnej długości postrzegane przez nas w różnych barwach. Ten różnokolorowy łuk z uwagi na swoje piękno i trudność w wyjaśnieniu zjawiska pojawia się również w wielu mitologiach, religiach, jest często wykorzystywany jako motyw w literaturze i sztuce. W wielu bajkach i wyobrażeniach tęcza jest pomostem do niewidzialnego świata, a na drugim jej końcu spotkamy mityczne postaci z nadprzyrodzonego świata. Tęcza to również symbol szeroko pojętej tolerancyjności. Sięgając po książki z tęczowego regału czytelnicy mogą wypożyczyć pozycje z różnych gatunków literackich, sugerując się nie tylko swoim gustem czytelniczym, ale również upodobaniem do konkretnych kolorów. Wielobarwna kompozycja z grzbietów książek przyciąga intensywnymi kolorami i promuje zarówno tytuły dla amatorów romansów, jak i kryminały czy sensację. Zapraszamy do włączenia się w biblioteczną akcję i skorzystania z tęczowego regału w Filii nr 7 w terminie 3 do 6 kwietnia!WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Spacer z walizką pełną książek”Wiosna zagościła w bibliotece przy ul. Mikołowskiej na dobre, bawiąc się z dziećmi z Przedszkola nr 5 i 9, a nawet wyszła na „Spacer z walizką pełną książek” do Niepublicznego Przedszkola „Motylek”. Na spotkaniach Pani Wiosna czytała dzieciom wiosenne opowiadania i wierszyki o zwierzętach – mrówkach, pszczołach, biedronkach, bocianach, żabach, gąsienicach oraz o wiosennych kwiatach. Tańce, masażyki, zabawy słowno-muzyczne, zabawa w teatr, zagadki oraz wiosenne układanki połączone z prezentacją ciekawie wydanych książeczek sprawiły, że maluchy z entuzjazmem uczestniczyły we wspólnej zabawie. Każda grupa dzieci podczas zajęć w bibliotece i w Przedszkolu „Motylek” wykazała się talentem plastycznym i bogatą fantazją. Przedszkolaki wykonały: wiosenne kwiaty malowane farbami, bociany i żabki wyklejone kolorową bibułą oraz pszczółki, biedronki i żaby techniką orgiami. Wszystkie powstałe prace plastyczne można obejrzeć na wystawie w bibliotece. Zapraszamy!WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Spotkanie autorskie”Cały marzec w filii bibliotecznej przy ulicy Oświęcimskiej zdominowały wydarzenia kulturalne, których wspólnym mianownikiem była kobieta. Motywem tych działań był Jubileusz 2018 Roku, ogłoszonego decyzją Sejmu RP Rokiem Praw Kobiet w związku z 100. rocznicą przyznania Polkom praw wyborczych. Pierwszym elementem świętowania "kobiecego roku" w Filii nr 7 była akcja czytelnicza "Literatura jest kobietą", promująca twórczość polskich pisarek, reprezentantek różnych okresów, form literackich, gatunków i stylów pisarskich. Kolejnym marcowym wydarzeniem, które wpisało się w obchody Roku Kobiet było spotkanie autorskie z mysłowiczanką Anetą Mazur, zapoznające czytelników z jej debiutancką książką "Jednooka Wojowniczka". Klamrą spinającą całość akcji bibliotecznych z kobietą w roli głównej był wykład dr Alicji Zdziechiewicz pod tytułem "Zofii Nałkowskiej portret wielokrotny". Alicja Zdziechiewicz to absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego, dr nauk humanistycznych, nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze w jednym z mysłowickich liceów. Jest autorką rozprawy naukowej „Książka użytkowa w kulturze staropolskiej. Poradniki medyczne" oraz książek „Staropolskie polowania na czarownice", „O czy nie mówią nam poloniści" i „Paryżanin na Śląsku, czyli Aleksander Dumas o Mysłowicach". Zaproszony gość w formie multimedialnej prezentacji przedstawił licealistom barwną postać Zofii Nałkowskiej zarówno tę oficjalną - polskiej pisarki, publicystki i dramatopisarki, działaczki społecznej, posłanki do Krajowej Rady Narodowej i na Sejm Ustawodawczy PRL, jak i tę kuluarową - pełną ciekawostek, skandali i skomplikowanych relacji damsko-męskich. Nałkowska walczyła o równouprawnienie Polek, ale przede wszystkim o swobodę obyczajową i seksualną kobiet. Wchodząc w kolejne apodyktyczne związki małżeńskie, kończące się fiaskiem, poszukiwała partnera „idealnie skomponowanego", który przewyższałby pisarkę inteligencją. Swoją depresję i wahania nastrojów spowodowane obserwowaniem starzejącego się ciała, publicystka leczyła czytając listy miłosne dawnych adoratorów. Podczas wojny, aby utrzymać swoją rodzinę, prowadziła sklep z papierosami. Wykład pełen wielu takich ciekawostek, prezentujący wiele twarzy Zofii Nałkowskiej - posłanki, pisarki, ale przede wszystkim kobiety - zakończyły pytania publiczności, podziękowania i kwiaty.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Wiosna z bajką”Bibliotekarze z Filii nr 7 na powitanie wiosny przygotowali zajęcia z cyklu „Wiosna z bajką”. Do biblioteki zaproszono kilka grup z Przedszkola nr 12, z którymi na wstępie przeprowadzano rozmowy na temat zmian zachodzących w przyrodzie wiosną. Po krótkich pogadankach zadaniem dzieci było rozwiązywanie przeczytanych zagadek oraz odszukiwanie prawidłowych odpowiedzi pośród wielu wiosennych ilustracji. Bajkę „O żółtym tulipanie” przedstawiano techniką kamishibai, która wykorzystuje dwa ważne elementy: opowiadanie historii oraz obrazy. Ta alternatywna forma czytania wzmacnia przekaz i umożliwia jeszcze większe pobudzenie dziecięcej wyobraźni. Podczas spotkań przedszkolaki sadziły cebulki kwiatowe, brały udział w zabawach ruchowych, a w ramach zajęć plastycznych wykonywały żółte tulipany. Bibliotekarz z wiosenną bajką udał się również do przedszkola, aby przedstawić ją najmłodszym grupom.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Edukacja globalna dla najmłodszych”„Edukacja globalna dla najmłodszych” to niezwykła podróż dookoła świata, podczas której dzieci poznają kulturę, przyrodę i mieszkańców różnych krajów. Jej celem jest także uświadamianie dzieciom, że każdy - niezależnie od tego gdzie mieszka - ma takie samo prawo mieć czystą wodę do picia, wystarczającą ilość jedzenia, prawo do zabawy czy też chodzenia do szkoły. Ten zawsze aktualny temat bibliotekarze z Filii nr 7 postanowili wykorzystać do ponownego zorganizowania cyklu spotkań z przedszkolakami. Na pierwszych zajęciach dzieci z Przedszkola nr 12 poznawały Ghanę i rozmawiały o problemie dostępu do wody pitnej na świecie. Przeprowadzono doświadczenie, które pomogło rozróżnić wodę słodką od słonej oraz pokazano niezwykle ciekawe porównanie (przy użyciu butelek wody), mające na celu uświadomić, ile na Ziemi mamy wody słodkiej nadającej się do picia. Uczestnicy zajęć poznawali Ghanę poprzez pokaz slajdów, podczas którego uświadomili sobie, że nie wszystkie dzieci mają dostęp do wody w domu i aby ją zdobyć, muszą pokonywać wiele kilometrów. Dopełnieniem spotkania było opowiadanie autorstwa Anny Onichimowskiej pt. „Po drugiej stronie gór” przedstawione atrakcyjną metodą kamishibai. Po rozmowie o bajce zaproszono dzieci do ghańskiej podwórkowej zabawy „Wąż i małpki”. Podsumowaniem zajęć niech będą słowa wychodzących z biblioteki dzieci prosto na padający deszcz: „dzieci z Ghany by się cieszyły”.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Porozmawiajmy o wodzie”„Porozmawiajmy o wodzie” - pod takim hasłem 28 marca w Filii nr 9 w Kosztowach z okazji Światowego Dnia Wody zorganizowano lekcję biblioteczną, w której uczestniczyły dzieci z klasy I Szkoły Podstawowej nr 16. Podczas spotkania omówiono system krążenia wody w przyrodzie i jej różne stany skupienia, dyskutowano także o skażeniu i zanieczyszczeniu wód oraz w jaki sposób możemy chronić wodę. Dzieci wysłuchały również opowiadania Heleny Bechlerowej „Przygoda kropelki wody”, a na zakończenie zajęć malowały w grupach plakaty zachęcające do oszczędzania wody.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Dlaczego…”Marcowe spotkania w brzęczkowickiej bibliotece poświęcone były sekretom zwierząt, ludzi, ale także wiośnie i Wielkiej Nocy. W zajęciach edukacyjnych z cyklu „Dlaczego…”, dotyczących ciekawostek z życia zwierząt i ludzi, uczestniczyli podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej przy SPDN „Radość”. Tajemnice zwierząt tych dużych i małych, biegających, pełzających, pływających i skrzydlatych odkryła przed czytelnikiem sławna lekarz weterynarii Dorota Sumińska, autorka licznych książek i programów telewizyjnych, która w lekki i zabawny sposób dzieli się swoją wiedzą, uczy jak obserwować zwierzęta i rozbudza ciekawość świata. Dzieci i rodzice oddający się lekturze jej książek biorą udział w porywającej lekcji biologii i przyrody, która nawet przez moment nie nudzi. To idealna lektura dla dzieci, które lubią wiedzieć więcej oraz dla rodziców, którzy chcą przekazać swoim pociechom miłość i szacunek do przyrody. Z kolei na pierwszych wiosennych zajęciach uczniowie edukacji wczesnoszkolnej z Zespołu Szkół Specjalnych wysłuchali opowiadania o budzeniu się przyrody do życia po długiej zimowej przerwie, utrwalili nabyte wiadomości przez powtarzanie nazw roślin, ptaków i zwierząt oraz dostrzegali zmiany pojawiające się w krajobrazie. Pracując w zespole tworzyli wiosenną scenografię, uwzględniając zaistniałe zmiany w przyrodzie. Wiosna zawsze łączy się ze świętami wielkanocnymi, dlatego na zakończenie zajęć uczniowie malowali wzory pisankowe do przygotowanych obrazków. Wielkanoc jest najstarszym świętem chrześcijańskim, a od siedemnastu wieków obchodzonym w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Jak obchodzona jest w Polsce, na Śląsku czy w innych krajach dowiedzieli się uczestnicy spotkań przedświątecznych w brzęczkowickiej bibliotece. Spotkaniom towarzyszyły wystawy prac uczniów z ZSS, podopiecznych Świetlicy Młodzieżowej i WTZ oraz prac Zofii Kowalskiej i Anny Dery z Manufaktura Retro Home.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Święta tuż, tuż...”W piękny Dzień Wiosny 20 marca do biblioteki w Wesołej przybyła grupa Motylków z Przedszkola nr 18 (Filia Stara Wesoła), a że święta tuż, tuż i „wieść się niesie, że święta są już w lesie” – spotkanie przebiegało w nastroju świątecznym. Przedszkolaki wysłuchały wierszy: „Zając z zasadami”, „Na wielkanocnym stole”, „Pisanki” oraz opowiadań o tematyce wielkanocnej: „Tajemnice mazurków” i „Wielkanoc”. Poruszono temat wielkanocnego koszyczka - co w nim powinno się znaleźć i dlaczego, kiedy zrodził się ten ludowy zwyczaj i kiedy przywędrował do Polski. Przedszkolaki zdobyły tez wiedzę o nietypowych zastosowaniach jaj. Dzieci już wiedzą, że jajka to wyjątkowe ekologiczne środki czystości, których używamy np. do czyszczenia wyrobów ze skóry oraz usuwaniu nalotu ze srebrnej biżuterii, że ogrodnicy używają ich do odstraszania ślimaków, a surowe białko może zastąpić klej do papieru. W trakcie zajęć plastycznych maluchy wykonały wielkanocne zajączki i kurczaczki na patykach (projektu Ewy Borówki) oraz - wykazując się kreatywnością - kolorowały wielkanocne pisanki, które zostały zaprezentowane w „Galerii na Korytarzu”.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Teatralny żywot Kota w butach”„Teatralny żywot Kota w butach” – pod takim hasłem 23 marca odbyły się w Bibliotece Centralnej warsztaty teatralne dla dzieci z Przedszkola nr 8, które prowadziła Katarzyna Bała - aktorka- lalkarka z Teatru Dzieci Zagłębia im. J. Dormana w Będzinie. Okazją do tego spotkania był Światowy Dzień Lalkarstwa obchodzony 21 marca. Aktorka opowiedziała dzieciom o teatrze lalek - rodzaju teatru, w którym zamiast lub oprócz aktorów w spektaklach grają lalki. Głównym środkiem wyrazu jest lalka teatralna animowana przez aktora-lalkarza, najczęściej ukrytego za parawanem, czasem występującego razem z lalką na scenie. Podczas warsztatów aktorka zaprezentowała dzieciom lalki teatralne - kukłę, pacynkę, muppeta, jawajkę i marionetkę, pokazując budowę i sceniczne możliwości każdej z nich. Biorąc poszczególne lalki do rąk przedszkolaki miały możliwość same spróbować trudnej sztuki animacji. Z wielkim zaangażowaniem ożywiały lalki i świetnie się przy tym bawiły. Aktorka zaproponowała dzieciom zabawę w teatr, czyli ćwiczenia animacyjne i pantomimiczne przy dźwiękach gitary. Odgrywając postaci zwierząt i bawiąc się w lustro przedszkolaki wykazały się kreatywnością i ujawniły swoje aktorski e talenty. Pani Katarzyna opowiedziała dzieciom także o swojej roli i scenicznych przygodach w najnowszym spektaklu TDZ w Będzinie „Kot w butach”, który miał premierę 24 lutego. Teatr jest dla dzieci rzeczywistością wyjątkową, w której wszystko może się zdarzyć. Warsztaty teatralne w bibliotece dały dzieciom kolejną możliwość zaistnienia w tej rzeczywistości.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„XXI wiek czas rozwoju nauki i techniki”XXI wiek to czas rozwoju nauki i techniki oraz łatwego dostępu do różnych osiągnięć i wynalazków, które poszerzają możliwości człowieka i są dla niego wielkim ułatwieniem w codziennym życiu i pracy. W dzisiejszej dobie potrafimy mądrze korzystać z tych dobrodziejstw, ale jednocześnie narażeni jesteśmy na mnóstwo zagrożeń. Narażone są zwłaszcza młodzież i dzieci, które korzystają z Internetu i różnych portali, telefonów komórkowych oraz innych gadżetów elektronicznych. Aby uświadomić młodzieży szkolnej jakie zagrożenia wynikają podczas korzystania z tych zdobyczy, biblioteka w Wesołej zorganizowała spotkanie z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach. Uczniowie klasy trzeciej Szkoły Podstawowej nr 14 podczas spotkania zasypali policjanta gradem pytań, na które funkcjonariusz odpowiadał obszernie i wyczerpująco. W dyskusji z uczniami poruszył problem zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie m.in. z Internetu czy nieodpowiednie podwórkowe towarzystwo (pierwsze próby picia alkoholu, palenia papierosów). Zwrócił także uwagę na problem szacunku, jakim młodzi ludzie powinni darzyć seniorów.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Międzynarodowy Dzień Teatru”Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 22 marca w Bibliotece Centralnej odbyły się warsztaty aktorsko-dykcyjne dla dzieci „I ty możesz być aktorem”, prowadzone przez Magdalenę Sędor - uczennicę I LO im. M. Kopernika w Katowicach i Szkoły Aktorskiej przy Teatrze Śląskim im. S. Wyspiańskiego w Katowicach, zwyciężczynię i laureatkę licznych konkursów recytatorskich. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Mysłowicach. Na wstępie Pani Magda zaprezentowała swoje umiejętności recytatorskie, prezentując „Ptasie radio” Juliana Tuwima. Następnie przeprowadziła z dziećmi rozgrzewkę ciała: bieg, podskoki, przysiady i rozgrzewkę aparatu mowy przez parskanie, ziewanie, kląskanie czy oblizywanie się. Potem odbyły się ćwiczenia dykcyjne, między innymi z korkiem trzymanym między zębami czy modlitwą mnicha z wymawianiem sylab mi, me, ma, mo, mi. Część spotkania poświęconą ruchowi scenicznemu zajęły scenki z odgrywaniem przez dzieci różnych postaci: niosącej ciężką paczkę, bardzo zmęczonej czy idącej pod parasolem w czasie silnego wiatru. Ciekawym ćwiczeniem zaproponowanym przez panią Magdę było przejście po wyobrażonej linie nad przepaścią oraz zabawa w przekazywanie sobie różnych zwierząt i przedmiotów: piórka, słonia czy kota. W trakcie różnorodnych, pełnych ruchu i ekspresji zajęć dzieci doskonaliły wymowę, ćwiczyły mimikę, dykcję oraz odpowiednią gestykulację. Uczyły się wyrażać uczucia, ośmielały się do zabierania głosu oraz do publicznych wystąpień. Zajęcia tego rodzaju są świetnym przygotowaniem do konkursu recytatorskiego, pomocą w nauce roli i interpretacji tekstu oraz budowaniu postaci scenicznej. Warsztaty dały czwartoklasistom sporą dawkę wiedzy o pracy aktora i sprawiły wiele radości.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Wiosenne spotkanie z pszczółką Mają i jej przyjaciółmi”„Wiosenne spotkanie z pszczółką Mają i jej przyjaciółmi” – pod takim hasłem 19 marca w Filii nr 11 odbyły się cykliczne zajęcia czytelnicze dla małych dzieci, rodziców i dziadków. Tym razem z maluchami i ich opiekunami bawiła się w bibliotece pszczółka Maja, która z uśmiechem i radosnymi słowami zaprosiła gości do zabawy. Pszczółka Maja opowiedziała o życiu pracowitych pszczół i przeczytała krótkie opowiadanie o Mai i jej przyjaciołach z zielonej łąki. Rodzice wraz z dziećmi na bajkowym dywanie układali puzzle z ilustracji z pszczółką Mają i jej przyjaciółmi, rozwiązywali rysunkowe zagadki, rysowali „w powietrzu” wiosenne obrazki oraz tańczyli do piosenki „Motylek” i „Pszczółka Maja”. Na zakończenie rodzice otrzymali zadanie – wykonanie zająca Rollo z rolki po papierze i wyklejenie go według podanej na kartce kolorowej instrukcji, natomiast maluchy dostały kolorowanki i upieczone przez pszczółkę Maję słodkie ciasteczka w kształcie wiosennych tulipanów. Biblioteka zaprasza na kolejne cykliczne spotkanie pt. „Podwórkowe zabawy z pieskiem Reksiem”, które odbędzie się 24 kwietnia br. o godz.17.00.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Misie, Krasnoludki i Delfinki”Biblioteka promocję czytelnictwa rozpoczyna od najmłodszych. Dnia 20 marca grupy maluchów: Misie, Krasnoludki i Delfinki z Przedszkola nr 8 gościły u siebie panią Agnieszkę - bibliotekarkę z Biblioteki Centralnej, która czytała im wiersze Wandy Chotomskiej. Najskuteczniejszym sposobem wychowania czytelnika na całe życie jest głośne czytanie już od najmłodszych lat, dzieci je uwielbiają i bardzo angażują się emocjonalnie w słuchane historie. Pani Agnieszka prowadziła również rozmowę zainspirowaną przeczytanym tekstem i odpowiadała na dziecięce pytania – ta część spotkania literackiego najbardziej rozwija intelekt i wrażliwość dziecka. Wszystkie przedszkolaki, których apetyt na książkę został dzięki spotkaniu pobudzony, mogą zaprosić swoich rodziców na wspólną wizytę w Bibliotece Centralnej. Zapraszamy.__________________________________________________________

„Doktor Dolittle i jego zwierzęta”„Doktor Dolittle i jego zwierzęta” to powieść, która w lekki i humorystyczny sposób przekazuje czytelnikowi ważne prawdy o relacjach ludzi ze zwierzętami i o tym, jak powinniśmy odnosić się do wszystkich istot żywych wokół nas. Zwierzęta zasługują na miłość i opiekę człowieka, ponieważ w każdym z nich kryje się coś dobrego i każde potrafi odwdzięczyć się szacunkiem i chęcią do współpracy. Jednak aby tak się stało, przede wszystkim powinniśmy je zrozumieć. I właśnie taką osobą, która świetnie rozumiała i posługiwała się „językiem zwierząt” był Doktor Dolittle - główny bohater lektury i kolejnych warsztatów zorganizowanych w Filii nr 7. W przygotowanych wcześniej zadaniach i propozycjach zabaw wzięły udział uczniowie z klasy III Szkoły Podstawowej nr 6. Na początek dzieci układały wyrazy z rozsypanych liter, nawiązujące do miejsc opisywanych w książce, a następnie szukały ich na mapie świata (Afryka, Anglia, Ocean Atlantycki) oraz tworzyły wspólną mapę zwierząt Afryki. Atrakcją zajęć było wykonanie lapbooka z mini książeczkami, zawierającymi pytania do każdego rozdziału lektury. W ramach tego zadania uczniowie kolorowali także ilustracje do tekstu, następnie na podstawie krótkich i humorystycznych opisów dopasowywali zwierzęta, odgadywali tropy bohaterów oraz tworzyli postać dr Dolittle z cech zewnętrznych i cech charakteru. Po umysłowych zmaganiach zaproponowano dzieciom zabawę w kalambury. W ostatnim zadaniu pod hasłem „Gdybym znał mowę zwierząt to...” dzieci tworzyły propozycje swoich pytań do przedstawicieli świata fauny.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„W Krainie Kotów”„W Krainie Kotów” – pod takim hasłem w Filii nr 11 przy ul. Mikołowskiej dwie grupy dzieci z Przedszkola nr 12 uczestniczyły w zajęciach, których bohaterami były koty. Do ich krainy przedszkolaki „pojechały” bajkowym autobusem w rytmie piosenki „Koła autobusu kręcą się…”. Na miejscu wysłuchały wiersza do bajki o kocie Filemonie i Bonifacym oraz poznały opowieść, w której mały, biały kot Filemon nauczył się polować na myszy i jaką trudność sprawiała mu ta „kocia” czynność. Przedszkolaki wzięły także udział w zabawie scenicznej „Co robiły koty w bibliotece”, w czasie której tańczyły, bawiły się z kolorową chustą, śpiewały i szukały niespodzianki ukrytej pomiędzy książkami. Podsumowaniem zabawy w bibliotece były zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wyklejały szablony kotów kawałkami wełny.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Powitanie wiosny”Dnia 19 marca w przeddzień nadejścia kalendarzowej wiosny w bibliotece kosztowskiej odbyły się zajęcia pod hasłem „Powitanie wiosny”, w których uczestniczyły dzieci z klasy I Szkoły Podstawowej nr 16. Spotkanie rozpoczęto dyskusją o zmianach, jakie zachodzą w przyrodzie o tej porze roku, o ptakach przylatujących wczesną wiosną do Polski oraz pierwszych roślinach zakwitających w marcu. Uczniowie mieli okazję obejrzeć ilustrowane leksykony pokazujące świat roślin i zwierząt, odpowiadać na pytania oraz zagadki związane z wiosną oraz wysłuchać opowiadania autorstwa Wiesława Drabika „Wiosna, panie bocianie”. W ostatnim etapie zajęć uczestnicy zainspirowani tematyką wiosenną mieli za zadanie narysować zwiastuny wiosny.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Znajdź czterolistną koniczynę – czyli książki na poprawę nastroju”„Znajdź czterolistną koniczynę – czyli książki na poprawę nastroju” - pod takim hasłem akcja czytelnicza zorganizowana została w filii bibliotecznej przy ulicy Oświęcimskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Szczęścia przypadającego 20 marca. Święto Szczęścia ustanowione w 2012 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ opiera się na rezolucji, która stwierdza, że nie tylko czynnik ekonomiczny, zrównoważony rozwój gospodarczy czy dobrobyt jest ważny, ale przede wszystkim „Dążenie do szczęścia jest podstawowym celem człowieka”. Akcja biblioteczna propaguje obchody Dnia Szczęścia poprzez prezentację książek wesołych, radosnych, z zakończeniem w postaci happy endu, którym towarzyszą atrybuty szczęścia – końska podkowa, jednogroszówki, czterolistne koniczyny i wesołe emotikony na żółtym stoliku. Przeciwwagą pozycji szczęśliwych są książki na niebieskim stoliku - tytuły wzruszające, poruszające skrajne emocje, pełne dramatycznych przeżyć bohaterów, skomplikowane i smutne historie oznaczone „niebieskimi, smutnymi minkami”. Na tym stoliku można znaleźć poduszkę, do której można się przytulić, nastrojową świecę czy jednorazowe chusteczki. Czytelnicy zgodnie ze swoim nastrojem, gustem i upodobaniami wybierają książki z odpowiedniego stoliczka, a przez bibliotekarza obdarowani zostają czterolistną koniczynką ze szczęśliwą sentencją na dobrą wróżbę. Akcji „Znajdź czterolistną koniczynę” towarzyszy również mini-ekspozycja książek ze szczęściem w tytule. Zapraszamy do włączenia się w biblioteczną akcję w terminie od 20 do 23 marca!WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Dzień Wody"Przypadający 22 marca Dzień Wody był okazją do cyklu zajęć edukacyjnych dla dzieci z Przedszkola nr 13 i Niepublicznego Przedszkola „Motylek” w Bibliotece Centralnej, które odbyły się 14, 15 i 19 marca. Zajęcia przybliżyły przedszkolakom znaczenie wody na Ziemi i jej rolę w przyrodzie i w codziennym życiu każdego człowieka. Zabawy badawcze z wodą, lodem i parą wodną pozwoliły poznać trzy stany skupienia wody i jej właściwości. Ta forma zajęć bardzo podobała się przedszkolakom, doświadczenia pobudzały ich ciekawość badawczą i zachęcały do samodzielnych wniosków z obserwowanych zjawisk przyrodniczych. W trakcie zabawy „Kałuże, rzeka, jeziora” przy akompaniamencie muzyki dzieci formowały małe kółeczka, szereg bądź duże koło. Natomiast zabawa ruchowa „Chmury i rzeczka” wymagała dużej sprawności – dzieci przechodziły w różny sposób pod nisko wiszącą chmurką i przeskakiwały przez rzeczkę. A współzawodnictwo między zespołami w układaniu obrazka „Słonko i woda” z puzzli budziło dużo emocji - kto ułoży najszybciej wcale niełatwą układankę. Wszystkie przedszkolaki obecne na zajęciach w bibliotece już wiedzą, że woda jest niezbędnym źródłem życia, dlatego więc nie marnujmy wody i dbajmy o nią, bo… czysta woda zdrowia doda!

WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych"Pierwszego marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ustanowił go w 2011 roku parlament, by uczcić pamięć tych, którzy ginęli bohaterską śmiercią za naszą ojczyznę. W ramach obchodów Dnia Wyklętych w Filii nr 11 odbyło się spotkanie dla młodzieży upamiętniające postać „Ks. Rudolfa Marszałka - kapelana i żołnierza podziemia”. Wykład prowadziła dr Kornelia Banaś z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Katowicach. Przez dziesiątki lat życie i działalność księdza Rudolfa, a zwłaszcza jego powojenne losy, okryte były tajemnicą i milczeniem. Polityczne zmiany w naszym kraju spowodowały, że udało się dotrzeć do niezniszczonych akt z jego aresztowania, przesłuchań, procesu i wykonania wyroku. Poznaliśmy prawdziwą datę śmierci oraz prawdziwe dzieje chrystusowca, który otrzymał święcenia kapłańskie 3 czerwca 1939 roku, udzielone przez Założyciela, Sługę Bożego kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski. Jednym z haseł wyjaśniających cel działania Towarzystwa Chrystusowego są słowa: „Głosić Chrystusa i Polskę". Zdanie to wskazuje na ważny element misji chrystusowców, jakim jest patriotyzm. Na te słowa dr Kornelia Banaś zwracała szczególną uwagę młodzieży z I LO Mysłowice, II LO Mysłowice oraz CKZiU Mysłowice, która była obecna na spotkaniu bibliotecznym.

WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą"„Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą" – takie hasło przewodnie towarzyszyło spotkaniu z mysłowiczanką Anetą Mazur, autorką „Jednookiej Wojowniczki", jest ono jednocześnie mottem przewijającym się przez całą jej książkę. Aneta w wieku sześciu lat w wyniku niefortunnego wypadku z koniem straciła oko i zniekształceniu uległa połowa jej twarzy. Podczas spotkania, w którym uczestniczyła młodzież z I LO im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach, członkowie PZN Oddział Mysłowice oraz zaproszeni goście i czytelnicy biblioteki opowiedziała zebranym o tym, z jakimi problemami musiała borykać się jako dziecko i nastolatka, jak była postrzegana przez rówieśników, na jakim etapie życia zaakceptowała swoją niepełnosprawność i jakie kroki podjęła, żeby spełnić się prywatnie i zawodowo. Kierując się rozdziałami swojej debiutanckiej książki przekazała uczestnikom spotkania swój bagaż doświadczeń od normalnego dzieciństwa, poprzez fakt wypadku, walkę o swoje życie i zdrowie, długi okres rekonwalescencji, po zyskanie wiedzy i stosowanie naturalnych sposobów walki z chorobami i dolegliwościami swojego organizmu. Autorka zasugerowała słuchaczom, że jej książka zawiera też rozdział, w którym można odnaleźć odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane jej jako osobie jednoocznej, które mogą stanowić poradnik dla ludzi borykających się z podobnym problemem - typu jaka epiproteza jest lepsza: szklana czy akrylowa, czy jednooczność wyklucza posiadanie prawa jazdy czy też jakie sporty nie są wskazane przy takiej niepełnosprawności. Ostatni rozdział książki to wywiady i wspomnienia lekarza okulisty oraz członków rodziny, którzy bezpośrednio uczestniczyli w wydarzeniach tuż po wypadku Anety. Spotkanie zakończyły pytania do autorki, sprzedaż jej książek z dedykacją, wspólne zdjęcia i podziękowania. W holu biblioteki na uczestników czekały ciepłe napoje i zdrowe ciastka marchewkowe upieczone przez samą bohaterkę spotkania.

WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Śląscy nobliści"Śląscy nobliści – pod takim hasłem 13 marca w Czytelni Głównej odbyło się spotkanie uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki i Szkoły Podstawowej nr 2 z panią historyk, długoletnią nauczycielką - mgr Małgorzatą Gwóźdź – Brzóską . Inspiracją spotkania była książka Piotra Greinera „Nobliści ze Śląska”. Pani prelegent przybliżyła słuchaczom mało znane chlubne karty śląskiej historii. Okazuje się, że ten region w stosunkowo krótkim czasie „wydał” aż 11 noblistów z różnych dziedzin nauki i literatury. Interesująco, z wielką swadą wprowadziła słuchaczy w świat bohaterów spotkania, opisując ich sylwetki barwnie i nierzadko z humorem. Uwagę skupiła szczególnie na kilku naukowcach, związanych ściśle z okolicami Katowic, Żor, Mysłowic czy obecnego Chorzowa: fizykami Marią Goeppert – Mayer i Otto Sternem oraz chemikami Kurtem Adlerem i Fritzem Haberem. Przez prawie dwie godziny uczniowie w skupieniu i z ciekawością słuchali mało znanej historii Śląska.

WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Spotkanie autorskie"W dniu 12 marca w ramach obchodów Światowego Dnia Poezji w Filii nr 9 w Kosztowach odbyło się spotkanie autorskie z mysłowicką poetką Grażyną Janota, w którym uczestniczyły gimnazjalistki ze Szkoły Podstawowej nr 16. Podczas spotkania pani Grażyna przeczytała kilka wierszy ze swojego pierwszego tomiku „Stany skupienia” oraz opowiadała o tym, jak rozwijała się jej pasja twórcza. Zaprezentowała też kilka nowych, niewydanych jeszcze utworów, dotyczących problematyki dzisiejszej młodzieży.

WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Spotkanie autorskie"Dnia 8 marca - dokładnie w Dniu Kobiet - w Fili nr 11 odbyło się spotkanie autorskie z mysłowicką pisarką, autorką dwóch powieści kryminalnych - Kariną Krawczyk. Pasjonatka teorii spiskowych i kryminałów, autorka powieści „Tajemnica Boga” i omawianej na spotkaniu „Pułapki pożądania”, uwielbia przygody Jamesa Bonda i Sherlocka Holmesa. Inspirują ją Agatha Christie i Dan Brown. Sama dużo podróżuje po świecie, obserwuje życie różnych kultur i wykorzystuje swoje doświadczenia w powieściowych zagadkach kryminalnych. Świąteczny nastrój w bibliotece podkreśliły wykonane z papieru metodą origami bukiety tulipanów, ofiarowane kobietom w dniu ich święta. Po spotkaniu autorskim można było zakupić powieść „Pułapka pożądania” z dedykacją mysłowiczanki.

WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Znacie… to posłuchajcie…"„Znacie… to posłuchajcie…” - akcja czytelnicza promująca zbiory audiowizualne - audiobooki Biblioteki Centralnej. Audiobooków można słuchać na domowym sprzęcie audio-wideo, w komputerze, odtwarzaczu MP3 czy samochodowym zestawie audio. Z odtworzeniem nagrań poradzą sobie także nowoczesne telefony komórkowe, a nawet nawigacje samochodowe. Dlaczego więc warto korzystać z tej formy „czytania”? Dzięki słuchaniu tekstu książki stymulujemy wielokanałowo nasz mózg, ćwiczymy pamięć słuchową, dajemy szerokie pole do popisu naszej wyobraźni, możemy wykorzystywać czas domowych obowiązków i jednocześnie „czytać” książkę. „Czytamy” więc wszędzie, nie tylko w środkach komunikacji i przy zmywaniu naczyń i sprzątaniu, ale także biegając czy pływając. Biblioteka Centralna przy ul. Strumieńskiego 4 zaprasza wszystkich Czytelników do korzystania z audiobooków. Posiadamy ok. 500 tytułów bestsellerowych autorów m.in. Remigiusza Mroza, Krystyny Mirek, Małgorzaty Gutowskiej – Adamczyk, Jo Nesbø, Charlotte Link, Tess Gerritsen i wielu innych. W miesiącu marcu szczególnie zachęcamy czytelników do wypożyczania audiobooków, prowadzimy akcję promocyjną i rozdajemy ulotki informacyjne.

WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Kobieta… temat rzeka"Czy ktoś zliczył ile książek napisano o kobietach, a ile dla kobiet? Kobieta… temat rzeka - kobieta jest jak książka, nie można jej oceniać po okładce. Kobieta w malarstwie, kobieta w poezji. Kobieta ubrana w książkę, i to niejedną. Dobrze, że kobiety czytają książki, bo inaczej nie dopuściłyby mężczyzn do głosu. Wystawę literatury dla kobiet i o kobietach prezentuje Filia nr 11 przy ul. Mikołowskiej 40 - tutaj książek wystarczy dla wszystkich kobiet…

WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Jublieusz "kobiecego roku"Decyzją Sejmu RP bieżący rok 2018 został ogłoszony Rokiem Praw Kobiet w związku z 100. rocznicą przyznania Polkom praw wyborczych. Z tej okazji filia biblioteczna przy ulicy Oświęcimskiej przez cały marzec organizuje szereg wydarzeń kulturalnych, których wspólnym mianownikiem jest kobieta. Pierwszym elementem świętowania jublieuszu "kobiecego roku" jest akcja czytelnicza „Literatura jest kobietą“, która przez cały miesiąc w formie wystawy akcentuje polskie autorki – reprezentantki różnych okresów, form literackich, gatunków i stylów pisarskich z towarzyszącymi im hasłami - cechami, jakie dookreślają ich charakter i walory ich twórczości. Bo tak jak kobieta, tak i literatura ma wiele twarzy, począwszy od Zofii Nałkowskiej zaangażowanej i wybitnej, poprzez Olgę Tokarczuk – ambitną i oryginalną, Katarzynę Michalak – lekką i romantyczną po Katarzynę Bondę – zaskakującą i z klasą oraz wiele innych mistrzyń pióra – wystawa stara się dookreślić cechy polskiej literatury. Drogę od ekspozycji do książek polskich pisarek, znajdujących się na regałach bibliotecznych, znaczą papierowe biało-czerwone róże i hasła typu: "Polki mają głos!", "100 % Polska!" czy "Zainspiruj się Polką!". Mają one pomóc w odnalezieniu i zachęcić czytelników do zwrócenia uwagi na rodzime pisarki i ich twórczość. Ponadto każdy czytelnik, który 8 marca wypożyczy tytuł polskiej autorki, otrzyma od bibliotekarzy w podziękowaniu za swój wybór białą lub czerwoną różę. Kolejne marcowe wydarzenia, które wpisują się w biblioteczną akcję "Lituratura jest kobietą" to spotkanie autorskie z mysłowiczanką Anetą Mazur, promujące jej debiutancką książkę „Jednooka Wojowniczka" (15.03) oraz wykład dr. Alicji Zdziechiewicz „Zofii Nałkowskiej portret wielokrotny" (28.03). Zapraszamy do wspólnego świętowania Roku Praw Kobiet!

WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Pielgrzymka”„Pielgrzymka zaczyna się już od momentu podjęcia decyzji, że się wyrusza w trasę.” Jak się przygotować do wyprawy, co ze sobą zabrać, aby plecak był jak najlżejszy i jak wygląda camino? – takie i inne pytania stawiano podczas spotkania o wyprawie szlakiem św. Jakuba do Santiago de Compostela, które odbyło się w Filii nr 11 przy u. Mikołowskiej 40. O swoich przeżyciach z tej niezwykłej drogi życia opowiadała grupa pielgrzymów, która przeszła trasę z Leon – Szlakiem Francuskim i z Porto – Szlakiem Centralnym. Istniejąca od ponad tysiąca lat Droga św. Jakuba jest jednym z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych, obok szlaków do Rzymu i Jerozolimy. Miejscem docelowym pielgrzymki było wybrzeże Oceanu Atlantyckiego - miejscowość Fisterra (łac. finis terrae - „koniec ziemi). W starożytności i średniowieczu uważano Fisterrę za prawdziwy koniec świata, poza którym ciągnie się już tylko straszne, nieprzebyte morze. Tradycyjnie, po dotarciu tutaj, palono pokutne, pielgrzymie szaty i obmywano się w wodach oceanu, zostawiając za sobą dotychczasowe grzeszne życie i rozpoczynając z wiarą nowe. Stąd właśnie pochodzi najpowszechniejszy symbol Drogi św. Jakuba - muszla. Spotkaniu w bibliotece towarzyszyła wystawa, na której prezentowano przedmioty niezbędne dla każdego pielgrzyma oraz literaturę przygotowującą uczestnika do przejścia camino. Na pamiątkę spotkania wszyscy otrzymali zakładkę z muszlą pielgrzyma, która jednocześnie jest zaproszeniem do odwiedzin świętego miejsca. Wszystkim życzymy odwagi i Buen Camino.

WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Oskar i pani Róża”„Oskar i pani Róża” Erica-Emanuela Schmitta to lektura, z którą na zajęciach w brzęczkowickiej bibliotece zapoznali się uczniowie klas siódmych. Była to jedna z trudniejszych interpretacji szkolnych lektur, do której uczniowie odnieśli się w sposób bardzo odpowiedzialny. Wspólne wysłuchanie tekstu i omówienie go pozwoliło oswoić najtrudniejsze życiowe wyzwanie, z którym każdy z nas może się zmierzyć. Książka podejmuje jedną z najtrudniejszych spraw w życiu - zmaganie się z ciężką chorobą i śmiercią dziecka. Autor w swym literackim przekazie stara się oswoić temat cierpienia, bólu i przemijania. Oskar jest pogodnym chłopcem, ale trudno mu zapomnieć, że jest chłopcem śmiertelnie chorym, to pani Róża - wolontariuszka ze szpitala - pomaga mu oswoić strach i odwrócić uwagę od tego, co nieuchronne, przekazując wiele mądrości. Ostatnie 12 dni z życia chłopca zostają zamknięte w listach do Boga, które zawierają wszystko, co było dla Oskara najważniejsze. A co dla nas jest w życiu najważniejsze?

__________________________________________________________

„Zimowa baśń”W bardzo mroźny dzień bibliotekę w Brzęczkowicach odwiedzili uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych, aby kolejny raz uczestniczyć w spotkaniu z „Zimową baśnią”. Tym razem zaprezentowano uczniom zimny wizerunek „Królowej Śniegu” z baśni H.CH. Andersena, która opowiada o bardzo ważnych sprawach – poucza, by nie skupiać się na złych wzorach, które nas otaczają, ale zwracać uwagę na dobro i piękno. Przeklęte lustro nie istnieje w rzeczywistości, jednak w sercu każdy z nas może sobie je stworzyć i oglądać przez nie świat. „Królowa śniegu” jest przede wszystkim opowieścią o sile miłości i przyjaźni, które zwyciężą wszystko. Uczestnicy spotkania uświadomili sobie ten prosty przekaz baśni i zdecydowali być jak Gerda, której siostrzana miłość ocaliła Kaja.

WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„ZAPRASZAMY”__________________________________________________________

„Światowy Dzień Kota”17 lutego przypada Światowy Dzień Kota. I mimo że koty zwykle chodzą własnymi ścieżkami, to one również potrzebują przyjaciela, czyli nas. „Mój puszysty przyjaciel – kot” to temat spotkania dla przedszkolaków, które zorganizowała biblioteka w Starej Wesołej. Temat obszerny i szalenie ciekawy. Była gorąca dyskusja, ciekawostki z życia kotów oraz piękne opowiadania: „Bajka o kocie i myszach”, „Jak pies z kotem” i „Rudy”. Przedszkolaki bardzo przeżywały informację o tym, że w Polsce jest 17 tysięcy bezdomnych kotów, dla których zima jest trudnym okresem. W trakcie prowadzonych rozmów maluchy uświadomiły sobie, jakie znaczenie w życiu człowieka mają te zwierzęta i że bezdomnym kotom trzeba nieść pomoc, zwłaszcza zimą. Ciekawostką dla dzieci była informacja, że święto kota obchodzone jest w Rosji 1 marca, a w Anglii 8 sierpnia; że w Japonii jest kocia wyspa, a na Florydzie kocie miasto; że istnieją kocie Oscary czyli „Patsy Award”. Podczas zajęć plastycznych przedszkolaki wykonały ciekawe podobizny kotów i kolorowały rysunek kotka.

WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Spotkanie z Filemonem i zabawy z kotami”Z okazji Światowego Dnia Kota Filia nr 11 zorganizowała spotkanie dla małych dzieci i rodziców, którego bohaterem był literacki kot Filemon.

Spotkanie obfitowało w liczne niespodzianki – jedną z nich była wizyta prawdziwego kota – Popi, którego dzieci chętnie głaskały, natomiast drugą były podchody i zabawa w „zimno-ciepło”. Dzieci wraz z bibliotekarką chodziły pomiędzy regałami i szukały wiszących sznurków, do których przywiązane były ukryte wśród książek koty. Papierowe wizerunki kotów wskazały maluchom drogę do niespodzianki ukrytej w wiklinowym koszyku, którą okazały się cukierki i kolorowanki. Podczas spotkania „czarowano” dzieci w kocioludki, zwykły dywan - na którym siedziały maluchy - w dywan czarodziejski, czytano przygody kota Filemona i Bonifacego, tańczono do piosenek o kotach oraz rysowano palcem w powietrzu ilustracje do wiersza. Nie zabrakło zajęć plastycznych – wyklejano szablony kotów wełną oraz kolorowano ilustracje. Do wszystkich animacji w bibliotece zaangażowano nie tylko dzieci, ale i rodziców, którzy z ochotą i uśmiechem na twarzy uczestniczyli w zabawach.

Bibliotekarze zapraszają na kolejne spotkanie z książką i zabawą, które odbędzie się 19 marca br. o godz. 17.00 pod hasłem „Wiosenne spotkanie z pszczółką Mają i jej przyjaciółmi”.

WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Ostatni dzień karnawału”Krótki czas karnawału zakończył się bardzo hucznie w Filii nr 11 przy ul. Mikołowskiej. Podopieczni ze Środowiskowego Domu Samopomocy z Mysłowic oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej „Radość” z Brzezinki mogli wesoło spędzić ostatni dzień karnawału na wspólnym spotkaniu wśród książek. Jak co roku, panie bibliotekarki przygotowały walentynkowo – świąteczne zabawy trwające ponad 4 godziny, podczas których każdy mógł wykazać się zdolnościami plastycznymi i artystycznymi. Były kolorowe wyklejanki łańcucha z serc, głośne śpiewanie ulubionych piosenek, zabawy zręcznościowe z piłeczkami i taniec w parach. Nikomu nie zabrakło sił do zabawy, a na buzi każdego uczestnika widniał uśmiech „od ucha do ucha”.

WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„W świecie legendarnych smoków”Biblioteka na ulicy Mikołowskiej w czasie ferii zimowych zorganizowała dla dzieci ciekawe zajęcia pod hasłem „W świecie legendarnych smoków”. Spotkania obejmowały blok literacki - głośne czytanie legend i opowiadań o smokach, blok muzyczny – śpiewanie piosenek, blok plastyczny – animacje plastyczne do tematu zajęć przy pomocy różnych technik plastycznych oraz blok integracyjny – zabawy w kole, inscenizacje do tekstu i gry grupowe. W ostatnim dniu spotkań w bibliotece zorganizowano dla dzieci poczęstunek i wręczono im pamiątki przypominające miłe chwile zabaw z książkowymi smokami, rycerzami, księżniczkami i innymi fantastycznymi postaciami.

WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Randka w ciemno z książką”Tradycją filii bibliotecznej przy ulicy Oświęcimskiej stała się już coroczna kilkudniowa akcja czytelnicza organizowana z okazji Walentynek pod nazwą „Randka w ciemno z książką”. Również w tym roku pracownicy biblioteki zapraszają czytelników do włączenia się w tę niecodzienną zabawę. Kilkadziesiąt wybranych książek beletrystycznych zostało zapakowanych w szary papier z elementami walentynkowych dekoracji i wyeksponowanych w widocznym miejscu biblioteki. W tegorocznej edycji ukryty wolumin nie posiada żadnej wskazówki, opisu czy sugestii dotyczącej zawartości paczuszki, książkę charakteryzuje jedynie ubiór, w jaki została przybrana: sukienka – oznacza romans, literaturę obyczajową, powieść skierowaną bardziej dla kobiet, koszula – to sygnał, że mamy do czynienia z kryminałem, książką sensacyjną czy thrillerem w typie bardziej męskim. Tajemnicze przebrania określają jedynie charakter książki i tym samym minimalnie zapowiadają klimat przyszłej randki. Czytelnicy odwiedzający Filię nr 7 w dniach od 13 do 16 lutego losowo wybierają książki na swoje walentynkowe randki, a bibliotekarze z zainteresowaniem czekają na ich opinie o tym, czy randka była „udana” czy też nie spełniła oczekiwań randkowicza - przy zwrocie wypożyczonego tytułu. Przykład poprzednich edycji pokazuje, że wybór w ciemno wpływa często na poszerzenie gustów czytelniczych osób wypożyczających walentynkowe „książki-niespodzianki”. Akcja, jak i towarzysząca jej romantyczno - tajemnicza oprawa, każdego roku zyskuje duże uznanie wśród odwiedzających bibliotekę czytelników. Zapraszamy do włączenia się w akcję! Może wybór w ciemno trafi w Twój gust czytelniczy!

WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Życie zwierząt w krainie wiecznego lodu”I piękny czas zimowych ferii już za nami. W tym roku filia biblioteczna w Starej Wesołej zaprosiła dzieci na otwarte zajęcia czytelniczo – plastyczne o „Życiu zwierząt w krainie wiecznego lodu” i nie tylko. Dzieci poznały wiele ciekawostek z życia lisów polarnych, białych niedźwiedzi, pingwinów i innych zwierząt, dowiedziały się jak wygląda życie na krze lodowej oraz że mamy różne rodzaje śniegów z punktu widzenia turysty i narciarza. Ponadto wysłuchały opowiadania Tomasza Plebańskiego „Zimowe opowieści”, rysowały, kolorowały i lepiły z plasteliny zimowe zwierzątka. Największy aplauz wzbudził pingwinek z czerwoną muszką i w cylindrze autorstwa Julki.

WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Zimowe opowieści”Na czas trwających ferii zimowych Biblioteka Centralna przy ul. Strumieńskiego zaprosiła dzieci na cykl spotkań pod hasłem „Zimowe opowieści”. Uczestnicy spotykali się codziennie o godz.11.00, by na podstawie przeczytanych przez bibliotekarza tekstów literatury dziecięcej tworzyć tematyczne prace plastyczne w różnych technikach. Dzieci wykazały się dużą wyobraźnią i kreatywnością, a ich prace przestrzenne: bałwanki z gazet, pingwiny z różnorakich materiałów, pomalowane figurki z masy solnej i maski karnawałowe można obejrzeć w Wypożyczalni. Każdego dnia uczestnicy spotkań poznawali nowe gry i zabawy grupowe. Były to rozwijające pamięć i poszerzające słownictwo kalambury i zagadki oraz liczne zabawy ruchowe. Ponieważ trwa karnawał ostatniego dnia w programie zajęć znalazły się zabawy taneczne, m.in. tańce z rekwizytem. Wielką atrakcją jednego z dni okazało się doświadczenie „chemiczne jojo”. Z dostępnych w każdej kuchni składników - sody i oleju roślinnego oraz barwników uzyskanych z kolorowej bibuły - powstały kolorowe bąbelki. Dzieci z zapałem same wykonywały wszystkie etapy eksperymentu i cieszyły się z widowiskowego efektu.

WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Ferie w Bibliotece cd.”Korona Gór Polski to kolejne spotkanie edukacyjne w bibliotece kosztowskiej w ramach akcji „Ferie w Bibliotece”, dotyczące tematyki górskiej. Uczestnicy zajęć obejrzeli przygotowaną prezentację multimedialną „Polskie góry” oraz bogato ilustrowane wydawnictwa, traktujące o najważniejszych pasmach Sudetów i Karpat. Podsumowaniem części edukacyjnej zajęć było rozwiązanie przez dzieci krzyżówki z wiedzy geograficznej. Podczas zajęć plastycznych uczestnicy wykonali plakat przedstawiający Yeti - mityczną postać pochodzącą z odludnych wysokogórskich rejonów Himalajów oraz Syberii.

WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Randka z książką”

__________________________________________________________

„Międzynarodowy Dzień Pizzy”

__________________________________________________________

„Akcja „Książka z niespodzianką” w Filii nr 11”Biblioteka przy Mikołowskiej rozpoczęła akcję „Książka z niespodzianką”, zachęcającą małych i dużych czytelników do wypożyczania wybranych w danym miesiącu pozycji książkowych dotyczących określonego tematu. W lutym biblioteka pragnie zwrócić szczególną uwagę na książki o żółwiu Franklinie, dlatego też pod hasłem „Franklin częstuje dzieci swoją przygodą i cukierkami” w wypożyczalni czekają wyłożone na stoliku książeczki z serii Franklin z naklejonym cukierkiem – niespodzianką.

WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„W świecie legendarnych smoków”Pierwszy tydzień ferii w bibliotece przy ul. Mikołowskiej pod hasłem „W świecie legendarnych smoków” już przeminął – pozostały miłe przeżycia czasu spędzonego ze smokami i dinozaurami. „Smoki w legendzie”, „Świat barwnych smoków” i „Zlot dinozaurów” - to tytuły tygodniowych zajęć czytelniczo-plastycznych, podczas których uczestnicy wzięli udział w zabawach integracyjnych w kole, w loterii literatury do „głośnego czytania”, w czytaniu legend o smokach, wspólnym śpiewaniu piosenek, układaniu puzzli, rozwiązywaniu rebusów, labiryntów, zabawie dywanowej „Korek”oraz w zajęciach plastycznych – rysowaniu kredkami i malowaniu farbami postaci smoków i dinozaurów. Biblioteka zaprasza chętne dzieci na kolejne spotkania ze smokami, gwarantując dobrą zabawę i dużo śmiechu

WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Moda na czytanie!”„Moda na czytanie!” - inicjatywę pod takim hasłem z początkiem nowego roku podjęła filia biblioteczna przy ulicy Oświęcimskiej. Akcja swoim mottem przewodnim wpisuje się w ogólnokrajowy trend coraz częstszej obecności literatury w mediach, promowania czytelnictwa za pośrednictwem różnego rodzaju kampanii, projektów czy programów poświęconych literaturze, co ma wpływać na rozpowszechnianie czytania wśród szerokiego grona odbiorców i pokazania, że stało się ono modne. Biblioteczną akcję tworzy wystawa plakatów reklamujących książki warte - zdaniem młodzieży - przeczytania, wykonanych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 z Brzęczkowic oraz prezentacja rekomendowanych tytułów wraz ze znanym wszystkim symbolem podniesionego kciuka, oznaczającego „lubię to!”. Element interaktywny stanowi możliwość „odegrania” roli bohatera z tytułowej okładki książki. Wystarczy zrobić zdjęcie swojej twarzy wkomponowanej w naturalnej wielkości postaci damy dworu czy rycerza, tworzących obwolutę gigantycznej książki, specjalnie w tym celu narysowanej przez pracowników biblioteki o znaczącym tytule „Tajemnica w historii zaklęta”. Do zabawy w okładkowe zdjęcia namawiają czytelników hasła: „Poczuj się jak bohater książki!” czy „Zostań twarzą ciekawej historii!”. W akcję „Moda na czytanie!” wpisuje się również specjalny kolorowy regał stojący w wypożyczalni dla dorosłych, na którym prezentowane są książki tworzące ranking bestsellerów - „TOP 10” - tytułów najczęściej wypożyczanych w tej bibliotece w 2017 roku. Ekspozycja „Moda na czytanie!” prezentowana będzie w Filii nr 7 do końca lutego! Zapraszamy!

WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Franklin”Franklin to ulubiony bohater literacki i telewizyjny, którego przygody uczą i bawią dzieci już od najmłodszych lat. Na spotkanie z tą bajkową postacią do biblioteki przy ulicy Oświęcimskiej zaproszono kilka grup z Przedszkola nr 12. Ferie to atrakcyjny czas dla dzieci, jeśli tylko pada śnieg - można lepić bałwana, jeździć na sankach bądź łyżwach, bawić się w śnieżkowe bitwy albo robić na śniegu orły. Niestety, gdy ma się zły dzień - takie atrakcje nie cieszą. Każdy zły nastrój ma bowiem jakąś przyczynę. Dlaczego Franklin miał zły dzień, dzieci dowiedziały się z uwagą słuchając tekstu książki P. Bourgeoisa pt. „Franklin ma zły dzień”. Przed wysłuchaniem opowiadania przedszkolaki wzięły udział w pogadance na temat emocji, tych dobrych i złych. Próbowały określić swój nastrój oraz wywnioskować „kto wstał lewą, a kto prawą nogą”. Do rozmów o emocjach wykorzystano zabawę z kostką, na ściankach której uwidocznione były różne nastroje. W kolejnych zabawach uświadomiono dzieciom, jak ważne jest właściwe wyrażanie złości i w jaki sposób mogą to robić. W nawiązaniu do treści książki na zakończenia zajęć każde dziecko wykonało zimową ,,śnieżynkę przyjaźni''.

WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Korona świata”W dniu 30 stycznia - pierwszym dniu ferii zimowych organizowanych w bibliotece w Kosztowach - odbyły się zajęcia edukacyjno – czytelnicze pod hasłem „Korona świata”. Spotkanie rozpoczęto pogadanką dotyczącą poszczególnych pasm górskich wraz z ich najwyższymi wzniesieniami, które zalicza się do Korony Ziemi, czyli: Kilimandżaro w Afryce, Masyw Vinsona na Antarktydzie, Góra Kościuszki w Australii i Piramida Carstensz w Oceanii, Mont Everest w Azji, Mont Blanc i Elbrus w Europie, Denali w Ameryce Północnej oraz Aconcagua w Ameryce Południowej. W dalszej części zajęć uczestnicy musieli poradzić sobie z zaznaczeniem i opisaniem na przygotowanych konturach map wszystkich wierzchołków wcześniej scharakteryzowanych gór. Dzieciom przedstawiono także prezentację multimedialną „Korna gór”, obrazującą wszystkie ośmiotysięczniki (14) znajdujące się w Himalajach i Karakorum. Dzięki prezentacji młodzi ludzie mogli również poznać najwybitniejsze postaci himalaizmu światowego i polskiego. W dniu kolejnym kontynuowano zajęcia poświęcone tematyce górskiej. Po krótkim przypomnieniu najważniejszych informacji o Koronie Ziemi, przeczytano uczestnikom spotkania „Baśnie z gór”, czyli „Skrzynia mądrego starca” - legendę z Himalajów oraz „Smok z jeziora” - baśń tanzańską. Podczas części plastycznej dzieci malowały „Pejzaż górski”, a także wykonywały wspólnie plakat za pomocą techniki kolażu, przedstawiający masyw Kilimandżaro.

WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI”FERIE W BIBLIOTECE

__________________________________________________________"Paczka literacka"

__________________________________________________________

„Zabawa z panią Bajką i żółwiem Franklinem”„Zabawa z panią Bajką i żółwiem Franklinem” to kolejne cykliczne spotkanie dla małych dzieci i rodziców, które odbyło się 24 stycznia w Filii nr 11. Na początku prowadząca spotkanie pani Bajka powitała wierszem wszystkich małych i dużych gości, zapraszając do wspólnej zimowej zabawy z żółwiem Franklinem. Głośne czytanie przygód Franklina i jego przyjaciół, zabawy dywanowe, układanie puzzli z wizerunkiem żółwia Franklina, masażyki, zagadki sprawiły radość maluchom, ale największą atrakcją było „Magiczne pudełko”, z którego dzieci wyciągały różnego rodzaju ubrania, buty i inne rzeczy, określając, czy w wylosowaną rzecz ubieramy się zimową porą. Przy tej zabawie było dużo śmiechu i wesołych rozmów. Podczas spotkania maluchy miały także okazję poznać figury geometryczne i utworzonego z nich pajacyka. Do zajęć plastycznych zaangażowali się wraz ze swoimi pociechami rodzice, wykonując z plasteliny żółwia Franklina, uprawiającego zimowe sporty.Na zakończenie pani Bajka przedstawiła - oprócz żółwia Franklina - innych bajkowych bohaterów z książek i szklanego ekranu, z którymi dzieci będą się mogły bawić podczas całego roku na bibliotecznych spotkaniach. Żegnając się z panią Bajką maluchy dostały w prezencie kolorowanki z żółwiem Franklinem i cukierki. Kolejne spotkanie odbędzie się 19 lutego o godz. 17.00 pod hasłem „Zabawa z panią Bajką i kotem Filemonem”, na które serdecznie zapraszamy.

WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Wystawy w Filii nr 11"W MBP Filii nr 11 w Oddziale dla dzieci można obejrzeć wystawę prac dzieci i rodziców z Ogólnopolskiego Konkursu Rodzinnego „Choinki, choineczki…”, którego organizatorem jest Przedszkole nr 18 w Mysłowicach.

Filia nr 11 zaprasza również do zwiedzania wystawy prac dzieci z konkursu plastycznego „Mój Anioł”zorganizowanego przez bibliotekę, w którym uczestniczyli czytelnicy biblioteki, dzieci z Przedszkola nr 12 i 18 oraz dzieci z Mysłowickiego Ośrodka Kultury Filii Kosztowy.

WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Źródła informacji w bibliotece"Ważnym elementem edukacji czytelniczej i medialnej jest umiejętność wyszukiwania i korzystania z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji. Dnia 25 stycznia w Czytelni Biblioteki Centralnej odbyły się lekcje biblioteczne dla uczniów klas VI i VII Szkoły Podstawowej nr 1 na temat „Źródła informacji w bibliotece”. Uczestnicy zajęć zapoznali się z warsztatem informacyjnym biblioteki, poznali rodzaje wydawnictw informacyjnych: ogólne i tematyczne encyklopedie, słowniki, leksykony, atlasy, przewodniki, tablice, monografie, samodzielnie wyszukiwali hasła i je objaśniali, jak również określali rodzaj wydawnictwa, z którego korzystali. W różnych źródłach informacji znaleźli odpowiedzi na takie między innymi pytania: na jakiej trasie kursował Orient Express, co oznacza wyrażenie „grać pierwsze skrzypce” czy co to jest gżegżółka. W trakcie zajęć bibliotekarz omówił też źródło informacji pośredniej w bibliotece, jakim jest katalog biblioteczny. Szósto- i siódmoklasiści przeglądali zasoby naszej Biblioteki, korzystając z e-katalogu MBP, poznali zasady wyszukiwania, zamawiania i rezerwowania książek, a także Regulamin udostępniania zbiorów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mysłowicach.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Top 10”„Top 10” - to akcja czytelnicza, jaką z początkiem nowego roku zorganizowała filia biblioteczna przy ulicy Oświęcimskiej. Na specjalnym regale prezentowane są książki, które tworzą ranking bestsellerów - tytułów najczęściej wypożyczanych w tej bibliotece w 2017 roku. Ekspozycja powstała w odpowiedzi na zapytania czytelników chcących poznać książki, które dzięki tematowi, sposobowi ujęcia czy aktualności cieszą się największą popularnością wśród wypożyczających. W pierwszej trójce wyróżnionych tytułów znalazły się: „Nie oddam dzieci” Katarzyny Michalak – historia dramatyczna, wstrząsająca i prawdziwa z gatunku polskiej literatury obyczajowej, „Dziewczyna z pociągu” Pauli Hawkins – znakomity thriller psychologiczny oraz „A między nami wspomnienia” Gabrieli Gargaś – powieść z głębokim przesłaniem. Każdy z tytułów tworzących biblioteczne „TOP 10” był wypożyczony w ciągu minionego roku około 30 razy. Puste miejsce na półce rekomendowanych książek oznaczone jedynie okładką książki wskazuje na to, że dana pozycja nadal krąży wśród czytelników, ponownie została wypożyczona. Akcja „TOP 10” potrwa w bibliotece do 12 lutego. Zapraszamy!WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Dzień Dziadka"Za co kochamy naszych dziadków? Przedszkolaki ze Starej Wesołej podczas spotkania w Filii nr 8 w dniu 22 stycznia - czyli w Dzień Dziadka - podawały mnóstwo powodów, a także opowiadały jakie prezenty i niespodzianki już wręczyły swoim babciom, a jakie przygotowały dla swoich dziadków. Dzieci poznały genezą tego pięknego święta, jak również fakt, co wzbudziło ich wielkie zdziwienie, że są kraje na świecie, gdzie to święto obchodzone jest w różnych miesiącach roku. W Brazylii na przykład dziadkowie świętują 26 lipca, w Wielkiej Brytanii 11 lutego, a w Japonii nie obchodzi się Dnia Dziadków, tylko Dzień Szacunku dla Wieku, który przypada 15 września. Podczas spotkania maluchy zgodnie stwierdziły, że osoby starsze należy przez cały rok darzyć szacunkiem, a nie tylko od święta. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć głośnego czytania. O niezwykłej więzi dziadka Felicjana ze swoją wnuczką Dorotką przedszkolaki dowiedziały się z opowiadania I. Landau pt. „Superdziadek”. W trakcie zajęć plastycznych (przy pomocy p. Ewy Borówki) maluchy wykonały piękne kwiatki i laurki-sakiewki, które zabrały ze sobą do przedszkola, by wieczorem wręczyć je swoim dziadkom.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Polskie drogi do wolności”W brzęczkowickiej bibliotece rozpoczęto cykl spotkań „Polskie drogi do wolności” w ramach działań Klubu Polskiej Książki Dziecięcej, upamiętniających 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypomniano uczestnikom spotkania o wygłoszonym 8 stycznia 1918 r. przez prezydenta Wilsona orędziu do Kongresu, kiedy to wypowiedział słynne „14 punktów”, które miały wprowadzić sprawiedliwość i pokój w Europie po I wojnie światowej. Dla Polaków najważniejszy okazał się 13 punkt, mówiący o utworzeniu Niepodległego Państwa Polskiego, na terytorium zamieszkiwanym bezsprzecznie przez Polaków, z dostępem do morza i niepodległością polityczną i gospodarczą.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.W 2017 roku zakupiono ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa nowości wydawnicze dla naszej Biblioteki. W ramach otrzymanych funduszy nabyliśmy dla wszystkich naszych placówek 2399 książek oraz 89 audiobooków za 46.500 zł. Wśród zakupionych z dotacji BN książek są zarówno pozycje dla dorosłych jak i dla dzieci. Zapraszamy do naszych filii i do skorzystania z zakupionych nowości.

