<


Filia biblioteczna nr 5

Mysłowice-Brzęczkowice, ul. Ziętka 25
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 - 17.00, w soboty nieczynna
tl. 32 2232-212

Kierownik filii: Mariola Kuwik-Kierpacz


Placówka rozpoczęła swoją działalność w 1949 r.
i obecnie jest jedną z najszybciej rozwijających się filii MBP
w Mysłowicach.
Od 1993 r. po trzynastoletnim okresie zawieszenia działalności biblioteka zajmuje pomieszczenia w domu katechetycznym parafii rzymsko-katolickiej w Brzęczkowicach.

Placówka oferuje swoim czytelnikom bogaty księgozbiór beletrystyki oraz literatury popularno-naukowej. Posiada oddział dla dorosłych oraz oddział dziecięcy z dużym kącikiem czytelniczym, spełniającym często funkcję świetlicy.Rozwój czytelnictwa dzieci i młodzieży to nadrzędny cel działalności brzęczkowickich bibliotekarzy,
stąd organizowane liczne imprezy biblioteczne właśnie dla tej grupy czytelników. Obok udostępniania zbiorów w placówce organizuje się także konkursy czytelnicze i plastyczne, lekcje biblioteczne oraz zajęcia dla dzieci
i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji.

Biblioteka bardzo aktywnie działa na rzecz integracji środowiska lokalnego współpracując z okolicznymi szkołami i przedszkolami. Seniorzy nie pozostają pominięci w działalności filii na rzecz rozwoju czytelnictwa. Biblioteka organizuje
dla nich spotkania literackie i czytelnicze oferując jednocześnie wzbogacony o nowości wydawnicze księgozbiór.

____________________________________________________________________________

KALENDARIUM IMPREZ - MAJ

24.04 – 05.05 – Święto Konstytucji 3 Maja – wystawka książek.

24.04 – 05.05 – Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.

30.04 – 31.05 - Cztery pory roku – Wiosna - prezentacja prac plastycznych uczniów ZSS, Szkoły Podstawowej nr 13 i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ).

04.05 – 31.05 – Ilustracje do ulubionej lektury szkolnej – prezentacja prac plastycznych uczniów Szkoły Podstawowej nr 13.

04.05 – 31.05 - Zaproś sąsiada do... biblioteki - akcja promująca bibliotekę i czytelnictwo.

04,05 – 31.05 - Czytam ci już, gdy jesteś w brzuszku, mój kochany maluszku - akcja promująca czytelnictwo wśród najmłodszych czytelników i ich rodziców.

08.05 - 12.05 - Tydzień Bibliotek – „Twoja, Moja, Nasza - BIBLIOTEKA!" - ekspozycja promująca wartości wynikające z czytania.

09.05 – 20.05 - Od Święta Ziemi do Dnia Polskiej Niezapominajki - wystawka edukacyjno-ekologiczna.

09.05 – 31.05 - Od biblioterapii do aktywizacji zawodowej - wystawka prac plastycznych uczestników WTZ i uczniów ZSS - kontynuacja spotkań.
___________________________________________________________________________________________________________ powrót