<


Filia biblioteczna nr 5

Mysłowice-Brzęczkowice, ul. Ziętka 25
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 - 17.00, w soboty nieczynna
tl. 32 2232-212

Kierownik filii: Mariola Kuwik-Kierpacz


Placówka rozpoczęła swoją działalność w 1949 r.
i obecnie jest jedną z najszybciej rozwijających się filii MBP
w Mysłowicach.
Od 1993 r. po trzynastoletnim okresie zawieszenia działalności biblioteka zajmuje pomieszczenia w domu katechetycznym parafii rzymsko-katolickiej w Brzęczkowicach.

Placówka oferuje swoim czytelnikom bogaty księgozbiór beletrystyki oraz literatury popularno-naukowej. Posiada oddział dla dorosłych oraz oddział dziecięcy z dużym kącikiem czytelniczym, spełniającym często funkcję świetlicy.Rozwój czytelnictwa dzieci i młodzieży to nadrzędny cel działalności brzęczkowickich bibliotekarzy,
stąd organizowane liczne imprezy biblioteczne właśnie dla tej grupy czytelników. Obok udostępniania zbiorów w placówce organizuje się także konkursy czytelnicze i plastyczne, lekcje biblioteczne oraz zajęcia dla dzieci
i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji.

Biblioteka bardzo aktywnie działa na rzecz integracji środowiska lokalnego współpracując z okolicznymi szkołami i przedszkolami. Seniorzy nie pozostają pominięci w działalności filii na rzecz rozwoju czytelnictwa. Biblioteka organizuje
dla nich spotkania literackie i czytelnicze oferując jednocześnie wzbogacony o nowości wydawnicze księgozbiór.

____________________________________________________________________________

KALENDARIUM IMPREZ - Wrzesień

01.09 – 30.09 - Bibliotekarz poleca: Powrót do kart z historii - II Wojna Światowa w literaturze - wystawka zachęcająca do wypożyczeń książek o tematyce historycznej.

01.09 – 30.09 - Czytam Ci już, gdy jesteś jeszcze w brzuszku, mój kochany maluszku - promocja czytelnictwa wśród rodziców oczekujących potomstwa i dzieci najmłodszych - wystawka z zaproszeniem do dialogu i wypożyczeń.

01.09 – 30.09 - Zaproś sąsiada do... biblioteki - promocja czytelnictwa wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 3, 13, Zespołu Szkół Specjalnych i podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej.

01.09 – 30.09 - Weź jabłko i książkę, czytaj na zdrowie - spotkania edukacyjne o mądrym czytaniu i zdrowym odżywianiu dla przedszkolaków, uczniów i rodziców.

20.09 – 30.09 - Galeria Dzieciaka – Witamy Jesień - prace plastyczne czytelników.

Poznajemy lektury, te prawdziwe i baśniowe - zajęcia biblioterapeutyczne dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych – terminy do uzgodnienia.

Podróż po czterech porach roku z przedszkolakami i uczniami - spotkania literacko-plastyczne – terminy do uzgodnienia.

Jesteśmy w bibliotece - Spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 13 - termin do uzgodnienia.
___________________________________________________________________________________________________________ powrót