Środki finansowe przyznane w ramach realizacji zadania „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.__________________________________________________________

„Dzień Babci, Dzień Dziadka”W dniu 22 stycznia w bibliotece w Kosztowach dla dzieci z pobliskiego Przedszkola Integracyjnego „Zielona Lokomotywa” zorganizowano zajęcia czytelnicze z okazji przypadających świąt dziadków. W trakcie spotkania przeczytano przedszkolakom kilka wierszy traktujących o tych niezwykłych osobach, jakimi są bacie i dziadkowie w naszym życiu, m. in. „Dzień Babci, Dzień Dziadka” Wiesława Drabika, „Babcia” Anny Kamieńskiej, „Dziadek przyjdzie” Marii Konopnickiej, a także fragment książki „Nieustraszona babcia Adela i kosmiczna przygoda” Agnieszki Stelmaszyk. Po zakończonym czytaniu wywiązała się dyskusja dotycząca tego, czym jest dla dzieci rodzina oraz jakie to ogromne szczęście mieć dziadków. Tego samego dnia odbyła się tu również lekcja biblioteczna poświęcona książce Lewisa Carrolla „Alicja w krainie Czarów”, zorganizowana z okazji 120. rocznicy śmierci pisarza. Prawdziwe nazwisko autora to Charles Lutwidge Dodgson, ten brytyjski powieściopisarz był także utalentowanym poetą, fotografem i matematykiem. Na początku spotkania przedstawiono uczniom krótką biografię Lewisa Carrolla oraz przeczytano rozdział pod tytułem „Przez króliczą norę”. Dalszy etap zajęć to tworzenie przez dzieci ilustracji do przeczytanego tekstu, które zaprezentowano na wystawie.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Karnawał z babcią i dziadkiem”Jak karnawał to tylko z babcią i dziadkiem! O historii karnawału oraz Dniu Babci i Dziadka dowiedzieli się uczestnicy Świetlicy Terapeutycznej, WTZ przy SPDN „Radość” oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 i 13 podczas spotkań w brzęczkowickiej bibliotece. O tym, jak ważne są wspomnienia, jak wybrać najlepszy prezent dla babci i dziadka oraz że należy o nich pamiętać przez cały rok przypomnieli bibliotekarze, a pogadance o babci i dziadku towarzyszyła wystawka karnawałowa, wykonana przez uczestników spotkania. Karnawał to czas hucznych zabaw i balów przebierańców. Najbardziej znane i jednocześnie najbardziej widowiskowe są oczywiście karnawał w Rio de Janeiro oraz karnawał wenecki. Karnawał w 2018 roku rozpoczął się 6 stycznia i będzie trwał 39 dni. Łącznie w tym czasie wypadnie 6 weekendów, podczas których będzie można spędzić czas na hucznych zabawach i balach karnawałowych. W roku bieżącym karnawał skończy się 13 lutego, a jego zakończenie poprzedza Tłusty czwartek, czyli święto pączków i faworków. W czasie karnawału przypadają dwa ważne święta - Dzień Babci i Dzień Dziadka. Wiemy, że babcie kochają swoje wnuczęta, a one uwielbiają być przez nie rozpieszczane. Doceniamy wszystkie babcie za rolę, jaką odgrywają w naszych rodzinach: za opiekę nad wnukami, uczenie ich, ale także za kultywowanie tradycji, przekazywanie wspomnień i pamiątek. Dziadek jako senior rodu jest dla najmłodszych członków rodziny autorytetem, źródłem fantastycznych pomysłów, a także ostoją spokoju i bezpieczeństwa. Dziadek może być doskonałym źródłem wiedzy o czasie, który minął, skarbnicą wiedzy o przodkach i losach rodziny. Dzięki swojej cierpliwości może pozwolić dziecku na nieco więcej niż jego zabiegani rodzice.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Spotkanie z blogerką Katarzyną Bieńkowską”Dnia 15 stycznia w Czytelni Biblioteki Centralnej z licealistami z ZSO im. T. Kościuszki spotkała się Katarzyna Bieńkowska, autorka bloga literackiego Poligon Domowy. Przygoda Pani Katarzyny z literaturą trwa od 10 lat, współtworzyła wówczas portal poetycki furtka.com.pl, wydała również almanach poetycki Furtka. Jej recenzje literackie były drukowane w tyskim „Echu”. Obecnie swoje pasje realizuje tworząc blog „Poligon Domowy”. Współpracuje z wydawnictwami, autorami, różnego rodzaju portalami literackimi oraz blogerami. I czyta, czyta, czyta… dzieląc się opiniami o książkach z czytelnikami swojego bloga. Na spotkaniu w Czytelni Katarzyna Bieńkowska podzieliła się z licealistami wiedzą, jak zacząć przygodę z prowadzeniem bloga książkowego, opowiedziała o nawiązywaniu współpracy z wydawnictwami i autorami oraz wyjaśniła na czym ta współpraca polega. Podała informacje dotyczące procesu wydania książki oraz drogi od napisania tekstu przez autora do premiery książki na rynku wydawniczym. Opowiedziała o organizacji spotkań autorskich i akcji czytelniczych mających na celu promowanie czytelnictwa. Pani Katarzyna przedstawiła kilka interesujących debiutów literackich ostatnich lat i zaprezentowała książki debiutantów m.in. Artura Urbanowicza „Gałęziste”, Hanny Greń „Cień sprzedawcy snów”, PigOuta „Świnia ryje w sieci czyli z pamiętnika hejtera”i mysłowiczanki Mary Sue Ann „Zabójcza podświadomość”. Młodzież bardzo zainteresowały zarówno informacje o blogerskiej działalności Pani Katarzyny, jak i polecane przez nią książki. Mamy nadzieję, że spotkanie zainspiruje licealistów do czytania nie tylko szkolnych lektur.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Od czytania do śpiewania.”„Jak przyjemnie jest spotkać się razem i pośpiewać kolędy…” - takie słowa padały w czasie kolędowania przy choince, które odbyło się w Filii nr 11 w piątkowy wieczór . Członkowie chóru z Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprezentowali kolędy znane oraz mniej znane, z własnego repertuaru. Bardzo melodyjne i wesołe pieśni oraz wiersze rozbrzmiewały wśród książek, nadając spotkaniu świąteczny, bożonarodzeniowy nastrój. Razem ze studentami z UTW kolędowali również czytelnicy biblioteki i zaproszeni goście. Kolędowanie przy choinceWIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Jasełka”Jasełka to widowisko o Bożym Narodzeniu, które jest wzorowane na średniowiecznych misteriach franciszkańskich, a ich nazwa wywodzi się od staropolskiego słowa jasło (żłób). Tradycją brzęczkowickiej biblioteki są spotkania jasełkowe, podczas których podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość” wcielają się w postaci biblijne i z ogromną radością prezentują jasełka. W tym roku wśród zaproszonych gości był Proboszcz Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Brzęczkowicach – ks. Grzegorz Wita, a także członkinie Polskiego Związku Niewidomych, podopieczni Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” oraz miłośnicy brzęczkowickiej biblioteki. W drugiej części spotkania odbyła się krótka prelekcja funkcjonariuszki Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach o bezpieczeństwie seniora w domu. Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Do czytania z miską popcornu”„Do czytania z miską popcornu” - pod takim hasłem w Filii nr 7 przy ul. Oświęcimskiej zorganizowano akcję czytelniczą z okazji Międzynarodowego Dnia Popcornu, który przypada 19 stycznia. Popcorn nieodłącznie kojarzy nam się z wyprawą do kina. Pierwsza maszyna do popcornu powstała 10 lat przed wynalezieniem kinematografu przez braci Lumière, a kształt popcornu wynika z rodzaju ziaren kukurydzy. Najbardziej popularne kształty to motylek i grzybek. „Statystyczny Amerykanin zjada ponad 48 kg popcornu rocznie. W przeliczeniu na porcje wychodzi zatem 17 miliardów kubków popcornu rocznie – taką ilością popcornu można by wypełnić nowojorski wieżowiec Empire State Building 18 razy”. Te i inne ciekawostki na temat ulubionego przysmaku Amerykanów można przeczytać w holu biblioteki. Natomiast w gablotach wystawowych wyeksponowane zostały książki, których okładki nawiązują do plakatów filmów, dobrze znanych z dużego ekranu. Są to między innymi: „Pomiędzy nami góry”- C. Martina, „Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął” - J.Jonasson, „Ziarno prawdy”- Z. Miłoszewskiego czy hit kinowy 2016 roku „Zanim się pojawiłeś”-J. Moyes. Każdy czytelnik, który 19 stycznia odwiedzi bibliotekę i wypożyczy książkę, która została zekranizowana, otrzyma do niej symboliczną „miskę popcornu”. Serdecznie zapraszamy!WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Skrzynka życzeń książkowych”Niektórzy mają złote rybki, które spełniają życzenia, inni… W Filii nr 11 przy ul. Mikołowskiej jest i rybka, która może nie spełnia życzeń, ale jest ozdobą wypożyczalni, jest i skrzynka życzeń książkowych, do której czytelnicy mogą wrzucać propozycje tytułów, jakie powinny znaleźć się w bibliotece. Każdy czytelnik może zdecydować o tym, co chciałby przeczytać w 2018 roku. Akcja czytelnicza pomoże bibliotekarzom trafić w gust czytelnika i dobrać księgozbiór do potrzeb danego środowiska. Zapraszamy do udziału w akcji, życzenia można wrzucać do skrzynki w godzinach otwarcia placówki.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Idealny prezent”„Idealny prezent” – to hasło spotkania literackiego w bibliotece brzęczkowickiej, w którym uczestniczyli uczniowie edukacji wczesnoszkolnej z Zespołu Szkół Specjalnych, a jednocześnie tytuł niezwykłej książeczki jamajskiego artysty Rohana Henry’ego o wzruszającej historii Królika Leona, poszukującego idealnego prezentu dla swojej przyjaciółki Lizy. Co byłoby najlepszym podarunkiem? Może piękny jesienny liść? A może najdelikatniejszy płatek śniegu? Motyl? Każdy prezent okazuje się nietrwały, a poszukiwania na końcu świata nie przynoszą zadowalających rezultatów. A czasem potrzeba tak niewiele... „Historia Leona Królika poza oczywistym przesłaniem o przyjaźni: że najważniejsze to być razem, że my sami i nasz czas jesteśmy najlepszym prezentem dla drugiego człowieka, ma w sobie coś poetyckiego. Te pierwsze prezenty - liść porwany przez wiatr, delikatny płatek śniegu, który zaraz topnieje... i powoli upływający czas. Wyciągnięte dłonie. Wołanie Lizy za Leonem odchodzącym w poszukiwaniu idealnego prezentu.” „Idealny prezent” to książka, do której chce się wracać niezależnie od wieku. A jaki był Twój idealny prezent?WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„…mieszka w ścianie mały pstryczek…”„…mieszka w ścianie mały pstryczek…” - pod takim hasłem w Wypożyczalni Głównej prezentowane są prace uczniów starszych klas Szkoły Podstawowej nr 2 wykonane w ramach projektu z przedmiotu przyroda. Są to różnorodne modele układów elektrycznych. Silniczki, baterie, przewody elektryczne, diody, żarówki, wyłączniki, lutownica oraz wiedza z lekcji przyrody… i już można konstruować z gotowych elementów elektrotechnicznych obwód elektryczny według zaprojektowanego schematu. Wykonanie tych modeli miało na celu utrwalenie zdobytej podczas lekcji wiedzy o prądzie elektrycznym. Taka forma pracy pozwala rozwijać umiejętności projektowania, rysowania schematów oraz konstruowania. Być może z małych fizyków wyrosną w przyszłości inżynierowie i konstruktorzy. Opiekunem projektu jest nauczyciel przyrody ze Szkoły Podstawowej nr 2 Katarzyna Ziółkowska. Zapraszamy do obejrzenia zaprezentowanych modeli w Wypożyczalni Głównej przy ul. Strumieńskiego 4.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Wyspa Madagaskar”W Filii nr 11 przy ul. Mikołowskiej można podziwiać ciekawe prace plastyczne wykonane z resztek kolorowych materiałów na styropianowych tablicach. Tematyką wystawy jest wyjątkowa wyspa Madagaskar, a konkretnie jej ginący świat fauny i flory. Wyspa zamieszkana przez niewielu ludzi, ale mnóstwo dzikich gatunków zwierząt, nieznanych na żadnym innym kontynencie. Ten piękny kolorowy świat przedstawiony jest równie kolorowo i pomysłowo na styropianowych tablicach. Ściany bibliotecznego holu zdobi 20 scen z afrykańskiej wyspy, którą podziwiają nieustannie czytelnicy biblioteki. Autorami prac są uczestnicy Dziecięcej Sekcji Plastycznej, prowadzonej w MOK przez panią Urszulę Stodółkiewicz-Flak. Druga ekspozycja, na którą zapraszają bibliotekarze z „jedenastki” to wystawa literacka poświęcona pamięci Jana Matejki w 115. rocznicę jego śmierci. Jan Matejko - jeden z najbardziej znanych twórców obrazów o tematyce historycznej i batalistycznej. „Kazanie Skargi”, „Rejtan”, „Unia Lubelska”, „Stańczyk” - to najbardziej znane dzieła malarza. Wystawa opowiada również o malowniczym Krakowie wybitnego pisarza i malarza XIX wieku. Przerywnikiem na dobry dzień jest biblioteczny humor, czyli „przychodzi czytelnik do biblioteki i…”. Serdecznie zapraszamy.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Zimowe spotkania z Misiem Uszatkiem”W ciągu 2017 roku w Filii nr 11 obchodzono 60. urodziny Misia Uszatka. Z tej okazji odbyło się tu wiele spotkań dla dzieci, których głównym bohaterem był właśnie miś. W grudniu zajęciami dla przedszkolaków pod hasłem „Zimowe spotkania z Misiem Uszatkiem” zakończono świętowanie urodzin słynnego z książek i telewizji pluszowego misia. Razem z Misiem Uszatkiem i Panią Śnieżynką dzieci z Przedszkola nr 12 uczestniczyły w głośnym czytaniu zimowych opowiadań i oglądały prezentowaną przez Panią Śnieżynkę serię książek Czesława Janczarskiego „Miś Uszatek”. Na zabawach w bibliotece zawsze bywa ciekawie i wesoło – Pani Śnieżynka zapraszała dzieci do tańców z misiami, układała z maluchami puzzle, zadawała zagadki, uczyła masażyków, jak również zachęcała do udziału w zajęciach plastycznych, podczas których przedszkolaki z grupy „Misiów” wycinały i wyklejały małe papierowe aniołki, natomiast grupa „Smerfów” wykonała choinki przystrojone w łańcuchy i kolorowe bombki z guzików. Wszystkie prace zachwycają pomysłowością ich autorów i stanowią piękny świąteczny wystrój biblioteki.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Szepty kamieni”Kiedy na dworze zimno i ciemno, miło jest wieczorową porą spotkać się i podyskutować na temat przeczytanych książek. Comiesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w Filii nr 11 są ciekawą formą spędzania czasu z literaturą i wymianę poglądów, często bardzo różnych. Na listopadowy wieczór wybrano podróż do opustoszałej Islandii – wyspy aktywnych wulkanów i olbrzymich lodowców, gorących źródeł i tysięcy wodospadów. Miejsca, o którym marzy wielu turystów. „Szepty kamieni” autorstwa Bereniki Lenard i Piotra Mikołajczaka „ukazują nieznane, nieopisywane w przewodnikach oblicze Islandii. Niczego nie ujmując jej urokowi, dopowiadają niedopowiedziane”. Spotkanie okraszono kolorowym filmem o malowniczej krainie. Grudzień natomiast klubowicze zakończyli obyczajową powieścią izraelskiej pisarki Zeruyi Shalev „Ból”. Autorka ma na swoim koncie wiele ciekawych powieści i coraz bardziej zdobywa serca polskich czytelników. Powieść o zwyczajnych rodzinach, napisana w realistycznym stylu, oferuje czytelnikowi najbardziej autentyczną przyjemność, jaką może dać literatura. Rodzinna atmosfera klubu i ciekawe tematy lektur zachęcają członków do kolejnych spotkań. Nowy Rok 2018 mysłowicki DKK rozpocznie promocją czytelnictwa z wykorzystaniem książek, przekazanych bibliotece przez Wydawnictwo AGORA oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach akcji „Paczka literacka”. Zapraszamy serdecznie na spotkanie DKK 18 stycznia o godz. 17.30.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Anaruk, chłopiec z Grenlandii”Czy dzisiaj mieszkańcy Grenlandii mieszkają w igloo, jedzą surowe mięso, a dzieci bawią się piłką z czaszki morsa? Na te i wiele innych pytań próbowano znaleźć odpowiedź podczas warsztatów nawiązujących do lektury „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”, zorganizowanych w Filii nr 7 przy ul. Oświęcimskiej. Zajęcia przeprowadzone dla uczniów z klasy III – Szkoły Podstawowej nr 6 rozpoczęto wskazaniem na mapie Grenlandii oraz podaniem najważniejszych informacji o tej największej wyspie świata. Dzieci pracowały w grupach - osadach, których nazwy wymyślały same. Pierwsze zadanie polegało na rozwiązaniu testu ze znajomości przeczytanej lektury, a następnie wszystkie osady skupiły się na wykonaniu planszy „Zielonej Wyspy”. W tym celu rozdano zestawy krajobrazów, ludzi, zwierząt, flag, a także pozdrowień z różnych stron świata, z których uczestnicy mieli rozpoznać te właściwe. Kolejne zadania polegały na określeniu cech i zachowań Anaruka, rozwiązaniu arktycznej wykreślanki oraz nadawaniu nazw różnym odcieniom bieli, będącej przeważającym kolorem Grenlandii. „Czy Anaruk ma dziewczynę?” i „Dlaczego bohater książki nie nosi bielizny?”- takie pytania padały podczas kolejnego zadania pod hasłem „Pytanie do Anaruka”. Pod koniec spotkania dzieci wykonywały zakładkę do książki metodą origami z wizerunkiem foki. Zostały też ogłoszone wyniki konkursu plastycznego na temat Anaruka. Osoba, której praca otrzymała największą ilość głosów od czytelników biblioteki, została nagrodzona książką, natomiast wszystkie dzieci biorące udział w konkursie dostały pamiątkowy dyplom. Warsztatom literackim towarzyszyła wystawa książek o tematyce polarnej.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Rok Józefa Piłsudskiego”Z okazji kończącego się „Roku Józefa Piłsudskiego” bibliotekarze z brzęczkowickiej placówki wspólnie z czytelnikami wykonali plakat Marszałka z okazji przypadającej w grudniu 150. rocznicy jego urodzin i przybliżyli biografię naczelnika państwa polskiego. Wspólnie z dziećmi rozpoczęto przypadające w przyszłym roku obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości, czyli „Nasze drogi Do Wolności”. Wykonano również zimowo świąteczny wystrój biblioteki. Pojawiły się prace uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych i uczestników WTZ oraz Świetlicy Terapeutycznej. Tradycją stało się ,że każdego roku do świątecznych zbiorów biblioteki dołączają kolejne z Manufaktury „Retro” pani Anny Dery, decoupage pani Ireny Grzesiok i inne prace z prywatnych zbiorów czytelników. Przygotowana wystawka książek z cyklu „Bibliotekarz poleca” to zachęta do czytania o zimie i o świętach dla małych i dużych. Bibliotekarze serdecznie dziękują wszystkim za zaangażowanie i piękne wykonanie prac w bibliotece.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Srebrne Dzwoneczki”Mikołajki i Boże Narodzenie to radosny czas, w którym obdarowujemy się nawzajem prezentami. Młodzież z Grupy Teatralnej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. T. Kościuszki w Mysłowicach z opiekunami Magdaleną Pyrr i Agnieszką Wachel przygotowała prezent - niespodziankę dla przedszkolaków. W dniach 7 i 11 grudnia w Filii nr 7 oraz Bibliotece Centralnej wystawiła przedstawienie „Srebrne Dzwoneczki” dla dzieci z Przedszkola nr 12 i 13. Przedszkolaki z zapartym tchem śledziły perypetie Kubusia Puchatka i jego przyjaciół. Sympatyczna gromadka musiała bowiem pokonać liczne przeszkody, by prezenty od świętego Mikołaja na czas mogły dotrzeć do dzieci. Młodzi aktorzy otrzymali gorące brawa od małych widzów, po czym zaprosili wszystkich do wspólnej zabawy. Było dużo śmiechu, radości, ruchu i śpiewu. Atrakcją świątecznego spotkania w Bibliotece Centralnej był Anioł, który radośnie pląsał razem z przedszkolakami i gośćmi ze Stumilowego Lasu.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Choinka”Przedświąteczne porządki zmuszają nas do wyrzucania rzeczy zalegających na półkach czy w szafach. Często są to książki, czasem niepotrzebne, przeczytane kilka razy. Żal wyrzucić… A może zrobić z nich oryginalną choinkę? Na taki pomysł wpadły bibliotekarki z Filii nr 11 przy ul. Mikołowskiej. Przy tworzeniu choinki wykorzystano książki w zielonej okładce. Pomysłowa i bardzo wartościowa choinka – udekorowana złotym łańcuchem i świecącą gwiazdą - zdobi wypożyczalnię dla dorosłych, gdzie jest podziwiana przez czytelników, robiących temu książkowemu drzewku zdjęcia. Pomysł jest ciekawy i godny naśladowania, tym bardziej, że książki na domowej choince – te przeczytane - będą nam przypominać ich zawartość. Może być również prezentem dla czytającej rodziny na wiele dni świątecznych. A ile radości przy jej rozbieraniu… Można się zaczytać i nie zdążyć po świętach do pracy…WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Dzień św. Mikołaja”Dnia 7 grudnia dzieci z Przedszkola nr 18 – Filia Stara Wesoła zaprosiły w swoje progi panią bibliotekarkę Basię i panią Ewę z placówki MOK, by wspólnie świętować Dzień św. Mikołaja. Dzieciom Mikołaj kojarzy się z Laponią, saniami, prezentami, śnieżynkami i reniferami, tymczasem św. Mikołaj był postacią historyczną – stał na czele kościoła w Myrze (dzisiejsza Turcja ). Takie i jeszcze wiele informacji, m.in. o Laponii - krainie reniferów, zorzy polarnej , internetowej telewizji mikołajkowej oraz co to jest „joik”, przedszkolaki poznały podczas spotkania. Nie mogło zabraknąć głośnego czytania – dzieci wysłuchały wierszy i opowiadań M . Strzałkowskiej „Mikołaj” i „Mikołajowa opowieść” oraz A. Urbańskiej „Wesoły Miki” i „Mikołajek”. Nawiązano również do świątecznych tradycji i zwyczajów – dzieci dowiedziały się czym jest opłatek , ile dań powinno stać na wigilijnym stole oraz gdzie śpiewa się kolędy, a gdzie pastorałki. Na zakończenie maluchy wykonały piękne mikołajki, które utworzyły wystawę w przedszkolu.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Witaj święty Mikołaju”„Witaj święty Mikołaju – tradycje i zwyczaje mikołajkowe” były tematem lekcji bibliotecznej połączonej z zabawą integracyjną dla dzieci z klasy II SP 16. Zajęcia rozpoczęto pogadanką dotyczącą historii świętego Mikołaja i tradycji mikołajkowych prezentów, przytoczono także informacje o Laponii – najbardziej wysuniętym na Północ regionie Finlandii, zamieszkiwanym przez lud o nazwie Samowie, o żyjących tu reniferach oraz znajdującej się tu najsłynniejszej na świecie osadzie – Rovaniemi, czyli wiosce Świętego Mikołaja. Dzieci odpowiadały także na pytania w mini teście „Co wiemy o św. Mikołaju”, wysłuchały kilku wierszy i opowiadań związanych z mikołajkowym świętem oraz rozwiązywały łamigłówki, rebusy i krzyżówkę obrazkową. Nie zabrakło drobnych prezentów, które były niespodzianką i wywołały uśmiech na dziecięcych twarzach.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Paczka literacka”Włącz się do akcji i skorzystaj z książek z "Paczki literackiej"! Dlaczego w podarunku dla Michała Ogórka znalazły się piękne muszle, a dla Marka Niedźwieckiego korki z butelek po australijskich winach? Z jakiego powodu w prezencie dla Hanny Krall pojawił się spławik? Co zadecydowało o tym, że Józef Piłsudski otrzymałby pod choinkę karty do gry? Takie i wiele innych pytań związanych z zawartością świątecznych paczek, jakie mogłyby otrzymać osoby znane z życia politycznego, społecznego czy kulturalnego zadaje i po części na nie odpowiada kolejna akcja czytelnicza zorganizowana w filii bibliotecznej przy ulicy Oświęcimskiej. Z okazji nadchodzących świąt w gablotach wystawowych holu biblioteki wyeksponowane zostały książki – biografie, którym towarzyszy mini paczka ze specjalnie dla biografowanej osoby dobranymi upominkami. W prezencie dla Andrzeja Wajdy znalazły się pędzle i farby, w upominku dla Bogusława Meca - afrykańska figurka, a Krzysztof Varga obdarowany został Rutinoscorbinem i przyprawą do gulaszu węgierskiego. Dlaczego właśnie to? Rozwiązanie zagadki zawartości prezentów czytelnicy odnajdą włączając się w biblioteczną akcję, wypożyczając i czytając treść polecanych biografii, na stronach których opisane zostały pasje, upodobania i zainteresowania znanych osób. Dobór wyeksponowanych na wystawie książek nie jest przypadkowy, biblioteka otrzymała te tytuły - czyli zestaw 21 książek i 4 audiobooków - w ramach akcji pod hasłem „Paczka literacka”, zorganizowanej w październiku przez Wydawnictwo Agora oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Zainteresowanych czytelników zapraszamy pod biblioteczną choinkę po książki z „Paczki literackiej” przez cały grudzień!WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Choinka pełna tytułów”Pracownicy bibliotecznej Filii nr 7 przy ul. Oświęcimskiej przez kilka dni pracowali nad stworzeniem niezwykłej choinki „pełnej tytułów”. Pełnej tytułów dlatego, że została wykonana z tradycyjnych bibliotecznych kart książek. Choinka składa się z 10 obręczy drutu, 20 m sznurka, 236 wstążek i z 226 kart książek, a całość mierzy ok. 2,1 metra. Prócz tego „Drzewko” zostało wzbogacone o papierowe ozdoby wykonane ręcznie oraz o oświetlenie, które dodaje niepowtarzalnego uroku. Na choince można odszukać następujące tytuły: „Wawelskie wzgórza” K. Bunsha, „Oślepienie” R. Cook'a, „Prawnik” J. Grisham'a i wiele, wiele innych. Inspiracją do jej powstania była pierwsza na świecie choinka stworzona z kart katalogowych, która powstała w roku ubiegłym w Bibliotece Uniwersyteckiej w Olsztynie.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Opowieść o dwóch siostrach”W bibliotece przy ul. Mikołowskiej również pojawił się św. Mikołaj ze swoimi pomocnikami - Elfem i Śnieżynką. Oprócz zabaw z Mikołajem oraz prezentów dla dzieci przygotowano również przedstawienie "Opowieść o dwóch siostrach" w wykonaniu aktorów teatru Bajkowe Skarbki Śląska, będące adaptacją baśni Janiny Porazińskiej "Dwie Dorotki".WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Biblioteka wspiera Mikołaja ”Biblioteka wspierała Mikołaja nie tylko 6 grudnia! Ale w tym właśnie dniu Mikołaj wspierał czytelnictwo. Oj działo się w Quick Parku... W towarzystwie Mikołaja pojawiła się tam również Śnieżynka oraz trzy aniołki, które zapraszały do wspólnej zabawy dużych i małych. Było kolorowanie świątecznych rysunków, drobne prezenty od Mikołaja, tworzenie aniołków z papieru, a także długiego – bo aż na 24 m - łańcucha, który zawiśnie na bibliotecznej choince. Słodycze oraz gadżety ufundowane przez partnerów akcji „Mikołaj z Biblioteką” – Quick Park Mysłowice oraz Urząd Miasta Mysłowice – dodały dzieciom energii w twórczym działaniu i wzbudziły wiele radość. Elementem towarzyszącym akcji była strefa bookcrossingowa, gdzie każdy mógł wybrać sobie książkę, by ją przeczytać i przekazać dalej.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Międzynarodowy Dzień Wolontariusza”Międzynarodowy Dzień Wolontariusza przypadający 5 grudnia to okazja do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych - na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku. Filia biblioteczna przy ulicy Oświęcimskiej również może pochwalić się grupą młodych osób, które wspierają swoimi działaniami tę instytucję pożytku publicznego. Aktyw biblioteczny tworzy kilkoro uczniów z klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 7, których pracę z ramienia placówki edukacyjnej koordynuje nauczyciel – polonista Monika Krajewska–Hołda, a w Filii nr 7 opiekę nad nimi sprawują bibliotekarze. Współpraca z uczniami nawiązana z początkiem roku szkolnego już zaowocowała kilkoma czytelniczymi przedsięwzięciami. Do ostatnich projektów mysłowickiej książnicy, w których uczestniczyli wolontariusze należy pomoc przy akcji Escape room w bibliotece, założenie - po przeszkoleniu przez bibliotekarzy - półki bookcrossingowej dla dzieci w ich rodzimej szkole oraz praca przy tworzeniu świątecznej „Choinki pełnej tytułów”, jaka będzie prezentowana w bibliotece przez cały grudzień. Dziękujemy bibliotecznym wolontariuszom i liczymy na dalszą współpracę z nimi!WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Bajkoteka”Wycieczka do biblioteki w grudniowe przedpołudnie okazała się dla drugoklasistów z Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 na Morgach dobrą okazją do zapoznania się z prezentowaną wystawą „Madagaskar S.O.S.”. Pani Urszula Stodółkiewicz-Flak – instruktor sekcji plastycznej MOK-u - przedstawiła uczniom problem zagrożenia ekologicznego Madagaskaru, który został zobrazowany na ciekawie wykonanych pracach uczestników warsztatów plastycznych. Mitem o Królu Midasie pani Urszula zachęciła do dokładnego wpatrzenia się w barwne prace plastyczne. Dalsza część spotkania objęła blok przysposobienia bibliotecznego – omówiono różne formy działalności biblioteki zmierzające do pozyskiwania nowych odbiorców oraz do uatrakcyjnienia oferty biblioteki, tj. wystawy różnego rodzaju, spotkania z pisarzami, spotkania tematyczne, konkursy literackie czy plastyczne, zajęcia dla małych dzieci i rodziców, zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków, spotkania z bohaterami opowieści i bajek, noce w bibliotece i inne. Uczniowie zapoznali się ze zbiorami Wypożyczalni dla dzieci – książkami zabawkami (książki dmuchane, książki maskotki, książki o różnych kształtach, książki dźwiękowe), a bibliotekarka poleciła drugoklasistom do czytania ciekawe serie książek dostosowane do ich wieku. Blok literacki zaangażował uczniów do samodzielnej oraz grupowej pracy. Dzieci wysłuchały opowiadania „Kominiarz, szczęście i guzik” z książki Renaty Piątkowskiej pt. „Szczęście śpi na lewym boku”, po czym wzięły udział w dyskusji na jego temat, zakończonej łatwym testem ze znajomości tekstu. Uczniowie wzięli także udział w inscenizacji bajki o królewnie zamienionej przez czarownicę w kurę, w której role grali wszyscy uczestnicy zajęć w bibliotece. Przygotowane rekwizyty pomogły głównym bohaterom poczuć się prawdziwą królewną w okularach, złą czarownicą i dzielnym królem. Zajęcia w bibliotece zamknęły animacje plastyczne, śpiew piosenki „Bajka utuli” oraz wykreślanki rysunkowe. Drugoklasiści zostali poczęstowani cukierkami, chrupkami oraz kolorowymi zakładkami z tabliczką mnożenia, będącymi miłą pamiątką wizyty w Filii nr 11.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Legiony Polskie”„Legiony Polskie i rola Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości” - tak brzmiał temat prelekcji zorganizowanej przez bibliotekę w Kosztowach z okazji 150. rocznicy śmierci Marszałka, w której uczestniczyli uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej nr 16. W pierwszej części spotkania młodzież obejrzała prezentację multimedialną „Legiony Polskie a niepodległość Polski w latach 1914 – 1918”, a następnie zaproszony gość - historyk pani Małgorzata Gwoźdź – Brzóska przedstawiła wykład dotyczący powstania Legionów Polskich oraz działalności Józefa Piłsudskiego na rzecz wyzwolenia Polski spod panowania obcych mocarstw. Prelegentka przytoczyła wiele ciekawych faktów związanych z walką o niepodległość, mówiła o wielkich pisarzach polskich, ludziach nauki i sztuki, którzy brali czynny udział w kształtowaniu wolnej Ojczyzny. Czytała także utwory poetyckie napisane na cześć Józefa Piłsudskiego oraz fragmenty kolęd i patriotycznych pieśni, towarzyszących żołnierzom podczas I wojny światowej. Młodzi ludzie z wielką uwagą uczestniczyli w tej lekcji historii i patriotyzmu.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Dzień św. Mikołaja”Dzień św. Mikołaja tuż , tuż, dlatego też dzieci z Przedszkola nr 18 zaprosiły do siebie na spotkanie p. Basię – bibliotekarkę z Filii nr 8 oraz p. Ewę – instruktorkę MOK-u w Wesołej. Przedszkolaki wysłuchały bajki o sympatycznym szczurku Elizy Piotrowskiej „Święta Tupcia Chrupcia” oraz tekstu „Podarunek dla Mikołaja”, opowiadających o czynieniu dobra i niesieniu pomocy innym. W trakcie zajęć plastycznych dzieci kolorowały choinkowe bombki, które będą prezentowane w bibliotecznej galerii „Na korytarzu” oraz wykonały mikołajki projektu Ewy Borówki.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

