<


Filia biblioteczna nr 5

Mysłowice-Brzęczkowice, ul. Ziętka 25
czynna od poniedziałku do środy w godz. 10.00 - 18.00, czwartek i piątek godz. 9.00 - 17.00
w soboty nieczynna
tl. 032 2232-212

Kierownik filii: Mariola Kuwik-Kierpacz


Placówka rozpoczęła swoją działalność w 1949 r.
i obecnie jest jedną z najszybciej rozwijających się filii MBP
w Mysłowicach.
Od 1993 r. po trzynastoletnim okresie zawieszenia działalności biblioteka zajmuje pomieszczenia w domu katechetycznym parafii rzymsko-katolickiej w Brzęczkowicach.

Placówka oferuje swoim czytelnikom bogaty księgozbiór beletrystyki oraz literatury popularno-naukowej. Posiada oddział dla dorosłych oraz oddział dziecięcy z dużym kącikiem czytelniczym, spełniającym często funkcję świetlicy.Rozwój czytelnictwa dzieci i młodzieży to nadrzędny cel działalności brzęczkowickich bibliotekarzy,
stąd organizowane liczne imprezy biblioteczne właśnie dla tej grupy czytelników. Obok udostępniania zbiorów w placówce organizuje się także konkursy czytelnicze i plastyczne, lekcje biblioteczne oraz zajęcia dla dzieci
i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji.

Biblioteka bardzo aktywnie działa na rzecz integracji środowiska lokalnego współpracując z okolicznymi szkołami i przedszkolami. Seniorzy nie pozostają pominięci w działalności filii na rzecz rozwoju czytelnictwa. Biblioteka organizuje
dla nich spotkania literackie i czytelnicze oferując jednocześnie wzbogacony o nowości wydawnicze księgozbiór.

____________________________________________________________________________

KALENDARIUM IMPREZ - MARZEC

28.02 – 05.03 - „Żołnierze Wyklęci – niezłomni bohaterowie” – wystawka książek.

02.03 – 30.03 - „Czytam ci już, gdy jesteś w brzuszku, mój kochany maluszku” - program aktywizacji przyszłych rodziców i dzieci najmłodszych - poziom 0-5 lat.

02.03 – 30.03 – „Zaproś sąsiada do… biblioteki” - program aktywizacji czytelniczej uczniów Szkoły Podstawowej nr 13.

05.03 – 12.03 - „Najlepszą przyjaciółką kobiety jest książka” – wystawka książek.

09.03 – 13.03 - „Prawdziwi mężczyźni czytają, bo czytanie to męska rzecz” – wystawka książek.

19.03 – 30.03 - „Galeria Dzieciaka – Powitajmy wiosnę” - wystawka prac plastycznych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 51 z Katowic oraz Zespołu Szkół Specjalnych (ZSS).

4 marca o godz. 11.45 - „Poznajemy bibliotekę” - lekcja biblioteczna dla uczniów ZSS.

18 marca o godz. 10.00 - „Poznajemy lektury te prawdziwe i baśniowe - biblioterapia dla uczniów ZSS.

6, 13 i 27 marca o godz. 9.30 - „Od biblioterapii do aktywizacji zawodowej” - biblioterapia dla uczestników WTZ i Świetlicy Terapeutycznej.

10 i 17 marca o godz. 10.00 – „Spotkanie z wiosną” dla przedszkolaków.

18 marca o godz. 11.00 - „Spotkanie z Wiosną” – „Wiosna w prozie i poezji" - lekcja biblioteczna dla uczniów ZSS.

20 marca o godz. 9.00 – Dzień Szczęścia i Dzień Wróbla - biblioterapia dla uczniów ZSS.

25 marca o godz. 11.45 - „Poznajemy lektury te prawdziwe i baśniowe - biblioterapia dla uczniów ZSS.

26 marca o godz. 11.45 – „Książka biletem do świata i samego siebie” - spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 13.

„Bezpieczni, bo oczytani” - zajęcia podsumowujące 3-letni cykl spotkań edukacyjnych o bezpieczeństwie i cyberprzemocy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 - termin do uzgodnienia.
___________________________________________________________________________________________________________ powrót