Filia biblioteczna nr 9 

Mysłowice-Kosztowy, ul. Kubicy 5
czynna codziennie w godz. 10.00 - 18.00,
w soboty nieczynna
tel. 0 32 2250-701


Kierownik: Bogna Żymełka

Biblioteka powstała w 1949 r., a od 1993 zajmuje pomieszczenia parafialne
w budynku, w którym swoje miejsce znalazła również placówka MOKiS-u.

Księgozbiór o charakterze uniwersalnym powoduje, że każdy czytelnik
„duży i mały” znajdzie tu coś dla siebie. Bogate zbiory literatury popularno-naukowej z różnych dziedzin wiedzy umożliwiają młodzieży uczącej się pełne
zaspokojenie potrzeb czytelniczych oraz edukacyjnych.
Współpraca z okolicznymi szkołami i MOKiS-em owocuje licznymi wystawami, konkursami, spotkaniami autorskimi czy lekcjami bibliotecznymi. Biblioteka
od wielu lat notuje bardzo stabilne czytelnictwo, co jest świadectwem jej
ogromnej roli, jaką pełni w środowisku lokalnym oraz świadectwem
doskonałej pracy zatrudnionych tam bibliotekarzy.

________________________________________________________________________________

KALENDARIUM IMPREZ - WAKACJEOd poniedziałku do czwartku w dniach 2-27 lipca w godzinach otwarcia placówki odbywać się będą zajęcia pod wspólnym hasłem „Tajemnice zamków polskich”. W programie:

• „Poznajemy najpiękniejsze zamki polskie” - zajęcia edukacyjno-integracyjne,
• „Zjawy i duchy zamków polskich” - czytanie legend i podań związanych z historią zamków,
• „Turniej rycerski” - zajęcia rozrywkowo – ruchowe,
• „Portret damy” - konkurs plastyczny,
• „Najwspanialsza warownia” - wykonywanie makiety zamku,
• „Historia zamków polskich” - test sprawdzający wiedzę o zamkach ziem polskich,
• „Dworska uczta” - zabawa na zakończenie cyklu zajęć wakacyjnych.
_______________________________________________________________________________________________________________ powrót