<


Filia biblioteczna nr 5

Mysłowice-Brzęczkowice, ul. Ziętka 25
czynna od poniedziałku do środy w godz. 10.00 - 18.00, czwartek i piątek godz. 9.00 - 17.00
w soboty nieczynna
tl. 032 2232-212

Kierownik filii: Mariola Kuwik-Kierpacz


Placówka rozpoczęła swoją działalność w 1949 r.
i obecnie jest jedną z najszybciej rozwijających się filii MBP
w Mysłowicach.
Od 1993 r. po trzynastoletnim okresie zawieszenia działalności biblioteka zajmuje pomieszczenia w domu katechetycznym parafii rzymsko-katolickiej w Brzęczkowicach.

Placówka oferuje swoim czytelnikom bogaty księgozbiór beletrystyki oraz literatury popularno-naukowej. Posiada oddział dla dorosłych oraz oddział dziecięcy z dużym kącikiem czytelniczym, spełniającym często funkcję świetlicy.Rozwój czytelnictwa dzieci i młodzieży to nadrzędny cel działalności brzęczkowickich bibliotekarzy,
stąd organizowane liczne imprezy biblioteczne właśnie dla tej grupy czytelników. Obok udostępniania zbiorów w placówce organizuje się także konkursy czytelnicze i plastyczne, lekcje biblioteczne oraz zajęcia dla dzieci
i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji.

Biblioteka bardzo aktywnie działa na rzecz integracji środowiska lokalnego współpracując z okolicznymi szkołami i przedszkolami. Seniorzy nie pozostają pominięci w działalności filii na rzecz rozwoju czytelnictwa. Biblioteka organizuje
dla nich spotkania literackie i czytelnicze oferując jednocześnie wzbogacony o nowości wydawnicze księgozbiór.

____________________________________________________________________________

KALENDARIUM IMPREZ - CZERWIEC

10.06 – 28.06 – Wystawka „Nasze Miasto” - Mysłowice w twórczości plastycznej naszych czytelników oraz mini test wiedzy o mieście.

10.06 – 28.06 – „Galeria Dzieciaka – Lato” - plastyczna prezentacja prac czytelników.

3 czerwca – „Na wesoło dla dużego i małego - przecież wszyscy jesteśmy dziećmi” - wspólne zabawy, rebusy, a dla zainteresowanych teatrzyk kamishibai.

7 i 14 czerwca – „Podróż za jeden uśmiech, czyli coś o wakacjach” - zajęcia dla uczestników WTZ.

11 czerwca – „Lato w prozie i poezji” - zajęcia dla uczniów ZSS.

13 czerwca – „Spotkanie z lekturą” - podsumowanie całorocznych spotkań z uczniami.

18 czerwca - Spotkanie z bajką dla przedszkolaków.

„O bezpiecznych wakacjach i nie tylko” - spotkanie dla uczestników WTZ i Świetlicy Młodzieżowej - termin do uzgodnienia.

25 czerwca - konkurs literacko - plastyczny „Lato z Franklinem i Pimpusiem Sadełko” - głośne czytanie książek o przygodach Franklina i Pimpusia, quiz, zajęcia plastyczne połączone z elementami biblioterapii – wykonanie ilustracji wybranej przygody bohaterów.

___________________________________________________________________________________________________________ powrót