Filia biblioteczna nr 9 

Mysłowice-Kosztowy, ul. Kubicy 5
czynna codziennie w godz. 10.00 - 18.00,
w soboty nieczynna
tel. 0 32 2250-701


Kierownik: Bogna Żymełka

Biblioteka powstała w 1949 r., a od 1993 zajmuje pomieszczenia parafialne
w budynku, w którym swoje miejsce znalazła również placówka MOKiS-u.

Księgozbiór o charakterze uniwersalnym powoduje, że każdy czytelnik
„duży i mały” znajdzie tu coś dla siebie. Bogate zbiory literatury popularno-naukowej z różnych dziedzin wiedzy umożliwiają młodzieży uczącej się pełne
zaspokojenie potrzeb czytelniczych oraz edukacyjnych.
Współpraca z okolicznymi szkołami i MOKiS-em owocuje licznymi wystawami, konkursami, spotkaniami autorskimi czy lekcjami bibliotecznymi. Biblioteka
od wielu lat notuje bardzo stabilne czytelnictwo, co jest świadectwem jej
ogromnej roli, jaką pełni w środowisku lokalnym oraz świadectwem
doskonałej pracy zatrudnionych tam bibliotekarzy.

________________________________________________________________________________

KALENDARIUM IMPREZ - PAŹDZIERNIK02.10 – 31.10 – „200 rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki, generała, Naczelnika powstania 1794 roku” – wystawka poświęcona tej wybitnej postaci historycznej.

9.10 – 16.10 – „Ivo Andrić” – ekspozycja twórczości pisarza serbskiego, laureata Nagrody Nobla z okazji 125. rocznicy urodzin.

16.10 – 23.10 – Ekspozycja książek Guntera Grassa - pisarza niemieckiego, laureata Nagrody Nobla z okazji 90. rocznicy urodzin.

Przyjęcie w poczet czytelników uczniów klas I ze Szkoły Podstawowej w Kosztowach (terminy do uzgodnienia z nauczycielami).

_______________________________________________________________________________________________________________ powrót