<

 

Filia biblioteczna nr 9 

Mysłowice-Kosztowy, ul. Górnośląska 5
czynna codziennie w godz. 10.00 - 18.00,
w soboty nieczynna
tel. 0 32 2250-701


Kierownik: Bogna Żymełka

Biblioteka powstała w 1949 r., a od 1993 zajmuje pomieszczenia parafialne
w budynku, w którym swoje miejsce znalazła również placówka MOKiS-u.

Księgozbiór o charakterze uniwersalnym powoduje, że każdy czytelnik
„duży i mały” znajdzie tu coś dla siebie. Bogate zbiory literatury popularno-naukowej z różnych dziedzin wiedzy umożliwiają młodzieży uczącej się pełne
zaspokojenie potrzeb czytelniczych oraz edukacyjnych.
Współpraca z okolicznymi szkołami i MOKiS-em owocuje licznymi wystawami, konkursami, spotkaniami autorskimi czy lekcjami bibliotecznymi. Biblioteka
od wielu lat notuje bardzo stabilne czytelnictwo, co jest świadectwem jej
ogromnej roli, jaką pełni w środowisku lokalnym oraz świadectwem
doskonałej pracy zatrudnionych tam bibliotekarzy.

________________________________________________________________________________

KALENDARIUM IMPREZ - GRUDZIEŃ03.12 – 10.12 – „August Pierre Renoir - francuski malarz, współtwórca i jeden z najwybitniejszych przedstawicieli impresjonizmu” – ekspozycja wydawnictw albumowych w 100. rocznicę śmierci malarza.

17.12 – 24.12 - Wystawka książek Zofii Nałkowskiej - pisarki, publicystki, autorki opowiadań, dramatów i dzienników w 65. rocznicę śmierci.

20.12 – 27.12 - Ekspozycja literatury Tadeusza Żeleńskiego – Boya - satyryka i publicysty młodopolskiego z okazji 145. rocznicy urodzin.

„Dzień ze Świętym Mikołajem” - zabawa czytelniczo-ruchowa dla dzieci - termin do ustalenia z wychowawcą.
_______________________________________________________________________________________________________________ powrót