Filia biblioteczna nr 9 

Mysłowice-Kosztowy, ul. Górnośląska 5
czynna codziennie w godz. 10.00 - 18.00,
w soboty nieczynna
tel. 0 32 2250-701


Kierownik: Bogna Żymełka

Biblioteka powstała w 1949 r., a od 1993 zajmuje pomieszczenia parafialne
w budynku, w którym swoje miejsce znalazła również placówka MOKiS-u.

Księgozbiór o charakterze uniwersalnym powoduje, że każdy czytelnik
„duży i mały” znajdzie tu coś dla siebie. Bogate zbiory literatury popularno-naukowej z różnych dziedzin wiedzy umożliwiają młodzieży uczącej się pełne
zaspokojenie potrzeb czytelniczych oraz edukacyjnych.
Współpraca z okolicznymi szkołami i MOKiS-em owocuje licznymi wystawami, konkursami, spotkaniami autorskimi czy lekcjami bibliotecznymi. Biblioteka
od wielu lat notuje bardzo stabilne czytelnictwo, co jest świadectwem jej
ogromnej roli, jaką pełni w środowisku lokalnym oraz świadectwem
doskonałej pracy zatrudnionych tam bibliotekarzy.

________________________________________________________________________________

KALENDARIUM IMPREZ - STYCZEŃ14.01 - 21.01 - Ekspozycja z okazji 85 rocznicy urodzin Marka Hłasko pisarza i scenarzysty filmowego.

18.01 – 25.01 - wystawka w 210 rocznicę urodzin „Edgar Allan Poe” - amerykański poeta, prozaik, krytyk, autor przesyconych grozą opowiadań fantastyczno – sensacyjnych .

25.01 – 31.01 - wystawka poświęcona twórczości Johna Updike, amerykańskiego pisarza, autora powieści i poezji w 10 rocznicę śmierci.

26.01- 31.01 – „Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu” – przegląd literatury z zakresu historii.

„Życzenia dla babci i dziadziusia” - zajęcia czytelniczo- plastyczne. (termin do ustalenia z nauczycielem)

_______________________________________________________________________________________________________________ powrót