<

 

Filia biblioteczna nr 9 

Mysłowice-Kosztowy, ul. Górnośląska 5
czynna codziennie w godz. 10.00 - 18.00,
w soboty nieczynna
tel. 571 878 053


Kierownik: Bogna Żymełka

Biblioteka powstała w 1949 r., a od 1993 zajmuje pomieszczenia parafialne
w budynku, w którym swoje miejsce znalazła również placówka MOKiS-u.

Księgozbiór o charakterze uniwersalnym powoduje, że każdy czytelnik
„duży i mały” znajdzie tu coś dla siebie. Bogate zbiory literatury popularno-naukowej z różnych dziedzin wiedzy umożliwiają młodzieży uczącej się pełne
zaspokojenie potrzeb czytelniczych oraz edukacyjnych.
Współpraca z okolicznymi szkołami i MOKiS-em owocuje licznymi wystawami, konkursami, spotkaniami autorskimi czy lekcjami bibliotecznymi. Biblioteka
od wielu lat notuje bardzo stabilne czytelnictwo, co jest świadectwem jej
ogromnej roli, jaką pełni w środowisku lokalnym oraz świadectwem
doskonałej pracy zatrudnionych tam bibliotekarzy.

________________________________________________________________________________

KALENDARIUM IMPREZ - GRUDZIEŃ13.12 – 20.12 – Tymoteusz Karpowicz – poeta, dramaturg, tłumacz, czołowy twórca poezji lingwistycznej, uznany za ostatniego wielkiego modernistę – wystawka książek z okazji 100. rocznicy urodzin.

20.12 – 27.12 - Wystawka dotycząca twórczości Gabrieli Zapolskiej - polskiej aktorki, dramatopisarki i powieściopisarki w 100. rocznicę śmierci.

27.12 – 31.12 - Rainer Maria Rilke – austriacki poeta, reprezentant liryki symbolicznej prekursor egzystencjalizmu - ekspozycja z okazji 95. rocznicy śmierci.

Boże Narodzenie w naszych domach - zajęcia biblioteczne poświęcone zwyczajom bożonarodzeniowym - termin do ustalenia z wychowawcą klasy.

Z ekologią przez życie - podsumowanie konkursu plastycznego zorganizowanego w ramach projektu ekologicznego Kierunek – Ekosfera - planowany termin spotkania 20 grudnia.
_______________________________________________________________________________________________________________ powrót