ZAPRASZAMY

__________________________________________________________

„Noc w Bibliotece”Czas w bibliotece można spędzić na różne sposoby. W nocy 24/25 listopada Filia nr 11 przy ul. Mikołowskiej dla zorganizowanej grupy młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 13 z Mysłowic przygotowała wiele atrakcji. Tematem przewodnim „Nocy w Bibliotece” była profilaktyka uzależnień, stąd warsztaty prowadzone przez doświadczoną terapeutkę z Teatru Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa. Odgrywanie przez uczestników różnych scen z życia osób uzależnionych od alkoholu, dopalaczy czy narkotyków miały uświadomić młodym ludziom, że uzależnienie to choroba, która przejmuje władzę nad człowiekiem i zmienia jego system wartości. Młodzież musiała odpowiedzieć na wiele trudnych pytań i problemów związanych z uzależnieniami, jednocześnie przekonując się, jak ważne w życiu jest podejmowanie właściwych decyzji. Aby urozmaicić spędzenie nocnych godzin wśród książek, kierownik placówki Teresa Kamela przygotowała ciekawy program literacko muzyczny. Były zabawy w grupach, konkurs na najciekawsze opowiadanie grozy, dyktando, towarzyskie tańce grupowe i zabawa przy muzyce. Ale między regałami z książkami nie łatwo zasnąć, najwytrwalsi doczekali godziny 7.00 i całą grupą opuścili bibliotekę. Poczęstunek na nocną imprezę sponsorowała restauracja NIE-BO z Mysłowic, której bibliotekarze oraz uczestnicy składają serdeczne podziękowania.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Lekcja przyjaźni”Filia biblioteczna przy ulicy Oświęcimskiej zorganizowała dla swoich najmłodszych czytelników ciekawe spotkanie autorskie połączone z nietypową lekcją. W rolę nauczyciela w tym dniu wcielił się gość honorowy spotkania – Gabriela Kotas – poetka, autorka tomików wierszy dla dorosłych: „Pogodna dojrzałość” i „Uśmiech codzienności”, wierszy dla dzieci zawartych w zbiorach „Gabrysia – dzieciom” i „Leśna przygoda” oraz najnowszej książki, będącej zbiorem opowiadań pod znaczącym tytułem „Lekcje przyjaźni”. Rola uczniów przypadła w tym dniu drugoklasistom ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Bernarda Świerczyny oraz dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego w Mysłowicach. Podczas spotkania autorka opowiedziała dzieciom o początkach swojej twórczości, o inspiracjach jaką stanowi dla niej codzienność, o zwierzętach ze swojego podwórka - sarence Kubie, kurce Rozalce i piesku Teodorze i wiele innych historii. Każda z opowieści została przez poetkę barwnie zilustrowana stosownym wierszem z tomików wydanych przez Panią Gabrysię. Głównym jednak powodem spotkania była prezentacja „Lekcji przyjaźni” - najnowszej książki autorki, stanowiącej zbiór przygód dwójki przyjaciół Pawełka i jego pieska Mikusia. Każde z opowiadań, jak wyjaśniła dzieciom "nauczycielka - Pani Gabrysia", zawiera mądre przesłanie, lekcję dobrego wychowania, propaguje najważniejsze wartości w życiu, a ilustracje do książki wykonały dzieci z różnych szkół w całej Polsce. Po prezentacji twórczości każde dziecko mogło nabyć książki poetki wraz z imienną dedykacją i autografem oraz poczęstować się pierniczkami przyjaźni upieczonymi przez „Panią Misiową”, w której rolę wcieliła się jedna z bibliotekarek. Niespodzianką dla dzieci był konkurs ogłoszony przez autorkę na dziecięce ilustracje, jakie zamieszczone zostaną w następnej książce Pani Gabrysi. Podziękowania, kwiaty, ogromna laurka z okładką „Lekcji przyjaźni” i podpisami małych uczestników spotkania wręczona autorce oraz wspólne zdjęcia zakończyły lekcję o wartościach.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Przysłowia uczą i bawią”„Przysłowia uczą i bawią” – pod takim hasłem Filia nr 11 zorganizowała lekcje przysposobienia bibliotecznego dla uczniów klas trzecich z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 na Morgach. Trzecioklasiści zwiedzili bibliotekę, zapoznali się ze zbiorami Wypożyczalni dla dzieci, a w szczególności z najpoczytniejszymi książkami dla dzieci w wieku 9 lat - serią książek o Mikołajku, Mateuszku, Koszmarnym Karolku, Loli, Pippi, Okropnym Maciusiu, Klub Detektywistyczny Lassiego i Mai czy Ignacy i Mela na tropie złodzieja. Druga część spotkania w bibliotece obejmowała blok literacki, podczas którego uczniowie poznali definicję przysłowia i jej znaczenie, cechy przysłów oraz przykłady wybranych przysłów i ich objaśnienia. Trzecioklasiści wysłuchali opowiadań z książki Renaty Piątkowskiej „Z przysłowiami za pan brat” i wspólnie z bibliotekarzem wzięli udział w dyskusji nad ich treścią. Układali również rozsypanki z przysłów, uzupełniali dyktanda o nierozsądnym królu, kończące się morałem oraz wykonali zakładki do książek, ilustrując wybrane przysłowie. Na zakończenie lekcji bibliotekarz objaśnił zasady zapisu do biblioteki i zachęcił do korzystania z jej zbiorów.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Zabawa z wiewiórką Rudą Kitką”Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia biblioteka przy ulicy Mikołowskiej zorganizowała wystawę pluszowych maskotek i książek o misiach. Dla uczczenia tego miłego święta bibliotekarze zaprosili małe dzieci i ich rodziców do wspólnej zabawy z pluszowymi misiami oraz wiewiórką Rudą Kitką. Tradycyjnie w Bajkowym Zakątku na kolorowych dywanach maluchy wraz z rodzicami wysłuchały opowieści Rudej Kitki o wiewiórkach – leśnych i bajkowych zwierzątkach, jak również o misiach – bohaterach najliczniejszych opowiadań i bajek. Zabawy na dywanie – układanie puzzli z ilustracją wiewiórki oraz postaci misia z szyszek i żołędzi - okazały się interesują częścią spotkania w bibliotece. Wspólne tańce wraz z wiewiórką Rudą Kitką i pluszowymi misiami, a także zajecia plastyczne, podczas których uczestnicy kolorowali dużą postać wiewiórki, sprawiły wszystkim wiele radości.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Jak prowadzić zdrowy styl życia”W październiku i listopadzie uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość” w Mysłowicach dwukrotnie wzięli udział w zajęciach biblioterapeutycznych w Czytelni Biblioteki Centralnej. Spotkanie październikowe odbyło się pod hasłem „Warto mieć hobby, czyli jak spędzamy wolny czas”, na którym rozmawiano o formach spędzania czasu wolnego: chodzeniu do kina, teatru, na koncerty, czytaniu oraz uprawianiu sportu. Uczestnicy poznali różne pasje, którym oddają się ludzie w czasie wolnym od obowiązków: filatelistyka, turystyka, akwarystyka, robótki ręczne czy praca w ogrodzie, a także opowiadali jak spędzają swój wolny od zajęć czas. Zajęcia listopadowe pod hasłem „Jak prowadzić zdrowy styl życia” poświęcone były codziennym zachowaniom sprzyjającym i zagrażającym zdrowiu. Omówiono znaczenie właściwej diety, ruchu i aktywności fizycznej, zachowania higieny, odpoczynku i snu oraz dyskutowano o szkodliwości używek i ich negatywnym wpływie na zdrowie. Korzystając ze zdobytej wiedzy uczestnicy spotkania wykonali Piramidę Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, która graficznie przedstawia zasady zdrowego stylu życia.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Escape room”Escape room to fenomenalna gra przeniesiona z popularnej zabawy online do świata rzeczywistego. Jej ewolucja przechodzi najśmielsze wyobrażenia, gdyż gracz sprzed ekranu monitora zostaje osobiście wrzucony w wir wydarzeń i sam musi rozwikłać zagadki, by wydostać się z pokoju. Filia biblioteczna przy ulicy Oświęcimskiej zorganizowała taką właśnie zabawną i interaktywną przygodę, zaprojektowaną w jednym z pomieszczeń biblioteki. W grze wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach. Celem zabawy było wydostanie się z zamkniętej na klucz Wypożyczalni dla Dorosłych po odnalezieniu i wykorzystaniu ukrytych w niej wskazówek. Aby uwolnić się z pokoju, trzy sześcioosobowe drużyny musiały wykazać się umiejętnością pracy w grupie oraz spostrzegawczością, aby rozwiązać szereg zagadek i łamigłówek, złamać kody i odnaleźć klucz do wyjścia. Zadania należało wykonać w określonej i niezmiennej kolejności w czasie nie dłuższym niż 25 minut, a finałem zabawy było otwarcie głównych drzwi. Rozwiązywanie zagadek wymagało odpowiedniego wykorzystania książek, znajomości literatury oraz umiejętności korzystania z tradycyjnego bibliotecznego katalogu kartkowego. Przykładem może być jedna z zagadek, która polegała na odszyfrowaniu matematycznej łamigłówki, której wynik otwierał zaszyfrowaną walizkę, wewnątrz której znajdowała się książka Jonathana Kellermana „Pajęczyna” - jej tytuł sugerował odnalezienie w pomieszczeniu pajęczyny wykonanej ze sznurka, na której ułożone w odpowiedniej konfiguracji pająki tworzyły hasło, będące wskazówką do dalszej gry. W bibliotecznym Escape roomie została również wykorzystana nowoczesna i bardzo popularna metoda odkodowania tekstu za pomocą aplikacji QR, czy możliwość wykonania telefonu do „tajemniczej wróżki”, która służyła uczestnikom dalszą pomocą. Po zakończonej grze uczniowie mieli możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia na tzw. „ściance”, trzymając w dłoniach napisy, które zostały odpowiednio dobrane w zależności od tego, czy danej drużynie udało się odnaleźć klucz do wyjścia czy też nie. Z trzech drużyn gimnazjalistów tylko jednej nazwanej „Gangiem świeżaków” udało się w całości przejść wszystkie ukryte zagadki i otworzyć drzwi pokoju gry. Największym wrogiem pozostałych grup był nieubłaganie pędzący czas.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Jesienna zabawa z jeżykiem”„Jesienna zabawa z jeżykiem” to cykl spotkań edukacyjnych dla dzieci z Przedszkola nr 12, jakie w listopadzie zorganizowała Filia nr 11 przy ul. Mikołowskiej. Wszystkich gości oprowadził po bibliotece i zaprosił do wspólnej zabawy Jeżyk Kolczatek. Spacer po kolorowych liściach w rytm jesiennej piosenki doprowadził dzieci do Bajkowego Zakątka, gdzie Jeżyk Kolczatek, przedstawiając swoich przyjaciół – jeża Tuptusia, Kolorka i Strzępiatka, opowiedział o życiu małych, kolczatych zwierząt. Podczas spotkania przedszkolaki oglądały ciekawie wydane książki o jeżach, po czym Kolczatek przeczytał z prezentowanych pozycji kilka krótkich przygód leśnych zwierząt. Tradycyjnie dzieci uczestniczyły w jesiennych pląsach, zabawach na dywanie i w kole, a także rozwiązywały proste rebusy, zagadki i układały puzzle. Zajęcia plastyczne dla każdej grupy przedszkolaków obfitowały w różnorodność technik plastycznych – składanie i klejenie jeży z origami, wyklejanie jeży z liści oraz wylepianie jeży z plasteliny. Na zakończenie jesiennej zabawy wśród pluszaków i książek każde dziecko otrzymało jesienną kolorowankę.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Black Friday czyli Czarny Piątek”Black Friday czyli Czarny Piątek to dzień największych wyprzedaży w większości sklepów w ciągu całego roku. Odbywają się one przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, w ostatnich latach również w Polsce, cyklicznie co roku w ostatni piątek listopada. Wyprzedaże z okazji Black Friday uznawane są za największe roczne promocje pojawiające się w sklepach, czyli największe obniżki cen. Wśród polskich konsumentów dzień ten określany jest jako Black Friday Polska lub jako Czarny Piątek. Filia biblioteczna przy ulicy Oświęcimskiej skopiowała i nieco zmodyfikowała ten trend na swoim gruncie i począwszy od Czarnego Piątku przez cały następny tydzień listopada organizuje w Wypożyczalni dla Dorosłych akcję pod hasłem „Black Week w bibliotece”. W tym okresie czytelnicy namawiani poprzez różne slogany reklamowe typu: „100% black lektury”, „Tylko z kartą biblioteczną wypożyczysz black book!” czy „Wypożycz grubszą książkę, drugą cieńszą wypożyczysz gratis;)!” - mogą wypożyczyć wyeksponowane na specjalnym regale książki z czarną okładką z różnych gatunków literackich i o różnorodnej tematyce. Ta zabawna akcja cieszy się wśród czytelników filii dużym zainteresowaniem i popularnością. Zapraszamy!WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Światowy Dzień Pluszowego Misia”25 listopada- Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono dokładnie w setną rocznicę powstania maskotki – w 2002 roku. Wszystko zaczęło się jednak dużo wcześniej… „W listopadzie 1902 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor Roosevelt wybrał się na polowanie. Po kilku godzinach bezskutecznych łowów jeden z towarzyszy prezydenta postrzelił małego niedźwiadka i zaprowadził go do Roosevelta. Prezydent ujrzawszy przerażone zwierzątko, kazał je natychmiast uwolnić. Jeden ze świadków tego zdarzenia uwiecznił historię niedźwiadka na rysunku w waszyngtońskiej gazecie, którą czytał producent zabawek”. Ten zaś stworzył pluszową maskotkę - misia, którą nazwał Teddy Bear. Od tej pory misie stały się najmilszymi przyjaciółmi każdego dziecka. W dniach 21 i 22 listopada w Czytelni Biblioteki Centralnej mysłowicka poetka Gabriela Kotas spotkała się z dziećmi z Przedszkola Niepublicznego Motylek, by wspólnie świętować Dzień Pluszowego Misia. Autorka czytała przedszkolakom wiersze i opowiadania ze swoich książeczek „Leśna przygoda”, „Gabrysia- dzieciom” i najnowszej - „Lekcje przyjaźni”. Pani Gabriela zaprosiła także dzieci do wspólnej zabawy w inscenizację wiersza o misiowej rodzince z użyciem maskotek, które wykonuje własnoręcznie na szydełku. Na obchodach święta Pluszowego Misia w Czytelni pojawił się także bardzo duży, pluszowy niedźwiadek, który wesoło bawił się z przedszkolakami i rozdawał słodkie Misie - Lubisie. Przedszkolaki otrzymały książeczki autorstwa Gabrieli Kotas z imienną dedykacją autorki i okolicznościowe plakietki z wizerunkami misiów.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Lot na perskim dywanie – Iran dla dzieci”„Lot na perskim dywanie – Iran dla dzieci” takie hasło przewodnie towarzyszyło spotkaniu, jakie w filii bibliotecznej przy ulicy Oświęcimskiej prowadziła dla uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Mysłowicach Agnieszka Stryczek – z wykształcenia kulturoznawca, z zamiłowania podróżnik, wiceprezes Śląskiego Stowarzyszenia Podróżniczego „Garuda”, perpetuum mobile spotkań podróżniczych w Bibliotece Śląskiej i współtwórca Festiwalu Slajdów Podróżniczych w Katowicach. Globtroterka okazała się kopalnią informacji i ciekawostek na temat Iranu – kraju, skąd wywodzą się perskie dywany, ropa naftowa i „Baśnie z tysiąca i jednej nocy”. W formie pokazu multimedialnego zaprezentowała dzieciom ciekawostki kulturowe, obyczajowe, obowiązujące normy społeczne i religijne, jakimi rządzi się ten dalekowschodni kraj. Uczestnicy spotkania podziwiali i mogli przymierzyć irańskie ubrania od ortodoksyjnych - zakrywających całą sylwetkę czarnych kobiecych płaszczy – czadorów - poprzez hidżaby i kolorowe chusty, jakie noszą irańskie kobiety, po tradycyjne białe tuniki – galabije – noszone przez mężczyzn. Dzieci zobaczyły jak wygląda wnętrze irańskiego domu, jakie zasady panują w miejscu kultu muzułmańskiego czyli w meczecie, jak wygląda irańska ulica, sklep czy restauracja. Podczas warsztatów uczniowie pili herbatę z zachowaniem zasady trzymania kostki cukru w ustach, układali puzzle z podziałem administracyjnym Iranu oraz - jak mieszkańcy dawnej Persji - skakali przez symboliczny ogień za pomyślność swoich planów i na dobrą wróżbę. Warsztaty zakończyło grupowe zdjęcie wszystkich uczestników, poczęstunek złożony z orzechów i bakalii, które królują na irańskich stołach oraz mały podarunek dla każdego z uczniów w postaci mozaikowej kolorowanki - dywaniku.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Zajęcia biblioterapeutyczne”Biblioteka to magiczne miejsce. Jaka jest różnica między biblioteką szkolną a publiczną, co to jest katalog, czytelnia i wypożyczalnia, jaka tajemna moc drzemie w książkach i jak mogą nam pomóc w życiu - o tym i o wielu innych ważnych rzeczach ukrytych w bibliotece dowiedzieli się uczniowie kl. V Szkoły Podstawowej nr 6 w brzęczkowickiej bibliotece. Nieodłącznym działaniem bibliotekarzy jest cykl zajęć biblioterapeutycznych, organizowanych dla uczniów klas integracyjnych Szkoły Podstawowej nr 13, Zespołu Szkół Specjalnych i WTZ przy SPDN „Radość”. Biblioterapia w procesie nauczania odgrywa ogromną rolę, odpowiednio dobrana redukuje stres, pomaga w intelektualnym uaktywnieniu się dziecka oraz dostarcza bodźców, które umożliwiają mu twórcze i aktywne działanie. W biblioterapii wykorzystuje się głośne i ciche czytanie, ze zrozumieniem, metody pracy z tekstem literackim wypracowane przez bibliotekarzy przy pomocy pedagogów, psychologów i oligofrenologów. Zajęcia zawsze są podsumowane plastycznymi interpretacjami przez uczestników zajęć. Brzęczkowicka biblioteka kontynuuje również akcję skierowaną do rodziców dzieci najmłodszych „Czytam Ci już, gdy jesteś jeszcze w brzuszku, mój kochany maluszku”.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Dzień JEŻA”W dniach od 13 do 16 Listopada w Bibliotece Centralnej odbyły się zajęcia czytelnicze i plastyczne z okazji obchodzonego 10 listopada DNIA JEŻA, w których uczestniczyły cztery grupy dzieci z Przedszkola nr 8 - Smerfy 1, 2, Motylki oraz Rybki. Dzieci zwiedziły bibliotekę, wysłuchały bajek, odgadywały zagadki, układały puzzle i wyklejały własnoręcznie wykonanymi bibułkowymi igłami wizerunki jeży. Jednak główną atrakcją była możliwość zobaczenia, a nawet pogłaskania żywego Jeża Pigmejskiego, co spotkało się ogromnym zainteresowaniem i z pewnością pozostawiło niezatarte wrażenia. Prace plastyczne wykonane przez dzieci znalazły swoje miejsce w Wypożyczalni, do obejrzenia których serdecznie zapraszamy.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Twórczość Josepha Conrada”W ramach obchodów Roku Josepha Conrada – Korzeniowskiego w Filii nr 11 przy ul. Mikołowskiej odbyła się prelekcja Jarosława Górskiego pt. „Twórczość Josepha Conrada- Korzeniowskiego jako inspiracja dla twórców filmu”, w której wzięła udział młodzież z I i II Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach. Jarosław Górski to polonista żywo zainteresowany historią kultury, autor artykułów popularyzujących różne dziedziny sztuki, zajmujący się edukacją ludzi dorosłych oraz prowadzący popularne wśród młodzieży warsztaty i spotkania dyskusyjne. Dla przypomnienia postaci Josepha Conrada, Józef Górski przedstawił w skrócie jego twórczość, która oparta jest głównie na osobistych doświadczeniach, związanych z latami pobytu na morzu. „Wartość i siła oddziaływania jego pisarstwa polega na podjęciu problematyki etycznej, ujętej w kategorie obowiązku, honoru i wierności. Typowymi bohaterami są tutaj ludzie morza, poddawani ciężkim próbom siły woli w warunkach często skrajnie trudnych: osamotnienia czy groźby skazania na zagładę fizyczną. Jedyną drogą ocalenia jest rygorystyczne przestrzeganie heroicznego kodeksu moralnego, obowiązku społecznej lojalności, zaciętej obrony honoru wbrew wszelkim przeciwieństwom i okolicznościom (…)”. Uczestnicząca w spotkaniu młodzież miała okazję obejrzeć fragmenty zekranizowanych powieści Conrada, którego prozę wykorzystano wielokrotnie w światowym i polskim kinie, doceniając jego bystrą i wnikliwą obserwację ludzkiej osobowości. Spotkanie zorganizowano w ramach funduszy Dyskusyjnego Klubu Książki i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Bajka na jesienną szarugę”„Bajka na jesienną szarugę” to cykl spotkań edukacyjnych z książką, połączonych z zajęciami plastycznymi, przygotowany dla dzieci z Przedszkola „Twórcza Czwórka”. Zaproszone do biblioteki przy ulicy Oświęcimskiej pięcio i sześciolatki miały okazję poznać pojęcie czas i historię zegara. Nawiązaniem do zmiany czasu z letniego na zimowy było słuchowisko L. Tkaczyka pt. „Bajka o Panu Zegarze” oraz towarzyszące mu piosenki, które przedszkolaki z uwagą wysłuchały. Po krótkiej rozmowie na temat bajki i rożnych czasomierzy, dzieci wcielały się w zegary: wahadłowy (bim,bam - chodząc), budzik (dryń, dryń - biegając) oraz zegar z kukułką (ku-ku - podskakując). Uzupełnieniem zajęć było wykonanie przez przedszkolaków zegarów kalendarzowych z porami roku. Z kolei czterolatkom przeczytano bajkę pt. „Kamyczek w bibliotece”, która wprowadziła je w świat książki dziecięcej i biblioteki. Po wysłuchaniu bajki dzieci odkrywały skarby w postaci interesujących książek, w tym również książek - zabawek. Znajomość bajek małych uczestników spotkania sprawdzono w formie zabawy z rekwizytami, po czym rozdano dzieciom kolorowanki z ulubioną postacią. Bibliotekarz przyjął również zaproszenie do przedszkola od grupy dzieci najmłodszych, które w temat biblioteki wprowadziła kukiełka Kici Koci, towarzysząca czytanej bajce pt. „Kicia Kocia w bibliotece”. Maluchy poznały również inne książeczki – zabawki przyniesione przez bibliotekarza oraz uczestniczyły w zabawie ruchowej w kotki i kolorowaniu.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

ZAPRASZAMY

__________________________________________________________

„O tym, jak zwierzęta przygotowują się do zimy”„O tym, jak zwierzęta przygotowują się do zimy” dowiedziały się dzieci z Przedszkola nr 18 podczas spotkania edukacyjnego w Filii nr 8, połączonego z głośnym czytaniem wiersza M. Strzałkowskiej „Za lasem, zima za pasem” oraz opowiadania G. Kasdepki „Przeczucie”. Przedszkolaki wzbogaciły ponadto swoją wiedzę o takie ciekawostki, jak: dlaczego lisy polarne raz są szare, a raz białe; że wiewiórki dzięki swojemu świetnemu węchowi odnajdują zimowe spiżarnie oraz że nietoperze, aby w okresie zimowym uniknąć chłodu, wiszą w jaskiniach do góry nogami. Podczas zajęć plastycznych maluchy wykonały jesienne wiewiórki (projektu p. Ewy Borówki), które zabrały ze sobą do przedszkola.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Bookcrossing na Śląskich Targach Książki w Katowicach.”Coroczna wymiana książek odbywająca się na Śląskich Targach Książki w Katowicach cieszy się niezmiennie wielką popularnością wśród osób zainteresowanych wymianą książek. Pracownicy filii bibliotecznej przy ulicy Oświęcimskiej również rokrocznie biorą w niej udział. Katowicka akcja wymiany książek stała się dla nich jesienną tradycją i sposobem na wzbogacenie księgozbioru biblioteki o nowe pozycje książkowe, warte polecenia czytelnikom. Również w tym roku w dniach 10-12 listopada bibliotekarze pojawili się na stoisku Śląskich Blogerów Książkowych, gdzie zgodnie z przyjętym regulaminem organizatora bookcrossingu, można wymienić książkę za książkę. Tym razem po owocnej wymianie do rąk czytelników Filii nr 7 trafi 46 książek beletrystycznych, wśród których odnajdą oni ciekawe propozycje z literatury kryminalnej, sensacyjnej, obyczajowej, oraz romanse historyczne, które dzięki akcji bookcrossingowej zyskały "drugie życie". Zapraszamy!__________________________________________________________

„Franklin i książka z biblioteki”Dnia 9 listopada gościliśmy w Bibliotece Centralnej uczniów klasy I c Szkoły Podstawowej nr 9, dla których była to pierwsza wizyta w mysłowickiej książnicy. Uczniowie zwiedzili wszystkie pomieszczenia biblioteczne i dowiedzieli się, jak można stać się czytelnikiem i jak wypożyczać książki. Ponadto poznali drogę książki od autora do czytelnika, obejrzeli różne typy i formy wydawnicze książki (duże, małe, dla dorosłych i dla dzieci, książki - zabawki, audiobooki, w obcych językach), a także wysłuchali wierszyków dotyczących poszanowania książek oraz informacji o zasadach zachowania w bibliotece. Tekst o perypetiach sympatycznego Franklina-czytelnika z książki Paulette Bourgeois i Brendy Clark „Franklin i książka z biblioteki” był okazją do rozmowy o tym, co należy zrobić, gdy zagubi się książka z biblioteki. Dzieci chętnie opowiadały o swoich ulubionych książkach, czytanych im przez rodziców lub dziadków oraz rysowały ulubionych bohaterów ze swoich lektur. Na pożegnanie każdy pierwszoklasista otrzymał zakładkę do książki na pamiątkę pierwszej i - jak zapewniały dzieci - nie ostatniej wizyty w bibliotece.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

