<

 

Filia biblioteczna nr 9 

Mysłowice-Kosztowy, ul. Górnośląska 5
czynna codziennie w godz. 10.00 - 18.00,
w soboty nieczynna
tel. 571 878 053


Kierownik: Bogna Żymełka

Biblioteka powstała w 1949 r., a od 1993 zajmuje pomieszczenia parafialne
w budynku, w którym swoje miejsce znalazła również placówka MOKiS-u.

Księgozbiór o charakterze uniwersalnym powoduje, że każdy czytelnik
„duży i mały” znajdzie tu coś dla siebie. Bogate zbiory literatury popularno-naukowej z różnych dziedzin wiedzy umożliwiają młodzieży uczącej się pełne
zaspokojenie potrzeb czytelniczych oraz edukacyjnych.
Współpraca z okolicznymi szkołami i MOKiS-em owocuje licznymi wystawami, konkursami, spotkaniami autorskimi czy lekcjami bibliotecznymi. Biblioteka
od wielu lat notuje bardzo stabilne czytelnictwo, co jest świadectwem jej
ogromnej roli, jaką pełni w środowisku lokalnym oraz świadectwem
doskonałej pracy zatrudnionych tam bibliotekarzy.

________________________________________________________________________________

KALENDARIUM IMPREZ - LUTY01.02 - 08.02 - Przegląd twórczości Marii Rodziewiczówny, pseud. Žmogus, Maro, Weryho – polskiej pisarki, członkini Warszawskiego Towarzystwa Teozoficznego z okazji 160. rocznicy urodzin.

01.02 – 28.02 - Ekspozycja okolicznościowa „550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika – polskiego astronoma i matematyka, twórcy heliocentrycznej teorii budowy świata.

15 lutego o godz. 10.30 - Dzień Kota - zajęcia literackie dla dzieci z Przedszkola Zielona Lokomotywa.

23 lutego o godz. 9.00 - „200. rocznica urodzin Juliusza Ligonia – śląskiego poety ludowego, działacza narodowego” - prelekcja historyka Pani Małgorzaty Gwóźdź – Brzóski.
_______________________________________________________________________________________________________________ powrót