<

 

Filia biblioteczna nr 9 

Mysłowice-Kosztowy, ul. Górnośląska 5
czynna codziennie w godz. 10.00 - 18.00,
w soboty nieczynna
tel. 571 878 053


Kierownik: Bogna Żymełka

Biblioteka powstała w 1949 r., a od 1993 zajmuje pomieszczenia parafialne
w budynku, w którym swoje miejsce znalazła również placówka MOKiS-u.

Księgozbiór o charakterze uniwersalnym powoduje, że każdy czytelnik
„duży i mały” znajdzie tu coś dla siebie. Bogate zbiory literatury popularno-naukowej z różnych dziedzin wiedzy umożliwiają młodzieży uczącej się pełne
zaspokojenie potrzeb czytelniczych oraz edukacyjnych.
Współpraca z okolicznymi szkołami i MOKiS-em owocuje licznymi wystawami, konkursami, spotkaniami autorskimi czy lekcjami bibliotecznymi. Biblioteka
od wielu lat notuje bardzo stabilne czytelnictwo, co jest świadectwem jej
ogromnej roli, jaką pełni w środowisku lokalnym oraz świadectwem
doskonałej pracy zatrudnionych tam bibliotekarzy.

________________________________________________________________________________

KALENDARIUM IMPREZ - Wrzesień01.09 – 08.09 - Rocznica wybuchu II wojny światowej - ekspozycja książek historycznych.

07.09 -14.09 - Wystawka poświęcona twórczości Karen Blixen, pisarce duńskiej z okazji 60. rocznicy śmierci.

29 września - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – spotkanie z przedszkolakami.

Narodowe Czytanie 2022 - „Ballady i Romanse Adama Mickiewicza - jedno z najwybitniejszych dzieł polskiego romantyzmu - przedstawienie w wykonaniu kółka teatralnego działającego w Szkole Podstawowej nr 16 - termin do ustalenia z polonistą.

Pożegnanie z Afryką - wspomnienia autorki o swoim życiu w Kenii - dyskusja na temat książki połączona z obchodami Międzynarodowego Dnia Turystyki (27.09) - termin do uzgodnienia z członkiniami Klubu Seniora.
_______________________________________________________________________________________________________________ powrót