ZAPRASZAMY

__________________________________________________________

„Spacer z walizką pełną książek”Filia nr 11 przy ul. Mikołowskiej od wielu już lat organizuje akcję „Spacer z walizką pełną książek”, polegającą na prowadzeniu zajęć czytelniczych dla maluchów w Żłobku Miejskim w Mysłowicach. W ostatnim czasie bibliotekarka - Anna Żmuda wraz z wychowawcą panią Krystyną Maciejasz prowadziły spotkanie czytelnicze i muzyczno-ruchowe pod hasłem „Zabawa z wiewiórką Rudą Kitką”. Z otwartej przez wiewiórkę Rudą Kitkę walizki bibliotekarka wyciągała książki, prezentując jesienne ilustracje i opowiadając o przygodach zwierząt, a w szczególności o wiewiórkach. Maluchy miały okazję poznać życie rudych, zwinnych zwierzątek, które jesienną porą zajmują się gromadzeniem zapasów na zimę. Atrakcją była wesoła zabawa z wiewiórką Rudą Kitką, czytanie wierszyków, ciekawe zagadki, a także jesienne masażyki oraz pląsy.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Żyjącym książkami”„Żyjącym książkami” - taką dedykację odnajdą czytelnicy na stronie tytułowej najnowszej książki mysłowickiej pisarki Magdaleny Wala, która po raz kolejny gościła na spotkaniu autorskim w filii bibliotecznej przy ulicy Oświęcimskiej. Niedawno, bo 25 października, premierę miała kolejna powieść historyczna autorki pod tytułem „Rozalia”. Po krótkim pokazie multimedialnym prezentującym sylwetkę i dorobek literacki pisarki, przygotowanym przez pracowników biblioteki, Magdalena Wala opowiedziała czytelnikom o losach wydawniczych wszystkich swoich książek, rozpoczynając od debiutanckiego tytułu - „Przypadki pewnej desperatki”, poprzez historyczną opowieść z pasjonującą intrygą, czyli „Mariannę”, współczesną beletrystykę obyczajową - „Mów mi Katastrofa”, zabawne perypetie miłosne osadzone w epoce starożytnej - „Rzymskie odcienie miłości”, aż po wydaną w tym roku „Rozalię”. Autorka hołdując zasadzie dbałości o szczegóły obyczajowe, topograficzne i etnograficzne wyjaśniła zebranym jak wygląda jej praca pasjonata – odkrywcy ze źródłami historycznymi, skąd czerpie inspirację i jak wygląda jej proces twórczy. Uchyliła rąbka tajemnicy, prezentując tryb XIX- wiecznego życia codziennego na Pokuciu opisany w „Rozalii”, ścisły podział mieszkańców dworu i podległych im obowiązków domowych, proces nadzorowania służby, ówczesne sposoby na zachowanie czystości, wiarę w zabobony, chłopskie zabawy czy spędzanie wolnego czasu w majątku dworskim. Po pytaniach ze strony gości czekały na autorkę dwie niespodzianki przygotowane przez bibliotekarzy - krótkie filmiki z gratulacjami od jej czytelników i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 13, gdzie pisarka uczy historii oraz tort z okładką premierowej „Rozalii”, którym po zdmuchnięciu świeczek uraczyli się zaproszeni goście. Spotkanie zakończyło podpisywanie książek przez autorkę, wspólne pamiątkowe zdjęcia i wymiana wrażeń uczestników obdarowanych przy wyjściu nawiązującą do tytułu książki symboliczną różyczką.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Bezpieczni, bo oczytani”W brzęczkowickiej bibliotece mysłowiccy stróże prawa podczas kolejnego spotkania pod hasłem „Bezpieczni, bo oczytani” zachęcali dzieci do czytania literatury, ale także uczyli prawidłowych postaw i zasad bezpieczeństwa. Funkcjonariusze policji asp. szt. Grzegorz Zaremba oraz asp. szt. Jolanta Łuczak, którzy spotkali się z uczniami kl. I Szkoły Podstawowej nr 13, uczyli dzieci, jak należy zachowywać się w różnego rodzaju nagłych sytuacjach w domu, w szkole i na ulicy. Szczególny nacisk stawiali na noszenie przez dzieci odblasków po zmroku. Stróże prawa opowiadali także, jak wygląda praca policjantów. Dzieci z wielkim zaangażowaniem i zainteresowaniem wysłuchały opowiadania „ Mój przyjaciel Policjant”, prawidłowo odpowiadały na zadawane przez policjantów pytania, a i same zadawały ich bardzo wiele. Spotkaniu towarzyszyła wystawka o bezpieczeństwie dla najmłodszych czytelników. Biblioteka gościła także uczniów kl. V Szkoły Podstawowej nr 6, którzy zapoznali się z zasadami korzystania z biblioteki, z księgozbiorem oraz zorganizowanym w dziale dla dzieci kącikiem gier i zabaw.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Światowy Dzień Animacji”Światowy Dzień Animacji (28 października) i Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek (5 listopada) to święta, które 6 i 7 listopada zgromadziły w brzęczkowickiej bibliotece uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 13, Zespołu Szkół Specjalnych i uczestników WTZ, celem wspomnień o najlepszych latach polskiej animacji oraz kreskówkach, które skradły serca dzieci i dorosłych na wiele lat. Bajki towarzyszą nam od najmłodszych lat, rozweselają i bawią, ale też przekazują ważne prawdy życiowe. Święto bajkowych postaci to zatem dobry moment, aby przypomnieć sobie część z nich. Uczestniczący w spotkaniach uczniowie klas I-III sami animowali „Czerwonego Kapturka” i wyszukiwali współczesnych przykładów „nowych wilków”, w czym pomocne było opowiadanie „Żółty beret” R. Jędrzejewskiej–Wróbel o zagrożeniach w sieci. Starsi uczestnicy spotkań wybierali ulubioną bajkową postać i omawiali jej cechy pozytywne, jak i negatywne, a także rozwiązywali zadania przygotowane przez bibliotekarzy z bohaterami bajkowymi. Zajęciom towarzyszyły pluszowe misie - stały element dekoracyjny biblioteki, wzbudzające wiele radości i wspomnień, jak Kubuś Puchatek, Miś Padington czy Miś Uszatek.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Kultura na Widoku w Mysłowicach!”Kultura na Widoku w Mysłowicach! Ideą projektu Kultura Na Widoku jest promowanie świadomego uczestnictwa w kulturze i wyrabianie nawyku korzystania z jej legalnych źródeł. Jest skierowany do wszystkich – nigdy nie jest za wcześnie i nigdy nie jest za późno, żeby spotkać się z kulturą. Fundacja Legalna Kultura za pomocą tego projektu pokazuje w praktyce, że kultura pochodząca z legalnych źródeł jest dostępna, jest na widoku i na wyciągnięcie ręki. Również dla tych, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do kultury. Kultura Na Widoku to zasoby z legalnych źródeł – muzyka, filmy, książki, gry itp., po które możesz sięgnąć w każdej chwili. Nie wchodząc do kina czy księgarni. W parku na ławce. W domu na fotelu. W kawiarni przy filiżance espresso. W samochodzie. W ogrodzie. Na plaży. W bibliotece. http://www.kulturanawidoku.pl/

Kultura na Widoku zawitała również do mysłowickiej biblioteki. We wszystkich placówkach znajdują się plakaty w formacie B1, na których widnieje około 30 utworów dostępnych na takich samych zasadach, jak na instalacjach Kultury Na Widoku (poprzez kody QR i linki). Zachęcają one do wejścia na stronę projektu. Można z nich korzystać przy użyciu Internetu z własnego telefonu lub za pośrednictwem lokalnej sieci. Jak to działa? Odpowiedź znajduje się pod linkiem

Zapraszamy. Kultura Na Widoku jest dla wszystkich. Dla każdego. Dla Ciebie.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

ZAPRASZAMY__________________________________________________________

„Dobro i zło – wybory moralne”Od 30 października do 9 listopada w brzęczkowickiej bibliotece odbywają się spotkania poruszające trudne tematy pod hasłem: „Dobro i zło – wybory moralne”, „Śmierć bliskiej osoby lub zwierzęcia”, „Zabawki, ubrania, pieniądze” czy „Alkohol, papierosy, narkotyki i dopalacze”. Prowadzonym trudnym rozmowom towarzyszy wystawka „Śpieszmy się kochać ludzi …” oraz anioły wykonane przez uczniów z ZSS. W ramach tych rozmów 3 listopada odbyło się spotkanie biblioterapeutyczne z uczestnikami WTZ, którego "bohaterem” była książka „Jesień liścia Jasia” Leo Buscaglia. To bardzo prosta, ciepła i mądra opowieść o życiu i śmierci, splatających się w jedną całość. „W tej książce liść Jaś i jego przyjaciele zmieniają się wraz z następującymi po sobie porami roku i zbliżającą się zimą, aby w końcu ze śniegiem spokojnie opaść na ziemię. Sposób przedstawienia tego niezwykle delikatnego tematu, który jest przecież elementem prawdziwego życia, skłania do przemyśleń i porusza zarówno dzieci, jak i dorosłych.” W drugiej części spotkania omawiano wiersze księdza Jana Twardowskiego, uczestnicy spotkania skłonili się do własnych interpretacji wybranych tytułów. Rozpoczęto od wiersza „Śpieszmy się” - analizowano apel autora oraz sposób, w jaki przepleciono tu wątek o życiu, śmierci i miłości. Gimnazjaliści i uczestnicy Świetlicy Terapeutycznej również przedstawili własne interpretacje wierszy i także włączyli się do akcji „Dopalaczom mówimy zdecydowane NIE!”.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Paczka literacka” dotarła do mysłowickiej biblioteki!„Paczka literacka” to akcja organizowana przez Wydawnictwo Agora oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, w ramach której wybrane biblioteki publiczne otrzymują pakiety książek Wydawnictwa Agora – 21 książek oraz 2 audiobooki. Nasza Biblioteka otrzymała aż cztery takie pakiety, łącznie pozyskaliśmy więc 84 książki i 8 audiobooków!

Można z nich już korzystać w czterech placówkach bibliotecznych:
• Wypożyczalnia Centralna przy ul. Strumieńskiego 4,
• Filia nr 7 przy ul. Oświęcimskie 8,
• Filia nr 9 w Kosztowach przy ul. Kubicy 5,
• Filia nr 11 przy ul. Mikołowskiej 40.

Zapraszamy.__________________________________________________________

„Biblioteczne potyczki”W dniu 31 października w Bibliotece Centralnej odbył się powiatowy konkurs dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych „Biblioteczne potyczki”, zorganizowany we współpracy z Sekcją Bibliotekarską przy Oddziale ZNP w Mysłowicach. Głównymi założeniami konkursu było rozbudzenie zainteresowania biblioteką i czytaniem, rozwijanie wyobraźni i rozbudzanie potrzeby obcowania z książką jako formą spędzania czasu wolnego, zachęcenie do korzystania z zasobów i usług biblioteki publicznej i jej filii oraz rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji. Do konkursu przystąpiło 6 zespołów dwuosobowych, reprezentujących szkoły podstawowe – nr 1, 10, 13, 14, 15 oraz Szkołę Podstawową Sportową. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą ogólną z zakresu bibliotekarstwa, umiejętnością wyszukiwania informacji w słownikach i encyklopediach, czytaniem ze zrozumieniem oraz umiejętnością poszukiwania książek na półkach bibliotecznych. Najlepszymi okazali się uczniowie Szkoły Podstawowej Sportowej, którzy zajęli I miejsce, kolejne II miejsce zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1, a III miejsce przyznano uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 15. Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mysłowicach i Sekcję Bibliotekarską przy Oddziale ZNP w Mysłowicach oraz dodatkowo vouchery na grę w laserowy paintball, ufundowane przez Laserowe Centrum Rozrywki LaserHouse z Sosnowca. Gratulujemy.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Jesień z bajką"Jesień gości w naszych kalendarzach już od ponad miesiąca. W tym jakże bogatym w kolorowe liście, kasztany i żołędzie okresie w bibliotece przy ul. Oświęcimskiej odbył się cykl spotkań czytelniczych pod wspólnym hasłem „Jesień z bajką". Zajęcia, w których uczestniczyły dzieci z Przedszkola nr 12, rozpoczynano pogadanką na temat obecnie panującej pory roku. Następnie 5 i 6-latki wysłuchały opowiadania pt. „Agatka na tropach jesieni", zaś 4-latki zapoznały się z bajką o robiącej zapasy na zimę wiewiórce. Spotkaniom towarzyszyły zajęcia plastyczne z wykorzystaniem darów jesieni. Z kasztanów, żołędzi oraz liści powstały między innymi jesienne kompozycje i ludki oraz wizerunek Pani Jesieni. Kasztany wykorzystano również do ćwiczeń i zabaw ruchowych. W miesiącu październiku bibliotekę odwiedzali także zaprzyjaźnieni czytelnicy, którzy chętnie brali udział w otwartych zajęciach plastycznych, wykonując przeróżne stworki z kasztanów i żołędzi.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Katalogi biblioteczne źródłem wiedzy o książce”W dniu 30 października Filia nr 9 w Kosztowach zaprosiła uczniów kl. V ze Szkoły Podstawowej nr 16 na lekcję biblioteczną pt. „Katalogi biblioteczne źródłem wiedzy o książce”, której głównym zamierzeniem było zapoznanie z warsztatem informacyjnym biblioteki. Na początku uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną o rodzajach katalogów bibliotecznych, poznali też znaczenie pojęć: opis katalogowy, hasło, sygnatura czy numer inwentarzowy. Zdobytą wiedzę wykorzystali podczas ćwiczeń praktycznych, których celem było doskonalenie umiejętności posługiwania się kartami katalogowymi przy wyszukiwaniu książek. Uczniowie mieli też okazję poznać katalog online, który umożliwia wyszukiwanie, zamawianie i rezerwowanie księgozbioru mysłowickiej książnicy oraz prolongatę wypożyczonych książek.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Duchy, duszki, z bajek wróżki”„Duchy, duszki, z bajek wróżki” – pod takim hasłem 25 października w Bibliotece Centralnej odbyły się zajęcia dla dzieci z grupy „Kaczuszki” z Przedszkola nr 13 w Mysłowicach. Spotkanie prowadziła Wróżka, która przywitała dzieci i zabrała ich magicznym pociągiem do czarodziejskiej krainy. Wróżka przypomniała dzieciom postaci duchów, duszków, wróżek, czarodziejek i czarownic z bajek, baśni i legend, przeczytała im bajkę Zbigniewa Dmitroca „Baba Jaga w Ameryce” i pozwoliła przymierzyć swój zaczarowany kapelusz. Następnie zaprosiła dzieci do zabawy sprawnościowej pod nazwą „Nakarmić duszka” - uczestnicy wrzucali piłeczki do zaczarowanego pudełka, będącego mieszkaniem duszka. Po zabawie ruchowej przedszkolaki wysłuchały wierszyka o Jasiu i Małgosi i nauczyły się magicznego zaklęcia. Słowa zaklęcia wykorzystały do zaczarowania włożonych do kolorowego kartonu bibułek, które… zamieniły się w chrupki. W czasie zajęć plastycznych dzieci stworzyły fantazyjne, dyniowe kukiełki. Na pożegnanie sympatyczna Wróżka miała dla przedszkolaków niespodziankę: możliwość dotknięcia czarodziejskiej kuli i przejechania się na miotle.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Jak to Wąpierz z Południcą tańcował, a Utopiec im przygrywał...”„Jak to Wąpierz z Południcą tańcował, a Utopiec im przygrywał...” - oswajamy słowiańskie demony – takie hasło przewodnie towarzyszy akcji czytelniczej zorganizowanej w filii bibliotecznej przy ulicy Oświęcimskiej, która w miejsce duchów, zombie i czarownic, związanych z obchodami Halloween, prezentuje zwiedzającym w formie wystawy nasze rodzime demony, wywodzące się z mitologii słowiańskiej. Wśród bytów nadprzyrodzonych znajdziemy tu cztery postaci z polskiej demonologii ludowej: wąpierza – istotę o wydłużonych kłach, żywiącą się ludzką krwią, południcę – demona w postaci upiornej kobiety czyhającej na życie żniwiarzy i porywającej dzieci bawiące się na skraju pola, utopca – istotę zrodzoną z duszy topielca, szukającą swoich ofiar wśród osób kąpiących się oraz wilkołaka - bestię stanowiącą hybrydę wilka i człowieka. Wielkoformatowe postaci demonów na podstawie źródeł mitologicznych, namalowała na potrzeby akcji Justyna Łuźniak – pracownik biblioteki. W ramach ekspozycji każdej z mitologicznych postaci towarzyszy literatura przedmiotu, teoretycznie ujmująca charakterystykę danych demonów, jak i książki beletrystyczne, w których występuje wilkołak, południca, wąpierz czy utopiec jako jedna z postaci tworzących fantastyczną bądź bajkową historię. Elementem interaktywnym akcji, oprócz możliwości wypożycznia „demonicznych książek”, są dwa kody QR wraz z hasłami -„Znajdź książkę!” i „Dowiedz się więcej”, przypisane do każdej z postaci, które po zeskanowaniu telefonem komórkowym, otwierają czytelnikom linki z wiadomościami na temat wąpierza, południcy, wilkołaka czy utopca, znajdujące się w Wikipedii oraz zawierają zestawienia książek z mitologicznymi postaciami w roli głównej. Akcja „ostwajania słowiańskich demonów” potrwa w filii bibliotecznej do końca listopada. Zapraszamy!WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Książki dla najmłodszych”„Książki powinny być dla najmłodszych tak samo naturalne, jak bieganie czy zabawa” - biorąc pod uwagę tę opinię psychologów bibliotekarze z Filii nr 7 - w ramach cyklu zajęć czytelniczych w najmłodszych grupach przedszkolnych - odwiedzili maluchy w Przedszkolu nr 12. Celem wizyty było zapoznanie dzieci z bajką o przyjaźni, wzajemnej pomocy i zabawie pt.”Mały króliczek i jego najlepszy przyjaciel". Uwagę dzieci przyciągała również pacynka-króliczek, która aktywnie bawiła się z dziećmi podczas wspólnej lektury. W jesiennym nastroju trzylatki wzięły także udział w rozmowie o przyjaźni, zajęciach ruchowych oraz kolorowaniu.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Czego jeszcze nie wiemy o Kościuszce?”„Czego jeszcze nie wiemy o Kościuszce?” - to hasło spotkania edukacyjnego, połączonego z sprawdzianem wiedzy o Bohaterze Dwóch Narodów, które zostało zorganizowane przez bibliotekę w dzielnicy Wesoła z okazji Roku Tadeusza Kościuszki. Uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej nr 14 uczestniczący w spotkaniu poznali istotne fakty historyczne z życiorysu T. Kościuszki, ale też wzbogacili swoją wiedzę o ciekawostki, np. spod jakiego znaku był pan Tadeusz, że był budowniczym słynnej twierdzy wojskowej - West Point, jaką otrzymał gratyfikację za swoje wojenne zasługi w Stanach (12 tys. dolarów i około 250 ha ziemi) i wiele innych. Wspomniano również o słynnym testamencie Kościuszki , którego treść ukazuje prawość i wielkie człowieczeństwo Polaka. Zwieńczeniem zajęć był mini – quiz z wiedzy o Kościuszce. Najlepszymi okazali się: Wiktor, Nadia i Kuba , którzy otrzymali nagrody książkowe i czekoladki , a pozostali uczniowie słodkie lizaki.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Twoje życie to Twoje decyzje”„Twoje życie to Twoje decyzje”, „Wybór należy do Ciebie”, „Życie masz tylko jedno” - takie hasła padały do młodzieży w czasie trwania warsztatów profilaktycznych, które przeprowadziła doświadczona terapeutka z Teatru Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa w Filii nr 11 przy ul . Mikołowskiej. Scenki z życia osób uzależnionych od alkoholu, dopalaczy czy narkotyków miały uswiadomić młodemu pokoleniu, że uzależnienie to choroba, która stopniowo przejmuje władzę nad człowiekiem i zmienia jego system wartości oraz jak ważne w życiu jest podejmowanie dobrych decyzji. Warsztaty zostały zrealizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Mam przyjaciela Policjanta”W brzęczkowickiej bibliotece odbyło się spotkanie edukacyjne z wierszami Pana Brzechwy i policjantami z KMP w Mysłowicach. W pierwszej części spotkania uczniowie klas młodszych z Zespołu Szkół Specjalnych zapoznali się z sylwetką Jana Brzechwy i jego utworami. Wiersze czytali bibliotekarze, nauczyciele i same dzieci. Wspólne czytanie wierszy miało na celu zintegrowanie grupy, naukę wzajemnej akceptacji i umiejętności słuchania ze zrozumieniem tekstu. Dekorację do utworów stanowiły ilustracje i wybrane tytuły, z którymi uczniowie zapoznali się w trakcie spotkania. Drugą część spotkania zatytułowano „Mam przyjaciela Policjanta”. Uczniowie spotkali się z funkcjonariuszami KMP w Mysłowicach - z aspirantem sztabowym Jolantą Łuczak, dzielnicowym Brzęczkowice-Słupna - aspirantem sztabowym Grzegorzem Zarembą i oficerem prasowym - sierżantem sztabowym Michałem Lisowskim. Policjanci przeczytali dzieciom książeczkę z serii „Mądra mysz” – „Mam przyjaciela Policjanta”, z której dzieci dowiedziały się m. in. o obowiązkach policjantów, do czego służy radiowóz oraz jakie jest wyposażenie policjantów na służbie, a także co robi policjant w komisariacie, a co podczas patrolu. Dzieci mogły zobaczyć również legitymację policyjną i porównać różnice w umundurowaniu funkcjonariuszy. Oba spotkania przebiegały w miłej atmosferze i przyczyniły się do rozszerzenia wiedzy o pracy policjantów i wspólnym bezpieczeństwie.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Jestem tylko piórem, co spisuje wieści...”„Jestem tylko piórem, co spisuje wieści...” Spotkanie autorskie z Krystyną Baran Jako antidotum na jesienną chandrę, filia biblioteczna przy ulicy Oświęcimskiej zorganizowała spotkanie autorskie z Krystyną Baran – mieszkanką Jaworzna, poetką, która - według profesora Mariana Bębenka (literaturoznawcy) - jak alchemik słowa, przemienia mowę pospolitą, chropowatą w język artystyczny, wyrażający duchowe i zmysłowe emocje. Jej wiersze „Ja” i „Inaczej” opublikował w 2016 roku redaktor Jarosław Mikołajewski w rubryce „Wiersz jest Cudem” „Gazety Wyborczej”. Debiut gazetowy poprowadził do debiutu książkowego i już w marcu 2017 roku ukazał się tomik poetycki autorki „Prześwit” - zbiór 34 wierszy, których źródłem, jak pisze wydawca, jest uważne przypatrywanie się światu i sobie w świecie oraz pragnienie zbliżenia się do tajemnicy. Poetka opowiedziała gościom o początkach swojej drogi słowotwórczej, o tym z czego czerpie inspiracje, jak przebiega proces twórczy – kiedy wiersze, jak mówi „...przyfruwają do mnie w nieoczekiwanych momentach, a moim zadaniem jest jedynie zapisać je zanim bezpowrotnie odlecą”. Przy pomocy bogatej prezentacji multimedialnej autorka zaprezentowała czytelnikom biblioteki opinie znawców, odbiorców, innych poetów na temat swojej twórczości. Goście wysłuchali interpretacji wiersza „Ja” w wykonaniu aktorki Małgorzaty Niemirskiej, poznali powody, jakimi kierowała się autorka przy doborze okładki tomiku – fantazyjnej akwareli „Migracja” autorstwa malarki Adriany Laube. Wypowiedzi Pani Krystyny przeplatane były prezentacją różnych wierszy autorki, tych filozoficzno-psychologicznych typu „Inaczej” czy „O szczęściu”, jak i związanych z życiem powszednim, małżeńskim „Stare dworce”, czy przekorny w słowach utwór „Z punktu widzenia męża poetki”. Spotkanie zakończyło podpisywanie tomików przez autorkę, wymiana wrażeń uczestników i wspólne pamiątkowe zdjęcie.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Co słychać jesienią?”„Co słychać jesienią?” - pod takim hasłem 25 października w Filii nr 9 zorganizowano zajęcia czytelnicze dla dzieci z Przedszkola nr 10 w Kosztowach. Wprowadzeniem do tematu była wspólna rozmowa dotycząca zmian zachodzących w przyrodzie podczas jesieni, zachowań zwierząt o tej porze roku oraz o tym, jakie „skarby” daje nam jesień. Aby ukazać bogactwo jesiennej aury przeczytano maluchom wiersze polskich poetów. Podczas zabawy plastycznej przedszkolaki wspólnie wykonały wizerunek Pani Jesieni przy użyciu zasuszonych liści, a także wspaniale zaprezentowały piosenkę i wierszyk o jesieni. Spotkanie zakończono głośnym czytaniem opowiadania zatytułowanego „Trzy króliczki opuściły norkę”WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

"Wernisaż wystawy malarskiej"Kiedy za oknem szaro, buro i deszczowo, warto spędzić miły wieczór z książką przy kawie i ciastku, właśnie w bibliotece. Taki wieczór literacki, połączony z wernisażem wystawy malarskiej, zorganizowała Filia nr 11 przy ul. Mikołowskiej. Gośćmi spotkania było małżeństwo artystów z 55 letnim stażem - państwo Lidia i Bogdan Szymanowscy, zamieszkali w Katowicach. Pani Lidia napisała ponad 400 wierszy, do których ilustracje wykonał jej mąż, jest także autorką pieśni śpiewanych podczas pielgrzymek do sanktuariów maryjnych. Pan Bogdan w swoim dorobku ma około stu rysunków i malunków: karykatur, portretów i wielu innych – jak sam mówi – „dziwnych stworzeń”. Na spotkaniu bibliotecznym każdy z obecnych mógł przeczytać fragment wiersza autorstwa pani Lidii i podziwiać rysunki pod każdym tekstem. Niezwykłą atrakcją była prezentacja oryginalnych, ręcznie stworzonych przez artystów książeczek dedykowanych najbliższym. Po spotkaniu była możliwość zakupu tomików wierszy. Wystawę dorobku literacko- artystycznego państwa Szymanowskich można podziwiać na holu biblioteki do końca listopada 2017 r.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

"Mali detektywi"W dniach od 23 do 25 października w Filii nr 7 uczniowie trzecich klas Szkoły Podstawowej nr 6 wzięli udział w warsztatach detektywistycznych, które były uzupełnieniem do lektury G. Kasdepke „Detektyw Pozytywka". Dzieci pracowały w pięciu zespołach, które na czas spotkania zamieniły się w agencje detektywistyczne. Wykonując pierwsze zadanie wykazały się inwencją twórczą, nadając pomysłowe nazwy swoim "biurom". Znajomość lektury została sprawdzona poprzez przygotowany wcześniej test i krzyżówkę. Następnie uczestnicy zajęć wzięli udział w pogadance na temat prawdziwego detektywa, jego cech osobowości, atrybutów oraz zakresu pracy, jaką wykonuje. Każda "agencja" otrzymała słowne zestawy, pomocne w tworzeniu planszy charakteryzującej detektywa, na której uczniowie zostawili swoje odciski palców. Jedną z czynności, jaką wykonuje detektyw, jest zrobienie portretu pamięciowego osoby podejrzanej. W celu sporządzenia takiego portretu uczniom rozdano różne elementy twarzy i przeczytano opis pewnego osobnika, po dopasowaniu w efekcie końcowym okazał się nim sam detektyw Pozytywka. Kolejne zadania dotyczyły poszukiwania książek. "Mali detektywi" po wskazówkach docierali do odpowiednich tytułów, przy okazji poznając wiele dziecięcych pozycji o tematyce detektywistycznej. Podczas warsztatów dzieci dowiedziały się jak ważne w pracy detektywa są wzrok, słuch, smak, dotyk oraz węch. Był to odpowiedni moment, aby w formie zabawy mogły sprawdzić na ile wyostrzone są ich zmysły. Na koniec wszystkie "agencje" wysłuchały najkrótszej zagadki z książki „Nowe kłopoty detektywa Pozytywki" i wspólnie nad nią debatowały, by po rozwiązaniu zagadki otrzymać zasłużone oznaki detektywa.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Witamy w bibliotece!”„Witamy w bibliotece!” – pod takim hasłem 24 października w Bibliotece Centralnej odbyła się lekcja biblioteczna dla uczniów z klas II i III Szkoły Podstawowej nr 2. W trakcie zajęć dzieci poznały poszczególne etapy drogi książki od pisarza do czytelnika w bibliotece, wysłuchały ciekawych informacji o pracy autora, ilustratora oraz wydawnictwa, drukarni i księgarni, a także dowiedziały się jak funkcjonuje biblioteka i jak można zostać czytelnikiem. Uczniowie z zainteresowaniem zwiedzili poszczególne działy biblioteki oraz obejrzeli zbiory czytelni i wypożyczalni. Nie zabrakło rozmowy o potrzebie szanowania wypożyczanych książek i rymowanek na ten temat. Po części teoretycznej dzieci bawiły się w zgadywanki literackie - odgadywały prawidłowe tytuły utworów oraz ćwiczyły spostrzegawczość i pamięć w zabawie „Czy mam lepszą pamięć niż Słoń Trąbalski”. Ostatnim elementem zajęć w bibliotece było wykonanie projektu okładki do ulubionej książki. Najbardziej popularny wśród dzieci okazał się „Kot w butach”, powstały też projekty okładek do „Calineczki”, „Kubusia Puchatka” i… biografii Cristiano Ronaldo. Niektórzy drugo- i trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 2 są już czytelnikami naszej biblioteki, inni deklarowali chęć zapisania się do niej i czytania ciekawych książek. Życzymy im więc dużo czytelniczego zapału.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

"Wspólne czytanie”Kochani, w Was moc... ponownie prosimy o głosowanie na Miejską Bibliotekę Publiczną w Mysłowicach w akcji "Wspólne czytanie" Kinder mleczna kanapka. Do wygrania pakiety 250 lub 50 książek! Wystarczy się zarejestrować na stronie https://www.wspolneczytanie.pl/ (odnośnik do linku poniżej) i oddać swój głos na bibliotekę w Mysłowicach. Codziennie można oddać jeden głos, który przyporządkowany jest do adresu mailowego więc.... Liczymy na Waszą kreatywność

__________________________________________________________

"ZAPRASZAMY”__________________________________________________________

„Pani Jesień w bibliotece”Pani Jesień zawitała do biblioteki przy ul.Mikołowskiej i zabawiała dzieci z Przedszkola nr 9. Maluchy w rytmie muzyki pomaszerowały z Panią Jesienią do Bajkowego Zakątka, gdzie zapoznały się z wiewiórką Rudą Skórką, jeżem Tuptusiem, Strzępiatkiem i Kolorkiem. Przedszkolaki wysłuchały jesiennych opowieści o przygodach leśnych zwierząt, bawiły się obrazkowymi układankami, układały jesienne puzzle i odgadywały zagadki związane z tą kolorową porą roku. W czasie zabawy w bibliotece nie zabrakło pląsów, masażyków, rysowania w powietrzu leśnych zwierząt, a także zajęć plastycznych, podczas których przedszkolaki kolorowały przygotowane szablony z wiewiórkami i wklejały im kity z suchych liści. Na zakończenie Pani Jesień wręczyła grupie przedszkolaków ich prace plastyczne, będące pamiątką ze spotkania w bibliotece oraz słodkie ciasteczka w formie jesiennych liści.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Uwierz w siebie”"Uwierz w siebie” to temat zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas młodszych ZSS, zorganizowanych w brzęczkowickiej bibliotece w oparciu o książki o Kubusiu Puchatku A.A. Milne’a. Opowiadanie ze „Stumilowego Lasu” miało na celu oswojenie dzieci z nowymi wyzwaniami dnia codziennego. Każdy z nas boi się nowych, nieznanych sytuacji, a jak wielkie oczy ma strach, przekonali się uczniowie w trakcie zajęć. Puenta „Puchatkowej lekcji” brzmi: „Nawet mały wiele może – wiara w siebie mu pomoże”. Z przygotowanych przez bibliotekarzy plastycznych elementów uczniowie wykonali „Stumilowy Las”, w książkach i prasie szukali przyjaciół Kubusia, losowali „puchatkowe” upominki z okazji przypadających w październiku urodzin Kubusia Puchatka.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Spotkanie z Moniką Sawicką”We wtorek 17 października biblioteka mysłowicka gościła pisarkę i dziennikarkę – Monikę Sawicką. Autorka 16 książek dla dorosłych i 3 dla dzieci zadebiutowała powieścią „Kruchość porcelany”, którą napisała na podstawie swoich doświadczeń życiowych: „Jest to w dużym stopniu moja historia, autobiograficzna powieść, nie w 100 % ale główny wątek, czyli problem przemocy domowej był. Był moim problemem przez bardzo wiele lat.” To właśnie o tej książce, ale nie tylko, opowiadała podczas spotkania, które odbyło się w Bibliotece Centralnej. Nie było to jednak klasyczne spotkanie autorskie, ale studium życia, miłości i związku dwojga ludzi. Pojawiło się wiele pytań, sugestii i refleksji. Czas spędzony z pisarką wywołał wiele emocji i wzruszeń wśród uczestniczek spotkania i na długo pozostanie w pamięci. Ale Monika Sawicka nie pisze tylko dla dorosłych. Jest autorką cyklu książeczek dla dzieci o piesku Kajtusiu, którego historia nie jest fikcją literacką, ale prawdziwym zdarzeniem. Podczas dwóch spotkań edukacyjnych z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 9 pod hasłem „Kajtusiowe opowieści”, które odbyły się w bibliotece przy ul. Mikołowskiej, w przystępny sposób opowiadała na czym polega praca pisarki, jak powstają książki i co jest ich inspiracją. Spotkania te były także lekcją przyjaźni, odpowiedzialności za drugą istotę, nauką o tym, jak i dlaczego należy opiekować się młodszym rodzeństwem. Dzięki uprzejmości pisarki, która podarowała bibliotece komplet książeczek o Kajtusiu, jego historię i perypetie mogą już śledzić czytelnicy w Mysłowicach. Pisarka realizuje także autorskie warsztaty literacko plastyczne „Książka moich marzeń”, które ćwiczą wyobraźnię, inspirują i motywują do podejmowania nowych wyzwań i realizowania postawionych sobie celów, a także budują poczucie własnej wartości. Swoje „Książki marzeń” pod okiem Moniki Sawickiej tworzyła w Bibliotece Centralnej grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2. Nie mogło zabraknąć dyskusji o planach na przyszłość, dziecięcych marzeniach oraz ich urzeczywistnianiu.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„Nowości książkowe”Zakupy NOWOŚCI w toku!!!

Pierwsza dostawa książek dotarła już do czytelników.

