Filia biblioteczna nr 9 

Mysłowice-Kosztowy, ul. Kubicy 5
czynna codziennie w godz. 10.00 - 18.00,
w soboty nieczynna
tel. 0 32 2250-701


Kierownik: Bogna Żymełka

Biblioteka powstała w 1949 r., a od 1993 zajmuje pomieszczenia parafialne
w budynku, w którym swoje miejsce znalazła również placówka MOKiS-u.

Księgozbiór o charakterze uniwersalnym powoduje, że każdy czytelnik
„duży i mały” znajdzie tu coś dla siebie. Bogate zbiory literatury popularno-naukowej z różnych dziedzin wiedzy umożliwiają młodzieży uczącej się pełne
zaspokojenie potrzeb czytelniczych oraz edukacyjnych.
Współpraca z okolicznymi szkołami i MOKiS-em owocuje licznymi wystawami, konkursami, spotkaniami autorskimi czy lekcjami bibliotecznymi. Biblioteka
od wielu lat notuje bardzo stabilne czytelnictwo, co jest świadectwem jej
ogromnej roli, jaką pełni w środowisku lokalnym oraz świadectwem
doskonałej pracy zatrudnionych tam bibliotekarzy.

________________________________________________________________________________

KALENDARIUM IMPREZ - WRZESIEŃ03.09 - 10.09 – „Druga wojna światowa – ekspozycja książek dotyczących wojny obronnej we wrześniu 1939 r.

11.09 -18.09 – „Adam Asnyk – polski poeta i dramatopisarz, w czasie powstania styczniowego członek Rządu Narodowego” – wystawka z okazji 180. rocznicy urodzin.

Narodowe czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego - zajęcia literackie dla młodzieży (termin do uzgodnienia).

„Czy znasz twórczość Janiny Porazińskiej?” - konkurs czytelniczy dla dzieci z okazji 130. rocznicy urodzin pisarki (termin do uzgodnienia z nauczycielem).

_______________________________________________________________________________________________________________ powrót