Filia biblioteczna nr 5

Mysłowice-Brzęczkowice, ul. Ziętka 25
czynna od poniedziałku do środy w godz. 10.00 - 18.00, czwartek i piątek godz. 9.00 - 17.00
w soboty nieczynna
tl. 032 2232-212

Kierownik filii: Mariola Kuwik-Kierpacz


Placówka rozpoczęła swoją działalność w 1949 r.
i obecnie jest jedną z najszybciej rozwijających się filii MBP
w Mysłowicach.
Od 1993 r. po trzynastoletnim okresie zawieszenia działalności biblioteka zajmuje pomieszczenia w domu katechetycznym parafii rzymsko-katolickiej w Brzęczkowicach.

Placówka oferuje swoim czytelnikom bogaty księgozbiór beletrystyki oraz literatury popularno-naukowej. Posiada oddział dla dorosłych oraz oddział dziecięcy z dużym kącikiem czytelniczym, spełniającym często funkcję świetlicy.Rozwój czytelnictwa dzieci i młodzieży to nadrzędny cel działalności brzęczkowickich bibliotekarzy,
stąd organizowane liczne imprezy biblioteczne właśnie dla tej grupy czytelników. Obok udostępniania zbiorów w placówce organizuje się także konkursy czytelnicze i plastyczne, lekcje biblioteczne oraz zajęcia dla dzieci
i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji.

Biblioteka bardzo aktywnie działa na rzecz integracji środowiska lokalnego współpracując z okolicznymi szkołami i przedszkolami. Seniorzy nie pozostają pominięci w działalności filii na rzecz rozwoju czytelnictwa. Biblioteka organizuje
dla nich spotkania literackie i czytelnicze oferując jednocześnie wzbogacony o nowości wydawnicze księgozbiór.

____________________________________________________________________________

KALENDARIUM IMPREZ - WRZESIEŃ

„Czytam Ci już, gdy jesteś jeszcze w brzuszku, mój kochany maluszku” – akcja promująca czytelnictwo wśród rodziców oczekujących potomstwa i dzieci najmłodszych.

„Zaproś sąsiada do... biblioteki” - promocja czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych nr 1, 3, 13 w Mysłowicach oraz Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach.

„Bezpieczni, bo oczytani” - promocja czytelnictwa i bezpieczeństwa - spotkania dla dzieci i dorosłych – terminy do uzgodnienia.

„Od juniora do seniora - zróbmy to razem” - zajęcia literacko-plastyczne z ekspozycją wykonanych prac w „Galerii dzieciaka” – terminy do uzgodnienia.

„Poznajemy lektury, te prawdziwe i baśniowe”- zajęcia biblioterapeutyczne dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Korczaka – terminy do uzgodnienia.

„Porozmawiajmy na trudne tematy - Oswajamy szkołę” – zajęcia edukacyjne – terminy do uzgodnienia.

___________________________________________________________________________________________________________ powrót