Dalsze zakupy ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa trwają.Zapraszamy do wszystkich naszych placówek.WIĘCEJ ZDJĘĆ__________________________________________________________

„O jesieni raz jeszcze”„O jesieni raz jeszcze” – pod takim hasłem w brzęczkowickiej bibliotece zorganizowano kolejne zajęcia dla uczniów z ZSS, którzy po wysłuchaniu wiersza M. Strzałkowskiej wyszukiwali jesiennych pejzaży w prasie, a następnie sami dokonali plastycznej interpretacji tekstu. Nawiązując do obecnej pory roku, w "Galerii Dzieciaka” zaprezentowały swoje „Jesienne prace” dzieci z Przedszkola nr 1. Natomiast z okazji Roku Tadeusza Kościuszki przeprowadzono lekcje biblioteczne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 i ZSS pod hasłem „Kościuszko w oczach współczesnych i pamięci potomnych”. Opowiadania, pogadanka, materiały ilustracyjne i teksty historyczne służyły pomocą w wyszukiwaniu informacji o zasługach Tadeusza Kościuszki, o powstaniu kościuszkowskim i o ratowaniu niepodległości. Lekcjom bibliotecznym towarzyszyły wystawki o polskim wodzu.WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Jesienne zabawy z jeżykiem"W piątkowe popołudnie 13 października w Filii nr 11 odbyło się kolejne cykliczne spotkanie adresowane do małych dzieci, rodziców i dziadków pod hasłem „Jesienne zabawy z jeżykiem”. Na wstępie Miś Uszatek powitał przybyłych małych i dużych gości jesienną gimnastyką, a następnie przedstawił prowadzącego spotkanie jeża Jeżynkę, który zaprosił dzieci na jesienny spacer do Krainy Liści. Tam dzieci zapoznały się z przyjaciółmi Jeżynki – jeżem Strzępiatkiem, jeżem Kolorkiem i Jeżem Tuptusiem. Jeż Jeżynka opowiedział gościom o życiu jeży, o tym jak wyglądają, czym się odżywiają, jakie prowadzą życie oraz o ich zimowym śnie w kopcach liści. Maluchy wysłuchały opowiadań o jeżach - Urszuli Kozłowskiej „Zielony jeż” oraz Grażyny Bąkiewicz „Kłopoty jeża”, a także wzięły udział w tzw. zabawach dywanowych. W dalszej części spotkania podczas zajęć plastycznych wszyscy uczestnicy rodzinnie wyklejali kolorową bibułą szablony z postacią jeża. Prace można podziwiać w bibliotece. Na zakończenie Jeż Jeżynka zaprosił na kolejne spotkanie z cyklu „Baw się z nami książeczkami”, które odbędzie się 23 listopada o godz.17.00 pod hasłem „Zabawa z wiewiórką Rudą Kitką”.

Serdecznie zapraszamy !WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

"ZAPRASZAMY”__________________________________________________________

„Ludzkie plemię dba o Ziemię”Lekcja przysposobienia bibliotecznego dla uczniów klasy III Szkoły Podstawowej nr 15, połączona z czytaniem lektury szkolnej Janiny Porazińskiej „Szewczyk Dratewka”, odbyła się 6 października w Filii nr 8 w dzielnicy Wesoła. W trakcie spotkania omawiano ważne przesłania, które wynikały z treści książki, jak również rozwiązywano przypisane do tej lektury zadania. Uczniowie zapoznali się z księgozbiorem bibliotecznym i jego układem na regałach oraz poznali systemy wypożyczeń bibliotecznych - dawny kartkowy i aktualny komputerowy. Kolejne spotkanie pod hasłem „Ludzkie plemię dba o Ziemię”, tym razem dla dzieci z Przedszkola nr 18, odbyło się tu 10 października. Tematem przewodnim była ochrona środowiska przyrodniczego. Podczas gorącej dyskusji dzieci dowiedziały się o Światowym Dniu Sprzątania Ziemi, jak chronić planetę oraz co można stworzyć ze śmieci. Przedszkolakom przeczytano również opowiadania tematycznie związane z tym zagadnieniem: M. Strzałkowskiej „Panna Marianna i kruk Krak”, „Deklinacja delfina” oraz D. Smoleń „Fikuś” . A podczas zajęć plastycznych, przygotowanych przez p. Ewę Borówkę, dzieci kolorowały jesienne jeżyki, które prezentowane są w „Galerii na Korytarzu”.WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Szal Pani Jesieni"W dniach 10 i 11 października Bibliotekę Centralną odwiedziły grupy dzieci z Przedszkola Niepublicznego Motylek, by wziąć udział w zajęciach pod hasłem „ Szal Pani Jesieni”. Ponieważ była to pierwsza ich wizyta w bibliotece, dzieci zwiedziły więc Dział Gromadzenia, Czytelnię i Wypożyczalnię oraz wysłuchały ważnych informacji o książkach i ich wypożyczaniu. Tematem przewodnim zajęć była jesień - przedszkolaki dużo o niej wiedziały i chętnie wzięły udział w dyskusji oraz zgadywankach słownych i obrazkowych związanych z jesienną aurą, zmianami w przyrodzie i zachowaniu zwierząt przed zimowymi chłodami. Uważnie wysłuchały opowiadania pt. „Leśne łobuziaki” z książki Tomasza Samojlika „Żubr Pompik - kolory jesieni”, by następnie wziąć udział w zabawie sprawnościowej - wrzucając orzechy, żołędzie i kasztany do dziupli wiewiórki. I wcale nie brakowało im precyzji i celności w tej konkurencji. A jak powstał tytułowy Szal Pani Jesieni? Najpierw dzieci wspólnie z bibliotekarzami przykleiły na tkaninę liście, a następnie za pomocą stempelków z kosmetycznych patyczków maczanych w farbie powstawały różnokolorowe motywy dekoracyjne. Uciechy i radości z tych artystycznych działań było co niemiara, a efekty barwne i wspaniałe! Pani Jesień pewnie chętnie ubrałaby taki szal.WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Pasowanie na czytelnika w Kosztowach"Dnia 9 października w Filii nr 9 w Kosztowach przeprowadzono lekcję biblioteczną dla uczniów klasy I ze Szkoły Podstawowej nr 16, połączoną z uroczystym pasowaniem na czytelnika. Oprócz przekazania podstawowych informacji o bibliotece i jej księgozbiorze, zasadach korzystania oraz prawach i obowiązkach każdego czytelnika, przeczytano również kilka wierszy, mówiących jak należy traktować książki. Uczniowie wzięli także udział w zabawie ruchowej, mającej na celu kształtowanie sprawności manualnej i wyobraźni oraz w mini konkursie literackim „Bajkowe zgadywanki”. Spotkanie zakończono uroczystym złożeniem przez dzieci przyrzeczenia oraz przyjęciem do grona czytelników biblioteki. W następnym dniu 10 października bibliotekarze gościli na zajęciach czytelniczych dzieci czteroletnie z grupy Delfinków z Przedszkola nr 10. Uczestnikom spotkania zaprezentowano książeczki przeznaczone dla najmłodszych, a także pokazano różnorodne formaty książek oraz szatę graficzną. Dzieci żywo dyskutowały o książkach i swoich ulubionych bohaterach literackich, a następnie wysłuchały wiersza „Kaczka dziwaczka” Jana Brzechwy oraz opowiadań „Beksa Ala” i „Chore kotki” Wiesława Drabika. Na zakończenie zajęć każdy przedszkolak otrzymał kolorową zakładkę do książki.

W środę 11 października do biblioteki przybyły również przedszkolaki, tym razem z Przedszkola Integracyjnego Zielona Lokomotywa. W zajęciach bajkoterapii, których tematem był problem grymaszenia przy jedzeniu oraz strach przed zasypianiem, wykorzystano książki autorstwa Nicole Nadeau - psychiatry dziecięcego: „Kamyczek – Nie chcę jeść” i „Kajtuś – Złe sny”. Po przeczytaniu opowiadań przeprowadzono z dziećmi rozmowę na temat własnych odczuć i przeżyć. Spotkanie zakończono zagadkami o bajkach.

WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

"ZAPRASZAMY”__________________________________________________________

„Święto Seniora"Święto Seniora oprócz 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych obchodzone jest również 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora. Dostrzegając problemy osób starszych, bibliotekarki z Brzęczkowic przygotowały wystawkę książek dedykowanych seniorom pod hasłem „Bibliotekarz poleca - Literatura dla seniorów”. Osoby starsze, które odwiedzą bibliotekę w dniach od 2 października do 20 listopada zostaną poczęstowane sandomierskim jabłkiem i filiżanką kawy. Zapraszamy.

WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Literatura pod wąsem” - akcja w biblioteceZałożeniem kolejnej akcji czytelniczej zorganizowanej w filii bibliotecznej przy ulicy Oświęcimskiej jest promocja literatury dla mężczyzn, chłopców, facetów, zainicjowana w Dniu Chłopaka (30 września) i zaplanowana przez cały miesiąc październik. Inicjatywa pod hasłem „…z mężczyzną w tytule” połączona z wystawą, której oprawę stanowią rysunki dżentelmenów, promuje książki, w których występuje wspólny mianownik – on – mężczyzna, chłopak, partner, mąż, kolega – ujęty w cudzysłów na tytułowej stronie okładki. Czytelnicy zachęcani są do wypożyczania książek o mężczyznach, dla mężczyzn i z mężczyzną w roli głównej, sięgając między innymi po klasykę kryminału Agathy Christie - „Mężczyznę w brązowym garniturze”, sensacyjnego „Mężczyznę, który nienawidził kobiet” Stiega Larssona, poradnik psychologiczny „Dobry mąż – udane małżeństwo” Roberta Marka Altera czy napisane w formie ciekawego dokumentu „Dziwactwa i sekrety władców Polski” Iwony Kienzler. Książki „dla mężczyzn” można łatwo odnaleźć bibliotece na regałach oznaczonych charakterystycznym wskaźnikiem, czyli czarnym wąsem. Dodatkowo czytelnicy wypożyczający książki z akcji obdarowani zostają przez bibliotekarzy symboliczną „muszką do garnituru” z doczepioną sentencją znanych autorów, poetów i filozofów, próbujących ująć w słowa kwintesencję męskiej natury. Zapraszamy!

WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„O historii książki i nie tylko”O historii książki i nie tylko w brzęczkowickiej bibliotece – podczas lekcji bibliotecznej z historią książki od początków do współczesności zapoznano uczniów kl. I Szkoły Podstawowej nr 13. Omówiono wiele pojęć, m. in. pismo klinowe, papirus, hieroglify, iluminacja, opisano rodzaje materiałów, z których wykonane były pierwsze książki, wyjaśniono kto był żywą książką, a także różnice między rękopisem a książką drukowaną oraz książką XXI wieku – elektroniczną. W związku ze Światowym Dniem Zwierząt obchodzonym 4 października bibliotekarki zaprezentowały dzieciom książki o zwierzętach na poważnie i baśniowo, przypominając najmłodszym właścicielom czworonożnych przyjaciół o ich obowiązkach wobec domowych zwierząt oraz tych, które zostają z nami przez całą zimę. Data Święta Zwierząt nie jest przypadkowa gdyż ma związek z faktem, że w tym dniu w kościele powszechnym wspominany jest św. Franciszek z Asyżu, czyli patron zwierząt, ekologów oraz ekologii. Został ich patronem, ponieważ wyrzekł się chęci dominacji nad przyrodą i wyznawał ideę braterstwa wszystkich stworzeń.

WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Czy w bibliotece mieszka Smok Wawelski,

Kubuś Puchatek i Królewna Śnieżka?”Dnia 28 września do Biblioteki Centralnej z pierwszą wizytą przyszły dzieci z grupy 5 i 6-latków z Przedszkola nr 13, które wzięły udział w zajęciach bibliotecznych pod hasłem „Czy w bibliotece mieszka Smok Wawelski, Kubuś Puchatek i Królewna Śnieżka?” Przedszkolaki wysłuchały nowych dla nich informacji: co to jest biblioteka i czym różni się od księgarni, kto to jest czytelnik i bibliotekarz, jak wygląda droga książki od pisarza do czytelnika. Z zaciekawieniem zwiedziły Dział Gromadzenia i Opracowania, gdzie każda z nowych książek rozpoczyna swój biblioteczny żywot, a następnie dzieci ruszyły na poszukiwanie Smoka Wawelskiego, Kubusia Puchatka i Królewny Śnieżki. Droga wyznaczona kolorowymi strzałkami wiodła z Czytelni do Wypożyczalni. Po drodze czekały na naszych gości Księgi Zagadek pozostawione przez Wróżkę - Bajuszkę z zadaniami do rozwiązania. Jak się okazało, wszystkie dzieci świetnie odgadły przygotowane przez wróżkę zagadki i już bez przeszkód dotarły do Wypożyczalni. Tam wśród bibliotecznych półek odnalazły poszukiwane postaci Smoka, Kubusia i Śnieżki oraz książki z historiami o tych bohaterach. Później przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem uzupełniały rysunki Smoka i baranka, Puchatka i jego chatki oraz zwierciadła Śnieżki, a efekty tych plastycznych działań można obejrzeć w Czytelni. Biblioteka i dziecięce książki tak bardzo zainteresowały przedszkolaków, że wychodząc pytały bibliotekarzy o kolejne spotkanie z postaciami z bajek, baśni i legend.

WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Zapraszamy na wystawy”Ostatni tydzień września należał do książek zakazanych. Od niedzieli 24 września biblioteki i inne instytucje kultury na świecie i w Polsce obchodziły Tydzień Zakazanych Książek. Filia nr 11, podobnie jak w latach ubiegłych, przyłączyła się do tej ogólnoświatowej akcji, prezentując książki „aresztowane”, którym przypięto łatkę niepoprawności politycznej czy obyczajowej w danym okresie dziejowym. Idea Tygodnia Zakazanych Książek jest odpowiedzią na liczne próby zakazywania książek w szkołach, księgarniach, bibliotekach, a nawet w domach i ma na celu uświadomienie ludziom znaczenia wolności intelektualnej i niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą ograniczenie dostępu do informacji.

W październiku biblioteka zaprasza do czytelni na wystawę książek i materiałów informacyjnych o Nikiforze Krynickim /Dworniaku/ z cyklu Wielcy Malarze Polscy. Wystawa przygotowana na podstawie książek Elly i Andrzeja Banach przedstawia krótki życiorys artysty oraz jego obrazy. Kolejna wystawa z tego cyklu zorganizowana zostanie w listopadzie, a dotyczyć będzie Jana Matejki.

Oddział dla dzieci zaprasza natomiast na wystawkę „Skarby jesieni”, na której można obejrzeć i poczytać jesienne wiersze, dotknąć darów jesieni, a w szczególności podziwiać prace dzieci i rodziców wykonane z liści, owoców jarzębiny i szyszek podczas spotkania czytelniczo-plastycznego w bibliotece pod hasłem „Jesienna mozaika”.

Serdecznie zapraszamy.

WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Atrakcje jesieni”Atrakcje jesieni - kasztany, grzyby i kolorowe jesienne liście - były tematem spotkania zorganizowanego 27 września w Czytelni Głównej dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowo- Terapeutycznej „Szkolne Skrzaty” przy Szkole Podstawowej nr 2. Wiadomości o grzybach jadalnych i niejadalnych oraz przestrzeganie dzieci przed samodzielnym zbieraniem jakichkolwiek grzybów to zasadnicze elementy bibliotecznej pogadanki o jesiennym lesie. Wrzesień, październik i listopad - każdy z tych miesięcy jest inny i przyroda zmienia się z upływem czasu. Dzieci ze świetlicy wysłuchały wierszy o jesieni, a następnie rysowały „jesienną oś czasu” - drzewa ozdobiły liśćmi w barwach odpowiadających poszczególnym miesiącom. „Szkole Skrzaty” przyniosły do czytelni wykonane przez siebie portrety grzybów, wykonane różnymi technikami, a podczas zajęć plastycznych w bibliotece stworzyły ludziki i zwierzątka z kasztanów. Portrety i kasztanowe ludziki można podziwiać w czytelnianej „Galerii 2”.

Zapraszamy.

WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Czytanie jest… SUPER!”„Czytanie jest… SUPER!” - to kolejne spotkanie w ramach ”Programu aktywizacji czytelniczej uczniów klas I–III ZSS w brzęczkowickiej bibliotece. Celem cyklicznych spotkań z aktywności czytelniczej uczniów jest rozbudzenie ciekawości świata, rozwijanie indywidualnych zdolności poznawczych oraz umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym. Bazą do realizacji tych zadań jest odpowiednio dobrana przez bibliotekarza literatura, która ma zachęcać młodych czytelników do działań, dyskusji, reagowania na wprowadzone zmiany, odwagi wypowiedzi oraz plastycznej interpretacji wysłuchanych tekstów. A najważniejszym celem działań bibliotekarzy będzie promowanie codziennego korzystania z literatury dziecięcej, wyrobienie nawyku czytania i poszanowania książek.

WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Zajęcia w Kosztowach”W środę 27 września do biblioteki w Kosztowach przybyła grupa sześciolatków z Przedszkola nr 10 na zajęcia z książką. Dzieci wysłuchały wierszy pomagających w rozwoju, m. in. „Gimnastyka dla języka” Agnieszki Frączek, utworów mówiących o uczuciach ze zbioru pt „Od złości do radości” Anny Edyk oraz rozwijających wyobraźnię „Szukaj Tofika” Wiesława Drabika. Przygotowano również zagadki na skojarzenia związane z bajką, których celem było ćwiczenie pamięci u dzieci. Na koniec spotkania wychowawczyni grupy wypożyczyła dla swoich podopiecznych poleconą przez bibliotekarzy książkę do wspólnego czytania w przedszkolu.

Dzień później 28 września odbyły się tu z kolei warsztaty literackie poświęcone Stanisławowi Wyspiańskiemu, zorganizowane w ramach Narodowego Czytania, które w tym roku dotyczyło „Wesela”. Na tę okoliczność biblioteka zaprosiła do współpracy uczniów z III klasy gimnazjum. Spotkanie rozpoczęto prezentacjami multimedialnymi - pierwsza pokazała Stanisława Wyspiańskiego jako wybitnego dramatopisarza, poetę, malarza, rysownika, projektanta i dekoratora, a druga dotyczyła genezy dramatu „Wesele”, poszczególnych bohaterów utworu, postaci symbolicznych, przedmiotów oraz ważniejszych scen. Największą atrakcją tego spotkania było oczywiście czytanie przez młodzież fragmentów „Wesela” w scenach należących do Pana Młodego i Pani Młodej. Uczniowie wystąpili w strojach nawiązujących do tradycji ludowej. Rekwizyty do inscenizacji chałupy wiejskiej wypożyczono z gospodarstwa państwa Urbańczyków z Kosztów, za co bibliotekarze i wszyscy uczestnicy spotkania serdecznie dziękują.

WIĘCEJ ZDJĘĆ
WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Mów mi Katastrofa!”Na wrześniowym spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki działającym w Filii nr 11 omawiano twórczość Magdaleny Wala, w szczególności powieści „Marianna”, „Rzymskie odcienie miłości” oraz „Mów mi Katastrofa!”. Klubowicze z uznaniem wypowiadali się o książkach pisarki, twierdząc iż mobilizują one do refleksji, zwłaszcza powieści historyczne, gdzie losy bohaterów przedstwione są na tle wydarzeń historycznych. Spotkaniu towarzyszyła wystawa okolicznościowa obrazująca czasy wielkości Rzymu, mająca na celu przybliżenie wydarzeń historycznych opisanych w analizowanych książkach. Miłym akcentem spotkania DKK było nieoczekiwane przybycie samej autorki – Magdaleny Wala, która wysłuchała opinii czytelników i sama włączyła się do dyskusji. Bibliotekarze i uczestnicy Dyskusyjnego Klubu Książki serdecznie dziękują pani Magdalenie Wala za przybycie na spotkanie i wyrażają nadzieję na rychłą kontynuację kolejnych części „Marianny”.

Na następne spotkanie DKK zapraszamy 19 października 2017r. o godz. 17.30 - omawiana będzie książka Zbigniewa Herberta „Barbarzyńca w ogrodzie”.

WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Powakacyjna przygoda z książką ”Na powakacyjną przygodę z książką bibliotekarze z filii przy ul. Mikołowskiej zaprosili grupę Kangurków z Przedszkola nr 5. Dzieci poznały bibliotekę oraz jej zbiory, głównie im dedykowane książki-maskotki oraz książeczki kąpielowe i dźwiękowe. W Bajkowym Zakątku przedszkolaki wysłuchały opowiadania z książki Wiesława Drabika pt. „Smutny jeżyk” oraz wiersz Bogusława Michalca „Kłótnia liści”. Razem z bibliotekarką odbyły spacer po kolorowych liściach, a na zakończenie otrzymały jesienne kolorowanki i zakładki do książek.

WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Jesienne spotkanie z Misiem Uszatkiem”Miś Uszatek obchodzi w tym roku swoje 60-te urodziny. Z tej okazji Filia nr 11 organizuje cykliczne spotkania z bohaterem znanej dzieciom, rodzicom i dziadkom książki i dobranocki telewizyjnej. W jesienne, deszczowe popołudnie Pani Jesień wraz z Misiem Uszatkiem zabawiała dzieci w bibliotece - maluchy wraz z rodzicami w Bajkowym Zakątku wysłuchały opowiadania z książki Czesława Janczarskiego „Miś Uszatek”, by następnie wziąć udział w wielu ciekawych zabawach i zajęciach plastycznych, podczas których z kasztanów, żołędzi i szyszek powstało Kasztanowe Miasto. Atrakcją okazały się obrazkowe układanki i towarzyszące im zagadki. Podsumowaniem spotkania była „Jesienna mozaika” – wspólne rodzinne zajęcia plastyczne, w czasie których wyklejano z kolorowych liści, jarzębiny i szyszek jesienne ilustracje. Powstałe podczas spotkania prace można obejrzeć na wystawie w bibliotece.

Bibliotekarze z Filii nr 11 zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu „Baw się z nami książeczkami”, które odbędzie się 13 października o godz. 17.00 pod hasłem „Jesienne zabawy z jeżykiem”.

WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

"Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”__________________________________________________________

„Porwanie Europy”„Porwanie Europy” - to farsa, która ponad 40 lat czekała na swoją sceniczną realizację. W starożytnej mitologii piękna Europa zostaje uwiedziona, a następnie porwana przez Zeusa przemienionego w byka. Mnożą się miłosne perypetie, nieprzewidywalne zwroty akcji, upadek porządku świata. Do symboliki tej opowieści sięgnął w swoim tekście Jarosław Marek Rymkiewicz, a na podstawie jego utworu powstał spektakl wyreżyserowany przez Piotra Cieplaka, który od kwietnia można oglądać na deskach Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Na powyższe przedstawienie zaprasza również wszystkich zainteresowanych czytelników Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 7 przy ulicy Oświęcimskiej. Mamy dla Was do rozdania 15 kart rabatowych uprawniających do zakupu biletu na ten spektakl w cenie 15 złotych. Najbliższe odbędą się 16 i 17 września o godz. 17.00. Wszystkich czytelników serdecznie zapraszamy! Ilość kart ograniczona!

WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

"Biblioteka. Książka. Czytelnik."W pierwszym powakacyjnym tygodniu brzęczkowicką bibliotekę odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych (ZSS), Szkoły Podstawowej nr 13 oraz podopieczni Warsztatów terapii Zajęciowej (WTZ) wraz z wychowawcami, by kolejny raz uczestniczyć w cyklicznych zajęciach tematycznych, organizowanych przez bibliotekarzy dla małych i dużych czytelników przez cały rok szkolny. Pierwsze biblioteczne spotkania to wspomnienia z wakacji i poznanie biblioteki, księgozbioru oraz zasad korzystania ze zbiorów. Bibliotekarze w bieżącym roku szkolnym będą współuczestniczyć w realizacji podstawy programowej, która ma na uwadze wyrabianie nawyku czytania wartościowych poznawczo i artystycznie książek, rozwijając aktywność czytelniczą wśród najmłodszych i starszych czytelników. W „Galerii Dzieciaka" prezentowane są prace plastyczne czytelników z ZSS, Szkoły Podstawowej nr 13, WTZ i Szkoły Podstawowej nr 51 z Katowic, do obejrzenia których serdecznie zapraszamy.

WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Kotki czyścioszki”Na pożegnanie wakacyjnych przygód z książką w Filii nr 11 zorganizowano przedstawienie teatralne pt. „Kotki czyścioszki”, w którym występowali najmłodsi czytelnicy biblioteki. Krótki spektakl, którego pomysłodawcą była pani Anna Żmuda, umożliwił wszystkim zainteresowanym wcielenie się w rolę aktora, zapoznanie się z różnymi lalkami, pacynkami i marionetkami oraz wspólną zabawę w rytm piosenki „Daj się lubić” i „Pippi Langstrump”. Mali czytelnicy i ich rodzice obiecali, że wrócą za rok przeżywać wakacje z książką w bibliotece.

WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Narodowe Czytanie”Po raz czwarty już Filia nr 11 przystąpiła do akcji Narodowe Czytanie, której celem jest popularyzacja czytelnictwa, propagowanie bogactwa polskiej literatury, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę i wzmacnianie narodowej tożsamości. W tym roku 2 września czytano dramat Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”, którego akcja - wesele krakowskiego poety Lucjana Rydla i chłopki Jadwigi Mikołajczykówny - rozgrywa się w podkrakowskich Bronowicach, w domu Włodzimierza Tetmajera. Dramat odczytano we fragmentach, z podziałem na role. Aby przybliżyć klimat, jaki panuje w lekturze, bibliotekarze przygotowali wystawę oraz scenografię, przedstawiającą wnętrze chaty bronowickiej. Można było tutaj znaleźć naczynia gliniane, drewniane przedmioty domowego użytku oraz elementy stroju krakowskiego. Dużą rolę w utworze odgrywa symbolizm, stąd też pawie pióra, sznur i chochoł. Atrakcją spotkania były osoby przebrane za postaci z dramatu. „Panna Młoda”, w rolę której wcieliła się pani Ewa Jelonek, miała autentyczny strój krakowski i dzięki jej uprzejmości pozostali „goście” mieli okazję poznać tajniki prawdziwego stroju krakowskiego oraz podstawowe kroki „Krakowiaka”. Był również Wernyhora i Isia, a stoły były suto zastawione weselnym ciastem i domowym smalcem z kiszonymi ogórkami. W mysłowickim czytaniu wzięli udział czytelnicy biblioteki, członkowie DKK oraz zaproszeni goście, a każdy odwiedzający w tym dniu bibliotekę otrzymał pieczątkę na pamiątkę tego wydarzenia.

WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Książka na wakacjach”22400 kilometrów – taki dystans pokonało ponad 60 książek, które w lipcu i sierpniu zabrane zostały przez czytelników filii bibliotecznej przy ulicy Oświęcimskiej w swoje letnie podróże w ramach akcji „Książka na wakacjach”. Zasady akcji były proste - czytelnicy wypożyczali książkę z towarzyszącym jej biletem podróżnym, zabierali ją ze sobą na wakacje, wpisywali na bilecie miejsce, gdzie dany tytuł spędził z nimi urlop, a po powrocie książkę wraz z biletem zwracali do biblioteki. Na podstawie notatki z biletu, pracownicy Filii nr 7, zaznaczali miejsce pobytu wypożyczonych przez czytelników woluminów na mapie „Podróżujących książek”. Dzięki tym informacjom, podsumowując wakacyjną akcję czytelniczą, bibliotekarze dowiedzieli się między innymi, że najdalej za granicą, bo aż na Teneryfie, była książka „Zabójca z sąsiedztwa” Alex Marwood, pokonując trasę 3870 km. W Polsce najdłuższy odcinek 520 km do Łeby przejechały „Tajemnice grobowca” autorstwa Steve Berry. Najczęściej biblioteczne woluminy spędzały wraz z czytelnikami wakacje na terenie Polski w regionie Morza Bałtyckiego (Gdańsk, Gdynia, Łeba, Sianożęty, Ustronie Morskie) - tutaj dotarł między innymi „Król” Szczepana Twardocha i „Wotum nieufności” Remigiusza Mroza, w Karpatach (Szczawnica), gdzie czytana była „Najdłuższa podróż” Nicholasa Sparksa oraz w Beskidzie Śląskim (Szczyrk, Ustroń, Węgierska Górka), gdzie górskie szlaki przemierzył cykl - „Trylogia Czarnego Maga” Trudi Canavan. Wśród zagranicznych podróży prym wiodła Chorwacja, gdzie „odpoczywało” aż pięć książek, w tym „Pogromca lwów” Camilli Läckberg, „Wyrok” Mariusza Zielke i cykl powieści kryminalnych Anny Jansson, które poleciały wraz z czytelniczką aż na wyspę Hvar. Pojedyncze tytuły dotarły też do Albanii, Czarnogóry, Bułgarii, Finlandii (trasa objazdowa przez Litwę, Łotwę i Estonię) oraz na Kretę. Mapa „Podróżujących książek” z szczegółowymi danymi oraz zdjęcia woluminów „wypoczywających” wraz z czytelnikami na wakacjach, przesłane przez urlopowiczów na adres e-mail biblioteki, prezentowana będzie przez cały wrzesień w bibliotecznym holu. Bibliotekarze, widząc duży odzew czytelników, akcję „Książek na wakacjach” planują powtórzyć w przyszłorocznym sezonie urlopowym.
Zapraszamy!

WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

"Przygody Pippi Pończoszanki"W bibliotece przy ul. Mikołowskiej w lipcu i sierpniu w każdą środę i czwartek odbywają się cykliczne zajęcia poświęcone życiu i twórczości Astrid Lindgren oraz zajęcia teatralne. Co środę uczestnicy zajęć poznają przygody Pippi Pończoszanki na kartach trzech tomów książek A. Lindgren pt. „Pippi Pończoszanka”, „Pippi wchodzi na pokład” i „Pippi na Południowym Pacyfiku”. Odczytywane są wybrane rozdziały poszczególnych tomów, do których następnie powstają kolorowe ilustracje, wykonane różnymi technikami plastycznymi. Nie brakuje zabaw muzyczno ruchowych, rozwiązywania rebusów i krzyżówek oraz układania puzzli, przedstawiających postać Pippi. Natomiast w każdy czwartek w bibliotece mają miejsce zajęcia teatralne. Uczestnicy poznają ogólne wiadomości o teatrze, biorą udział w zajęciach pantomimicznych i zabawach integracyjnych, przygotowują scenariusze oraz wykonują kukiełki do wystawienia bajkowego spektaklu. W lipcu z takich zajęć skorzystało łącznie 35 dzieci. Ponadto każde chętne dziecko codziennie może przyjść do biblioteki i - oprócz wypożyczenia książek i czytania czasopism - pobawić się w „Bajkowym Zakątku” oraz skorzystać z gier planszowych, puzzli, a także wziąć udział w konkursach plastycznych. Wyjątkowo 20 lipca odbyło się tu spotkanie literackie poświęcone bohaterowi książkowemu i filmowemu – Harremu Potterowi, w którym uczestniczyły dzieci odwiedzające bibliotekę i grupa zorganizowana z „Doświadczalni” w Mysłowicach pod opieką p. Marty. W pierwszej części spotkania wszyscy zostali zapoznani z biblioteką i jej księgozbiorem oraz rolą i zadaniami w społeczeństwie. Następnie uczestnicy poznali życie i twórczość pisarki J. K. Rowling, obejrzeli gadżety dotyczące Harry’ego Pottera oraz nauczyli się różnych magicznych zaklęć i piosenek. Ponadto wzięli udział w konkursie plastycznym i losowaniu zagadek z „Tiary” oraz układaniu puzzli z postacią Harry’ego Pottera. Atrakcją spotkania była magia i iluzja oraz triki karciane w wykonaniu pani bibliotekarki, a także pudełko, z którego dzieci wyczarowały kolorowanki z herbami z powieści J. K. Rowling i cukierkami. Dodatkową zabawą na koniec było łapanie baniek mydlanych.

WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Poznaję świat”Kontynuując wakacyjny cykl spotkań „Poznaję świat”, biblioteka w Wesołej zorganizowała kolejne zajęcia edukacyjne, podczas których dzieci poznały fakty oraz ciekawostki ze świata zwierząt. Kulminacyjnym punktem spotkania był quiz „Co i jak?”, w którym dzieci wykazały się imponującą wiedzą z dziedziny biologii. Najlepszym znawcą życia zwierząt okazał się Piotruś , a na dalszych miejscach uplasowały się Zuzia i Maja. Do rąk laureatów powędrowały nagrody główne, a pozostałych dzieci - nagrody pocieszenia. Kolejne zajęcia dotyczyły drzew i ich roli w przyrodzie i życiu człowieka. Dzieci poszerzyły zakres swoich wiadomości o tych roślinach, a w trakcie zajęć plastycznych kolorowały, wyklejały papierem kolorowym oraz lepiły z plasteliny sylwetki drzew.

WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Z książką przez stulecia” - ciąg dalszyKolejne spotkania z cyklu „Z książką przez stulecia” w bibliotece kosztowskiej dotyczyły cywilizacji prekolumbijskich oraz starożytnych Indii. Uczestniczący w zajęciach poznali kulturę Azteków, Majów oraz Inków, a także wysłuchali legendy indiańskiej „Pierwszy stwórca i samotny mężczyzna”. Zgłębili zasady kipu, czyli niezwykłego „pisma węzełkowego” Inków, by następnie za pomocą kolorowych sznurków ćwiczyć tę formę trójwymiarowego zapisu. Wiele radości przyniosło dzieciom wykonanie tipi, będącego rodzajem namiotu Ameryki Północnej oraz pióropuszy - nakryć głowy, używanych przez wojowników indiańskich. Następnym przystankiem w bibliotecznej podróży były starożytne Indie. W czasie tych spotkań rozmawiano o osiągnięciach prastarych ludów Indii w takich dziedzinach jak nauka, architektura czy rzemiosło, a także o powstaniu pisma piktograficznego oraz języka sanskryckiego, od którego wzięły początek języki indoeuropejskie. Nie zabrakło informacji o świecie zwierząt, żyjących na terenie Indii, których uzupełnieniem były zdjęcia w bogato ilustrowanych zbiorach bibliotecznych. Przytoczono także kilka ciekawostek dotyczących legendarnej śnieżnej pantery (irbisa), pandy małej, słonia indyjskiego oraz kobry. Pozostałą część spotkania uczestnicy spędzili na zabawach w plenerze przed biblioteką.

WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Lato w Bibliotece”Tegoroczne wakacje w Filii nr 7 rozpoczęły się na szczycie Baraniej Góry, skąd początek bierze rzeka Wisła, która to była głównym tematem letnich zajęć. Rok 2017 ogłoszono Rokiem Rzeki Wisły i uczestnicy akcji „Lato w Bibliotece” mieli okazję ,,popłynąć” z jej nurtem od źródła do ujścia, zwiedzając największe miasta w Polsce. Na pierwszych zajęciach dzieci uświadomiły sobie, jak ważnym elementem życia jest woda poprzez wypisywanie skojarzeń z nią związanych. Jednym ze skojarzeń była rzeka, co było punktem wyjścia do rozpoczęcia tematu o ,,królowej polskich rzek”, czyli Wiśle. Poznały legendę powstaniu rzeki, odpowiadały na pytania do tekstu, wykonały mapę Polski z zaznaczeniem przepływu Wisły i głównych miast na wiślanym szlaku. Ponieważ Wisła bierze początek w górach, dzieci wzięły udział w zabawie ,,Spakuj plecak na wycieczkę po górach”, wybierając z wcześniej przygotowanych rekwizytów te właściwe. W kolejnych dniach odwiedzono Kraków, Warszawę, Toruń i Gdańsk. Do każdego z tych miast dzieci podróżowały symbolicznie innym środkiem transportu, np. balonem (dmuchały balony), samolotem (wykonywały je z papieru, po czym rzucały, który dalej poleci), pendolino (biegały dookoła biblioteki, kto szybciej) czy łódką (idąc po niebieskiej linii i wiosłując miotłą). W każdym z miast wysłuchały legend związanych z ich historią, oglądały slajdy na komputerze i zdjęcia w książkach, rysowały zabytki i wykonywały ilustracje do głośno przeczytanego tekstu. Najładniejsze prace ,,powędrowały” na wcześniej przygotowaną mapę. Oprócz tego wysłuchały Hejnału Mariackiego z Krakowa, budowały jaskinię dla Smoka Wawelskiego, próbując go pokonać w zabawie, odbyły spacer po Warszawie, poszukując zdjęć z zabytkami stolicy porozkładanymi w bibliotece. W Toruniu natomiast robiły pierniki z papieru, bogato je ozdabiając, a w Gdańsku próbowały nie wypaść za burtę w zabawie ruchowej z krzesłami. Cykl zajęć o Wiśle podsumowano testem, który wykazał, że dzieci dobrze opanowały temat zrealizowany zgodnie z zasadą „uczymy się bawiąc”.

WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Z książką przez stulecia”Kontynuując spotkania z cyklu „Z książką przez stulecia”, w dniach 10, 11 i 12 lipca biblioteka w Kosztowach zaprosiła dzieci do Egiptu. Wśród wielu informacji o tym starożytnym imperium, nie zabrakło tych o rzece Nil oraz o osiągnięciach Egipcjan w sztuce pisania. Uczestników zajęć zapoznano z pismem egipskim – hieroglifami, czyli świętymi znakami pisarskimi. Dzieci chętnie wykazały się swoimi zdolnościami w technice opanowania pisma hieroglificznego i miały z tego dużą frajdę. By poczuć atmosferę czasów starożytnych dzieci wcieliły się w postaci Faraona, Kleopatry i Kapłanki. Odbyła się także dyskusja, dotycząca bóstw starożytnego Egiptu oraz piramid w Gizie - jedynego z siedmiu cudów świata, który przetrwał do dziś. Uzupełnieniem wiadomości była prezentacja multimedialna dotycząca warunków geograficznych, architektury, sztuki, nauki oraz grup społecznych starożytnego Egiptu. Biblioteczne „wędrówki” po kraju Faraona i piramid zakończono zabawą edukacyjną oraz stworzeniem pracy plastycznej za pomocą techniki kolażu, zatytułowanej „Egipski pejzaż z ogrodem wodnym w tle”. W czwartkowe popołudnie 13 lipca dzieciom obecnym na zajęciach w bibliotece przedstawiono z kolei cywilizację Chin, korzystając w tym celu z zasobów internetu oraz fachowej literatury. Rozmawiano o wynalezieniu papieru, druku oraz skomplikowanym piśmie chińskim, liczącym ok. 50000 znaków. Dzieci spróbowały odwzorować niektóre znaki kaligrafii chińskiej, co okazało się dość trudnym zadaniem. Nie mogło zabraknąć czytania - uczestnicy wysłuchali legend z mitologii chińskiej, opowiadających o smokach i innych stworach.

WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Życie na łące”Podczas wakacyjnego spotkania w Filii nr 8 w dzielnicy Wesoła pod hasłem „Życie na łące” dzieci poznawały świat roślin i zwierząt żyjących na łąkach. Bo jeśli usiądziemy na ziemi i popatrzymy na łąkę z bliska, możemy dostrzec mnóstwo małych zwierzątek zasiedlających te zbiorowiska roślinne. Okazuje się, że dzieci doskonale znają malutkich mieszkańców łąki - najczęściej wymieniane przez dzieci to mrówki, pszczoły, trzmiele, kolorowe motyle i oczywiście czerwone biedronki. Zaskoczeniem dla dzieci były informacje, że pasikoniki zielone, koniki i świerszcze to zupełnie inne owady, a czerwony kolor biedronki to ostrzeżenie dla innych zwierząt. W trakcie spotkania dzieci zastanawiały się również dlaczego „jelonek ma cętki”, a „motyl to rusałka”, natomiast podczas zajęć plastycznych wykonały z plasteliny różne owady, wśród których dominowała biedronka.

WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Z książką przez stulecia”Biblioteka w Kosztowach przygotowała w ramach akcji „Lato w Bibliotece” cykl zajęć dla dzieci pod hasłem „Z książką przez stulecia”. Na pierwszym spotkaniu dotyczącym Mezopotamii - najstarszej cywilizacji powstałej w dorzeczu Eufratu i Tygrysu, uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną „Historia pisma”, ukazującą jak kształtowało się słowo pisane od czasów prehistorycznych aż do współczesności, poznali najistotniejsze informacje dotyczące Mezopotamii - najstarszej cywilizacji powstałej w dorzeczu Eufratu i Tygrysu, a także historię powstania pisma klinowego stworzonego przez Sumerów. Podczas zajęć plastycznych wykonali tabliczki plastelinowe na wzór glinianych. Podczas kolejnych spotkań dzieci poznały historię Babilonu, wysłuchały legend pochodzących z mitologii sumeryjskiej i irańskiej, a podczas zajęć plastycznych wykonały plakat „Wiszące ogrody Semiramidy”, plakat przedstawiający starożytną budowlę Babilonu – Bramę Isztar, wzniesioną przez króla Nabuchodonozora II poświęconą bogini Isztar oraz jej wizerunek. Podczas ostatniego spotkania uczestnicy bawili się w plenerze przed biblioteką, grając w piłkę lub rozwiązując krzyżówki i rebusy.

WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

"Śniadanie na trawie"W niedzielę 9 lipca w Parku Zamkowym odbyło się "Śniadanie na trawie", zorganizowane wspólnie z MOK w ramach akcji "Niech Żyje Rynek!".

Oj działo się! Była strefa bookcrossing, głośne czytanie bajeczek na trawie, animacje dla dzieci, malowanie twarzy i czytelnia prasy pod chmurką.

WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Teatrzyk kamishibai”Pierwszy tydzień wakacji w bibliotece na osiedlu Bończyka dzieci spędziły pod hasłem edukacji globalnej z teatrzykiem kamishibai. Choć słowo edukacja w pierwszym momencie skojarzyła im się ze szkołą (a przecież są wakacje), już po chwili z zaciekawieniem słuchały opowieści o Aiszy i kraju, gdzie woda nie leci z kranu, tylko trzeba ją przynosić z odległego jeziora. Opowieść ta była początkiem dyskusji jak oszczędzać wodę. Kolejnego dnia dzieci „powędrowały” do Nepalu i po krótkim zapoznaniu się z tym krajem stworzyły własną zabawkę, jaką bawią się dzieci nepalskie – tzw. kulo łapkę. Na zakończenie stworzyli własne mandale na starych płytach CD. Będąc w zabawowym nastroju trzeciego dnia dzieci poznawały zabawy z Afryki, Azji i Ameryki. Niektóre były kolejną modyfikacją doskonale im znanych zabaw, takich jak „papier, kamień, nożyce” (indonezyjskie „Mrówka, słoń, człowiek”), inne zaś wymagały użycia wyobraźni, jak zabawa w „Czarownicę” pochodząca z Peru. Ostatni dzień tego tygodnia wakacji uczestnicy spotkania wysłuchali opowieści o tym „Dlaczego zwierzęta mieszkają w bloku Maćka?”, dowiedziały się jak chronić lasy oraz poznały gry, w które można grać kartami edukacyjnymi. Zajęcia odbyły się dzięki uprzejmości Fundacji Źródła z Łodzi, która przekazała bajeczki edukacyjne do teatrzyku kamishibai oraz gry edukacyjne w postaci kart.

WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Książka na wakacjach” - akcja czytelnicza w bibliotece”Przez cały okres wakacji filia biblioteczna przy ulicy Oświęcimskiej prowadzi akcję czytelniczą pod hasłem „Książka na wakacjach”. Zasady akcji są proste - czytelnicy wypożyczają książkę z towarzyszącym jej biletem podróżnym, zabierają tę książkę ze sobą na wakacje, wpisują na bilecie miejsce, gdzie dany tytuł spędził z nimi urlop, a po powrocie książkę wraz z biletem zwracają do biblioteki. Na podstawie notatki z biletu pracownicy Filii nr 7 zaznaczają miejsce pobytu wypożyczonych przez czytelników woluminów na mapie „Podróżujących książek”. Dzięki tym informacjom bibliotekarze planują dowiedzieć się między innymi gdzie dotarły wypożyczone przez czytelników książki, jaki wolumin przemierzył najdłuższą drogę czy jakie ośrodki wypoczynkowe cieszyły się największą popularnością wśród czytających Mysłowiczan. Już wraz z początkiem akcji na mapie zaznaczone zostały takie miejscowości jak: Białystok - gdzie spędzi wakacje książka Gabrieli Gargaś „A między nami wspomnienia”, Złoty Potok – który odwiedzi trylogia Ałbeny Grabowskiej „Stulecie Winnych” czy nawet chorwacka wyspa Hvar, dokąd poleci wraz z czytelniczką „Czarny Motyl” Anny Jansson. Na czas akcji biblioteczny hol zamienił się w symboliczny dworzec kolejowy, skąd książki wyruszają w swoje podróże nad morze, jeziora czy w góry. Biblioteka prosi również czytelników o zdjęcia książek „wypoczywających” na wakacjach, na które czeka pod adresem e-mail mbpmyslowicefilia7@op.pl

Czas trwania akcji: 26.06 – 31.08. 2017 r.

Zapraszamy do udziału!

WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Wakacje (łac. Vacatio) to czas wolny od nauki szkolnej.”„Terminy i długość wakacji są zróżnicowane w wielu krajach, a nawet w ich poszczególnych częściach. Istotnymi czynnikami mającymi wpływ na terminy wakacji były święta religijne oraz rytm pracy rolników i związana z tym konieczność udziału wszystkich członków rodziny, w tym dzieci, w pracach polowych. W Polsce wakacje to potoczna nazwa ferii letnich. Do roku szkolnego 2009/2010 obejmowały okres od następnego dnia po pierwszym piątku po 18 czerwca do ostatniego dnia sierpnia danego roku, czyli od końca roku szkolnego w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum do ponownego jego rozpoczęcia. Od roku 2011 do 2016 rozpoczynały się w sobotę po ostatnim piątku czerwca i trwały do końca sierpnia. Zmiana została wprowadzona w związku ze zwiększeniem liczby dni wolnych w czasie roku szkolnego. Od roku 2017 wakacje rozpoczynać się będą w pierwszą sobotę po 20 czerwca.”

W brzęczkowickiej bibliotece czas wakacyjnego relaksu powitano wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 13, Zespołu Szkół Specjalnych i uczestnikami WTZ przy SPDN „Radość”. Temat „Od bagażu do bezpiecznej podróży i szczęśliwego powrotu” został zaprezentowany przez bibliotekarzy uczestnikom spotkań, którzy po raz kolejny dowiedzieli się, jak właściwie spakować walizkę czy plecak. Przypomniano również o zasadach bezpieczeństwa i o właściwym zachowaniu się podczas letniego wypoczynku, przeczytano wiersze i opowiadania o lecie, rozwiązywano zagadki i ćwiczono spostrzegawczość w ukrytych obrazkach oraz wybierano obrazki, które kojarzą się z morzem, górami i jeziorami. Nie zabrakło zabawy – uczestnicy brali udział w zabawie plastycznej „Motyle - jestem kreatywny”.

WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

"Wakacje 2017"W okresie wakacji szkolnych Biblioteka przygotowała dla dzieci pozostających w mieście szereg imprez bibliotecznych, obejmujących głośne czytanie, zajęcia czytelnicze i plastyczne oraz zabawy muzyczno-ruchowe. W ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy młodzi czytelnicy oprócz zajęć zorganizowanych, będą mogli korzystać również z gier stolikowych. Zajęcia odbywać się będą wyłącznie na terenie poszczególnych placówek bibliotecznych, a nad bezpieczeństwem dzieci czuwać będą bibliotekarze prowadzący zajęcia.WAKACJE 2017


__________________________________________________________

Wakacyjne godziny otwarcia filii bibliotecznychMiejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach informuje, że w czasie wakacji placówki biblioteczne pracować będą w ograniczonym zakresie w związku z korzystaniem przez pracowników z urlopów wypoczynkowych.

WAKACJE 2017 - CZAS PRACY


__________________________________________________________

„Do biblioteki nie tylko po książkę”Czytelnicy odwiedzający bibliotekę przy ul. Mikołowskiej mogą oglądać ciekawe wystawy prac pochodzących z prywatnych zbiorów czytelników. Ściany holu biblioteki zdobią kolorowe bukiety kwiatów malowane farbami olejnymi na kartonie oraz ciekawe przedmioty zdobione metodą decoupage. Talent młodszych czytelników biblioteki można podziwiać w czytelni dla dorosłych –biblioteka prezentuje prace plastyczne Patrycji Nicewicz - uczennicy klasy II c Gimnazjum nr 2 w Mysłowicach, natomiast w oddziale dla dzieci prezentowana jest wystawa prac dzieci z Przedszkola nr 12 w Mysłowicach pod hasłem „Pippi Pończoszanka”, na której widnieją prace plastyczne z origami oraz wyklejane różnymi metodami.

Serdecznie zapraszamy.WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Moje miasto”W bieżącym roku przypada 657-lecie Mysłowic i z tej okazji bibliotekarze z brzęczkowickiej placówki przygotowali wystawkę o swoim mieście - jak ono zmieniało się i jak zmieniały się obchody Dni Mysłowic na przestrzeni lat. Dla młodszych dzieci zorganizowano konkurs plastyczny „Moje miasto”, a dla wszystkich zainteresowanych test wiedzy o Mysłowicach - czytelnicy mogli od razu zweryfikować swoją wiedzę w prezentowanych książkach. Uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych uczestniczyli natomiast w spotkaniach edukacyjnych o Mysłowicach. Wystawkę dotyczącą Mysłowic oraz prace konkursowe dzieci można oglądać w bibliotece do końca czerwca. Zapraszamy.WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Bezpieczne wakacje”Podczas czerwcowych spotkań w bibliotece przy ul. Mikołowskiej dominował temat bezpieczeństwa w trakcie wakacji letnich. „Bezpieczne wakacje” - pod takim hasłem odbyła się tu pogadanka na temat bezpieczeństwa oraz odpowiedniego zachowania na drodze i w różnych miejscach, w których będziemy przebywać w czasie wakacji. W spotkaniu, które prowadził funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach - Dariusz Opatrzyk, uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1. Drugą część spotkania dzieci spędziły na zabawie i wesołym spotkaniu literackim z bohaterką książki Astrid Lindgren - Pippi, w postać której wcieliła się bibliotekarka.

Natomiast „Z bajką na wakacje” to hasło spotkania rodzinnego dla małych dzieci, rodziców i dziadków, zorganizowanego w ramach cyklu „Baw się z nami książeczkami”. Uczestników spotkania bawił „Pajacyk –Jacyk”, w postać którego wcieliła się bibliotekarka. Wakacyjnym pociągiem dzieci zwiedzały pola, lasy, góry i morze oraz zapoznały się z zasadami bezpiecznego wypoczynku na wakacjach. Maluchy wraz z rodzicami wysłuchały bajki „Na wakacjach”, a podczas zajęć plastycznych wykonały prace z muszli, piasku, kamieni, szyszek itp. Pajacyk pożegnał wszystkich piosenką „Zwiedzamy świat” i rozdał wszystkim dzieciom łamigłówkę na temat bezpiecznych wakacji.WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Bajeczki dzieciństwa”Na ostatnie przedwakacyjne spotkanie przedszkolaki w Starej Wesołej zaprosiły p. bibliotekarkę z Filii nr 8 oraz p. Ewę z placówki MOK. Oj, co tam się działo! Było przedstawienie, piosenki, wiersze oraz wspólne tańce. Jednym słowem - mnóstwo uśmiechu i radości. Zorganizowano również mini quiz ze znajomości bajek pod hasłem „Bajeczki dzieciństwa”, a każda prawidłowa odpowiedź nagradzana była słodkim lizakiem.WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Od nasionka do nasionka”„Od nasionka do nasionka” to program edukacyjny skierowany do uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Mysłowicach i przygotowany przez panią Bożenę Pawłowską, którego podsumowanie odbyło się w brzęczkowickiej bibliotece. Uczniowie przez kilka miesięcy pod czujnym okiem nauczyciela dowiedzieli się, dlaczego rośliny są tak ważne dla żyjących organizmów, a nasionko jest maleńką strukturą podtrzymującą życie. Obserwowali jak rozkwita kwiat, poznali różne rodzaje kwiatów i proces ich przemiany w owoce, dowiedzieli się jak rozsiewane są nasiona, uzyskali informacje o roślinach mięsożernych i pasożytniczych, jak i o tych przystosowanych do życia w wodzie i w wysokich górach ponad granicą śniegów. Uczniowie na spotkaniu w bibliotece, wykorzystując przygotowane przez bibliotekarzy odpowiednie książki, powtórzyli wszystkie wiadomości z realizacji programu, a podczas zajęć plastycznych wykonali rysunki utrwalające zdobytą wiedzę.

„Ulubieni bohaterowie naszych lektur" to hasło wystawki prac plastycznych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, nr 13, Zespołu Szkół Specjalnych w Mysłowicach oraz Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach, na którą serdecznie zapraszamy do „Galerii Dzieciaka”.__________________________________________________________

„Dzień Dziecka”

Tegoroczne obchody Dnia Dziecka w Filii nr 2 rozpoczęły się 2 czerwca zabawą dla dzieci pod hasłem „Jestem dzieckiem! Ale fajnie!”. Podczas zajęć dzieci mogły wspólnie stworzyć portret szczęśliwej Martynki, spisać rzeczy potrzebne by być szczęśliwym dzieckiem, a także prawa każdego dziecka. Wszyscy uczestnicy spotkania na zakończenie obdarowani zostali drobnymi upominkami i słodyczami. Kontynuacją Dnia Dziecka w bibliotece było spotkanie z przedszkolakami, które odbyło się 6 czerwca. Grupa „Sówek” zapoznała się z listami, które spisali ich starsi koledzy kilka dni wcześniej oraz wzięła udział w zabawach ruchowych. Druga część spotkania poświęcona była zbliżającym się wakacjom i wakacyjnym wyprawom - dzieci poznały zasady bezpiecznego wypoczynku i podróży.WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Kocia mama”

„Kocia mama” Marii Buyno-Arctowej ta pełna zabawnych, ale i też smutnych wydarzeń opowieść o przedsiębiorczej dziewczynce – Zosi, przyjaciółce zwierząt. W czerwcu bieżącego roku mija 65. rocznica śmierci pisarki i z tej okazji w bibliotece w Kosztowach odbyło się dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej nr 16 głośne czytanie opowiadania „Kocia mama” - jednego z najpopularniejszych w jej twórczości. Uczniowie wysłuchali tej części książki, w której główna bohaterka pragnie ocalić kocią rodzinę przed zagrażającym jej unicestwieniem. Po wysłuchaniu fragmentu utworu dzieci wymieniały się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami. Wywiązała się również dyskusja dotycząca tego, jak należy traktować zwierzęta oraz przeprowadzono test „Czy możesz mieć kota?”. Na zakończenie spotkania dzieci miały okazję narysować wizerunki swoich małych kudłaczy.WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Bohater dwóch narodów”

„Bohater dwóch narodów” - tak brzmiał temat wykładu, poświęconego postaci Tadeusza Kościuszki, Naczelnika powstania narodowego, który zorganizowano z okazji obchodów 200. rocznicy śmierci wybitnego wodza. Prelekcję wygłosiła historyk Małgorzata Gwóźdź – Brzóska dla uczniów klasy I Gimnazjum nr 6 w Kosztowach. Młodzież poznała najważniejsze fakty z bogatego życiorysu Tadeusza Kościuszki, zwłaszcza te mówiące o jego działalności na rzecz walki o niepodległość Polski i Stanów Zjednoczonych. Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali również ciekawostek dotyczących sfery prywatnej jego życia. W bibliotece wykonano także wystawkę dedykowaną tej wybitnej postaci historycznej.WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Dzień Dziecka”

Dzień Dziecka to radosne święto wszystkich dzieci, które już na stałe wpisało się w kalendarz imprez bibliotecznych. W dniu 5 czerwca biblioteka w Kosztowach gościła uczniów klas II Szkoły Podstawowej nr 16 na spotkaniu pod hasłem „W bibliotece można się bawić”. W programie znalazło się wiele atrakcji. Tę niezwykłą podróż do świata bajek rozpoczęto od głośnego czytania utworów o wróżkach, elfach i rusałkach ze zbiorów: „Królestwo elfów”, „Katalog stworzeń fantastycznych” i „Wielka encyklopedia wróżek”. W dalszej części zajęć dzieci brały udział w quizie literackim „Czy znasz tę postać z bajki?” oraz ochoczo rywalizowały w konkurencjach sportowych na świeżym powietrzu przed biblioteką.WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Nie do wiary!

W bibliotece kryją się czary”

Z okazji Dnia Dziecka biblioteka przygotowała dla dzieci niespodziankę. W słoneczny poranek 2 czerwca do Czytelni Głównej przybyła cała gromada dzieci z Przedszkola nr 8, by obejrzeć spektakl w wykonaniu Teatru „Maska” z Krakowa pod tytułem „Nie do wiary! W bibliotece kryją się czary”. To historia o tym, że w książkach kryje się magia, a dzięki odwiedzaniu biblioteki i czytaniu możemy wciąż przeżywać niezwykłe przygody. Pewnego dnia bohaterka przedstawienia Tosia postanawia zostać czytelnikiem miejscowej biblioteki. Tosia zakłada kartę biblioteczną i widzi, że zapisane są na niej słowa wiersza- zaklęcia. Dziewczynka szybko orientuje się, że w bibliotece działa magia, która prowadzi ją do bardzo starej księgi. Bajka w niej zapisana dzieje się naprawdę, dzięki czemu Tosia poznaje nowych przyjaciół: pszczołę Maję, marzącą o zostaniu gwiazdą piosenki disco, szewczyka Skubę, który nie chce już mieszkać w Krakowie oraz kangurzycę- zapłakaną z powodu pustej, kangurzej torby. Niestety okazuje się, że część druku w starej księdze jest zamazana… Tajemnicza biblioteka, zapomniana opowieść, magiczny świat - czy Tosi oraz jej przyjaciołom uda się przeczytać tę bajkę do końca? A może stworzą całkiem nową historię? Odpowiedzi na te pytania przedszkolaki poznały oglądające, a nawet uczestnicząc w przedstawieniu. Głośnego śmiechu i emocji było co nie miara, a fantastyczny kontakt aktorów z dziecięcą widownią skłaniał do gorących oklasków.WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Jak nie czytam, jak czytam!”

- mysłowiccy gimnazjaliści pobijali rekord masowego czytania.1 czerwca 2017 roku o godzinie 10.00 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – Gimnazjum nr 3 mysłowiccy uczniowie przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji pobijania rekordu masowego czytania pod hasłem: „Jak nie czytam, jak czytam”, który swoim patronatem obejmuje redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest promocja czytania wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, pokazanie nieczytającym uczniom, że książki nadal są popularne wśród ich rówieśników. W tym dniu na boisku brzęczkowickiej szkoły zebrało się 146 gimnazjalistów, którzy wyposażeni w kolorowe parasolki przeciwsłoneczne, siedząc na kocach, punktualnie o godzinie 10.00 rozpoczęli czytanie przyniesionych ze sobą książek. Wspólne czytanie, zrobienie zdjęcia oddającego frekwencję i wypełnienie formularza, będącego sprawozdaniem z przebiegu akcji, to warunek przyłączenia mysłowickiej imprezy do pobijania rekordu masowego czytania. Akcję „Jak nie czytam jak czytam” z ramienia Gimnazjum nr 3 koordynowali nauczyciele i opiekunowie klas i samorząd szkolny. W przedsięwzięcie włączyła się również Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach, która zadbała o oprawę plastyczną czytelniczego spotkania w postaci stosownych transparentów, firmujących akcję typu „Jak nie czytam, jak czytam!”, czy „Mysłowice czytają!”. Na zakończenie pracownicy biblioteki miejskiej nagrodzili uczestników pamiątkowymi zakładkami do książek.WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

"Rodzinne spotkania w bibliotece.”W majowe popołudnie w Filii nr 11 odbyło się miłe spotkanie rodzinne zorganizowane dla małych dzieci, ich rodziców i dziadków. Przebrane za postaci z bajek panie bibliotekarki wspólnie z opiekunami grup z Przedszkola nr 12 przeprowadziły zajęcia edukacyjne pod hasłem „Jak wyobrażam sobie swoją rodzinę”. Były zabawy, piosenki, zagadki na temat rodziny i jej znaczenia dla poszczególnych jej członków. Każda rodzina przyniosła ze sobą zdjęcia rodzinne i opowiadała wszystkim, kto jest na fotografii. W drugiej części spotkania chętne dzieci odegrały role bohaterów z książeczki Gabrieli Kotas „Misie-Gabrysie. Leśne przygody”, a na zakończenie każda z rodzin rysowała rodzinny portret, który wyeksponowano na wystawie bibliotecznej.WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

"ZAPRASZAMY”__________________________________________________________

"Akademia Młodego Konstruktora”W Czytelni Głównej 30 maja dzieci z klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 2 spotkały się z programistami z Akademii Młodego Konstruktora Technologa Programisty „Aktin” na zajęciach z programowania Scratch budowli z klocków LEGO. Klocki LEGO to teraz nie tylko zabawa,ale i nauka oraz eksperymenty związane z techniką, przyrodą, informatyką, matematyką i wieloma innymi dziedzinami. Trzecioklasiści z entuzjazmem otworzyli pudełka pełne klocków, wybrali swój model do złożenia i pod kierunkiem programistów z „Aktin” przystąpili do pracy. Najpierw dzieci z pasją układały z klocków lwa, papugę, krokodyla, most zwodzony, karuzelę czy wózek widłowy, następnie wzbogacały je o elementy elektroniczne, by wreszcie używając laptopów programować i wprawiać w ruch stworzone konstrukcje. A do tego doszedł jeszcze dźwięk! Tego rodzaju aktywność uczy dzieci kreatywności i logicznego myślenia, a nowoczesne technologie LEGO pozwalają na atrakcyjne i nietuzinkowe spędzanie czasu. Zajęcia wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród wszystkich dzieci i sprawiły im wiele radości.WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Książka – to mistrz, co za darmo nauki udziela”Dnia 30 maja grupa starszaków z Przedszkola nr 18 w Nowej Wesołej odwiedziła Filię nr 8, by uczestniczyć w ostatnim przedwakacyjnym spotkaniu literacko – plastycznym, nawiązującym tematycznie do historii książki i święta bibliotek, jak również do zbliżających się wakacji. Przedszkolaki zapoznały się z procesem powstawania książki, począwszy od pomysłu zrodzonego w głowie pisarza, aż do miejsca w księgarni czy na bibliotecznej półce. Dzieci poznały znaczenie słów wydawnictwo , ilustrator, inicjał czy drzeworyt oraz wiele innych znaczeń związanych z budową książki. Porównano bibliotekę wczoraj, a bibliotekę dziś. Wiadomości o książce podsumowano pięknym aforyzmem - „Książka – to mistrz, co za darmo nauki udziela” oraz mini konkursem literackim z nagrodami. W związku z nadchodzącymi wakacjami oraz wiecznym problemem dzieci z zapakowaniem plecaka, na spotkaniu poruszono również temat wakacyjnych wyjazdów. Przeczytano porady Małgorzaty Strzałkowskiej i Katarzyny Sowuli o pakowaniu się na wakacje – czyli co należy zabrać ze sobą na wakacyjną wyprawę, a co zostawić w domu, bowiem „kto umie się pakować, ten może podróżować”. Na zakończenie podczas zajęć plastycznych przedszkolaki wykonały pomysłowe zakładki do książki w kształcie lodów (projektu p. Ewy Borówki ), które zabrały do swoich bajeczek.WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

