<

 

Filia biblioteczna nr 9 

Mysłowice-Kosztowy, ul. Górnośląska 5
czynna codziennie w godz. 10.00 - 18.00,
w soboty nieczynna
tel. 571 878 053


Kierownik: Bogna Żymełka

Biblioteka powstała w 1949 r., a od 1993 zajmuje pomieszczenia parafialne
w budynku, w którym swoje miejsce znalazła również placówka MOKiS-u.

Księgozbiór o charakterze uniwersalnym powoduje, że każdy czytelnik
„duży i mały” znajdzie tu coś dla siebie. Bogate zbiory literatury popularno-naukowej z różnych dziedzin wiedzy umożliwiają młodzieży uczącej się pełne
zaspokojenie potrzeb czytelniczych oraz edukacyjnych.
Współpraca z okolicznymi szkołami i MOKiS-em owocuje licznymi wystawami, konkursami, spotkaniami autorskimi czy lekcjami bibliotecznymi. Biblioteka
od wielu lat notuje bardzo stabilne czytelnictwo, co jest świadectwem jej
ogromnej roli, jaką pełni w środowisku lokalnym oraz świadectwem
doskonałej pracy zatrudnionych tam bibliotekarzy.

________________________________________________________________________________

KALENDARIUM IMPREZ - KWIECIEŃ05.04 – 12.04 - Józef Marian Chełmoński herbu Prawdzic – polski malarz, reprezentant realizmu. Jeden z najwybitniejszych twórców malarstwa realistycznego w Polsce – ekspozycja wydawnictw albumowych w 110. rocznicę śmierci.

12.04 – 19.04 - Światowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej - ekspozycja literatury z działu historii, odnoszącej się do tych wydarzeń.

23.04 – 30.04 - William Shakespeare – angielski poeta, dramaturg, aktor, powszechnie uważany za jednego z najwybitniejszych pisarzy literatury angielskiej oraz reformatorów teatru – wystawka twórczości z okazji 460. rocznicy urodzin.

5 kwietnia o godz. 11.00 - Książka moim przyjacielem - zabawy czytelnicze dla przedszkolaków z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci.

19 kwietnia o godz. 13.00 - Nasza ziemia - warsztaty ekologiczne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 z okazji Światowego Dnia Ziemi.

24 kwietnia o godz. 11.00 - Jan Izydor Sztaudynger - polski poeta, fraszko-pisarz, satyryk, teoretyk lalkarstwa, tłumacz – czytanie satyr w gronie pań z Klubu Seniora z okazji 120. rocznicy urodzin autora.
_______________________________________________________________________________________________________________ powrót