<

 

Filia biblioteczna nr 9 

Mysłowice-Kosztowy, ul. Górnośląska 5
czynna codziennie w godz. 10.00 - 18.00,
w soboty nieczynna
tel. 571 878 053


Kierownik: Bogna Żymełka

Biblioteka powstała w 1949 r., a od 1993 zajmuje pomieszczenia parafialne
w budynku, w którym swoje miejsce znalazła również placówka MOKiS-u.

Księgozbiór o charakterze uniwersalnym powoduje, że każdy czytelnik
„duży i mały” znajdzie tu coś dla siebie. Bogate zbiory literatury popularno-naukowej z różnych dziedzin wiedzy umożliwiają młodzieży uczącej się pełne
zaspokojenie potrzeb czytelniczych oraz edukacyjnych.
Współpraca z okolicznymi szkołami i MOKiS-em owocuje licznymi wystawami, konkursami, spotkaniami autorskimi czy lekcjami bibliotecznymi. Biblioteka
od wielu lat notuje bardzo stabilne czytelnictwo, co jest świadectwem jej
ogromnej roli, jaką pełni w środowisku lokalnym oraz świadectwem
doskonałej pracy zatrudnionych tam bibliotekarzy.

________________________________________________________________________________

KALENDARIUM IMPREZ - WAKACJEBiblioteka zaprasza na otwarte zajęcia literacko-plastyczne, które odbywać się będą w godz. 11.00-13.00 według harmonogramu:

Pierwszy tydzień wakacji pod hasłem „Moda, uroda, sport i muzyka – czyli co nam w duszy gra”:

• 01.07 - Promocja książek o zdrowym stylu życia, potrzebie uprawiania sportu, aktywnym wypoczynku, kreatywne zabawy dla dzieci, krzyżówki, quizy,
• 02.07 - Czym jest radość w naszym życiu? - Rozmowa z uczestnikami zajęć,
czytanie wybranych fragmentów książek poprawiających nastrój, wymyślenie oraz sporządzenie planu wymarzonej podróży,
• 03.07 - Zabawa w projektowanie mody – warsztaty plastyczne oraz biblioteczny pokaz mody zainspirowany ulubionymi postaciami z literatury dziecięcej i młodzieżowej,
• 04.07 - Zabawy i konkurencje sportowe na świeżym powietrzu: biegi z przeszkodami, wyścigi,
• 05.07 - Mikrofon dla wszystkich - wspólne śpiewanie oraz indywidualne występy dla chętnych dzieci.

Drugi tydzień wakacji pod hasłem „Tydzień z podróżami – czyli rozmaitości biblioteczne”:

• 08 .07 - Kraina Kwitnącej Wiśni – spotkanie z kulturą, przyrodą i ciekawostkami Japonii - zajęcia edukacyjno – plastyczne,
• 09.07 - Włoskie wakacje – poznawanie pięknych zabytków, zwyczajów i kulinarnych przysmaków - zajęcia edukacyjne i plastyczne; „Pocztówka z Italii” – konkurs na najładniejszą widokówkę,
• 10.07 - Witajcie w tajemniczym Egipcie – warsztaty edukacyjno – plastyczne: tworzenie makiety piramid egipskich, wykonywanie biżuterii,
• 11.07 Podróż do Hiszpanii – poznanie kraju na podstawie bogato ilustrowanych wydawnictw oraz multimedialnej prezentacji, zabawy plastyczne, ruchowe i taneczne związane z hiszpańską kulturą i sztuką,
• 12.07 Brazylia palcem po mapie - poznanie symboli narodowych oraz podstawowych wiadomości na temat tego malowniczego i ciekawego kraju - zajęcia edukacyjno – plastyczne, mające na celu przybliżenie dzieciom bogactwa kulturowego Brazylii.
_______________________________________________________________________________________________________________ powrót