<


Filia biblioteczna nr 5

Mysłowice-Brzęczkowice, ul. Ziętka 25
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 - 17.00, w soboty nieczynna
tl. 32 2232-212

Kierownik filii: Mariola Kuwik-Kierpacz


Placówka rozpoczęła swoją działalność w 1949 r.
i obecnie jest jedną z najszybciej rozwijających się filii MBP
w Mysłowicach.
Od 1993 r. po trzynastoletnim okresie zawieszenia działalności biblioteka zajmuje pomieszczenia w domu katechetycznym parafii rzymsko-katolickiej w Brzęczkowicach.

Placówka oferuje swoim czytelnikom bogaty księgozbiór beletrystyki oraz literatury popularno-naukowej. Posiada oddział dla dorosłych oraz oddział dziecięcy z dużym kącikiem czytelniczym, spełniającym często funkcję świetlicy.Rozwój czytelnictwa dzieci i młodzieży to nadrzędny cel działalności brzęczkowickich bibliotekarzy,
stąd organizowane liczne imprezy biblioteczne właśnie dla tej grupy czytelników. Obok udostępniania zbiorów w placówce organizuje się także konkursy czytelnicze i plastyczne, lekcje biblioteczne oraz zajęcia dla dzieci
i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji.

Biblioteka bardzo aktywnie działa na rzecz integracji środowiska lokalnego współpracując z okolicznymi szkołami i przedszkolami. Seniorzy nie pozostają pominięci w działalności filii na rzecz rozwoju czytelnictwa. Biblioteka organizuje
dla nich spotkania literackie i czytelnicze oferując jednocześnie wzbogacony o nowości wydawnicze księgozbiór.

____________________________________________________________________________

KALENDARIUM IMPREZ - WAKACJE

W lipcu i sierpniu w godzinach 11.00 – 12.00 odbywać się będą otwarte zajęcia edukacyjne wg harmonogramu:

• 2 i 4 lipca oraz 6 i 8 sierpnia - "Spotkanie z magiczną kredką” - malowanie i rysowanie,
• 9 i 11 lipca oraz 13 i 16 sierpnia - "Labiryntowo, rebusowo – ćwiczenia z myślenia",
• 16 i 18 lipca oraz 20 i 23 sierpnia - "Znajdź różnice w obrazkach, pokoloruj" – zajęcia plastyczne.
• 23 i 26 lipca oraz 27 i 30 sierpnia - "Zaszyfruj, odszyfruj – zajęcia z literami".
• 30 lipca i 1 sierpnia - "Spotkanie z bajką - wylosuj obrazki i ułóż samodzielnie treść" - tworzenie niepowtarzalnych bajek.


___________________________________________________________________________________________________________ powrót