Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach
ul.Strumieńskiego 4 Mysłowice 41-400

Zarządzający Biblioteką

Dyrektor
mgr Izabela Partyka
dyrektor@mbpmyslowice.pl
tel./fax
(0 32) 222-62-66


Główny księgowy
Danuta Mol
tel./fax (032) 222-62-66

ksiegowosc@mbpmyslowice.pl


DZIAŁY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MYSŁOWICACH


DZIAŁ INSTRUKCYJNO-METODYCZNY
Mysłowice, ul. O.Strumieńskiego 4
tel. (0 32) 316 - 09 - 81 wew. 23

Kierownik  mgr Dagmara Kucharska

metodyka@mbpmyslowice.pl


DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW
Mysłowice, ul. O.Strumieńskiego 4
tel. (0 32) 316 - 09 - 81 wew. 23

Kierownik   Iwona Latusek

opracowanie@mbpmyslowice.pl
ilatusek@mbpmyslowice.pl


DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
Mysłowice, ul. O.Strumieńskiego 4 .  tel. (0 32) 222-62-66  
Główna księgowa:   Danuta Mol
ksiegowosc@mbpmyslowice.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
Mysłowice, u. O.Strumieńskiego 4 .  
tel. (0 32) 222-62-66 
Kierownik  mgr Bożena Wadas

administracja@mbpmyslowice.pl
bwadas@mbpmyslowice.pl

DZIAŁ SPRAW OSOBOWYCH I SOCJALNYCH
Mysłowice, ul. O.Strumieńskiego 4 . 
tel. (0 32) 222-62-66  
Kierownik:  Aleksandra Remin

kadry@mbpmyslowice.pl
aremin@mbpmyslowice.pl

Bibliotekarz Systemowy

Mysłowice, ul. O.Strumieńskiego 4
tel. (0 32) 316 - 09 - 81 wew. 23


kdyrbusz@mbpmyslowice.pl
Katarzyna Dyrbusz


regulaminy korzystania z zasobow MBP
___________________________________________________________________________________powrót