<

 

Filia biblioteczna nr 8

Mysłowice-Wesoła, ul. 3 Maja 28
czynna poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. 11.00 - 17.00
czwartki w godz. 09.00 - 15.00
w soboty nieczynne
tel. 32 2223-807

Kierownik: Katarzyna Toborek


Swoje podwoje dla czytelników placówka otworzyła w 1962 r.
Zbyt małe pomieszczenie nie pozwala niestety na organizację większych spotkań autorskich, jednak przy współpracy z mieszczącą się naprzeciw biblioteki placówką MOKiS-u „Trójkąt” organizowane są cykliczne warsztaty literacko – plastyczne pod nazwą „Słowem malowane”, konkursy i quizy czytelnicze dla dzieci i młodzieży.

Księgozbiór filii bogaty jest w literaturę historyczną z racji zainteresowań bibliotekarskich oraz planów sprofilowania filii, stąd najliczniejszą grupę czytelników stanowi młodzież ucząca się i studiująca. Stale wzbogacany księgozbiór o nowości wydawnicze z zakresu literatury pięknej umożliwia wszystkim czytelnikom dostęp do poszukiwanych tytułów. Biblioteka organizuje także lekcje biblioteczne oraz wystawy tematyczne. Biblioteka koordynuje również w ramach dzielnicy ogólnopolską akcję czytelniczą
„Cała Polska Czyta Dzieciom” organizując corocznie w czerwcu cykl spotkań dla dzieci
z lekturą bajek pod hasłem: „Wesoła Czyta Dzieciom”.
Znaczącym akcentem w działalności promocyjnej biblioteki jest również jej współpraca z Informatorem Kulturalnym MOKiS „Trójkąt”, na którego łamach publikowane są recenzje książek jakie biblioteka poleca swoim czytelnikom.Na dużą uwagę zasługuje również promocja miejscowych twórców, pisarzy amatorów, poetów hobbystów czy malarzy, których dzieła wystawiane są w pomieszczeniach bibliotecznych. Pielęgnowanie śląskiej tradycji w filii znajduje wyraz w licznych pogadankach o zwyczajach i obrzędach ludowych oraz poprzez współpracę z Kółkiem Regionalnym.

________________________________________________________________________________

KALENDARIUM IMPREZ- WAKACJE

W lipcu w godz. 12.00 – 13.00 odbywać się będą otwarte zajęcia wg harmonogramu:

• 3.07 - Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem papieru,
• 4 i 5.07 - Wakacyjne widoki - zajęcia plastyczne,
• 12.07 - Z ulubioną książką na wakacje - spotkanie dla miłośników książek w wieku 8-13 lat.

_____________________________________________________________________________________________________________ powrót