,,Biblioteka. Oczywiście!”Kto to jest bibliofil?, kto wynalazł papier?, co to są hieroglify? - na te i wiele innych pytań odpowiadali czytelnicy odwiedzający bibliotekę przy ul. Oświęcimskiej 8 w dniach od 8 do 15 maja. Otwarty konkurs wiedzy o książce i bibliotece dla trzech grup wiekowych zorganizowano w ramach Tygodnia Bibliotek pod hasłem ,,Biblioteka. Oczywiście!”. Celem konkursu było podkreślenie roli czytania i biblioteki w procesie edukacji i sposobie spędzania wolnego czasu przez młodego czytelnika. W tym okresie zorganizowano także turniej literacki pt. ,,Czy znasz tę bajkę'' dla dzieci z Przedszkola nr 12. Uczestnicy konkursu swoją wiedzę o bajkach wykazywali w formie zagadek, kalamburów, a także układając bajkowe puzzle. Dodatkowe punkty zdobywali w konkurencjach ruchowych, np. poszukując pantofelka Kopciuszka albo budując wieże z klocków dla Śpiącej Królewny. Duże emocje wywoływało kręcenie kołem, które przydzielało gratisowe punkty, bądź je odejmowało. W Tygodniu Bibliotek zaproszono również 3 i 4 latki na spotkania zapoznawcze z biblioteką i księgozbiorem dla najmłodszych. Akcji towarzyszyła wystawka pt. ,,Książka i Biblioteka bohaterem literatury dziecięcej''.WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Kultura Hip Hop”„Peace, unity, love and having fun” - takie hasło rozpoczęło wykład o historii i pozytywnej idei szeroko pojętej Kultury Hip Hop, który odbył się w bibliotecznej filii nr 7 przy ulicy Oświęcimskiej. Spotkanie prowadził raper - Jakub Beobe Galas, koordynator projektu wychowawczo-edukacyjnego „Twójskul Hip Hop”. Beobe od lat odczarowuje negatywny stereotyp tego rodzaju muzyki, prowadząc warsztaty dla dzieci i młodzieży w szkołach, placówkach wychowawczych, świetlicach i domach kultury. Wykład wzbogacony o bogaty pokaz multimedialny z dużą ilością przykładowych kawałków muzycznych miał na celu poszerzenie wiedzy na temat historii kultury Hip Hop, jej początków sięgających afroamerykańskich społeczności w Nowym Jorku w latach siedemdziesiątych i idei, jaką niesie ze sobą ta kultura. Prelegent przedstawił na spotkaniu cztery podstawowe filary, na których opiera się kultura Hip Hop, są to muzyka (Rap), taniec (Bboying), sztuka (Graffiti) oraz DJ’ing, które poprzez połączenie mają sprzyjać dobrej zabawie, integracji i rozwijać pasję. Piąty element, który pojawił się stosunkowo niedawno to – wiedza – świadomość niezbędna do obcowania z każdą kulturą, również kulturą Hip Hop. Warsztaty zakończył występ samego Jakuba Beobe Galasa, który „zarapował” młodzieży tekst własnego autorstwa. W warsztatach uczestniczyła młodzież z Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. K Wojtyły oraz z Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach.WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Przyjaciele z moich lektur”„Przyjaciele z moich lektur” – to hasło zajęć literackich dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 9, jakie odbyły się 12 i 15 maja w Czytelni Głównej, a których celem było uświadomienie dzieciom potrzeby przyjaźni i bezinteresownej chęci pomagania oraz zachęcenie do sięgnięcia po wartościowe książki z bibliotecznych półek. Na początku spotkań dzieci odpowiadały na pytania: kto to jest przyjaciel, co jest najważniejsze w przyjaźni, czym kierujemy się przy wyborze przyjaciela. Stworzyły „Słoneczko przyjaźni”, na którego promykach zostały zapisane cechy prawdziwego przyjaciela, natomiast do kosza trafiły wady, których mieć on nie powinien. Kolejne zadanie polegało na wyborze jednej z rysunkowych postaci - tej, która mogłaby być moim przyjacielem. Dzieci dowiedziały się, że patrząc na kogoś oceniamy ubranie, fryzurę, ale to, co w człowieku najważniejsze - charakter, talenty, stosunek do innych ludzi - jest niewidoczne na pierwszy rzut oka. Krzyżówka z hasłem „Książka to twój najlepszy przyjaciel” była wstępem do części spotkania poświęconej książkom. Dzieci wysłuchały krótkich wierszyków – rymowanek, kształtujących szacunek do książki i zachęcających do dbania o jej wygląd. Inspiracją do rozmów o książkowych przyjaciołach stały się zarówno znane dzieciom szkolne lektury: „Dzieci z Bullerbyn”, „Oto jest Kasia”, „Plastusiowy pamiętnik”, jak i książki zaprezentowane przez bibliotekarkę: „Mikołajek i inne chłopaki”, „Hania Humorek”, „Dynastia Miziołków” oraz „Zezia i Giler”. Uczestnicy spotkania dyskutowali, który z poznanych literackich bohaterów mógłby zostać ich przyjacielem i dlaczego akurat ten. Zajęcia inspirujące do czytania odbyły się w Czytelni Głównej także 16 i 17 maja, tym razem uczestniczyli w nich uczniowie klas I i II Szkoły Podstawowej nr 2. Przygodę z książką dzieci rozpoczęły od poznania historii pisma - od rysunków naskalnych, przez pismo węzełkowe, obrazkowe, klinowe aż do używanego współcześnie alfabetu. Dowiedziały się również, że przed wynalezieniem papieru pisano na kamieniach, korze, glinianych tabliczkach, papirusie i pergaminie. Uczniowie poznali także różne formy książki: rękopiśmienną, drukowaną i współczesną – elektroniczną oraz próbowali zapisywać informacje za pomącą sznurka i węzełków, obrazków oraz patyczków na tabliczkach z plasteliny - i te ćwiczenia bardzo ich zainteresowały. Następnie odbyła się pogadanka dotycząca czytania: czy i dlaczego warto czytać oraz jakie są korzyści z czytania. Okazało się, że ulubione książki drugoklasistów to „te, które rozśmieszają, rozbudzają wyobraźnię, z których mogą nauczyć się lub dowiedzieć czegoś nowego”. W świat ciekawych i wartościowych książek poprowadzili dzieci bibliotekarze, prezentując kilkanaście interesujących tytułów dostępnych bibliotece. Obszerny fragment jednej z książek - „Przygody dziesięciu skarpetek” Justyny Bednarek - został głośno przeczytany, a następnie dzieci same wymyślały nowe przygody skarpetek, rysując do wymyślonych historii ilustracje. Zajęcia te miały rozbudzić w dzieciach zainteresowanie książkami i biblioteką, które być może z czasem przerodzi się w miłość do książek.WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Tydzień Bibliotek ciąg dalszy”W ramach Tygodnia Bibliotek od 8 do 12 maja w Filii nr 11 odbyły się zajęcia biblioteczne dla najmłodszych czytelników ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Mysłowicach. Lekcje biblioteczne, spotkania z książką i ciekawymi postaciami z bajek prowadziła pani bibliotekarka przebrana za Krasnala Hałabałę z opowiadań Lucyny Krzemienieckiej. Krasnal Hałabała pokazał dzieciom bibliotekę, przedstawił działalność książnicy i zachęcał do czytania książek o różnej tematyce. Dzieci zapoznały się również z twórczością Marii Konopnickiej oraz bohaterami baśni poetyckiej „Na jagody”. W części plastyczno-ruchowej nie zabrakło zabawy przy muzyce, krzyżówek i kolorowanek, a na zakończenie zajęć każde dziecko zostało obdarowane kolorową zakładką na pamiątkę odwiedzin w bibliotece.WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Tydzień Bibliotek”W bibliotece kosztowskiej podczas Tygodnia Bibliotek zorganizowano dla młodzieży spotkania literackie oraz plastyczne. Dnia 12 maja odbyła się tu lekcja biblioteczna dla trzecioklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 16, połączona z konkursem plastycznym pod hasłem „Książki naszych marzeń”. Spotkanie rozpoczęto od prezentacji multimedialnej „Budowa książki”, której celem było zapoznanie uczniów z poszczególnymi elementami składowymi książki. Głównym zadaniem konkursowym było zaprojektowanie okładki do wymyślonej przez siebie książki. Prace wykonane były dowolną techniką, co stworzyło możliwość wykazania się pomysłowością i fantazją przez uczestników konkursu. Za najciekawsze prace dzieci otrzymały drobne upominki, a wszystkie projekty plastyczne uczniów można obejrzeć na wystawie w korytarzu biblioteki. W dniu kończącym Tydzień Bibliotek - 15 maja - zorganizowano z kolei zajęcia czytelnicze dla uczniów Gimnazjum nr 6 pod hasłem „Czytam, więc jestem”. Celem spotkania było uświadomienie młodzieży niezwykłej roli, jaką może odegrać literatura w ich życiu oraz zachęcenie do czytania książek. Przeprowadzono dyskusję o tym, co daje czytanie, w jaki sposób przyczynia się do rozwoju intelektualnego, jak rozwija wyobraźnię, a nawet pomaga odnieść sukces. W formie zabawy odbył się także test z literatury „Wiem, bo czytam”, sprawdzający znajomość lektur szkolnych. Dziewczęta i chłopcy czytali również fragmenty książek dla młodzieży, m. in.: „Papierowe miasta” John Green, „Rozkaz zagłady” James Dashner oraz fragment reportażu o Afryce „Tego drzewa nie zetniesz” Krzysztofa Błażyca. Na zakończenie zajęć młodzi ludzie wypożyczyli sobie książki do domu.WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Spotkanie autorskie z Hanną Diktą”W Filii nr 11, w majowe święto bibliotek, czytelnicy mogli spotkać się z dobrą książką, obejrzeć ciekawą wystawę literacką, uczestniczyć w zabawie i porozmawiać z autorką ciekawej książki – Hanną Diktą. Dla grupy ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach panie bibliotekarki przygotowały ciekawe spotkanie z Krasnalem Hałabałą, zajęcia plastyczne i taneczne. Było głośne czytanie „Jak stworzyć własną bibliotekę”, kolorowanie hasła „Tydzień Bibliotek”, wyklejanie zakładek i wesołe tańce z Krasnalem Hałabałą. Spotkanie z pisarką Hanną Diktą odbyło się w godzinach wieczornych. Autorka promowała swoją książkę „We troje”. To powieść o rodzinnych relacjach, które nie zawsze są takie, jak sobie w życiu wymarzymy. Czytelnicy oraz członkowie DKK mieli okazję dyskutować z autorką o problemach rodzinnych oraz ciekawych bohaterach powieści. Dla chętnych nie zabrakło egzemplarza, który można było nabyć z dedykacją autorki. Słodki poczęstunek towarzyszący spotkaniom w tym dniu sponsorowała restauracja „NIE-BO”, właścicielom której bibliotekarze oraz czytelnicy składają serdeczne podziękowania.WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Spotkanie autorskie z Agnieszką Stryczek”Konnichiwa! – takim japońskim „Dzień dobry!” rozpoczęło się 9 maja spotkanie dotyczące Japonii, jakie w fili bibliotecznej przy ulicy Oświęcimskiej poprowadziła dla uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Mysłowicach - Agnieszka Stryczek – z wykształcenia kulturoznawca, z zamiłowania podróżnik, wiceprezes Śląskiego Stowarzyszenia Podróżniczego „Garuda”, perpetum mobile spotkań podróżniczych w Bibliotece Śląskiej i współtwórca Festiwalu Slajdów Podróżniczych w Katowicach. Globtroterka okazała się kopalnią informacji i ciekawostek na temat kraju gejsz i samurajów. W formie pokazu multimedialnego zaprezentowała dzieciom dwie strony Japonii – tą tradycyjną z niespiesznym rytuałem parzenia herbaty, egzotyczną kuchnią, z mieszkańcami przebranymi w ceremonialne kimona i tą współczesną z wykorzystaniem najnowszych technologii, epatującą reklamami ulicznymi, z młodzieżą w ekscentrycznych strojach, żywcem wyjętych z komiksów manga i najszybszym pociągiem świata – Shinkansen. Podczas warsztatów dzieci smakowały pasty wasabi – ostrego japońskiego chrzanu, kreśliły japońskie znaki pisząc słowo Nippon, oznaczające Japonię i jadły ciasteczka z wróżbą typu „Będziesz miał fabrykę czekolady” czy „Zostaniesz porwany przez kosmitów”. Podróżniczka opowiedziała uczniom jak wygląda azjatyckie mieszkanie, co to jest hotel kapsułowy, udzieliła zebranym szybkiego kursu zachowania się podczas trzęsienia ziemi i wyjaśniła dzieciom, że dla Polaków gest dłoni oznaczający zwycięstwo – to japoński „uśmiech”. Warsztaty zakończyło zdjęcie grupowe z „japońskimi uśmiechami” wszystkich uczestników. Prezentacja pani Agnieszki Stryczek objęta jest patronatem Akademii Odkrywcy im. Tony Halika.WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Biblioteka. Oczywiście!”Z okazji Tygodnia Bibliotek przebiegającego w tym roku pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście!” filia biblioteczna przy ulicy Oświęcimskiej zorganizowała dla swoich czytelników uroczyste podsumowanie konkursu „Ubierz się w książkę – czyli sleeveface w bibliotece”, połączone z pokonkursowym wernisażem nagrodzonych prac. Spotkanie rozpoczęto multimedialnym pokazem, który prezentował zebranym fenomen i podstawowe zasady sztuki sleeveface, czyli metody fotografowania osoby z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała lub wkomponowania książki w adekwatne do okładki otoczenie, a także innych niekonwencjonalnych form promocji książek. W konkursie wzięły udział 23 prace fotograficzne, oceniane pod względem kompozycji kadru, spójności książki z fotografowanym otoczeniem, potraktowania jej jako centralnego elementu zdjęcia i pomysłowości twórcy. Pierwsze miejsce zdobyła Sara Bugaj z Gimnazjum nr 3 za zdjęcie z książką „Ja, anielica” (K. Miszczuk), drugie Małgorzata Kot z Gimnazjum nr 1 za zdjęcie z książką „Cafe Plotka” (M. Fox), trzecie pani Justyna Walendzik za zdjęcie z książką „Marsjanin” (A. Weir). Jury przyznało również 5 wyróżnień, które przypadły: Joannie Mol (Gimnazjum nr 1), Olivii Osowskiej (Gimnazjum nr 1), Aleksandrze Frąckowiak (Gimnazjum nr 1), Patrycji Lisoń (Gimnazjum nr 3) i Jakubowi Krajewskiemu (Szkoła Podstawowa nr 9). Bibliotekarze podziękowali również nauczycielkom - Annie Ciach z Gimnazjum nr 1 i Joannie Ganszczyk z Gimnazjum nr 3, które koordynowały przebieg konkursu w swoich szkołach. Symbolicznym przecięciem wstęgi przez finalistki konkursu otwarta została wystawa pokonkursowych prac fotograficznych, którą przez cały maj można oglądać w Filii nr 7.
Zapraszamy!WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Świat według Amelki”„Świat według Amelki” – to książka napisana przez Magdalenę Niedzwiedz - nauczycielkę ze Szkoły Podstawowej nr 16 – która była przyczynkiem do spotkania autorskiego w kosztowskiej bibliotece. Dnia 10 maja grupa 60 przedszkolaków z placówki nr 10 wysłuchała czytanych przez autorkę fragmentów książki z rozdziałów „Idę do przedszkola” oraz „Wakacje”, a następnie rysowała twarz Amelki - tytułowej bohaterki książki oraz jej braciszka Tymka. Pani Magdalena Niedzwiedz rozmawiała także z przedszkolakami o ich przeżyciach związanych z ich pierwszym pobytem w przedszkolu. Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze i dostarczyło dzieciom dużo radości.WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Calineczka”Uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych uczestniczyli w brzęczkowickiej bibliotece w bajkowym spotkaniu o Calineczce, która jest bohaterką baśni Hansa Christiana Andersena. Literacka Calineczka to bardzo ładna dziewczynka, ma wielkie serce i troszczy się o innych. Jest także wdzięczna wobec tych, którzy okazują jej dobroć . „Calineczka” opowiada o tym, że trzeba pozostać wiernym swoim marzeniom – „jeśli kochamy słońce, nie powinniśmy mieszkać pod ziemią, nawet jeśli wydaje się to łatwiejszą drogą!” Baśń poucza nas także, że dobro, jakie uczynimy, zawsze do nas powróci.WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Zaproszenie do bajki”„Zaproszenie do bajki” to temat zajęć literacko plastycznych zorganizowanych przez Filię nr 9 z okazji Tygodnia Bibliotek, upływającego w bieżącym roku pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście”. W dniu 8 maja w progach biblioteki gościły dzieci z klasy II Szkoły Podstawowej nr 16, które wysłuchały wybranych fragmentów 13 bardziej lub mniej znanych bajek i legend. Zadaniem ich było uważne słuchanie i odgadywanie tytułów przeczytanych urywków utworów. Podczas plastycznej części zajęć uczestnicy rysowali wybraną przez siebie postać z bajki poznaną w trakcie czytania. Za aktywny udział w zajęciach oraz wspaniałą rywalizację uczniowie otrzymali miłe nagrody.WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Jak powstała Wisła”„Jak powstała Wisła” - taki tytuł miały zajęcia edukacyjne zorganizowane przez bibliotekę w Kosztowach dla uczniów klasy trzeciej ze Szkoły Podstawowej nr 16 z okazji obchodów Roku Rzeki Wisły. W pierwszej części spotkania dzieci obejrzały prezentację multimedialną pt. „Z biegiem Wisły”, a także wysłuchały „Podania o Wiśle” autorstwa Jadwigi Chrząszczewskiej i Jadwigi Warnkówny. W dalszym toku zajęć uczniowie przeczytali utwór wierszowany „Płynie Wisła, płynie” Czesława Janczarskiego, mówiący o miastach leżących nad rzeką, o ich historii i zabytkach. Następnie trzecioklasiści podzieleni na grupy wykonywali mapki, ilustrujące bieg królowej polskich rzek - Wisły od jej źródła aż po ujście.WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

"ZAPRASZAMY”__________________________________________________________

„Od Międzynarodowego Dnia Ziemi do Dnia Polskiej Niezapominajki”Od 20 kwietnia z okazji nadchodzącego Dnia Ziemi (22 kwietnia) w brzęczkowickiej bibliotece rozpoczęto cykl spotkań edukacyjnych związanych z ekologią, które odbywać się będą aż do 15 maja - Dnia Polskiej Niezapominajki. Na spotkaniach o ochronie naszej Ziemi bibliotekarze przypominają o konieczności segregacji śmieci, o recyklingu i upcyklingu, o utrzymaniu czystości wokół nas, włączając się do akcji przeprowadzonej przez UM i SM, propagującej sprzątanie po swoich pupilach przez właścicieli psów. Uczą, jak mądrze kupować, jak być świadomym konsumentem już od najmłodszych lat, a przede wszystkim pamiętać, by nie marnować żywności. Uczestniczący w zajęciach uczniowie kl. III Szkoły Podstawowej nr 13, klas II, III, IV i V Zespołu Szkół Specjalnych oraz uczestnicy WTZ przy SPDN „Radość” wysłuchali także bajki przedstawionej w formie teatrzyku kamishibai pt. „Dlaczego zwierzęta mieszkają w bloku Maćka?” autorstwa Tomasza Trojanowskiego. Amazońska Puszcza i inne lasy tropikalne mają ogromny wpływ na klimat całej Ziemi. Niszcząc lasy tropikalne człowiek zmienia naturalny obieg wody na Ziemi, a to powoduje szereg nieodwracalnych zmian w przyrodzie. Wszyscy powinni o tym wiedzieć i właśnie temu służyło przedstawienie.

Cykl zajęć ekologicznych zakończy się w Dniu Polskiej Niezapominajki spotkaniem z przedszkolakami i uczestnikami Świetlicy Terapeutycznej. Święto Polskiej Niezapominajki jest zachętą do budowania silnych, głębokich więzów z najbliższymi i szczerych przyjaźni z ludźmi z otoczenia, przypomina o szacunku, jaki powinniśmy żywić dla przyrody "małej" i "wielkiej Ojczyzny", przypomina o wartości, jaką niosą ze sobą lokalne tradycje czy wytwory ludzkiej myśli. Podczas dotychczasowych spotkań uczniowie wykonali rysunki pięknej niezapominajki, pamiętając o przesłaniu, jakie niesie bajkowy kwiat.WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Bądźmy przyjaciółmi Ziemi”„Bądźmy przyjaciółmi Ziemi” - pod takim hasłem w kwietniu w Filii nr 7 przebiegał cykl zajęć czytelniczych skierowanych do dzieci z Przedszkola nr 12. Spotkania poświęcone Światowemu Dniu Ziemi miały na celu obudzić odpowiedzialność za warunki panujące w naszym środowisku oraz świadomość, że każdy może się przyczynić do ich poprawy. Ziemia jest jedynym nam znanym miejscem we Wszechświecie, w którym mogą istnieć żywe organizmy: ludzie, zwierzęta i rośliny. Ziemia daje nam powietrze, żywność, wodę oraz schronienie. Jest naszym wspólnym domem i naszą powinnością jest o nią dbać. Podczas zajęć przedstawiono dzieciom niebezpieczeństwa, jakie grożą Ziemi ze strony człowieka i jak można im przeciwdziałać na dużą skalę oraz na co dzień. Wiedzą, jak zapobiegać niszczeniu Ziemi poprzez drobne działania na co dzień, uczestnicy spotkań wykazali się, biorąc udział w zabawie z minkami „Prawda czy fałsz”. Następnie wysłuchali opowiadania o Domisiach pt. „Nie zaśmiecajmy świata!”, z którego dowiedzieli się jak i dlaczego segregować śmieci. Przedszkolaki sprzątając bibliotekę z celowo porozrzucanych śmieci, miały okazję nauczyć się rozpoznawać rodzaj materiału z jakiego są wykonane oraz do jakiego pojemnika je wrzucać, biorąc pod uwagę odpowiednie oznaczenia "koszy-potworków". Wspólnie wykonały także prace plastyczne, wykorzystując do tego posegregowane odpady.WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Spotkanie autorskie z Magdaleną Niedzwiedz”.„Świat według Amelki” - tak zatytułowana jest książeczka autorstwa Magdaleny Niedzwiedz, z którą podczas spotkania autorskiego zapoznały się dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 na w bibliotece przy ul. Mikołowskiej. Promowana podczas spotkania autorskiego książeczka to opowieść o życiu małej dziewczynki – Amelki, która wspomina swoje najważniejsze wydarzenia z życia jak narodziny, pierwsze miesiące życia, odwiedziny zaciekawionej rodziny czy chrzest. Dziewczynka opowiada o powrocie mamy do pracy, o świętach, o rozstaniu z mamą na dłuższy czas, aż do pierwszych urodzin braciszka. Pani Niedzwiedz w opowiadaniu ciekawie i z humorem nakreśla różne sytuacje, na które dorośli nie zawsze zwracają uwagę. Wszyscy uczestnicy spotkania zapoznali się wcześniej z treścią opowiadania, dlatego autorka prowadziła ciekawą dyskusję i bez problemu uzyskiwała odpowiedz na zadawane pytania, dotyczące treści książeczki. Na spotkaniu można było również zakupić wydawnictwo z dedykacją autorki. W drugiej części spotkania dzieci miały za zadanie narysować, jak sobie wyobrażają Amelkę z przeczytanego opowiadania. Najładniejsze prace zostały udostępnione na wystawę.WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Spotkanie autorskie z Gabrielą Kotas”.Już po raz drugi w bibliotece przy ul. Mikołowskiej z najmłodszymi czytelnikami spotkała się poetka Gabriela Kotas. Tym razem prezentowała uczniom klasy II Szkoły Podstawowej nr 9 swoją drugą książeczkę pt. „Misie- Gabrysie. Leśna przygoda”. Autorka opowiedziała swoim czytelnikom przygody rodzinki misiów, włączając dzieci do wspólnej zabawy. Uczestnicy spotkania dowiedziały się również o życiu różnych leśnych zwierzątek i wysłuchały ciekawych wierszyków czytanych przez panią Kotas. Po zakup książeczek z dedykacją autorki ustawiła się kolejka chętnych. W części plastycznej dzieci wykonywały własnego Misia z włóczki czy też kolorowego papieru. Najładniejsze prace zostały na wystawie w bibliotece.


WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Czerwona róża dla czytelnika”Z okazji Międzynarodowego Święta Książki Filia nr 11 przez cały tydzień nagradzała swoich czytelników czerwonymi różami. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest w większości krajów od 1996 roku. Ustanowiono go w celu promocji czytelnictwa i ochrony własności intelektualnej. „Dla literatury światowej data 23 kwietnia ma symboliczne znaczenie. W tym dniu (w roku 1616) zmarli Miguel de Cervantes, William Szekspir i historyk peruwiański Inca Garcilaso de la Vega. Na ten sam dzień przypada również rocznica urodzin lub śmierci innych wybitnych pisarzy, np. Maurice’a Druona, Halldóra Laxnessa, Vladimira Nabokova, Josepa Pla i Manuela Mejía Vallejo”. W Polsce dzień ten obchodzimy od 2007 roku. Podobnie jak we wszystkich krajach jest on okazją do prezentacji książki, spotkań z twórcami, wieczorów autorskich, wystaw i zabaw organizowanych dla czytelników, a także obdarowywania się książkami. Oprócz czerwonych róż czytelnicy odwiedzający bibliotekę na Mikołowskiej mogli otrzymać dobrą książkę oraz słodkiego cukierka.WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

"Śląska Ojczyzna Polszczyzna"


W XIX edycji konkursu recytatorskiego „Śląska Ojczyzna Polszczyzna” organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mysłowicach wzięło udział 70 uczestników, którzy reprezentowali 9 przedszkoli miejskich (nr 1, 5, 10, 12, 15,16, 18, 19, P w Imielinie), 9 szkół podstawowych (nr 1, 5, 7, 9, 14, 15, 16, SP nr 2 w Chełmie Śląskim, SP w Imielinie), 2 Gimnazja (nr 5, 6) oraz Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół w Lędzinach, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, 3 i w Chełmie Śląskim.

Konkurs organizowany był w czterech kategoriach wiekowych:
- I grupa przedszkolaków (23 osób),
- II grupa klasy od I do III (15 osób),
- III grupa klasy od IV do VI (26 osób),
- IV grupa – gimnazjum (6 osób).
Konkurs przebiegał w dwóch etapach.
I etap konkursu odbył się 4 kwietnia 2017 roku, w wyniku którego do II etapu zakwalifikowało się 40 uczestników:

Finał odbył się 19 kwietnia 2017 roku, w którym zgodnie z Regulaminem uczestnicy recytowali drugi utwór.

Komisja w składzie:
- Przewodnicząca – prof. dr hab. Danuta Krzyżyk,
- Członek komisji – prof. dr hab. Helena Synowiec,
oceniła recytację uczestników, biorąc pod uwagę dobór tekstów, zachowanie cech gwarowych, sposób wygłaszania i kontakt ze słuchaczami.
Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca uczestnikom:
Grupa I – Przedszkolaki

I miejsce Julia Kwiatkowska – P 1
II miejsce Kinga Goj – P15
II miejsce Tymoteusz Zasimuk – P 15
III miejsce Izabela Palka – P 1

Wyróżnienia:
Zuzanna Gawlik – P w Imielinie
Karolina Chobel – P 15
Maja Lamczyk – P 2
Oliwia Słowińska – P 1
Nadia Ksiądz – P 1
Filip Kamala – P 1

Grupa II - klasy I – III

I miejsce Kamil Stolorz - SP w Imielinie
I miejsce Daniel Brom - SP 15
I miejsce Julia Stolecka – SP w Imielinie
II miejsce Paulina Czapla – SP 15
III miejsce Patrycja Szala – SP w Imielinie

Wyróżnienia

Dominik Nowaczyk – Zespół Szkół nr 1
Zofia Kula – SP 2 w Chełmie Śląskim
Aleksandra Góra – ZS z OI
Martyna Michalak – Zespół Szkół nr 1
Zofia Witek – ZS z OI
Jakub Łytko – SP w Imielinie

Grupa III - klasy IV – VI

I miejsce Bartosz Kriegler – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
I miejsce Mateusz Wybraniec – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
I miejsce Marta Lewiński – SP w Imielinie
I miejsce Natalia Stolorz – SP w Imielinie
II miejsce Zuzanna Siodłok – SP w Imielinie
III miejsce Aleksandra Klimza – SP w Imielinie
III miejsce Natalia Mol – Zespół Szkół nr 1
III miejsce Marcin Paluch – SP w Imielinie

Wyróżnienia:

Nikola Szyndler – SP 14
Paulina Sobczyk – SP 2 w Chełmie Śląskim
Helena Sikora – SP 2 w Chełmie Śląskim
Tomasz Synowiec – SP 16
Weronika Nieć – ZSP w Chełmie Śląskim
Aleksandra Paruzel – ZSP w Chełmie Śląskim

Grupa IV – Gimnazjaliści

I miejsce Anna Chrobok – Gimnazjum nr 5
II miejsce Paweł Sosnowski – Gimnazjum nr 6
III miejsce Piotr Chrobok – Gimnazjum nr 5

Wyróżnienia:
Wojciech Wiśny – Zespół Szkół nr 1
Zuzanna Kolny – Zespół Szkół w Lędzinach

Gala podsumowująca konkurs oraz wręczenie nagród odbyło się 26 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.00 w Mysłowickim Ośrodku Kultury w Sali Małych Form.


WSZYSTKIE ZDJĘCIA


__________________________________________________________

„Wielka przemiana”.Kolejne kwietniowe zajęcia biblioterapeutyczne w brzęczkowickiej bibliotece skierowane były do uczniów edukacji wczesnoszkolnej z Zespołu Szkół Specjalnych. Uczniowie, słuchając książeczki obrazkowej „Mój przyjaciel Kemushi" - uczestniczyli w spektaklu wielkiej przemiany, który podsumowali wykonaniem kolorowych motyli. „Mój przyjaciel Kemushi” to książka francuskiej pisarki Nathalie Dargent, opowiadająca o przemianach w przyrodzie wraz ze zmieniającymi się porami roku. Po japońsku Kemushi oznacza gąsienicę. Narratorem opowieści jest dziecko obserwujące stworzenie, które z brzydkiej larwy przeistacza się w pięknego motyla.WIĘCEJ ZDJĘĆ
__________________________________________________________

„Tadeusz Kościuszko- bohater dwóch narodów”.Uchwałą Sejmu ustanowiono rok 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki w 200. rocznicę śmierci Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską, polskiego i amerykańskiego generała, niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość. Z tej okazji 25 i 26 kwietnia w Czytelni Głównej historyk Małgorzata Gwóźdź wygłosiła prelekcję dla uczniów klas VI Szkoły Podstawowej nr 2 pt. „Tadeusz Kościuszko- bohater dwóch narodów”.

Uczniowie poznali biografię bohatera narodowego Polski i Stanów Zjednoczonych, jego zasługi w walce o niepodległość narodów amerykańskiego i polskiego, a zwłaszcza wydarzenia dotyczące wywołanego w 1794 w Krakowie powstania zwanego insurekcją kościuszkowską. Historyk Małgorzata Gwóźdź wymieniła też wiele ciekawostek o Tadeuszu Kościuszce: tytuły utworów literackich i obrazów z nim związanych, np. Panorama Racławicka czy nazwy geograficzne upamiętniające jego osobę: szczyt górski nazwany imieniem Tadeusza Kościuszki w Australii, hrabstwo Kosciusko w stanie Indiana w USA czy krakowski Kopiec Kościuszki.

Na zakończenie spotkania uczniowie rozwiązywali historyczną krzyżówkę, która utrwaliła zdobytą wiedzę o Naczelniku powstania kościuszkowskiego. W miesiącu kwietniu w Czytelni Głównej prezentowana jest również wystawa prac pokonkursowych miejskiego międzyszkolnego konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych „Tadeusz Kościuszko patron roku 2017”, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2.WIĘCEJ ZDJĘĆ