Filia biblioteczna nr 5

Mysłowice-Brzęczkowice, ul. Ziętka 25
czynna od poniedziałku do środy w godz. 10.00 - 18.00, czwartek i piątek godz. 9.00 - 17.00
w soboty nieczynna
tl. 032 2232-212

Kierownik filii: Mariola Kuwik-Kierpacz


Placówka rozpoczęła swoją działalność w 1949 r.
i obecnie jest jedną z najszybciej rozwijających się filii MBP
w Mysłowicach.
Od 1993 r. po trzynastoletnim okresie zawieszenia działalności biblioteka zajmuje pomieszczenia w domu katechetycznym parafii rzymsko-katolickiej w Brzęczkowicach.

Placówka oferuje swoim czytelnikom bogaty księgozbiór beletrystyki oraz literatury popularno-naukowej. Posiada oddział dla dorosłych oraz oddział dziecięcy z dużym kącikiem czytelniczym, spełniającym często funkcję świetlicy.Rozwój czytelnictwa dzieci i młodzieży to nadrzędny cel działalności brzęczkowickich bibliotekarzy,
stąd organizowane liczne imprezy biblioteczne właśnie dla tej grupy czytelników. Obok udostępniania zbiorów w placówce organizuje się także konkursy czytelnicze i plastyczne, lekcje biblioteczne oraz zajęcia dla dzieci
i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji.

Biblioteka bardzo aktywnie działa na rzecz integracji środowiska lokalnego współpracując z okolicznymi szkołami i przedszkolami. Seniorzy nie pozostają pominięci w działalności filii na rzecz rozwoju czytelnictwa. Biblioteka organizuje
dla nich spotkania literackie i czytelnicze oferując jednocześnie wzbogacony o nowości wydawnicze księgozbiór.

____________________________________________________________________________

KALENDARIUM IMPREZ - MARZEC

28.02 – 05.03 – Wystawka: „Żołnierze Wyklęci – niezłomni bohaterowie”.

05.03 – 12.03 – Wystawka książek: „Najlepszą przyjaciółką kobiety jest książka”.

09.03 – 13.03 – Wystawka książek: „Prawdziwi mężczyźni czytają, bo czytanie to męska rzecz”.

01.03 – 30.03 - „Czytam ci już, gdy jesteś w brzuszku, mój kochany maluszku” - program aktywizacji przyszłych rodziców i dzieci najmłodszych 0-5 lat.

01.03 – 30.03 – „Zaproś sąsiada do … biblioteki” - program aktywizacji czytelniczej uczniów Szkoły Podstawowej nr 13.

19.03 – 30.03 - „Galeria Dzieciaka – Powitajmy wiosnę” - wystawka prac plastycznych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 51 z Katowic.

4 marca – „Poznajemy bibliotekę" - lekcja biblioteczna dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych (ZSS).

18 i 25 marca - „Poznajemy lektury te prawdziwe i baśniowe” - biblioterapia dla uczniów ZSS.

12 marca - „Oczytani i bezpieczni” zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 13. 1,8,15,22 i 29 marca - „Od biblioterapii do aktywizacji zawodowej" - biblioterapia dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i uczniów kl. III gimnazjalnej.

13 i 27 marca – „Spotkanie z wiosną” dla przedszkolaków.

15 marca - „Spotkanie z lekturą” dla gimnazjalistów.

19 marca - „Spotkanie z Wiosną - Wiosna w prozie i poezji” - lekcja biblioteczna dla uczniów ZSS.

26 marca – „Książka biletem do świata i samego siebie”- spotkanie z uczniami.

___________________________________________________________________________________________________________ powrót