Filia biblioteczna nr 9 

Mysłowice-Kosztowy, ul. Kubicy 5
czynna codziennie w godz. 10.00 - 18.00,
w soboty nieczynna
tel. 0 32 2250-701


Kierownik: Bogna Żymełka

Biblioteka powstała w 1949 r., a od 1993 zajmuje pomieszczenia parafialne
w budynku, w którym swoje miejsce znalazła również placówka MOKiS-u.

Księgozbiór o charakterze uniwersalnym powoduje, że każdy czytelnik
„duży i mały” znajdzie tu coś dla siebie. Bogate zbiory literatury popularno-naukowej z różnych dziedzin wiedzy umożliwiają młodzieży uczącej się pełne
zaspokojenie potrzeb czytelniczych oraz edukacyjnych.
Współpraca z okolicznymi szkołami i MOKiS-em owocuje licznymi wystawami, konkursami, spotkaniami autorskimi czy lekcjami bibliotecznymi. Biblioteka
od wielu lat notuje bardzo stabilne czytelnictwo, co jest świadectwem jej
ogromnej roli, jaką pełni w środowisku lokalnym oraz świadectwem
doskonałej pracy zatrudnionych tam bibliotekarzy.

________________________________________________________________________________

KALENDARIUM IMPREZ - GRUDZIEŃ01.12 – 29.12 - Wystawka poświęcona twórczości Josepha Conrada, właściwie Józefa Teodora Konrada Korzeniowskiego - pisarza i publicysty polskiego pochodzenia z okazji 160. rocznicy urodzin.

05.12 – 12.12 - Ekspozycja dedykowana Józefowi Piłsudskiemu - politykowi, Marszałkowi Polski w 150. rocznicę urodzin.

13.12 – 20.12 - Wystawka wydawnictw albumowych z reprodukcjami obrazów Artura Grottgera - jednego z czołowych przedstawicieli romantyzmu w malarstwie polskim z okazji 150. rocznicy śmierci.

„Witaj Święty Mikołaju – tradycje i zwyczaje mikołajkowe” - lekcja biblioteczna połączona z zabawą dla dzieci - termin do uzgodnienia z wychowawcą klasy. W programie:

• przybliżenie dzieciom legendy o Świętym Mikołaju oraz rozmowa o tradycjach mikołajkowych,
• czytanie wierszy o św. Mikołaju,
• rozwiązywanie zagadek tematycznie związanych ze świętym Mikołajem.

_______________________________________________________________________________________________________________ powrót